Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методики проведення перерахунків за надані населенню послуги центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання

Київська міська державна адміністрація (Київміськдержадміністрація)

Розпорядження № 2306 від 26.12.2002

<< Главная страница

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2306 від 26.12.2002        Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   28 грудня 2002 року
                   за N 100/483
 
 
    Про затвердження Методики проведення перерахунків
    за надані населенню послуги центрального опалення
      та централізованого гарячого водопостачання
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
     N 1923 ( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)", згідно з п.2 розпорядження Київської
міської державної  адміністрації  від  20.06.2002  N  1245
( ra1245017-02 ) "Про встановлення тарифів на виробництво теплової
енергії  та  житлово-комунальні  послуги  для  населення",
зареєстрованого  в  Київському  міському  управлінні  юстиції
27.06.2002 за N 46/429, з метою посилення  відповідальності
виконавців послуг з постачання теплової енергії, центрального
опалення та централізованого  гарячого  водопостачання  перед
споживачами, захисту прав споживачів та впорядкування розрахунків
між виконавцями та споживачами цих послуг у м.Києві:
 
   1. Затвердити Методику проведення перерахунків за надані
населенню  послуги  центрального опалення та централізованого
гарячого водопостачання (далі - Методика), що додається.
 
   2. Головному управлінню житлового господарства, районним у
м.Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам з
утримання житлового господарства районів м.Києва довести Методику
до  житлово-експлуатаційних  організацій  незалежно  від форм
власності для формування єдиної методичної  бази  здійснення
щорічних перерахунків нарахованих населенню платежів за послуги
центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання,
надані за розрахунковий опалювальний період в цілому.
 
   3. Взяти до відома, що при водовідведенні гарячої води обсяг
стоків дорівнює обсягу спожитої гарячої води.
 
   4. Головному  фінансовому  управлінню  передбачити  кошти
комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний
центр" для створення бази адресної відповідності  інформації
теплопостачальних, житлово-експлуатаційних організацій та ВАТ "АК
"Київводоканал", інформаційної бази та відповідного програмного
забезпечення побудинкового розрахунку сум перерахунку мешканцям та
фактичне здійснення щорічних перерахунків за надані населенню
послуги з центрального опалення та централізованого гарячого
водопостачання.
 
   5. Управлінню з питань цінової політики  щорічно  після
закінчення  розрахункового  опалювального  періоду  надавати
житлово-експлуатаційним організаціям та комунальному підприємству
"Головний  інформаційно-обчислювальний  центр" інформацію щодо
складових тарифу на гаряче водопостачання.
 
   6. Доручити комунальному  підприємству  "Науково-дослідний
інститут соціально-економічних проблем міста" проаналізувати і
узагальнити результати проведення перерахунків за надані населенню
послуги  центрального  опалення  та централізованого гарячого
водопостачання за опалювальний період 2001-2002 років та врахувати
їх при запровадженні в м.Києві системи обліку і розрахунків
населення за спожиту холодну та гарячу воду і водовідведення по
будинкових (або на групу будинків) приладах обліку. Включити
зазначені роботи в план науково-дослідних робіт комунального
підприємства  "Науково-дослідний інститут соціально-економічних
проблем міста" на 2003 рік.
 
   7. З метою вирішення спірних питань, які виникають між
теплопостачальними, водопостачальними та житлово-експлуатаційними
організаціями і виробниками гарячої води - власниками теплових
пунктів та іншими юридичними особами, за умови передачі цих
теплових пунктів їм в управління, повне господарське відання,
користування, концесію при підписанні актів звірки нарахувань за
спожиту теплову енергію для потреб центрального опалення, звірки
нарахувань за фактично поставлений обсяг холодної водопровідної
води  на  підігрів та теплової енергії для потреб гарячого
водопостачання утворити міську погоджувальну комісію з питань
нарахувань  за  центральне опалення та централізоване гаряче
водопостачання (далі - Погоджувальна комісія).
   Затвердити персональний  склад  Погоджувальної  комісії
(додаток).
   Встановити, що  рішення Погоджувальної комісії, оформлене
протоколом, є остаточним і підлягає обов'язковому виконанню всіма
сторонами.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 1923 ( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
   8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Данькевича І.П.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Затверджено
                   розпорядженням Київської
                   міської Державної
                   адміністрації
                   від 26.12.2002 р. N 2306
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   28 грудня 2002 року
                   за N 100/483
 
               МЕТОДИКА
      проведення перерахунків за надані населенню
         послуги центрального опалення та
       централізованого гарячого водопостачання
 
           1. Загальні положення
 
   1. Методика  проведення перерахунків за надані населенню
послуги з центрального опалення та централізованого гарячого
водопостачання (далі - Методика) розроблена з метою посилення
відповідальності виконавців послуг з постачання теплової енергії,
центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання
перед споживачами, захисту прав споживачів та  впорядкування
розрахунків між виконавцями та споживачами цих послуг.
 
   1.2. Методика впроваджується на території міста Києва для
формування єдиного порядку та методичної бази проведення щорічних
перерахунків  нарахованих  населенню  платежів  за послуги з
центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання,
надані за розрахунковий опалювальний період в цілому.
 
   1.3. Дія Методики розповсюджується на житловий фонд м.Києва
незалежно від форми власності, крім житлових будинків приватного
сектора.
 
   1.4. Методика  застосовується для здійснення перерахунків
мешканцям житлових будинків, оснащених системами центрального
опалення, централізованого гарячого водопостачання.
 
   1.5. Методику розроблено на основі та з урахуванням таких
нормативно-правових документів:
   - Закон України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР );
   - Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
( 2918-14 );
   - Закон України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
   - постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2000 N 1361
( 1361-2000-п ) "Про вдосконалення порядку призначення та надання
населенню житлових субсидій";
   - Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання
та  водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 30.12.97 N 1497 ( 1497-97-п );
   - Правила користування системами комунального водопостачання
та водовідведення в містах і селищах України (затверджені наказом
Державного комітету по житлово-комунальному господарству України
від 01.07.94 N 65 ( z0165-94 ) і зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 22.07.94 за N 165/374);
 
 
   ( Абзац 8 пункту 1.5 розділу 1 втратив чинність на підставі
Розпорядження КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
 
   - Методика надання населенню житлових субсидій, затверджена
спільним наказом Міністерства праці та  соціальної  політики
України. Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики  України, Міністерства енергетики України, Державної
акціонерної холдингової  компанії  "Укргаз"  від  15.04.98
N 58/45/91/73/51/23/10-538  (  z0379-98  ),  зареєстрована  в
Міністерстві юстиції України 15.06.98 за N 379/2819;
   - Положення про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива (затверджено постановою Кабінету  Міністрів
України від 21.10.95 N 848 ( 848-95-п );
   - Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (затверджені Державним
комітетом України по житлово-комунальному господарству. КТМ 204
України 244-94);
   - Порядок звільнення наймачів (власників) квартир (приватних
будинків) та членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності
від  оплати  за  комунальні  послуги  (гаряче  та  холодне
водопостачання,  водовідведення,  газопостачання),  затверджене
рішенням Київської  міської  ради  від 28.03.2002 N 409/1843
( ra0409023-02 );
   - розпорядження Київської міської державної адміністрації від
20.06.2002 N 1245 ( ra1245017-02 ) "Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії та житлово-комунальні послуги для
населення", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції
27.06.2002 за N 46/429;
   - розпорядження Київської міської державної адміністрації від
02.08.99 N 1261 ( ra1261017-99 ) "Про вдосконалення системи
надання населенню м.Києва послуг з водо-, теплопостачання та
водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінні
юстиції 20.08.99 за N 54/175;
   - розпорядження Київської міської державної адміністрації від
19.01.2001 N 63 ( ra0006017-01 ) "Про встановлення тарифів на
послуги  водопостачання  та  водовідведення", зареєстроване в
Київському міському управлінні юстиції 24.01.2001 за N 6/308.
 
      2. Терміни, що використовуються в Методиці
 
   Терміни, що використовуються в цій Методиці, мають таке
значення:
 
   2.1. Теплопостачання - постачання теплової енергії споживачам
на підставі договору.
 
   2.2. Центральне опалення - послуга, яка передбачає подачу
теплової енергії до кожної квартири для забезпечення опалення
приміщень.
 
   2.3. Централізоване гаряче водопостачання - послуга, яка
передбачає подачу гарячої води споживачам спеціальними мережами.
 
   2.4. Опалювана площа квартири - площа всіх житлових та
підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туалету,
ванної кімнати, передпокою, коридорів, комірчин тощо) в межах
внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири, без урахування
площі лоджій і балконів.
 
   2.5. Загальна опалювана площа будинку - сума площ усіх
поверхів будинку, які вимірюються в межах внутрішніх поверхонь
зовнішніх стін (площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт
входить до загальної площі поверху).
 
   2.6. Засоби обліку гарячої  води,  теплової  енергії  -
лічильники (будинкові, на групу будинків, квартирні) гарячої води,
теплолічильники, прилади-розподілювачі теплової енергії.
 
   2.7. Кількісні показники послуг гарячого  водопостачання,
теплопостачання - кількість (обсяг) гарячої води або кількість
теплової енергії, відпущеної споживачу, у відповідних одиницях
виміру.
 
   2.8. Якісні  показники  послуг  водо-, теплопостачання -
відповідність якості води вимогам Державного стандарту, а також
відповідність температури гарячої води та температури повітря у
приміщеннях встановленим нормативам.
 
   2.9. Опалювальний сезон - період між початком та закінченням
терміну, впродовж якого здійснюється опалення приміщень (холодна
пора  року).  Початок  і  закінчення  опалювального  сезону
встановлюються  відповідними розпорядженнями Київської міської
державної адміністрації.
 
   2.10. Міжопалювальний  період  -  період  між  кінцем
опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону.
 
   2.11. Розрахунковий опалювальний період - це термін часу
(рік), після закінчення якого здійснюється уточнення  обсягу
спожитої теплової енергії для потреб центрального опалення (між
теплопостачальною та житлово-експлуатаційною організаціями) та
обсягів холодної води і теплової енергії для її підігріву,
спожитих для потреб гарячого водопостачання (між виробниками
гарячої води - власником теплового пункту та іншими юридичними
особами, яким ці теплові пункти передані в управління, повне
господарське відання, користування, концесію), водопостачальною та
житлово-експлуатаційною організаціями),  а  також  відповідних
нарахувань  за  ці послуги. Це період, за який проводиться
перерахунок нарахованих платежів населення. ( Пункт 2.11 розділу 2
в редакції Розпорядження КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від
17.10.2003 )
 
   2.12. Житлово-експлуатаційна організація (далі - ЖЕО)  -
організація незалежно від її організаційно-правового статусу та
форми власності, яка здійснює утримання, обслуговування житлового
будинку.
 
   2.13. Виробник гарячої води - це власник теплового пункту
або інша юридична особа, якій цей тепловий пункт переданий в
управління, повне господарське відання, користування, концесію
(далі по тексту - виробник гарячої води). ( Розділ 2 доповнено
пунктом 2.13 згідно з Розпорядженням КМДА N 1923 ( ra0074017-03 )
від 17.10.2003 )
 
    3. Основні нормативно-методичні вимоги до проведення
   перерахунків за надані населенню послуги з центрального
    опалення та централізованого гарячого водопостачання
 
   3.1. Підставою  для  проведення  перерахунків  мешканцям
житлового будинку за надані послуги з центрального опалення та
централізованого гарячого водопостачання (далі - перерахунків) є:
 
   1) зведений акт звірки нарахувань за спожиту теплову енергію
для потреб центрального опалення (далі - зведений акт), оформлений
відповідно до вимог цієї Методики (розділ 4);
 
   2) зведений тристоронній акт звірки нарахувань за спожиті
обсяги холодної води та теплової енергії на її підігрів для потреб
централізованого гарячого водопостачання (далі - зведений три
сторонній акт), оформлений відповідно до вимог цієї Методики
(розділ 5).
 
   3.2. Перерахунки нарахованих платежів населення здійснюються
в разі виявлення у зведеному та зведеному три сторонньому актах в
цілому за розрахунковий опалювальний період відхилення:
   - по центральному опаленню - між сумою, нарахованою ЖЕО за цю
послугу  мешканцям  житлового будинку згідно з тарифами для
населення, та сумою, нарахованою теплопостачальною організацією за
постачання  теплової енергії для цих потреб за тарифами на
виробництво теплової енергії;
   - по гарячому водопостачанню - між сумою, нарахованою ЖЕО
мешканцям житлового будинку за цю послугу згідно з тарифами для
населення, та сумою, нарахованою за фактично поставлений обсяг
гарячої води, який визначається шляхом узгодження між водо- та
теплопостачальною організаціями (за фактичним обсягом холодної
води, спожитої для підігріву, та обсягом теплової енергії на
підігрів).
   По кожному з цих видів послуг перерахунки платежів населення
здійснюються окремо.
   Якщо нарахування ЖЕО за послугу (центральне опалення чи
гаряче водопостачання) перевищують суму відповідних нарахувань
теплопостачальної  організації  (чи виробника гарячої води і
водопостачальної  організації), визначається сума коштів, яка
підлягає поверненню мешканцям. ( Частина 3 пункту 3.2 розділу 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням КМДА N 1923
( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
   Якщо нарахування ЖЕО за послугу (центральне опалення чи
гаряче водопостачання) менші, ніж суми відповідних нарахувань
теплопостачальної  організації  (чи виробника гарячої води і
водопостачальної  організації), визначається сума коштів, яка
підлягає донарахуванню населенню. ( Частина 4 пункту 3.2 розділу 3
із змінами, внесеними згідно  з Розпорядженням КМДА N 1923
( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
   3.3. Перерахунок  розміру  плати за послуги центрального
опалення та гарячого водопостачання у разі відхилення якісних
показників  цих послуг здійснюється в порядку, встановленому
Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та
водовідведення,  затвердженими  постановою  Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 1997 року N 1497 ( 1497-97-п ).
 
   3.4. Перерахунки нарахованих населенню платежів за центральне
опалення та гаряче водопостачання проводяться незалежно від стану
розрахунків (наявності заборгованостей) за постачання теплової
енергії (теплової енергії та холодної води на підігрів) для цих
послуг  між  житлово-експлуатаційною  та  теплопостачальною
організаціями  або виробником гарячої води, а також з боку
населення. ( Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
   3.5. З метою забезпечення методичної єдності щодо проведення
перерахунків з населенням на території м.Києва встановлюється
розрахунковий опалювальний період (п.2.11 цієї Методики).
   Дата початку розрахункового опалювального періоду - 1 травня.
Дата закінчення розрахункового опалювального періоду - 30 квітня.
 
   3.6. Перерахунки за надані населенню послуги з центрального
опалення та централізованого гарячого водопостачання здійснюються
раз на рік після завершення розрахункового опалювального періоду
протягом наступного кварталу.
 
   3.7. До початку здійснення перерахунків мешканцям житлового
будинку за розрахунковий опалювальний період, який завершується в
поточному році, мають бути завершеними перерахунки за минулий
розрахунковий опалювальний період, включаючи фактичне повернення
(донарахування) мешканцям.
 
   3.8. Перерахунки мешканцям житлового будинку здійснюються
житлово-експлуатаційною організацією, на утриманні якої перебуває
даний будинок, за участю комунального підприємства "Головний
інформаційно-обчислювальний центр" (далі - ГІОЦ КМДА) - в разі
наявності відповідного договору на  обслуговування  (в  разі
відсутності такого - самостійно), а також за участю відділів
субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги районних управлінь
праці та соціального захисту (далі - відділи субсидій) - в частині
перерахунків мешканцям, які користуються правом на отримання
субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги.
 
   3.9. Вартісною базою для здійснення перерахунків є тарифи,
які діють (затверджені відповідним  розпорядженням  Київської
міської  державної  адміністрації)  протягом  розрахункового
опалювального періоду, а саме:
   - тариф на теплову енергію теплопостачальних підприємств
м.Києва;
   - тариф на послуги водопостачання для проведення розрахунків
за холодну воду, яка є сировиною для виробництва гарячої води для
населення;
   - тариф на послуги центрального опалення для населення;
   - тариф на послуги гарячого водопостачання для населення;
   - тариф на послуги водовідведення.
 
   3.10. Перерахунок нарахованих платежів мешканцям гуртожитку
здійснюється в разі сплати ними за послуги центрального опалення
та гарячого водопостачання по відповідних статтях, для чого
застосовуються відповідні тарифи для гуртожитків.
   В разі встановленого порядку оплати проживання в гуртожитку
за ліжко-місце, перерахунки, що розглядаються в цій Методиці, не
здійснюються.
 
   3.11. За послуги центрального опалення нарахування ЖЕО по
житловому будинку проводяться (ГІОЦ КМДА або самостійно) протягом
всього розрахункового опалювального періоду згідно з діючими
тарифами для населення відповідно до опалювальних площ квартир
цього будинку (п.2.4 цієї Методики).
   За послуги гарячого водопостачання та водовідведення гарячої
води нарахування ЖЕО по житловому будинку проводяться (ГІОЦ КМДА
або самостійно) протягом всього опалювального періоду згідно з
чинними тарифами для населення відповідно до кількості мешканців
цього будинку, що користувались послугами гарячого водопостачання.
 
   3.12. Фактичне повернення (донарахування) коштів мешканцям
здійснюється після остаточного розрахунку ГІОЦ КМДА (чи ЖЕО) сум
перерахунків  по  всіх  квартиронаймачах  (власниках квартир)
житлового будинку, включаючи тих, що користувались  впродовж
розрахункового опалювального періоду правом на отримання субсидії
на житлово-комунальні послуги.
 
   3.13. Квартиронаймачам (власникам квартир), які  протягом
всього розрахункового опалювального періоду сплачували за послуги
центрального опалення чи гарячого водопостачання (або обох видів
послуг)  за  показаннями квартирних лічильників, встановлених
відповідно до установленого порядку, перерахунок  нарахованих
платежів за відповідну послугу (послуги) не здійснюються.
   Якщо оплата послуги (послуг) за показаннями  квартирного
лічильника (лічильників) здійснювалась не за весь розрахунковий
період,  перерахунок  квартиронаймачу  (власнику  квартири)
проводиться тільки за термін оплати послуги (послуг) за тарифами.
 
   3.14. У разі тимчасової відсутності квартиронаймача (власника
квартири) та (або) членів його сім'ї протягом розрахункового
опалювального періоду, при умові оформлення факту припинення
надання послуги в установленому порядку (згідно з  Порядком
звільнення наймачів (власників) квартир (приватних будинків) та
членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності від оплати за
комунальні  послуги  (гаряче  та  холодне  водопостачання,
водовідведення, газопостачання), затвердженим рішенням Київради
від 28.03.2002  N  409/1843  (  ra0409023-02  ), перерахунок
нарахованих платежів за послугу гарячого водопостачання такому
квартиронаймачу (власнику квартири) здійснюються тільки за період
фактичного споживання послуги.
 
   3.15. Перерахунки з населенням за надані послуги центрального
опалення та гарячого водопостачання за відповідний розрахунковий
період вважаються здійсненими (завершеними) в разі доведення ЖЕО
(або  ГІОЦ  при наявності відповідного договору з ЖЕО) сум
перерахунків (окремо по кожному виду послуг) до всіх наймачів
(власників) квартир у встановленому цією Методикою порядку.
 
   3.16. Інформація  про  проведені  перерахунки по окремих
житлових будинках зводиться по кожній житлово-експлуатаційній
організації (за необхідності - по комунальному підприємству з
утримання житлового фонду відповідного району (далі - КП УЖГ) або
по району міста в цілому) за встановленою цією Методикою формою
(стор.12).
   Інформація про проведені перерахунки по ЖЕО (КП УЖГ) може
надаватись ГІОЦ КМДА (в разі наявності відповідного договору на
обслуговування).
 
    4. Зведений акт звірки нарахувань за спожиту теплову
       енергію для потреб центрального опалення
 
   4.1. Зведений  акт звірки нарахувань за спожиту теплову
енергію для потреб центрального опалення -  документ,  яким
теплопостачальна   організація,   з   одного   боку,  та
житлово-експлуатаційна організація, з другого боку, уточнюють та
остаточно узгоджують обсяг постачання та споживання теплової
енергії для потреб центрального опалення та відповідні нарахування
за ці послуги в цілому за розрахунковий опалювальний період.
 
   4.2. Зведений  акт  складається  житлово-експлуатаційною
організацією після завершення розрахункового опалювального періоду
протягом 15 днів з дня виставлення теплопостачальною організацією
табуляграми за останній місяць  розрахункового  опалювального
періоду (квітень).
 
              ІНФОРМАЦІЯ
  про проведення перерахунків за надані послуги центрального
       опалення та гарячого водопостачання по
      ЖЕО ____ ___________ району за розрахунковий
        опалювальний період 200_ - 200_ рр.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |         Центральне опалення          |       Гаряче водопостачання             |
|        |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
|        |Нараховано   |Нараховано  |Різниця в нарахуваннях,|Нараховано за    |Нараховано ЖЕО|Різниця в нарахуваннях,|
|        |теплопостачаль- |ЖЕО за    |тис.грн. (гр.4-гр.3)  |фактичний обсяг   |за гаряче   |тис.грн. (гр.9-гр.8)  |
|        |ною організацією|тарифами та  |            |гарячої води    |водопостачання|            |
|        |по табуляграмах |лічильни-   |            |(узгоджений тепло- і|за тарифами та|            |
|        |----------------|ками, тис.грн.|-----------------------|водопостачальною  |лічильниками, |-----------------------|
|        |Гкал| тис.грн. |(грн./кв.м)  |Фак- |Недо-  |Пере-  |організаціями),   |тис.грн.*   |Фак- |Недо-  |Пере-  |
|        |  |(грн./Гкал)|       |тична|бори (-)|бори (+)|тис.грн.      |(грн./1 особу)|тична|бори (-)|бори (+)|
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|    1    | 2 |   3  |   4    | 5 |  6  |  7  |     8     |   9    | 10 |  11 |  12  |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|Всього по ЖЕО  |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|Вт. ч.:     |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|Ж/б N      |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|Ж/б N      |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|Ж/б N      |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+----+-----------+--------------+-----+--------+--------+--------------------+--------------+-----+--------+--------|
|        |  |      |       |   |    |    |          |       |   |    |    |
|----------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------|
|По ЖЕО N___   |                |            |                  |            |
|----------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------|
|підлягає    |                |            |                  |            |
|поверненню   |                |            |                  |            |
|населенню,   |                |            |                  |            |
|тис.грн.    |                |            |                  |            |
|----------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------|
|По ЖЕО N____  |                |            |                  |            |
|підлягає    |                |            |                  |            |
|донарахуванню  |                |            |                  |            |
|населенню,   |                |            |                  |            |
|тис.грн.    |                |            |                  |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ЖЕО
 ________ (посада, ПІБ)
 МП
 _____________________________________
 - без врахування пільг та субсидій
 
   4.3. Зведений акт складається по кожному окремому житловому
будинку за встановленою цією Методикою формою (стор.14).
   В разі   відсутності   укладеного   договору   між
житлово-експлуатаційною та теплопостачальною організаціями  на
обслуговування окремих житлових будинків зведений акт складається
по ЖЕО в цілому (або на групу будинків) з наступним розподілом сум
перерахунку по окремих житлових будинках.
 
   4.4. В зведеному акті відображаються:
   - в графі першій - період за який здійснюється звірка (всього
за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях);
   - в  графі другій - обсяги (в Гкал) теплової енергії,
поставленої теплопостачальною організацією для потреб центрального
опалення  даного  житлового будинку (всього за розрахунковий
опалювальний період, в тому числі по місяцях);
   - в графі третій - відповідні суми нарахувань (в тис.грн.),
виставлені теплопостачальною організацією по табуляграмах  за
тарифом на теплову енергію (всього за розрахунковий опалювальний
період, в тому числі по місяцях);
   - в графі четвертій - суми платежів (в тис.грн.) мешканців
даного  будинку  за  центральне   опалення,   нараховані
житлово-експлуатаційною організацією за тарифом для населення та
за показаннями квартирних лічильників (всього за розрахунковий
опалювальний період, в тому числі по місяцях) без врахування пільг
та субсидій;
   - в  графі п'ятій - фактична різниця (в тис. грн.) в
нарахуваннях    теплопостачальної    організації    та
житлово-експлуатаційної  організації  по центральному опаленню
(всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по
місяцях), яка розраховується за формулою:
 
   Рн. = S н.жео (гр.4) - S н.тпо (гр.3), де
 
   Рн. - різниця в нарахуваннях.
   S - сума
 
              ЗВЕДЕНИЙ АКТ
   звірки нарахувань за спожиту теплову енергію для потреб
           центрального опалення
    між ЖЕО _____ __________ району та теплопостачальною
     організацією ____ за розрахунковий опалювальний
     період 200_ - 200_ рр. по житловому будинку
         N___ __________________________
             (адреса будинку)
 
--------------------------------------------------------------------------
|  Період  |Нараховано    |Нараховано ЖЕО за|Фактична різниця в |
|       |теплопостачальною |тарифами та   |нарахуваннях    |
|       |організацією по  |лічильниками   |теплопостачальної  |
|       |табуляграмах   |тис.грн.     |організації та ЖЕО |
|       |------------------|* (грн./кв.м)  |тис.грн. (гр.4-гр.3)|
|       | Гкал |тис.грн.  |         |"+" або "-"     |
|       |   |(грн./Гкал)|         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|   1    |  2 |   3   |    4    |     5     |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Всього за   |   |      |         |          |
|розрахунковий |   |      |         |          |
|опалювальний |   |      |         |          |
|сезон, в т.ч.:|   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Травень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Червень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Липень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Серпень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Вересень   |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Жовтень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Листопад   |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Грудень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Січень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Лютий     |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Березень   |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Квітень    |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Підлягає   |   |      |         |          |
|поверненню  |   |      |         |          |
|населенню,  |   |      |         |          |
|тис.грн.   |   |      |         |          |
|--------------+------+-----------+-----------------+--------------------|
|Підлягає   |   |      |         |          |
|донарахуванню |   |      |         |          |
|населенню,  |   |      |         |          |
|тис.грн.   |   |      |         |          |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Теплопостачальна організація         ЖЕО
 _______ (посада, ПІБ)            ______ (посада, ПІБ)
 МП                      МП
 ___________________________________
 - без врахування пільг та субсидій
 
   4.5. Протягом терміну складання зведеного акта (до його
підписання   сторонами)   між  житлово-експлуатаційною  та
теплопостачальною організаціями, при необхідності, можуть бути
уточненні підсумкові дані щодо обсягів спожитої теплової енергії
для потреб центрального опалення та відповідних нарахувань по
щомісячних табуляграмах теплопостачальної організації.
 
   4.6. Зведений акт складається у 3 примірниках, кожний з яких
підписується  уповноваженими  представниками  теплопостачальної
організації  та житлово-експлуатаційної  організації.  Термін
підписання зведеного акта - не пізніше 20 червня.
 
   4.7. Інформація   щодо   нарахувань   теплопостачальної
організації, яка вказується в зведеному акті (графа 2 та графа 3
зведеного акта), для подальшої обробки та проведення розрахунків
передається теплопостачальною організацією на магнітних носіях до
ГІОЦ КМДА.
 
   4.8. У разі виникнення розбіжностей при підписанні зведеного
акта  спори  між сторонами вирішуються на засіданні міської
погоджувальної комісії з питань нарахувань за центральне опалення
та централізоване гаряче водопостачання, склад та повноваження
якої затверджується розпорядженням Київської міської державної
адміністрації.
 
   4.9. Після підписання сторонами зведеного акта, зазначені в
ньому обсяг поставленої теплової енергії для потреб центрального
опалення та відповідні нарахування в цілому за розрахунковий
опалювальний період корегуванню не підлягають.
 
   4.10. Разом  із  зведеним  актом  за  домовленістю  між
житлово-експлуатаційною та теплопостачальною організаціями може
бути укладений підсумковий акт щодо стану розрахунків між ними в
цілому за розрахунковий опалювальний період.
 
    5. Зведений тристоронній акт звірки нарахувань за
   фактично поставлений обсяг холодної води на підігрів та
    теплової енергії для потреб гарячого водопостачання
 
  ( У розділі 5 Методики слова "теплопостачальна організація"
   у відповідних відмінках замінено по  тексту словами
   "виробник гарячої води" у відповідних відмінках згідно з
   Розпорядженням  КМДА  N 1923 ( ra0074017-03 )  від
   17.10.2003 )
 
   5.1. Зведений тристоронній акт звірки нарахувань за фактично
поставлений обсяг холодної води на підігрів та теплової енергії
для  потреб  гарячого  водопостачання  -  документ,  яким
водопостачальна  організація,  виробник  гарячої  води  та
житлово-експлуатаційна  організація  уточнюють  та  остаточно
узгоджують обсяги постачання та споживання холодної води на
підігрів і теплової енергії для потреб гарячого водопостачання та
відповідні нарахування за ці послуги в цілому за розрахунковий
опалювальний період по окремому житловому будинку.
 
   5.2. Для складання зведеного тристороннього акта між водо- та
виробником  гарячої  води  після  завершення  розрахункового
опалювального періоду визначається та узгоджується обсяг фактично
поставленої  гарячої  води по окремому житловому будинку та
відповідні нарахування за цей обсяг. Ці дані передаються ЖЕО.
 
   5.3. Зведений    тристоронній    акт    складається
житлово-експлуатаційною організацією протягом 15 днів з  дня
надання водо- і виробником гарячої води даних щодо узгодженого
обсягу фактично поставленої гарячої води по окремому житловому
будинку та відповідних нарахувань за цей обсяг.
 
   5.4. Зведений  тристоронній  акт  складається по кожному
окремому житловому будинку за встановленою цією Методикою формою
(стор. 18).
   В разі   відсутності   укладеного   договору   між
житлово-експлуатаційною  та  виробником  гарячої  води  на
обслуговування  окремого  житлового будинку (або відповідного
розподілу обсягу води на підігрів між водо- та виробником гарячої
води), зведений тристоронній акт складається по ЖЕО в цілому (або
на групу будинків) з наступним розподілом сум перерахунку по
окремих житлових будинках.
 
