Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Верховна Рада України

Закон № 423-IV від 27.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 61 Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.72 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Викласти статтю 61 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 12-13, ст. 92) у такій редакції:
 
   "Стаття 61. У 2002 році повернення боргів  шахтарям  з
регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної
працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального
страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та
професійних захворювань України, крім боргів, що виникли до
1 квітня  2001 року,  з  урахуванням  нарахованих у зв'язку
з порушенням  термінів  виплати  регресних  позовів   сум
компенсацій по  підприємствах,  ліквідація  яких у 2002 році
фінансується  за  рахунок  видатків  відповідно до бюджетної
програми "Реструктуризація   вугільної   та   торфодобувної
промисловості".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 грудня 2002 року
     N 423-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн