Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про бюджет міста Києва на 2003 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 232/392 від 28.12.2002

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14

<< Главная страница

та відсотків за користування ним.
 
   46. Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 21
квітня 1998 року N 523 ( 523-98-п ) "Про виділення коштів на
підготовку місць проживання та харчування учасників щорічних
зборів Європейського банку реконструкції та розвитку у місті Києві
в травні 1998 року", звільнити у 2003 році Головне управління
комунального і готельного господарств та туризму Київської міської
державної адміністрації та відповідні суб'єкти підприємницької
діяльності від сплати відсотків за користування отриманої ними
позички. ( Пункт 46 в редакції Рішення Київміськради N 272/432
( ra0272023-03 ) від 27.02.2003 )
 
   47. Встановити, що в разі перевиконання обсягів власних
надходжень  бюджетних  установ  розміру  відповідних  витрат,
встановлених додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних
коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення
заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату,
комунальних послуг та енергоносіїв.
   У разі, якщо відсутня така  заборгованість,  розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
   50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень та на підвищення заробітної плати згідно з
чинним законодавством;
   50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною функцією.
   При цьому головний розпорядник бюджетних коштів здійснює
коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному
фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із
спеціального фонду бюджету.
( Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 4/859 ( ra0004023-03 ) від 31.07.2003 )
 
   48. З метою збільшення надходжень до бюджету м.  Києва
доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) підготувати звернення до Кабінету Міністрів України
щодо підготовки законопроектів по внесенню відповідних змін до
Законів України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про
плату за землю" ( 2535-12 ), де передбачити закріплення орендної
плати за землю, як обов'язкового платежу, встановлення термінів її
сплати, подання звітності та покладання контролю за її справлянням
на податкову службу.
 
   49. Покласти персональну відповідальність за забезпечення
нарахування  і  сплату  податків  суб'єктами  підприємницької
діяльності до бюджетів тих районів де вони були зареєстровані
станом на 01.01.2003, на голову Державної податкової адміністрації
у м. Києві та голів районних у м. Києві податкових інспекцій.
   Виконавчому органу  Київради (Київській міській державній
адміністрації) разом з Державною податковою адміністрацією у м.
Києві розробити та затвердити порядок врахування контингенту
надходжень платників податків при формуванні проекту бюджету та
порядок  сплати  податків  у разі перереєстрування суб'єктів
підприємницької діяльності протягом бюджетного періоду.
 
   50. Встановити, що при відведенні земельних ділянок для
будівництва жилих будинків слід передбачати передачу виконавчому
органу Київради - Київській міській державній  адміністрації
(Головному управлінню житлового забезпечення) 5% загальної площі
цих жилих будинків (крім службового), а по земельних ділянках у
центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним
планом розвитку міста - 10% загальної площі цих жилих будинків
(крім службового) або грошовими коштами, всіма забудовниками,
незалежно від джерел фінансування, для  забезпечення  житлом
громадян, що перебувають на квартобліку в районних у м. Києві
державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих та
непридатних для проживання будинків.
   Встановити, що будівництво  житлової  площі  за  рахунок
довготермінового державного пільгового кредиту для молодих сімей
та за програмою "50х50" звільняється від цих відрахувань.
   При здійсненні  внесків  грошовими  коштами  їх  розмір
визначається на підставі експертної оцінки  вартості  одного
квадратного метра загальної площі відповідного будинку.
 
   51. Подовжити дію Нормативів для визначення розмірів пайової
участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та  інженерно-транспортної  інфраструктури м. Києва,  порядок
залучення і використання пайових коштів та Методику розрахунку
розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Києва, затверджених  рішенням Київради від 30.09.99 N 49/551
( ra0049023-99 ), із змінами та доповненнями згідно з рішеннями
Київради від 01.06.2000 N 127/848 ( ra_127023-00 ), від 26.12.2000
N 156/1133 (  ra_156023-00  ),  від  05.07.2001  N  363/139
( ra0363023-01 ), від 20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ), від
27.12.2001 N 172/1606 ( ra_172023-01 ), розпорядження Київського
міського голови від 10.09.2002 N 272 ( ra0272050-02 ).
 
   52. Взяти до відома, що відповідно до підпункту 5 пункту 6
розділу 6 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) фінансування
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
та Національного музею Тараса Шевченка з  2003  року  буде
здійснюватися з Державного бюджету України.
   Виконавчому органу Київради (Київській міській  державній
адміністрації) забезпечити передачу вказаних об'єктів з 1 січня
2003 року в управління Міністерству культури і мистецтв без права
зміни форм власності та перепрофілювання.
 
   53. Установити, що кошти, які надійдуть в порядку повернення
суб'єктами підприємницької діяльності сум фінансової допомоги,
наданої в попередні роки, у 2003 році спрямовувати на заходи з
фінансово-кредитної підтримки вітчизняного виробника та малого
підприємництва у м. Києві у повному обсязі.
 
