Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України

Закон № 373-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
           "Про збір на обов'язкове
         державне пенсійне страхування"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.65 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25,
ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39,
N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13,
ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13,
ст. 92) такі зміни:
 
   1. Абзац третій пункту 1 статті 2 виключити.
 
   2. У пункті 1 статті 4:
 
   в абзаці третьому слова "абзацами третім і" замінити словом
"абзацом";
 
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
 
   "Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1
цього Закону, які використовують працю найманих працівників із
числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани,  бортінженери,  бортмеханіки,  бортрадисти,
льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, збір на  обов'язкове  державне  пенсійне
страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта
оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та
за ставкою 32 відсотки від об'єкта оподаткування для інших
працівників".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кошти для покриття витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених працівникам з числа осіб льотних екіпажів повітряних
суден цивільної авіації, які вийшли на пенсію до набрання чинності
Законом України від 17 листопада 1999 року "Про внесення змін до
деяких законів  України" ( 1222-14 ), щорічно передбачати у
видатках Державного бюджету України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 373-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн