Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про бюджет міста Києва на 2003 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 232/392 від 28.12.2002

Страница 13

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14

<< Главная страница

 
   12. Житлово-експлуатаційні організації усіх форм власності:
   - за земельні ділянки під житловим фондом та нежитлові
приміщення, які знаходяться в житловому фонді та нежитловому фонді
та використовуються ними під власні потреби, але не з метою
одержання прибутку;
   - в частині площ орендарів, що орендують приміщення в нежилих
будинках комунальної власності міста і користуються пільгами
відповідно до чинного законодавства.
 
   13. ДКП "Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1".
 
   14. Відкритому  акціонерному  товариству "Київський завод
електротранспорту".
 
   15. Відкритому акціонерному товариству "Київхліб" та його
дочірнім підприємствам, а саме:
   - Хлібокомбінат N 1;
   - Хлібокомбінат N 2;
   - Вулочно-кондитерський комбінат;
   - Хлібокомбінат N 4;
   - Хлібокомбінат N 6;
   - Дослідний хлібозавод;
   - Хлібокомбінат N 10;
   - Хлібокомбінат N 11;
   - Хлібокомбінат N 12;
   - Контора матеріально-технічного постачання "Київхлібпостач";
   - Ремонтно-монтажний комбінат;
   - Інформаційно-обчислювальний центр.
 
   16. ВАТ "Туристичний комплекс "Пролісок".
 
   17. Акціонерній енергопостачальній компанії "Київенерго".
 
   19. ЗАТ "Енергогенеруюча компанія "УКР-КАН ПАУЕР".
 
   20. Комунальному підприємству міжнародний аеропорт "Київ"
(Жуляни).
 
   21. ВАТ "Київспецтранс".
 
   22. ВАТ "Київський річковий порт".
 
   23. ВАТ "Київхімволокно".
 
   Надати пільги по платі за землю в розмірі 50 відсотків:
 
   1. КП Автотранспортне підприємство Київської міської ради.
 
   2. ЗАТ "Київмлин".
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток N 8
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 28.12.2002 N 232/392
 
               ПЕРЕЛІК
    пунктів рішень VII сесії Київради XXIII скликання
   від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва
  на 2000 рік" та рішення XIII сесії Київради XXIII скликання
  від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік",
  IX сесії Київради XXIII скликання від 20.12.2001 N 162/1596
  "Про бюджет м. Києва на 2002 рік", IX сесії XXIII скликання
    від 15.01.2002 N 217/1651 "Про звільнення від сплати
   прибуткового податку з окремих категорій громадян, яким
   надається матеріальна допомога з міського та районних
       в м.Києві бюджетів" дію яких продовжено
 
   1. П.61 рішення VII сесії Київради XXIII скликання від
01.06.2000 N 127/848 ( ra_127023-00 ) "Про уточнення бюджету м.
Києва на 2000 рік": "Затвердити на 2000 рік норму пільгового
забезпечення твердим  паливом  окремих  категорій  населення,
визначених ст. 62 Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" ( 2905-14 ), виходячи з розрахунку:
   - 3 тонни донецького вугілля на пільговика з сім'єю, до якої
відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років),
що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у будинку
(вхід, опалювальна система);
   - дров паливних не більше 2 складометрів для розпалювання
вугілля та не більше 8,0 складометрів на пільговика з сім'єю, до
якої відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18
років), що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у
будинку (вхід, опалювальна система) при окремому  дров'яному
опаленні".
 
   2. П.26 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від
26.12.2000 N 156/1133 ( ra_156023-00 ) "Про бюджет м. Києва на
2001 рік": "Надати право районним радам надавати пільги по
прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за
місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету міста Києва
(100%)".
 
   3. П.34 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від
26.12.2000 N 156/1133 ( ra_156023-00 ) "Про бюджет м. Києва на
2001 рік": "Встановити, що при підготовці та видачі дозвільних
документів  на  виконання  проектних  робіт  (листи-дозволи,
архітектурно-планувальні  завдання)  для  будівництва житлових
будинків підприємствами, організаціями та установами, незалежно
від форми власності та джерел фінансування, виконавчому органу
Київради передбачати розміщення нежитлових приміщень на перших
поверхах для розташування об'єктів соціальної інфраструктури".
 
   4. П.35 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від
26.12.2000 N 156/1133 ( ra_156023-00 ) "Про бюджет м. Києва на
2001  рік":  "Рекомендувати  районним  у м. Києві державним
адміністраціям не погоджувати розташування та будівництво житлових
будинків без розміщення на перших поверхах нежитлових приміщень".
 
   5. п.37 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від
26.12.2000 N 156/1133 ( ra_156023-00 ) "Про бюджет м. Києва на
2001 рік": "Встановити, що підприємства, установи та організації,
які отримують кошти з місцевих бюджетів:
   - підвищують  розміри тарифних ставок, посадових окладів
працівників за погодженням з Головним управлінням праці  та
соціального  захисту  населення  виконавчого  органу Київради
(Київської міської державної адміністрації);
   - переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт
за попереднім погодженням  з  управлінням  цінової  політики
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації)".
 
   6. П.20 рішення IX сесії Київради XXIII скликання  від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002 рік": "Визначити, що головним розпорядником коштів  на
утримання органів місцевого самоврядування є секретаріат Київської
міської ради".
 
   7. П.22  рішення IX сесії Київради XXIII скликання від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002 рік": "Звільнити від сплати орендної плати за користування
нежитловнми приміщеннями установи та організації, які утримуються
за рахунок міського та районних бюджетів і орендують приміщення в
організаціях комунальної власності".
 
   8. П.25 рішення IX сесії Київради XXIII скликання  від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002  рік":  "Встановити, що фінансування будівництва систем
інженерного забезпечення об'єктів, що будуються з  залученням
коштів інвесторів, здійснюється за рахунок коштів інвесторів".
 
   9. П.26 рішення IX сесії Київради XXIII скликання  від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002 рік": "Пункт 4 рішення Київради від 09.07.98 N 75 "Про заходи
щодо реалізації соціально-економічних та культурних програм у
виборчих округах депутатів Київради" викласти в такій редакції:
   "4. Встановити,  що фінансування заходів здійснюється за
поданням депутатів Київради відповідного округу через секретаріат
Київради".
 
   10. П.29 рішення IX сесії Київради XXIII скликання від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002 рік": "Встановити, що у разі зміни в 2003 році дислокації
підприємств та організацій - платників податків до міського та
районних бюджетів, вони сплачують податки, збори (обов'язкові
платежі) до кінця бюджетного року до відповідного бюджету за
попереднім місцем сплати".
 
   11. П.35 рішення IX сесії Київради XXIII скликання від
20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на
2002 рік": "Надати  дозвіл  підприємствам,  організаціям  та
установам, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та господарським товариствам, у яких є частка
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, в
розмірі не менше 40 відсотків, при залученні банківських кредитів
використовувати під заставу майно, але не більше 50 відсотків його
балансової вартості за рішенням Київради".
 
   ( Пункт 12 додатку 8 втратив чинність на підставі Рішення
Київміськради N 513/673 ( ra0513023-03 ) від 26.06.2003 )
 
   13. П.1 рішення IX сесії Київради XXIII скликання  від
15.01.2002 N 217/1651 ( ra0217023-02 ) "Про звільнення від сплати
прибуткового податку з окремих категорій громадян, яким надається
матеріальна допомога з міського та районних в м. Києві бюджетів":
"звільнити з 1 січня 2002 року окремі категорії громадян, а саме
ті, яким надається матеріальна допомога з міського та районних в
м. Києві бюджетів, в тому числі допомога, яку надають депутати
Київради з коштів, передбачених на вирішення соціально-економічних
проблем в округах депутатів Київради та  виконання  наказів
виборців, від сплати прибуткового податку із сум матеріальної
допомоги, наданої в 2002 році".
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток N 9
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 28.12.2002 N 232/392
 
               ПЕРЕЛІК
    видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані
     в бюджеті м. Києва при встановленні нормативів
     відрахувань загальнодержавних податків і зборів
            до бюджетів районів:
 
