Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

Верховна Рада України

Закон № 397-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

  Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення
  зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
            цільовими фондами"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 14, ст.94 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  Закону  України  "Про  порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 10, ст. 44) такі зміни:
 
   1) у підпункті 5.2.4 пункту 5.2 статті 5:
 
   абзац п'ятий виключити;
 
   останній абзац доповнити реченням  такого  змісту:  "При
зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання
недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання
вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та
прийняття відповідного рішення";
 
   2) у тексті Закону слова "суд  (арбітражний  суд)"  та
"арбітражний суд" у всіх відмінках замінити словом "суд" у
відповідних відмінках.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 397-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн