Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Верховна Рада України

Закон № 382-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
      України та Урядом Словацької Республіки про
      співробітництво і взаємну допомогу у разі
         виникнення надзвичайних ситуацій
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.55 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької
Республіки  про  співробітництво  і взаємну допомогу у разі
виникнення надзвичайних ситуацій ( 703_011 ),  підписану  в
м. Братиславі 5 грудня 2000 року, ратифікувати (додається*).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 382-IV
 
___________________
   * Додається до оригіналу.

<< Главная страницаУкраина онлайн