Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік

Верховна Рада України

Закон № 372-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про встановлення розміру мінімальної
          заробітної плати на 2003 рік
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.54 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 )
 
 ( Про встановлення з 1 грудня 2003 року розміру мінімальної
  заробітної плати 205 гривень на місяць додатково див. Закон
  N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204 )
 
 
 
   Стаття 1. Встановити з 1 січня 2003 року розмір мінімальної
заробітної плати 185 гривень на місяць, а з 1 грудня 2003 року -
237 гривень на місяць. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
   Стаття 2. Кабінету Міністрів України:
 
   у місячний термін внести на затвердження Верховної Ради
України обсяги додаткової дотації місцевим бюджетам на підвищення
мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери;
 
   до 1 березня 2003 року внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про поетапне наближення розміру мінімальної
заробітної плати до прожиткового мінімуму та про внесення змін до
законів України, у нормах яких для розрахунків застосовується
мінімальна заробітна плата.
 
   Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 372-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн