Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Верховна Рада України

Закон № 402-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 3 Закону України
     "Про патентування деяких видів підприємницької
              діяльності"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.69 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31,
ст. 193; 2000 р., N 21, ст. 157; 2001 р., N 30, ст. 143)
після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
 
   "зошити".
 
   У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий
вважати відповідно абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 402-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн