Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України

Закон № 394-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення зміни до статті 255 Кодексу
      України про адміністративні правопорушення
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 13, ст.91 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити
абзацом такого змісту:
 
   "служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(стаття 91)".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 394-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн