Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про бюджет міста Києва на 2003 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 232/392 від 28.12.2002

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14

<< Главная страница

реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.
   У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про
реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за
кредитом в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує
три  місяці  від  встановленого  відповідними   угодами,
реструктуризована  заборгованість в повному обсязі визнається
простроченою та стягується Державною податковою адміністрацією у
м. Києві у встановленому порядку.
 
   19. Установити, що у разі настання гарантійного випадку, в
2003 році платежі на виконання містом гарантійних зобов'язань
здійснюються за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.
В обсязі фактичних витрат міського  бюджету,  пов'язаних  з
виконанням містом гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб,
зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед містом
за кредитами, залученими під гарантії міста Києва.
   З моменту виникнення фактичних витрат міського бюджету на
виконання містом зобов'язань, на суму таких витрат до міста
переходять права кредитора та право вимагати  від  боржника
відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому
законом порядку.
 
   20. Доручити Головному управлінню комунальної власності м.
Києва Київської міської державної адміністрації вносити пропозиції
на розгляд Київської міської ради щодо збільшення частки міста в
статутному фонді позичальників кредитів, залучених містом або під
гарантії міста в рахунок погашення простроченої заборгованості
таких позичальників перед містом.
 
   21. Визнати в 2003 році Державну податкову адміністрацію у м.
Києві органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами,
залученими містом або під гарантії міста Києва.
 
   22. Головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва:
   22.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного
бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання
та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ,
що фінансуються з бюджету міста у 2003 році, і подати їх до
Головного фінансового управління виконавчого органу  Київради
(Київської міської державної адміністрації), фінансових управлінь
виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві
державних адміністрацій) для здійснення фінансування бюджетних
видатків у 2003 році.
   22.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних
установ у повному обсязі асигнування на:
   заробітну плату працівників бюджетних установ, виходячи з
умов оплати праці, визначених законодавством;
   нарахування на заробітну плату;
   проведення розрахунків за електричну і теплову  енергію,
водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються
бюджетними установами.
   22.3. У ході виконання бюджету міста Києва брати бюджетні
зобов'язання, лише передбачені в кошторисах видатків на 2003 рік.
   22.4. Реєструвати  бюджетні  зобов'язання  у  відповідних
фінансових органах міста та органах державного казначейства.
Зобов'язання,  взяті  розпорядниками  коштів  без відповідних
бюджетних асигнувань та незареєстровані, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Розпорядники мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році з
урахуванням  необхідності виконання зареєстрованих зобов'язань
минулих років.
   22.5. З метою запобігання відволікання бюджетних коштів від
фінансування нагальних потреб не допускати виникнення дебіторської
заборгованості терміном понад 1 місяць.
   22.6. Взяти до відома, що згідно зі ст.117 Бюджетного кодексу
України (  2542-14  )  місцеві  фінансові органи та головні
розпорядники бюджетних  коштів  у  межах  своїх  повноважень
призупиняють бюджетні асигнування у разі:
   22.6.1. несвоєчасного та неповного подання звітності про
виконання бюджету;
   22.6.2. невиконання вимог  щодо  бухгалтерського  обліку,
складання  звітності та внутрішнього фінансового контролю за
бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування  цих
коштів;
   22.6.3. подання недостовірних звітів та  інформації  про
виконання бюджету;
   22.6.4. порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо
прийняття ними бюджетних зобов'язань;
   22.6.5. нецільового використання бюджетних коштів.
   22.7. Забезпечити   поступове  погашення  кредиторської
заборгованості бюджетних комунальних установ станом на 01.01.2003
року частково за рахунок бюджетних призначень поточного року та
частково за рахунок їх власних доходів;
 
   23. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації), головам  районних  у  м.  Києві  державних
адміністрацій довести до кожної бюджетної установи та організації
завдання по скороченню енергоспоживання в 2003 році на 3-6%,
відповідно до Указу Президента України від 16 червня 1999 року
N 662 ( 662/99 ) "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".
 