   54. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) проводити розрахунки по всіх видах видатків, які
здійснюються за рахунок субвенції, запланованої для м. Києва у
Державному бюджеті України, через міський бюджет без розподілу їх
між бюджетами районів міста.
 
   55. Взяти до відома, що планові обсяги тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків
на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на
заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів,
можуть  покриватися  Державним казначейством України в межах
планового  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  єдиного
казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами.
 
   56. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) забезпечити щоквартальне подання Київській міській
раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста.
 
   57. Дане рішення Київради набирає чинності з 1 січня 2003
року.
 
   58. Додатки NN 1-11 є невід'ємними складовими цього рішення.
 
   59. Відповідно  до  ст.28  Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ) оприлюднити рішення Київради "Про бюджет м. Києва на
2003 рік" у газеті "Хрещатик".
 
   60. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2003 рік
покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів
та соціально-економічного розвитку міста.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток N 1
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 28.12.2002 N 232/392
                   (в редакції затвердженій
                   рішенням Київради
                   від 27.11.2003 N 207/1081
                   ( ra0207023-03 )
 
               ДОХОДИ
          міського бюджету на 2003 рік
 
                           (тис.гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------
|  Код | Найменування доходів згідно  |Загальний| Спеціальний фонд |  Разом  |
|     | із бюджетною класифікацією  |фонд   |------------------|       |
|     |                |     | Разом  |у т.ч. |       |
|     |                |     |     |бюджет |       |
|     |                |     |     |розвитку|       |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|  1  |        2        |  3   |  4   |  5  |6=(гр.3+гр.4)|
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 10000000|Податкові надходження      |2171409,5| 47435,0 |   х | 2218844,5 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 11000000|Податки на доходи, податки на  |     |     |    |       |
|     |прибуток, податки на збільшення |     |     |    |       |
|     |ринкової вартості        |1974359,6|   х |   х | 1974359,6 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 11010000|Прибутковий податок з громадян |1948859,6|   х |   х | 1948859,6 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 11020000|Податок на прибуток підприємств | 25500,0|   х |   х |  25500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 12000000|Податки на власність      |     | 46785,0 |   х |  46785,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 12020000|Податок з власників транспортних|     |     |    |       |
|     |засобів та інших самохідних   |     |     |    |       |
|     |машин і механізмів       |    х | 46785,0 |   х |  46785,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 13000000|Збори за спеціальне використання|     |     |    |       |
|     |природних ресурсів       | 184944,9|   х |   х |  184944,9 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 13050000|Плата за землю         | 184944,9|   х |   х |  184944,9 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 14000000|Внутрішні податки на товари та |     |     |    |       |
|     |послуги             |   15,0|  650,0 |   х |   665,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 14060300|Плата за державну реєстрацію  |     |     |    |       |
|     |суб'єктів підприємницької    |     |     |    |       |
|     |діяльності           |   15,0|   х |   х |    15,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 14071500|Плата за придбання торгових   |     |     |    |       |
|     |патентів пунктами продажу    |     |     |    |       |
|     |нафтопродуктів (автозаправними |     |     |    |       |
|     |станціями, заправними пунктами) |    х |  650,0 |   х |   650,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 16000000|Інші податки          | 12090,0|   х |   х |  12090,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 16010000|Місцеві податки і збори     |  2730,0|   х |   х |   2730,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 16050000|Єдиний податок для суб'єктів  |     |     |    |       |
|     |малого підприємництва      |  9360,0|   х |   х |   9360,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 20000000|Неподаткові надходження     |  9005,0| 58729,6 | 10000,0|  67734,6 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 21000000|Доходи від власності та     |     |     |    |       |
|     |підприємницької діяльності   |  3500,0| 10000,0 | 10000,0|  13500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 21040000|Надходження від розміщення в  |     |     |    |       |
|     |установах банків тимчасово   |     |     |    |       |
|     |вільних бюджетних коштів    |  3500,0|   х |   х |   3500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 21050400|Надходження дивідендів,     |     |     |    |       |
|     |нарахованих на акції (частки,  |     |     |    |       |
|     |паї) господарських товариств,  |     |     |    |       |
|     |що є у власності відповідної  |     |     |    |       |
|     |територіальної громади     |    х | 10000,0 | 10000,0|  10000,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 22000000|Адміністративні збори та    |     |     |    |       |
|     |платежі, доходи від       |     |     |    |       |
|     |некомерційного та побічного   |     |     |    |       |
|     |продажу             |  2255,0|   х |   х |   2255,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 22080000|Плата за оренду цілісних    |     |     |    |       |
|     |майнових комплексів комунального|     |     |    |       |
|     |та іншого майна         |  2255,0|   х |   х |   2255,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 23000000|Надходження від штрафів та   |     |     |    |       |
|     |фінансових санкцій       |  1000,0|   х |   х |   1000,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 23030000|Адміністративні штрафи та інші |     |     |    |       |
