Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

Верховна Рада України

Закон № 383-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
  та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні
         перевезення пасажирів і вантажів
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.66 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і
вантажів ( 807_005 ), підписану 5 березня 2002 року в м. Київ,
ратифікувати (додається*).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 383-IV
 
___________________
   * Додається до оригіналу.

<< Главная страницаУкраина онлайн