   24. Встановити, що фінансування заходів міських програм може
здійснюватися як інші субвенції бюджетам районів у встановленому
порядку.
 
   25. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Києва
кошти   на   підвищення   заробітної  плати  працівникам
соціально-культурної сфери.
   Виконавчому органу  Київради (Київській міській державній
адміністрації) після прийняття відповідних  рішень  Кабінетом
Міністрів України провести розподіл зазначених коштів між міським
та районними бюджетами та провести відповідне фінансування як інші
субвенції бюджетам районів.
 
   26. Виконавчому органу Київради - Київській міській державній
адміністрації при необхідності здійснювати протягом 2003 року, в
межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам, перерозподіл між видами допомог
населенню, виходячи з їх фактичних нарахувань.
 
   27. З метою оздоровлення фінансового стану  підприємств,
установ  і організацій міста Києва надати пільги по сплаті
земельного податку в 2003 році, за винятком площ будівель та
споруд, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 та
50 відсотків згідно з додатком N 7.
 
   28. Звільнити від сплати комунального податку комунальні
підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен".
 
   29. Районним у місті Києві радам забезпечити надходження
орендної плати від нежилих приміщень, що перебувають у комунальній
власності територіальних громад районів, в обсягах, не менших ніж
передбачено додатком N 10, та встановити норматив  розподілу
прибутку  від  здачі  в  оренду нежилих приміщень, що буде
спрямовуватись на технічне обслуговування, модернізацію ліфтів та
реконструкцію і капітальний ремонт житлового фонду.
 
   30. Взяти до відома, що при визначенні обсягів районних
бюджетів враховані кошти на виконання загальноміських заходів
"Твій дім, твоє подвір'я", облаштування приміщень для чергових у
житлових будинках, підготовку до опалювального сезону на 2003-2004
роки  установ та закладів галузей освіти, охорони здоров'я,
культури та житлового фонду згідно з додатком N 11.
   Районним у м. Києві радам та їх виконавчим органам при
формуванні та виконанні адресних програм із  загальноміських
заходів враховувати пропозиції депутатів та рішення Київради від
28.11.2002 N 104 "Про доручення виборців депутатам Київської
міської ради XXIV скликання".
 
   31. На виконання п. 24 рішення Київради від 05.07.2001 р.
N 366/1342 ( ra0366023-01 ) "Про методику розрахунку і порядок
використання орендної плати за користування майном територіальної
громади м. Києва" встановити  КП  "Київжитлоспецексплуатація"
наступні розміри відрахувань від суми нарахованої орендної плати
(без ПДВ) за користування майном територіальної громади м. Києва,
яка надходить на його рахунок:
   1) по вбудованих нежилих приміщеннях, що станом на 01.12.2001
р. перебували в комунальній власності районів міста після покриття
витрат підприємства на  їх  утримання  (податок  на  землю,
амортизація, накладні витрати):
   - 90% перераховуються районним  у  м.  Києві  державним
адміністраціям, на території яких розташовані вбудовані нежилі
приміщення;
   - 10%    залишаються    в    розпорядженні    КП
"Київжитлоспецексплуатація" для формування цільового фонду;
   2) по інших приміщеннях:
   - 70% - на покриття витрат КП "Київжитлоспецексплуатація" по
виконанню функцій з утримання житлового та нежитлового фонду
міста;
   - 30%   -   на   формування  цільового  фонду  КП
"Київжитлоспецексплуатація",  напрямки  використання   якого
погоджуються з постійною комісією Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку міста.
 
   32. Установити, що пропозиції  підприємств,  організацій,
управлінь та відділів виконавчого органу Київської міської ради,
виконавчих органів районних у м. Києві рад про збільшення видатків
розглядаються лише при формуванні проекту бюджету 2004 року.
 
   33. Зобов'язати  керівників  підприємств  та  організацій
комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають
послуги та виконують роботи, і є отримувачами коштів бюджету
міста, забезпечити дотримання рівня рентабельності не вище 12%.
 
   34. Головному управлінню промислової, науково-технічної та
інноваційної політики, управлінню з питань підприємництва та
районним у м. Києві державним адміністраціям здійснити заходи щодо
спрощення  процедури  отримання  та  погодження  суб'єктами
підприємницької діяльності дозвільної та іншої документації, у
тому числі  шляхом  створення  комунальних  підприємств  по
супроводженню такої документації в органах виконавчої влади.
 
   35. Продовжити дію пункту 61 рішення Київради від 01.06.2000
N 127/848 ( ra_127023-00 ) "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000
рік", пунктів 26, 34, 35, 37 рішення Київради від 26.12.2000
N 156/1133 ( ra_156023-00 ) "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" та
пунктів 20, 22, 25, 26, 29, 35, 37 рішення Київради від 20.12.2001
N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на 2002 рік",
пункту 1  рішення  Київради  від  15.01.2002  N  217/1651
( ra0217023-02 ) "Про звільнення від сплати прибуткового податку
окремих категорій громадян, яким надається матеріальна допомога з
міського та районних в м. Києві бюджетів" згідно з додатком N 8.
 
   36. Встановити, що головні розпорядники бюджетних коштів
установ охорони здоров'я можуть затверджувати в штатних розписах
чисельність тільки в кількості, яка повністю забезпечена фондом
заробітної плати.
   Районним у м. Києві радам при затвердженні бюджетів на 2003
рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ
охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом
заробітної плати.
 
   37. Встановити, що оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в
шкільних  таборах у 2003 році за рахунок районних бюджетів
проводити на рівні не нижчому 2002 року, враховуючи, що кошти на
зазначені оздоровчі заходи передбачені в районних у м. Києві
бюджетах.
 
   38. Взяти до відома, що надходження доходів загального фонду
Державного  бюджету  України у грошовій формі на відповідні
аналітичні рахунки, відкриті на  ім'я  управлінь  Державного
казначейства України у м. Києві, понад річні обсяги зараховуються
у розмірі 100,0 відсотків до міського бюджету м. Києва.
   Установити, що  надходження  доходів  загального  фонду
Державного бюджету понад річні розрахункові обсяги до міського
бюджету м. Києва розподіляються:
   - 50% міському бюджету м. Києва;
   - 50% районним у м. Києві бюджетам.
   Зазначені надходження до відповідних бюджетів відображаються
у звітності як додаткова дотація.
   Виконавчому органу Київради (Київській міській  державній
адміністрації)  після  виходу  відповідної постанови Кабінету
Міністрів довести до районних у м. Києві податкових інспекцій та
районних у м. Києві державних адміністрацій річні розрахункові
обсяги доходів загального фонду Державного бюджету України, які
мобілізуються на території району, та розробити порядок визначення
та перерахування до районних у м. Києві бюджетів  додаткових
дотацій.
 
   39. Взяти до відома, що перелік об'єктів, видатки на які у
2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку,
затверджується програмою соціально-економічного та культурного
розвитку міста Києва.
 
   40. Установити, що формування  та  використання  коштів
цільових фондів спеціального фонду міського бюджету у 2003 році
проводиться наступним чином:
 
   40.1. Установити,  що  цільові  фонди спеціального фонду
міського бюджету формуються з наступних джерел:
   40.1.1. пайові кошти інвесторів на розвиток інфраструктури,
кошти в порядку компенсації за інженерну підготовку території та
кошти інвесторів,  залучених  до  реконструкції  будинків  в
центральній частині міста;
   40.1.2. кошти від плати за право тимчасового використання
місць  для  розташування  об'єктів  зовнішньої  реклами, які
перебувають у комунальній власності міста;
   40.1.3. кошти від права за оренду нежитлових приміщень;
   40.1.4. кошти з інвестиційних угод;
   40.1.5. кошти  від відчуження майна, яке не увійшло до
переліку Програми  приватизації  об'єктів  права  комунальної
власності територіальної громади м. Києва;
   40.1.6. частка прибутку підприємств комунальної власності,
яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
   40.1.7. надходження за угодами про резервування земельних
ділянок та від проведення відкритих торгів з продажу права оренди
земельних ділянок;
   40.1.8. кошти від продажу житлової та нежитлової площі.
 
   40.2. Установити,  що  надходження  до  цільових  фондів
спеціального фонду міського бюджету спрямовуються:
   40.2.1. на капітальні вкладення;
   40.2.2. на витрати, пов'язані з підготовкою інвестиційних
проектів;
   40.2.3 на  видатки,  пов'язані  з  організацією продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення; ( Підпункт
40.2.3. пункту 40 в редакції Рішення Київміськради N 8/882
( ra_008023-03 ) від 25.09.2003 )
   40.2.4. на видатки, пов'язані з проведенням конкурсу на право
оренди нежитлових приміщень.
( Пункт  40 в редакції  Рішення  Київміськради  N 432/592
( ra0432023-03 ) від 29.05.2003 )
 
   41. Встановити, що погашення основної суми  боргу  може
здійснюватися за рахунок цільових фондів.
 
   42. Визначити  головними  розпорядниками коштів цільових
фондів спеціального фонду міського бюджету:
 
   42.1. Головне управління житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації) - коштів, отриманих Головним управлінням житлового
забезпечення та підпорядковано йому організаціями від продажу
житлової та нежитлової площі з подальшим спрямуванням цих коштів
на будівництво житла для поточного розподілу, службового житла,
житла за схемою фінансування: 50 відсотків вартості - кошти
населення, 50 відсотків вартості кошти спеціального фонду міського
бюджету;
 
   ( Підпункт 42.2 пункту 42 виключено на підставі Рішення
Київміськради N 8/882 ( ra_008023-03 ) від 25.09.2003 )
 
   42.2. Головне  управління  економіки  та  розвитку міста
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації) - всіх інших цільових фондів, які
спрямовуються на капітальні вкладення, а також витрат, пов'язаних
з підготовкою інвестиційних проектів та з організацією продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, видатків,
пов'язаних з проведенням конкурсу на право оренди нежитлових
приміщень. ( Підпункт пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Київміськради N 8/882 ( ra_008023-03 ) від 25.09.2003,
N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від 27.11.2003 )
 
   ( Підпункт 42.3 пункту 42 виключено на підставі Рішення
Київміськради N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від 27.11.2003 )
 
( Пункт  42 в редакції  Рішення  Київміськради  N 432/592
( ra0432023-03 ) від 29.05.2003 )
 
   43. Встановити, що у 2003 році для фінансування об'єктів
капітального будівництва Головне управління економіки та розвитку
міста  Київської  міської  державної адміністрації відраховує
районним у місті Києві державним адміністраціям 33,3% надходжень
коштів від інвесторів (забудовників), що залучаються в порядку
пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва та 30% надходжень коштів від плати за
право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів
зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності
територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо
розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м.
Києва.
 
   ( Дію пункту 44 продовжено на 2004 рік згідно з Рішенням
Київміськради N 267/1142 ( ra267a023-03 ) від 18.12.2003, на 2005
рік згідно з Рішенням Київміськради N 1050/2460 ( ra1050023-04 )
від 28.12.2004 ) 44. З метою підвищення зацікавленості населення в
поширенні  донорства,  дозволити Головному управлінню охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації  забезпечувати  постійних  донорів  щомісячними
проїзними квитками на два види транспорту та передбачити кошти на
ці витрати у міському бюджеті м. Києва, починаючи з 2003 року.
 
   45. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):
   45.1. Забезпечити спрямування у 2003 році на будівництво
житла для пільгових категорій громадян до 50%  коштів,  що
отримуються  Головним  управлінням  житлового забезпечення та
підпорядкованими йому організаціями від реалізації житлової та
нежитлової площі, яка ними споруджується;
   45.2. При формуванні адресної програми будівництва житлових
будинків на 2003 рік та наступні роки враховувати збільшення
загальної житлової площі, що утворилася від будівництва житла за
рахунок коштів, повернутих від позичальників молодіжного кредиту

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14Украина онлайн