Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна

Фонд державного майна

Наказ № 2287/431 від 26.12.2002

<< Главная страница       
   ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З


          
  26.12.2002 N 2287/431


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          29 грудня 
2002 р.

          
          за N 
1024/7312     Про внесення змін до Порядку та 
умов проведення

     конкурсів на право укладення 
договорів оренди

          
   військового майна   З метою 
реалізації вимог Указу Президента України від 4 липня
2002 року N 
 618 ( 
618/2002 ) "Про внесення змін до положень 
про
Міністерство оборони України і Генеральний штаб 
 Збройних Сил
України" Н А К А З У Є М О:


   1. Внести такі зміни до Порядку 
та умов проведення конкурсів
на  право  укладення  
договорів  оренди  військового  майна,
затвердженого  
наказом  Фонду  державного  майна  України 
 та
Міністерства оборони України від 26 липня 2000 року 
 N 1549/241
( 
z0490-00 ), зареєстрованим у 
Міністерстві  юстиції України 10
серпня 2000 року за N 
490/4711:


   підрозділ 2.1 розділу 2 викласти в 
редакції:


   "2.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) у 
 складі 5-7 осіб
створюється наказом Державного 
 секретаря Міністерства оборони
України або керівника 
уповноваженого органу військового управління
чи командира 
 військової частини, за якою закріплене 
військове
майно, що передається в оренду.


   Для проведення конкурсу щодо здачі в оренду 
нерухомого майна
до  складу  комісії  
 залучається  представник  
відповідної
квартирно-експлуатаційної частини (морської інженерної служби), 
 а
в  разі  розгляду  питань  захисту 
 навколишнього середовища,
дотримання умов належного утримання 
об'єктів соціально-культурного
призначення - і представник 
 органу місцевого самоврядування за
місцем розташування об'єкта (за 
згодою).";


   в абзаці п'ятому підрозділу 2.3 розділу 
 2 слова "Міністру
оборони України або 
 керівнику уповноваженого органу військового
управління" замінити 
словами "Державному секретарю Міністерства
оборони 
України";


   підрозділ 4.7 розділу 4 викласти в 
редакції:


   "4.7. Протокол про результати проведення 
конкурсу комісією,
створеною наказом Державного 
 секретаря  Міністерства  оборони
України  або 
 керівника  уповноваженого  органу  
військового
управління, затверджує Державний секретар 
 Міністерства оборони
України.


   Протокол про  результати  проведення 
 конкурсу  комісією,
створеною наказом командира 
 військової  частини,  затверджує
командир військової 
частини".


   2. Начальнику  Головного 
 фінансово-економічного управління
Міністерства оборони 
України забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції 
України.


   3. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на заступника
Голови Фонду 
державного майна та Державного секретаря Міністерства
оборони 
України.

 Голова Фонду державного
 майна України  
           
        
 О.М.Бондар

 Міністр оборони України
 генерал армії 
України           
     
В.П.Шкідченко<< Главная страницаУкраина онлайн