Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Верховна Рада України

Закон № 419-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.56 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 12-13, ст.92, N 33, ст.239; 2003 р., N 1, ст.3) такі зміни:
 
   1) пункт  4  статті  34  після  слів "водопостачання і
водовідведення" доповнити словами "покриття різниці в цінах і
тарифах по оплаті зазначених послуг";
 
   2) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
 
   "Стаття 39-1. Установити, що у 2002 році видатки на покриття
різниці в цінах і тарифах по оплаті послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок
коштів відповідної субвенції з Державного  бюджету  України,
джерелом яких є надходження до загального фонду Державного бюджету
України від погашення підприємствами Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та житлово-комунального господарства
заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України
станом на 31 грудня 2001 року.
 
   Зазначені розрахунки  провести  понад обсяги, передбачені
пунктом 4 статті 34, і в  межах  погашення  заборгованості
підприємств  від  Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" та житлово-комунального господарства".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 419-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн