Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"

Верховна Рада України

Закон № 393-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення зміни до Закону України
      "Про участь громадян в охороні громадського
         порядку і державного кордону"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 13, ст.90 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину восьму статті 17 Закону України "Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"
( 1835-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40,
ст. 338) виключити.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 393-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн