Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до рішення Київради від 11.07.2002 N 89/89 "Про структуру та чисельність секретаріату Київради"

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 225/385 від 26.12.2002, нечин.

<< Главная страница

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія XXIV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 225/385 від 26.12.2002
 
     { Рішення втратило чинність на підставі Рішення
                      Київміськради
      N 15/15 ( ra_015023-06 ) від 14.06.2006 }
 
       Про внесення змін до рішення Київради
       від 11.07.2002 N 89/89 "Про структуру
       та чисельність секретаріату Київради"
 
 
   Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   Внести в  рішення  Київради  від  11.07.2002  N  89/89
( ra0089023-02  ) "Про структуру та чисельність секретаріату
Київради" (із змінами, внесеними  розпорядженнями  Київського
міського голови від 16.09.2002 N 227 та від 24.12.2002 N 373) такі
зміни:
 
   1. У пункті другому рішення цифри "52" замінити на цифри
"59".
 
   2. У додатку до рішення "Структура секретаріату Київської
міської ради":
   2.1 у позиції "Відділ забезпечення діяльності заступника
міського голови - секретаря Київради" цифру "4" замінити на цифру
"6";
   2.2 у позиції "Відділ правового забезпечення" цифру "5"
замінити на цифру "7";
   2.3 у  позиції "Відділ організаційної роботи" цифру "7"
замінити на цифру "8";
   2.4 у позиції "Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення"
цифру "4" замінити на цифру "5";
   2.5 у позиції "Відділ з питань власності" цифру "4" замінити
на цифру "5".
 
 Київський міський голова               О.Омельченко

<< Главная страницаУкраина онлайн