Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до Ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Наказ № 937 від 27.12.2002

<< Главная страница       
  МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З


          
   27.12.2002 N 937


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          16 січня 
2003 р.

          
          за N 
29/7350        Про внесення 
зміни до Ставок зборів

      за аеронавігаційне 
обслуговування повітряних

        суден у 
повітряному просторі України   Відповідно  до постанови 
 Кабінету Міністрів України від
25.12.96 N 1548 
 ( 
1548-96-п ) "Про встановлення 
 повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" Н А К А З У 
Ю:


   1. У підпункті 2.1 пункту 2 Ставок 
зборів за аеронавігаційне
обслуговування повітряних 
 суден у повітряному просторі України,
затверджених наказом 
Міністерства транспорту України від 22.04.97
N 145  (  

z0184-97  )  "Про  затвердження 
 ставок зборів за
аеронавігаційне обслуговування 
 повітряних суден у повітряному
просторі 
 України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.05.97 
за N 184/1988 (із змінами і доповненнями, 
 унесеними
наказами Міністерства  транспорту України 
 від 17.12.99 N 599
( 

z0888-99 ), від 19.12.2000 N 718 ( 

z0951-00 ), від 14.12.2001
N 873 
 ( 
z1054-01 ), від 31.01.2002 
 N 57 ( 
z0145-02 ), від
17.06.2002 N 403 ( 
 
z0523-02 ), зареєстрованими в 
 Міністерстві
юстиції України відповідно 20.12.99 за N 888/4181, 
 26.12.2000 за
N 951/5172, 20.12.2001 за N 1054/6245, 
 14.02.2002 за N 145/6433,
21.06.2002 за N 523/6811), цифри і слова 
"54,94 дол. США" замінити
цифрами і словами "51,23 дол. США".


   2. Департаменту  економічного 
 аналізу  та  стратегічного
планування (Бурдей В.В.) в 
установленому порядку зареєструвати цей
наказ у Міністерстві юстиції 
України.


   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Державного секретаря Дунаєва 
Л.Ф.

 Міністр        
           
       
Г.Кірпа

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністр
 Міністерства 
економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України  
           
   
 В.Хорошковський


<< Главная страницаУкраина онлайн