   5.5. В зведеному тристоронньому акті відображаються:
   - в графі першій - період за який здійснюється звірка (всього
за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях);
   - в графі другій - обсяги (в Гкал) теплової енергії для
потреб гарячого водопостачання, виставлені виробником гарячої води
по табуляграмах (всього за розрахунковий опалювальний період, в
тому числі по місяцях);
   - в графі третій - виставлення водопостачальної організації
виробнику гарячої води обсягу холодної води на підігрів (куб.м) по
даному житловому будинку;
   - в графах четвертій та п'ятій - обсяг поставленої холодної
води  на підігрів, виставлений водопостачальною організацією,
розподілений на нормативний (графа четверта) та понаднормативний
(графа п'ята);
   - в графі шостій - обсяг фактично поставленої гарячої води по
даному  житловому  будинку  (куб.м),  узгоджений  тепло-  і
водопостачальною  організаціями  (всього  за  розрахунковий
опалювальний період, в тому числі по місяцях);
   - в графах сьомій, восьмій та дев'ятій  -  нарахування
(тис.грн.) за узгоджений обсяг фактично поставленої гарячої води
(всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по
місяцях), в тому числі:
 
          ЗВЕДЕНИЙ ТРИСТОРОННІЙ АКТ
   звірки нарахувань за фактично поставлений обсяг холодної
     води на підігрів та теплової енергії для потреб
   гарячого водопостачання між ЖЕО__ ___________ району,
   виробником гарячої води______________та водопостачальною
   організацією___________ за розрахунковий опалювальний
    період 200_ - 200_ рр. по житловому будинку N_____
    _________________________________________________
             (адреса будинку)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Період   |Виставлено   |Виставлено водопостачальною  |Обсяг фактично|Нарахування за узгоджений |Нараховано   |Фактична  |
|       |виробником   |організацією виробнику гарячої|поставленої  |обсяг фактично поставленої|ЖЕО за гаряче |різниця в  |
|       |гарячої     |води: обсяг холодної     |гарячої води |гарячої води, тис.грн.  |водопостачання |нарахуваннях|
|       |води      |води на підігрів, куб.м:   |(узгоджений  |             |за тарифами та |тис.грн.  |
|       |по табулягра-  |------------------------------|тепло- і   |--------------------------|лічильниками  |(гр.10-гр.9)|
|       |мах на підігрів,|Всього |  В тому числі:   |водопоста-  |Підігрів|Обсяг  |Разом, |(без врахування|"+" або "-" |
|       |Гкал      |    |----------------------|чальною    |води,  |води на |тис.грн.|пільг та    |      |
|       |        |    |Норма-  | Понаднор- |організаціями |тис.грн.|підігрів|(гр.7+ |субсидій),   |      |
|       |        |    |тивний  | мативнні |та ЖЕО), Куб.м|*    |тис.грн.|гр.8)  |тис.грн.    |      |
|       |        |    |     |      |       |    |    |    |(грн./1 особу) |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|   1    |    2    |  3  |   4  |   5   |   6    |  7  |  8  |  9  |   10    |   11   |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Всього за   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|розрахунковий |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|опалювальний |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|період, в   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|т.ч.:     |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Травень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Червень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Липень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Серпень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Вересень   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Жовтень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Листопад   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Грудень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Січень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Лютий     |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Березень   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Квітень    |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Підлягає   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|поверненню  |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|населенню,  |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|тис.грн.   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|--------------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+---------------+------------|
|Підлягає   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|донарахуванню |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|населенню,  |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
|тис.грн.   |        |    |     |      |       |    |    |    |        |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Виробник гарячої   Водопостачальна    ЖЕО
 води         організація      ______ (посада, ПІБ)
 ______ (посада, ПІБ) _______ (посада, ПІБ) МП
 МП          МП
 __________________________________________________
 - не більше нормативного обсягу, розрахованого відповідно до
п.5.7 цієї Методики
 
   нарахування за підігрів води (гр. 7), нарахування за обсяг
холодної води, поставленої для підігріву, (гр. 8) та разом - (гр.
9);
   - в графі десятій - нарахування, житлово-експлуатаційної
організації (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому
числі по місяцях) мешканцям  житлового  будинку  за  гаряче
водопостачання згідно з тарифом для населення та за показаннями
квартирних лічильників (без врахування пільг та субсидій);
   - в графі одинадцятій - фактична різниця в нарахуваннях за
гаряче водопостачання (всього за  розрахунковий  опалювальний
період, в тому числі по місяцях) в тис.грн., яка розраховується за
формулою:
 
   Рн. = S н.жео (гр.8) - S н.тіво (гр.7), де
 
   Рн. - різниця в нарахуваннях.
 
   5.6. Графи четверта та п'ята зведеного тристороннього акта
заповнюються  ЖЕО.  Нормативний  обсяг  (графа  четверта)
розраховується виходячи з нормативного обсягу холодної води, що
підігрівається, врахованого в тарифі на гарячу воду (3,5 куб.м на
1 особу), та кількості  мешканців  житлового  будинку,  які
користувались гарячим водопостачанням в розрахунковому місяці (в
цілому за розрахунковий опалювальний період - як сума щомісячних
обсягів). Понаднормативний обсяг (графа п'ята) визначається як
різниця  обсягу  холодної  води  на  підігрів,  виставленого
водопостачальною організацією та нормативного обсягу (гр.3-гр.4).
   Дані для заповнення графи 6 зведеного тристороннього акта
надаються  житлово-експлуатаційній  організації  водо-  та
виробниками гарячої води (по узгодженню).
   Дані для заповнення граф 7, 8 та 9 розраховуються ЖЕО (по
узгодженню з тепло- та водопостачальною організаціями): граф 7 та
8 - за відповідними складовими тарифу на гаряче водопостачання,
графи 9 - як сума (гр.7+гр.8).
 
   5.7. Нарахування  за  підігрів  води (графа 7 зведеного
тристороннього акта) здійснюються за поставлену теплову енергію
для  підігріву  води,  обсяг  якої  не повинен перевищувати
нормативний, розрахований виходячи з потреб теплоти на гаряче
водопостачання, теплоємкості води, норми витрат води на гаряче
водопостачання при температурі 55 град. С, з урахуванням  1 град.
холодної води (водопровідної) взимку та влітку (згідно з Нормами
та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на
опалення  житлових  та  громадських  споруд,  а  також  на
господарсько-побутові потреби в Україні, затвердженими Державним
комітетом України по житлово-комунальному господарству, КТМ 204
України 244-94).
 
   5.8. Протягом терміну складання зведеного тристороннього акта
(до  його  підписання сторонами) між житлово-експлуатаційною,
теплопостачальною  та  водопостачальною  організаціями,  при
необхідності, можуть бути уточнені підсумкові дані щодо обсягів
спожитої теплової енергії та холодної води для потреб гарячого
водопостачання  та  відповідних  нарахувань  по  щомісячних
табуляграмах виробника гарячої води та щомісячних виставленнях
водопостачальної організації.
 
   5.9. Зведений тристоронній акт складається у 4 примірниках,
кожний  з  яких  підписується  уповноваженими  представниками
виробника  гарячої  води,  водопостачальної  організації  та
житлово-експлуатаційної організації. Термін підписання зведеного
трьохстороннього акта - не пізніше 10 липня.
 
   5.10. Інформація про виставлення виробника гарячої води по
табуляграмах на підігрів, виставлення водопостачальної організації
по обсягу холодної води на підігрів та про обсяг фактично
поставленої  гарячої  води,  які  зазначаються  в  зведеному
тристоронньому акті (графи 2, 3 та 6), для подальшої обробки та
проведення розрахунків передаються теплопостачальною (графи 2 та
6) та водопостачальною (графа 3) організаціями на магнітних носіях
до ГІОЦ КМДА.
 
