Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів для митного оформлення

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 741 від 28.12.2002, нечин.

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            28.12.2002 N 741
 
 
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
                      митної служби
      N 231 ( v0231342-05 ) від 31.03.2005 )
 
 
       Про затвердження форми акта про взяття
     проб і зразків товарів для митного оформлення
 
 
 
   Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 12.12.2002 N 1862 ( 1862-2002-п ) "Про затвердження Порядку
взяття (надання)  проб   і  зразків  товарів,  проведення
досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення а
також розпорядження зразками" та з метою встановлення форми акта
про взяття проб і зразків  товарів для   митного  оформлення
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму акта про взяття проб і зразків товарів
для митного оформлення, що додається.
 
   2. Ввести наказ в дію з 01.01.2003.
 
   3. Контроль  за  використанням цього наказу покласти на
заступника Голови Служби Дьоміна Ю.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   28.12.2002 N 741
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________
           (назва митного органу)
 
                АКТ
   про взяття проб і зразків товарів для митного оформлення
          від "__" ________ 200_ року
 
   На території ________________________________________________
          (місце взяття проб і зразків товарів, назва
__________________________________________________________________
      організації, установи, підприємства, адреса)
мною, ____________________________________________________________
    (посада, назва підрозділу, прізвище та ініціали посадової
            особи митного органу)
у присутності ____________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище та ініціали власника
       товару або декларанта чи вповноваженої ним особи)
взято для перевірки такі проби й зразки товарів:
 
 N з/п
 Назва проби чи зразка товару
 Назва організації - виробника продукції
 Номер вагона, державний номер  автомашини,  номер  накладної
(непотрібне закреслити)
 Одиниця виміру
 Обсяг партії
 Кількість або маса взятих проб чи зразків товарів
 Мета взяття проб чи зразків товарів _____________________________
__________________________________________________________________
 Відібрані проби та зразки товарів упаковано в ___________________
                         (вид упаковки,
                         тари, кількість
                          упаковок)
 На упаковку накладено митне забезпечення ________________________
                    (тип митного забезпечення,
                         його номер)
 Посадова особа митного органу
 ______________________________
 (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 Присутні:
 ______________________________
 (підпис) (ініціали та прізвище)
 ______________________________
 (підпис) (ініціали та прізвище)
 ______________________________
 (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 Зразки відправлено за адресою: __________________________________
                (назва митної лабораторії, адреса)
__________________________________________________________________
 
 (Місце для особистої номерної печатки
 посадової особи митного органу)
 
 Заступник начальника
 Центральної митної лабораторії

<< Главная страницаУкраина онлайн