|     |санкції             |  1000,0|   х |   х |   1000,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 24000000|Інші неподаткові надходження  |  2250,0| 48729,6 |   0,0|  50979,6 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 24060300|Інші надходження        |  2250,0|   х |   х |   2250,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 25000000|Власні надходження бюджених   |     |     |    |       |
|     |установ             |    х | 48729,6 |   х |  48729,6 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- органи виконавчої влади в   |     |     |    |       |
|     |м. Києві            |    х |  850,0 |   х |   850,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- установи освіти        |    х | 9173,4 |   х |   9173,4 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- установи охорони здоров'я   |    х | 32412,7 |   х |  32412,7 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- установи соціального захисту |    х | 1783,1 |   х |   1783,1 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- установи культури       |    х | 3806,9 |   х |   3806,9 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- установи фізичної культури та |     |     |    |       |
|     |спорту             |    х |  673,5 |   х |   673,5 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- енергозберігаючі програми   |    х |  30,0 |   х |    30,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 30000000|Доходи від операцій з капіталом |    х |279500,0 |279500,0|  279500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 31030000|Надходження від відчуження майна|     |     |    |       |
|     |яке належить Автономній     |     |     |    |       |
|     |Республіці Крим та майна, що  |     |     |    |       |
|     |знаходиться у комунальній    |     |     |    |       |
|     |власності            |    х | 130000,0|130000,0|  130000,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 33000000|Надходження від продажу землі  |     |     |    |       |
|     |і нематеріальних активів    |    х |149500,0 |149500,0|  149500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 33010000|Надходження від продажу землі  |    х |149500,0 |149500,0|  149500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 50000000|Цільові фонди          |    х | 280321,0|  х  |  280321,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 50080000|Збір за забруднення       |     |     |    |       |
|     |навколишнього природного    |     |     |    |       |
|     |середовища           |    х |  3500,0|   х |   3500,0 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 50080000|Цільові фонди утворені     |     |     |    |       |
|     |Верховною Радою Автономної   |     |     |    |       |
|     |Республіки Крим органами    |     |     |    |       |
|     |місцевого самоврядування та   |     |     |    |       |
|     |місцевими органами виконавчої  |     |     |    |       |
|     |влади (власні надходження),   |    х | 276421,0|   х |  276421,0 |
|     |в т.ч.             |     |     |    |       |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- пайові кошти інвесторів на  |     |     |    |       |
|     |розвиток інфраструктури, кошти |     |     |    |       |
|     |в порядку компенсації за    |     |     |    |       |
|     |інженерну підготовку території |     |     |    |       |
|     |та кошти інвесторів, залучених |     |     |    |       |
|     |до реконструкції будинків в   |     |     |    |       |
|     |центральній частині міста    |    х | 50000,0|   х |  50000,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- кошти за надання дозволу   |     |     |    |       |
|     |на розміщення реклами      |    х | 10587,0|   х |  10587,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- кошти від права за оренду   |     |     |    |       |
|     |нежитлових приміщень      |    х |  2100,0|   х |   2100,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- кошти від інвестиційних угод |    х | 99334,0 |   х |  99334,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- кошти від відчуження майна  |     |     |    |       |
|     |та акцій            |    х | 59400,0 |   х |  59400,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- доходи від продажу житлової та|     |     |    |       |
|     |нежитлової площі        |    х | 30000,0 |   х |  30000,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- надходження за угодами про  |     |     |    |       |
|     |резервування земельних ділянок |     |     |    |       |
|     |та від проведення відкритих   |     |     |    |       |
|     |торгів з продажу права оренди  |     |     |    |       |
|     |земельних ділянок        |     | 23000,0 |    |  23000,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |- частка прибутку підприємств  |     |     |    |       |
|     |комунальної власності, яка   |     |     |    |       |
|     |підлягає зарахуванню до     |     |     |    |       |
|     |місцевого бюджету        |    х | 2400,0 |   х |   2400,0 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |Генеральна дирекція по     |     |     |    |       |
|     |обслуговуванню іноземних    |     |     |    |       |
|     |представництв          |    х |  160,00|   х |   160,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |ДКП "Київміськоформлення"    |    х |  12,00|   х |    12,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |Київське міське бюро      |     |     |    |       |
|     |технічної інвентаризації    |    х |  70,00|   х |    70,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |ДКП "Плесо"           |    х |  84,10|   х |    84,10 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |Комунальна судоплавна компанія |     |     |    |       |
|     |Київ              |    х |  269,00|   х |   269,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |КП "Міжнародний аеропорт Київ" |    х |  40,00|   х |    40,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |ДКП Науково-дослідний інститут |     |     |    |       |
|     |соціально-економічних проблем  |     |     |    |       |
|     |міста              |    х |  70,00|   х |    70,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |КП головний інформаційно-    |     |     |    |       |
|     |обчислювальний центр      |    х |  37,00|   х |    37,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |КП ринок Бессарабський     |    х |  25,00|   х |    25,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |КП ринок Житній         |    х |  25,00|   х |    25,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |Київдержекспертиза       |    х |  30,00|   х |    30,00 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|     |Київське інвестиційне агентство |    х |  16,80|   х |    16,80 |
|     |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14Украина онлайн