   5.11. У разі виникнення розбіжностей при підписанні зведеного
тристороннього акта спори між сторонами вирішуються на засіданні
міської погоджувальної комісії з питань нарахувань за центральне
опалення  та  централізоване гаряче водопостачання, склад та
повноваження якої затверджується розпорядженням Київської міської
державної адміністрації.
 
   5.12. Після підписання сторонами зведеного тристороннього
акта зазначені в ньому обсяг холодної води на підігрів, теплової
енергії  для  потреб  гарячого  водопостачання та відповідні
нарахування в цілому за  розрахунковий  опалювальний  період
корегуванню не підлягають.
 
   5.13. Разом із зведеним тристороннім актом за домовленістю
сторін може бути укладений підсумковий акт щодо стану розрахунків
між ними в цілому за розрахунковий опалювальний період.
 
      6. Розрахунок сум перерахунків та здійснення
          повернення (донарахування)
 
   6.1. Відповідно до складених та підписаних всіма сторонами
зведеного та зведеного тристороннього актів вважаються визначеними
суми перерахунку нарахованих платежів мешканцям житлового будинку
в цілому, а саме:
   - сума коштів, яка підлягає поверненню (чи донарахуванню)
мешканцям за центральне опалення;
   - сума коштів, яка підлягає поверненню (чи донарахуванню)
мешканцям за гаряче водопостачання.
   Донарахування коштів мешканцям житлового будинку за послуги
центрального  опалення  проводиться  тільки за умови надання
обгрунтованого обсягу фактично спожитої теплової енергії для
потреб центрального опалення.
   Донарахування коштів мешканцям житлового будинку за послуги
централізованого гарячого водопостачання проводиться тільки за
умови надання обгрунтованого обсягу фактично поставленої гарячої
води, узгодженого виробником гарячої води та ЖЕО. ( Частина 3
пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від 17.10.2003 )
 
   6.2. В разі обслуговування житлового будинку ГІОЦ КМДА (на
основі укладеного у встановленому порядку договору між власником
житлового будинку та ГІОЦ КМДА щодо розрахунків за комунальні
послуги) розрахунок сум перерахунків  для  окремих  наймачів
(власників) квартир даного будинку здійснюється ГІОЦ КМДА в
порядку, викладеному нижче.
   В разі відсутності зазначеного  договору  з  ГІОЦ  КМДА
розрахунок сум перерахунків для окремих наймачів (власників)
квартир житлового будинку здійснюється ЖЕО, на утриманні якої
перебуває  даний  житловий будинок, самостійно відповідно до
пп.6.5-6.11 цієї Методики.
 
   6.3. Протягом 10 днів після підписання зведеного та зведеного
тристороннього  актів  житлово-експлуатаційною  організацією
надсилається повідомлення в ГІОЦ КМДА щодо здійснення перерахунків
мешканцям  за  надані  послуги  центрального  опалення  та
централізованого  гарячого  водопостачання  за  розрахунковий
опалювальний період (разом з копіями підписаних актів).
   В повідомленні  по  кожному  житловому  будинку  окремо
зазначаються сума перерахунку по центральному опаленню та сума
перерахунку по централізованому гарячому водопостачанню відповідно
до підписаних  по  цьому  будинку  зведеного  та  зведеного
тристороннього актів.
   Крім того, в повідомленні зазначаються:
   - номер, адреса житлового будинку;
   - номер та реквізити ЖЕО, на утриманні якої  перебуває
будинок;
   - уточнені дані по опалювальних площах квартир та загальній
опалювальній площі цього житлового будинку;
   - уточнена кількість мешканців цього житлового будинку (в
тому числі по окремих квартирах);
   - інші дані за вимогою ГІОЦ КМДА.
   В разі складання зведеного та зведеного тристороннього актів
по ЖЕО в цілому (або на групу будинків) в ГІОЦ КМДА надається
розподіл суми перерахунку по кожному з житлових будинків, що
обслуговуються ЖЕО.
 
   6.4. ГІОЦ КМДА згідно з отриманими повідомленнями, протягом
30 днів з дня отримання повідомлення, здійснюється розрахунок сум
перерахунку по окремих квартиронаймачах (власниках квартир) окремо
по кожному з видів послуг.
 
   6.5. Розрахунок  суми  перерахунку  (суми,  яка підлягає
поверненню або донарахуванню)  для  окремого  квартиронаймача
(власника квартири) за послуги центрального опалення здійснюється
виходячи з суми перерахунку в середньому на 1 кв.м опалювальної
площі квартир будинку (в гривнях).
   Розрахунок здійснюється за формулою:
 
   Поп. = (Соп./(Sоп. - Sліч.)) x Sо.кв., де
 
   Поп. - сума перерахунку за послуги центрального опалення за
розрахунковий опалювальний період на окремого квартиронаймача
(власника квартири);
   Соп. - сума перерахунку за послуги центрального опалення по
даному житловому будинку в цілому згідно з відповідним зведеним
актом;
   Sоп. - сума опалювальних площ всіх квартир даного житлового
будинку;
   Sліч. - сума опалювальних площ квартир даного житлового
будинку, на які протягом розрахункового опалювального періоду
проводились нарахування за послуги центрального опалення  за
показаннями квартирних лічильників;
   Sо.кв. - опалювальна площа квартири, наймачу (власнику) якої
здійснюється розрахунок суми перерахунку.
 
   6.6. Розрахунок  суми  перерахунку  (суми,  яка підлягає
поверненню або донарахуванню)  для  окремого  квартиронаймача
(власника квартири) за фактично наданий обсяг послуг гарячого
водопостачання здійснюється виходячи з  суми  перерахунку  в
середньому  на  одного мешканця даного житлового будинку (в
гривнях).
   Суми перерахунків за гаряче водопостачання розраховуються
щомісячно в залежності  від  стану  базової  інформації  по
квартиронаймачах (власниках квартир).
   Розрахунок здійснюється за формулами:
 
   Пгв. = П1 + П2 + ... + П12, де
 
   Пгв. - сума перерахунку за послуги гарячого водопостачання за
розрахунковий опалювальний період на окремого квартиронаймача
(власника квартири);
   П1, ...  П12  -  сума  перерахунку за послуги гарячого
водопостачання за розрахунковий місяць на окремого квартиронаймача
(власника квартири), яка розраховується за формулою:
 
   П1, ... 12 = Сгв./Км.б. x Км.кв., де
 
   Сгв. - сума перерахунку за фактично наданий обсяг послуг
гарячого водопостачання по даному житловому будинку в цілому
відповідно до графи 9 зведеного тристороннього акта;
   Км.б. - загальна кількість мешканців даного житлового будинку
за розрахунковий місяць;
   Км.кв. - кількість мешканців квартири, наймачу (власнику)
якої здійснюється розрахунок суми перерахунку за розрахунковий
місяць.
 
   6.7. Після розрахунку суми повернення (донарахування) за
послуги  центрального опалення та гарячого водопостачання по
кожному окремому квартиронаймачу (власнику квартири) житлового
будинку по цьому будинку складаються відомості перерахунків за
послуги з центрального опалення та централізованого гарячого
водопостачання за розрахунковий опалювальний період.
   Складені по кожному житловому будинку відомості підписуються
начальником ЖЕО та надсилаються у районні відділи субсидій та
відділи захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС для
здійснення перерахунків сум наданих за розрахунковий опалювальний
період пільг та субсидій.
 
   6.8. Повернення  коштів  населенню  здійснюється  шляхом
зарахування суми, яка підлягає поверненню, в рахунок майбутніх
платежів за відповідну послугу.
   Ця сума рівномірно розподіляється на декілька місяців, при
чому щомісячна сума повернення має бути меншою, ніж нарахована (за
тарифом) плата за відповідну послугу за один місяць.
   6.9. Донарахування коштів мешканцям здійснюються таким же
порядком,  як  і повернення. Сума коштів, яка в результаті
перерахунку  має  бути  донарахованою  населенню,  рівномірно
розподіляється на декілька місяців.
 
   6.10. Після проведення перерахунку кожному наймачу (власнику)
квартири  надсилається  повідомлення  про  перерахунок  за
розрахунковий опалювальний період за формою, встановленою цією
Методикою (стор. 27).
 
   6.11. Якщо  квартиронаймач  (власник  квартири)   має
заборгованість з оплати послуг центрального опалення та гарячого
водопостачання, то після проведення перерахунків сума  боргу
зменшується на суму, яка підлягає поверненню, або збільшується на
суму, яка підлягає донарахуванню.
 
  7. Здійснення перерахунку мешканцям, які користуються правом
   на призначення житлових субсидій та отримання пільг на
          житлово-комунальні послуги
 
   7.1. Перерахунки за послуги з центрального опалення  та
гарячого водопостачання мешканцям, які користуються субсидією чи
правом на пільги, проводяться з урахуванням положень чинних
нормативно-правових актів щодо відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг.
   Розмір витрат на оплату послуг центрального опалення та
централізованого гарячого водопостачання в межах норм споживання з
урахуванням пільг визначаються окремо по кожному виду послуг
пропорційно до його частки в загальній сумі вартості цих послуг.
   7.2. Перерахунок пільг та субсидій проводиться окремо на
основі даних реєстрів мешканців житлового  будинку.  Перелік
мешканців, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних
послуг, ведеться ЖЕО (або ЖЕО та районними відділами захисту
населення від наслідків аварії на ЧАЕС - стосовно мешканців, які
користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), а перелік мешканців, які
отримують субсидії, ведеться відділами субсидій.
 
       Типова форма повідомлення мешканців про
           проведення перерахунків
 
------------------------------------------------------------------
|  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ  |
|  ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОТЯГОМ  |
|   РОЗРАХУНКОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ 200_ - 200_ рр.   |
|----------------------------------------------------------------|
|КП ГІОЦ р/рахунок____________________              |
|                                |
|в _____________, МФО______, код ЄДРПОУ_____           |
|                                |
|ЖЕК N__ о/рахунок______________                 |
|                                |
|Адреса споживача ______________________________________________ |
|                                |
|Прізвище та ім'я наймача (власника) квартири___________________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Згідно з Методикою проведення перерахунків за надані населенню|
|послуги  центрального  опалення та гарячого водопостачання,|
|затвердженою  розпорядженням  Київської  міської  державної|
|адміністрації від _______ N ___ по Вашій квартирі проведено|
|перерахунок за розрахунковий опалювальний період  200_-200_|
|років, в результаті чого:                    |
|----------------------------------------------------------------|
|- за  послуги  центрального  опалення  підлягає поверненню|
|(донарахуванню): _____________ гривень;             |
|----------------------------------------------------------------|
|- за  послуги  гарячого  водопостачання підлягає поверненню|
|(донарахуванню): ____________ гривень.             |
|----------------------------------------------------------------|
|Фактичне повернення (донарахування) зазначених сум перерахунку|
|здійснюватиметься шляхом коригування нарахувань за відповідні|
|послуги    по    Вашій     квартирі     протягом|
|__________________________________ місяців поточного року.   |
|                                |
|За довідками звертатись: ______________________________     |
------------------------------------------------------------------
 
   7.3. Перерахунки по пільгах та субсидіях здійснюються після
закінчення  розрахункового опалювального періоду помісячне за
термін, протягом якого мешканець отримував пільгу чи житлову
субсидію.
 
   7.4. Якщо  після здійснення перерахунків встановлено, що
наймач (власник) квартири, який отримував житлову  субсидію,
фактично  спожив  послуг  центрального  опалення та гарячого
водопостачання понад норми споживання, то це не впливає на розмір
субсидії. Кошти за фактично надану послугу донараховуються наймачу
(власнику) квартири і це не відноситься на збільшення плати за
комунальні послуги при обчисленні розміру субсидії, оскільки
заявник за умови призначення субсидії зобов'язаний сплачувати
обов'язкову частку плати в межах норми споживання.
 
   7.5. Якщо пільги чи субсидії призначались не на повний термін
(12 місяців) розрахункового опалювального періоду, то здійснення
перерахунку за період, коли вони не призначалися, проводиться на
загальних підставах, встановлених цією Методикою.
 
   7.6. Після проведення  перерахунків  по  квартиронаймачах
(власниках квартир), які протягом розрахункового опалювального
періоду користувались субсидіями, невикористані кошти по субсидіях
за центральне опалення та гаряче водопостачання зараховуються в
рахунок фінансування призначених субсидій іншим отримувачам.
 
   7.7. Повернення коштів мешканцям, які користувались правом
субсидії,  здійснюється  і  в тому разі, коли в результаті
перерахунку нарахування за фактично надані послуги центрального
опалення та гарячого водопостачання за розрахунковий опалювальний
період менші, ніж обов'язкова частка їх плати.
 
   7.8. Мешканцям, які мають право на пільги,  перерахунок
проводиться шляхом визначення різниці між розміром пільги на норму
споживання та розміром пільги на фактичний обсяг споживання
зазначених послуг. Невикористані кошти по нарахованих пільгах
зараховуються  організаціям-постачальникам  послуг  в  рахунок
майбутнього фінансування пільг.
   Якщо для  певної  пільгової  категорії немає законодавчо
затвердженої норми споживання по окремій послузі, то перерахунок
здійснюється за фактом споживання послуги.
 
   7.9. Уточнена інформація щодо мешканців, які мають право на
отримання  пільг,  щомісячно та по закінченні розрахункового
опалювального періоду в розрізі кожного житлового будинку відділу
субсидій, відділу захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
та ГІОЦ КМДА надається житлово-експлуатаційною організацією.
   Уточнена інформація  щодо мешканців, які мають право на
призначення субсидій, щомісячно та після закінчення розрахункового
опалювального періоду в розрізі кожного будинку ГІОЦ КМДА та
житлово-експлуатаційній організації надається відділом субсидій.
 
   7.10. Житлово-експлуатаційна організація самостійно (або ГІОЦ
КМДА  в  разі  відповідного договору на обслуговування) для
здійснення перерахунків мешканцям, які мають право на отримання
субсидій та пільг, проводить розрахунки коефіцієнтів відхилення
нарахувань (зміни вартості послуг) по кожному виду послуг окремо
(центральне опалення та гаряче водопостачання) за кожний місяць
розрахункового опалювального  періоду,  які  визначаються  за
формулою:
 
   Квн = Нф/Нт, де
 
   Квн -  коефіцієнт  відхилення нарахувань (зміни вартості
послуг);
   Нф - нарахування теплопостачальної організації за постачання
теплової енергії для потреб центрального опалення по табуляграмах
за розрахунковий місяць (графа 3 зведеного акта) чи нарахування
виробника гарячої води за узгоджений обсяг фактично поставленої
гарячої  води  за  розрахунковий  місяць (графа 9 зведеного
тристороннього акта), в грн.; ( Абзац 3 пункту 7.10 розділу 7 в
редакції  Розпорядження  КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від
17.10.2003 )
   Нт -  нарахування  ЖЕО  за тарифами та лічильниками за
відповідну послугу (графа 4 зведеного акта чи графа 10 зведеного
тристороннього акта), в грн.
   Коефіцієнт відхилення нарахувань розраховується (до  3-го
знака після коми) по кожному житловому будинку.
 