   1) державне управління:
   функціонування виконавчої влади:
   - районні державні адміністрації;
   - органи місцевого самоврядування (районного самоврядування);
 
   2) освіта:
   а) дошкільна освіта:
   дошкільні заклади освіти;
   б) загальна середня освіта:
   - загальноосвітні  школи  (в  т.ч. школа-дитячий садок),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми;
   - вечірні (змінні) школи;
   в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації:
   - загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні
школи-інтернати;
   - загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей,
які залишилися без піклування батьків;
   - дитячі будинки;
   - спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші
заклади освіти для дітей з вадами фізичного чи  розумового
розвитку;
   г) позашкільна освіта:
   - позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми;
   д) інші заклади та заходи в галузі освіти:
   - методична робота, інші заходи у сфері народної освіти;
   - централізовані бухгалтерії;
   - групи по централізованому господарському обслуговуванню;
   - інші заклади освіти;
   - інші освітні програми.
 
   3) охорона здоров'я:
   а) лікарні та санаторно-курортні заклади:
   - лікарні широкого профілю;
   - санаторії для дітей і підлітків;
   б) поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога:
   - поліклініки  і  амбулаторії  (крім  спеціалізованих та
стоматологічних);
   - спеціалізовані поліклініки;
   - стоматологічні поліклініки;
   в) інша діяльність у сфері охорони здоров'я:
   - централізовані бухгалтерії;
   4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
   а) інші види соціальної допомоги:
   - інші видатки;
   б) соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей:
   - утримання центрів соціальних служб для молоді;
   - утримання клубів підлітків за місцем проживання;
   - програми та заходи центрів соціальних служб для молоді;
   - соціальні програми і заходи державних органів у справах
молоді;
   - соціальні програми і заходи державних органів у справах
сім'ї;
   в) інші заклади та заходи в галузі соціальної політики:
   - територіальні центри і відділення соціальної допомоги на
дому;
   - інші установи та заклади.
   5) житлово-комунальне господарство:
   а) житлове господарство:
   - комплексні  загально-міські  заходи  "Твій  дім,  твоє
подвір'я",  в  тому  числі:  ремонт житлового фонду міської
комунальної власності, облаштування приміщень чергових та інше;
   - заходи  щодо  підготовки житлового фонду до роботи в
осінньо-зимовий період 2003-2004 р.р.;
   б) комунальне господарство:
   - благоустрій.
 
   6) культура і мистецтво:
   а) культура:
   - бібліотеки;
   - музеї;
   - палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу;
   - школи естетичного виховання дітей;
   б) інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури:
   - театри;
   - концертні заклади;
   - культурно-мистецькі заходи;
   - кінотеатри;
   - інші культурно-освітні заклади та заходи.
 
   7) фізична культура і спорт:
   а) здійснення заходів з фізичної культури і спорту:
   - утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацькнх
спортивних шкіл;
   - проведення масових спортивних заходів;
   - інші видатки.
 
   8) засоби масової інформації:
   - підтримка районних засобів масової інформації.
 
   9) видатки не віднесені до основних груп:
   - резервний фонд;
   - програма підтримки приватизації;
   - програма  фінансування  соціально-економічних проблем в
округах депутатів та виконання наказів виборців;
   - програма фінансування головою наказів виборців та вирішення
питань життєдіяльності міста.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток N 10
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 28.12.2002 N 232/392
 
              НАДХОДЖЕННЯ
       орендної плати від нежилих приміщень, що
      перебувають у комунальній власності районів
 
                         в тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|     Район        |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
| Голосіївський        |        10800,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Дарницький          |         3200.0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Деснянський         |         5200,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Дніпровський         |         6800,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Оболонський         |         5300,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Печерський          |        22500,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Подільський         |        11300,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Святошинський        |         3500,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Солом'янський        |         1000,0     |
|------------------------------+---------------------------------|
| Шевченківський        |        19700,0     |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток N 11
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 28.12.2002 N 232/392
 
               КОШТИ

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14Украина онлайн