Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (Міжвідком.)

Рішення № АД-62/2002/52-65 від 27.12.2002

<< Главная страница

      МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

             Р I Ш Е Н Н Я
 
         27.12.2002 N АД-62/2002/52-65
 
 
      Про застосування остаточних антидемпінгових
     заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп
     розжарювання загального призначення походженням
           з Киргизької Республіки
 
   { Щодо закінчення 15.01.2008 строку дії остаточних
    антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп
    розжарювання електричних, що можуть класифікуватися
    згідно з УКТ ЗЕД за кодом 8539 22 90 10 додатково 
    див. Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної
    торгівлі ( n0008324-07 ) від 23.02.2007 }
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України "Про захист національного
товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ) (далі -
Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія)
розглянула звіт Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції  України  (далі  -  Міністерство) "Про результати
антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних
ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької
Республіки" та В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в
Україну електричних ламп розжарювання загального призначення, які
класифікуються згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ) за кодом 8539 22 90 10
походженням з Киргизької Республіки та мають опис:
   "... лампи розжарювання електричні загального призначення
потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В" (далі -
Товар).
 
   2. Відхилити добровільні зобов'язання киргизького виробника
Акціонерного  товариства  відкритого  типу  "Майлуу-Сууйський
електроламповий завод" щодо експортних цін на Товар для поставки
його  в  Україну  як такі, що не усувають шкоду, нанесену
національному товаровиробнику внаслідок демпінгового імпорту в
Україну Товару.
 
   3. Установити, що:
 
   3.1) остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом
запровадження справляння антидемпінгового мита щодо імпорту в
Україну Товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення;
 
   3.2) розмір ставки антидемпінгового мита становить 38,31 %;
 
   3.3) антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної
вартості Товару, яка розраховується відповідно до базисних умов
поставки ( 988_007 ) DAF - кордон України;
 
   3.4) антидемпінгове  мито  справляється  митними органами
України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових
платежів), у т. ч. мита, митних податків і зборів тощо, які
справляються при імпорті в Україну товарів;
 
   3.5) остаточні антидемпінгові заходи застосовуються терміном
на п'ять років з дня набрання чинності цього рішення;
 
   3.6) застосування  остаточних  антидемпінгових заходів не
повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення
Товару;
 
   3.7) сплата антидемпінгового мита здійснюється у готівковій
або безготівковій формі;
 
   3.8) дев'ять ламп електричних, зазначених у пункті 1 цього
рішення, є мінімальною партією, які без сплати антидемпінгового
мита можуть ввозитися (пересилатися) на митну територію України;
 
   3.9) забороняється ввезення на митну територію України Товару
без сплати антидемпінгового мита та сертифіката походження* за
винятком випадку передбаченого пунктом 3.8.
 
   4. Доручити:
 
   4.1. Держмитслужбі видати відповідні акти на виконання цього
рішення Комісії;
 
   4.2. Міністерству  забезпечити  публікацію  цього рішення
Комісії у газеті "Урядовий кур'єр";
 
   4.3. Міністерству і Держмитслужбі вживати всіх необхідних
заходів  для  запобігання імпорту в Україну Товару в обхід
застосованих остаточних антидемпінгових заходів;
 
   4.4. МЗС України нотифікувати компетентні органи Киргизької
Республіки про прийняття цього рішення Комісії;
 
   4.5. Міністерству повідомити Кабінет Міністрів України про
прийняття цього рішення Комісії.
 
   5. Рішення Комісії набуває чинності з дня його опублікування.
______________
   * Iмпорт в Україну електричних ламп розжарювання загального
призначення, які класифікуються згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ) за
кодом 8539 22 90 10 з будь-якої країни  експорту  повинен
супроводжуватись сертифікатом походження.
 
 "Урядовий кур'єр", N 7, 15.01.2003 р.

<< Главная страницаУкраина онлайн