   7.11. Розраховані   коефіцієнти  відхилення  нарахувань
житлово-експлуатаційною організацією (або ГІОЦ КМДА) передаються
відділу  субсидій,  який  протягом  10  днів  погоджує  з
житлово-експлуатаційною організацією змінені суми нарахувань (з
урахуванням  коефіцієнтів відхилення нарахувань) та проводить
перерахунок нарахованих субсидій по  кожному  квартиронаймачу
(власнику квартири) за кожний місяць розрахункового опалювального
періоду, за який нараховувалась субсидія.
 
   7.12. Місячна сума перерахунку для мешканців, що користуються
правом отримання субсидій чи пільг, за один місяць визначається за
формулою:
 
   S оер.м = Нт - S нар.у, де
 
   S оер.м - сума перерахунку субсидії (пільги) за місяць;
   Нт -  нарахування  ЖЕО  за тарифами та лічильниками за
відповідну послугу (графа 4 зведеного акта чи графа 10 зведеного
три стороннього акта), в грн.;
   S vap.y - уточнена сума нарахувань за розрахунковий місяць (в
грн.), яка розраховується за формулою:
 
   S нар.у = Нт x Квн, де:
 
   Квн -  коефіцієнт відхилення нарахувань за розрахунковий
місяць.
   Після проведених  розрахунків  сума  перерахунку субсидії
(пільги) за місяць (S пер.м) розраховується в  гривнях  та
округляється до другого знака після коми.
 
   7.13. Перерахунок  суми  пільги за фактичним споживанням
послуги (центрального опалення чи гарячого водопостачання) по
кожному квартиронаймачу (власнику квартири) за кожний місяць
розрахункового  опалювального  періоду,   протягом   якого
нараховувалась  пільга,  здійснюється  житлово-експлуатаційною
організацією (або ГІОЦ КМДА) та надається районним відділам
субсидій та відділам захисту населення від наслідків аварії на
ЧАЕС для здійснення  контролю  за  правильністю  проведеного
перерахунку та цільовим використанням коштів, передбачених для
відшкодування пільг.
 
   7.14. Після  здійснення  перерахунку  сум  субсидій  за
розрахунковий опалювальний період, відділ субсидій протягом 3 днів
передає ці дані (в розрізі кожного мешканця, який має право на
отримання субсидій) до житлово-експлуатаційної організації та ГІОЦ
КМДА (на магнітних носіях).
 
   7.15. Кошти, що перераховані по субсидіях  та  пільгах,
зараховуються  в рахунок майбутнього фінансування призначених
субсидій чи пільг відповідно.
 
   7.16. Перерахунок субсидії відображається ЖЕО (або ГІОЦ КМДА)
окремим рядком в щомісячних рахунках на сплату комунальних послуг
протягом терміну фактичного здійснення перерахунків.
 
   7.17. Якщо обсяг споживання гарячої води чи теплової енергії
вимірюється засобами обліку, то розмір субсидії для відшкодування
їх оплати розраховується виходячи з фактичного споживання послуг,
але не більше від установлених норм споживання. У цьому випадку
перерахунок субсидій здійснюється відповідно до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 21.07.98 N 1499
( ra1499017-98 ) "Про порядок проведення перерахунків призначених
житлових субсидій".
 
   7.18. При здійсненні перерахунку пільги враховується також
наступне. Якщо обсяг споживання гарячої води та теплової енергії
вимірюється засобами їх обліку, то розмір пільги для відшкодування
їх оплати розраховується, виходячи з фактичного споживання послуг,
але  не  більше від установлених норм споживання. За умови
проживання мешканців пільгових категорій з особами, що не мають
прав на пільгу, показання засобів обліку на гаряче водопостачання
розподіляється пропорційно кількості мешканців у квартирі. Пільга
надається на частку, отриману після розподілу у встановленому
чинним законодавством розмірі, але не більше встановлених норм
споживання.
 
   7.19. Якщо  наймач (власник) квартири, який користується
правом на житлову субсидію, встановив квартирний засіб обліку не з
початку розрахункового опалювального періоду, то розмір субсидії з
початку розрахункового опалювального періоду до моменту початку
експлуатації  квартирного  засобу  обліку  розраховується  та
перераховується на загальних засадах,  а  потім  (до  кінця
розрахункового опалювального періоду) відповідно до п.7.17.
 
 Керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 26.12.2002 N 2306
 
               СКЛАД
    міської погоджувальної комісії з питань нарахувань
     за центральне опалення та централізоване гаряче
             водопостачання
 
 Данькевич        - заступник голови  Київської  міської
 Іван Петрович      державної адміністрації, голова комісії;
 
 Гуленко         - начальник   Головного   управління
 Дмитро Йосипович    житлового господарства виконавчого органу
             Київської міської ради (Київської міської
             державної  адміністрації),  заступник
             голови комісії;
 
             Члени комісії:
 
 Артюх Ірина       - перший заступник начальника Головного
 Михайлівна       фінансового управління виконавчого органу
             Київської міської ради (Київської міської
             державної адміністрації);
 
 Березовик Михайло    - начальник Головного управління палива,
 Миронович        енергетики    та   енергозбереження
             виконавчого органу Київської міської ради
             (Київської    міської    державної
             адміністрації);
 
 Ягодка Вадим      - перший заступник голови  Оболонської
 Сергійович       районної  у  м.  Києві  державної
             адміністрації;
 
 Валентюк Людмила    - заступник     начальника     КП
 Іванівна        "Київжитлоспецексплуатація";
 
 Вітовський Сергій    - заступник голови Дарницької районної у
 Іванович        м. Києві державної адміністрації;
 
 Єрмак Віктор      - перший заступник голови  Подільської
 Андрійович       районної  у  м.  Києві  державної
             адміністрації;
 
 Кравченко Сергій    - заступник голови Дніпровської районної
 Олексійович       у м. Києві державної адміністрації;
 
 Кубічка Андрій     - директор     КП     "Головний
 Іванович        інформаційно-обчислювальний    центр"
             Київської    міської    державної
             адміністрації;
 
 Мандебура В'ячеслав   - заступник голови Деснянської районної у
 Володимирович      м. Києві державної адміністрації;
 
 Матвієнко Петро     - перший заступник голови Солом'янської
 Миколайович       районної  у  м.  Києві  державної
             адміністрації;
 
 Пінчук Василь      - заступник   голови   Шевченківської
 Іванович        районної  у  м.  Києві  державної
             адміністрації;
 
 Парубочий Андрій    - заступник голови Печерської районної у
 Павлович        м. Києві державної адміністрації;
 
 Стичинський Сергій   - перший  заступник  директора   КП
 Леонідович       "Науково-дослідний        інститут
             соціально-економічних проблем міста";
 
 Ціник Петро       - перший заступник голови Святошинської
 Олексійович       районної  у  м.  Києві  державної
             адміністрації;
 
 Шарко Ірина       - заступник голови Голосіївської районної
 Миколаївна       у м. Києві державної адміністрації;
 
 Шпарик Михайло     - начальник   Головного   управління
 Миколайович       комунального і готельного господарств та
             туризму  виконавчого  органу Київської
             міської ради (Київської міської державної
             адміністрації);
 
 Білик Володимир     - голова правління - генеральний директор
 Сергійович       ВАТ "АК "Київводоканал";
 
 Ященко Борис      - заступник генерального директора АЕК
 Васильович       "Київенерго";
 
 Яструбинський Василь  - начальник Головного управління з питань
 Іванович        цінової  політики  виконавчого  органу
             Київської міської ради (Київської міської
             державної адміністрації);
 
 Кізенко Євгенія     - начальник відділу економічного аналізу
 Володимирівна      Головного    управління   житлового
             господарства виконавчого органу Київської
             міської ради (Київської міської державної
             адміністрації), секретар комісії.
 
( Склад в редакції Розпорядження КМДА N 1923 ( ra0074017-03 ) від
17.10.2003 )
 
 Керівник апарату                  Б.Стичинський

<< Главная страницаУкраина онлайн