Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про бюджет міста Києва на 2003 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 232/392 від 28.12.2002

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14

<< Главная страница

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія XXIV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 232/392 від 28.12.2002
 
 
        Про бюджет міста Києва на 2003 рік
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 272/432 ( ra0272023-03 ) від 27.02.2003
    N 432/592 ( ra0432023-03 ) від 29.05.2003
    N 513/673 ( ra0513023-03 ) від 26.06.2003 )
 
   ( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист
                        Київміськради
    N 225-СК-537 ( ra0537023-03 ) від 14.07.2003 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
    N  4/859 ( ra0004023-03 ) від 31.07.2003
    N  8/882 ( ra_008023-03 ) від 25.09.2003
    N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від 27.11.2003
    N 267/1142 ( ra267a023-03 ) від 18.12.2003
    N 277/1132 ( ra_277023-03 ) від 18.12.2003 )
 
    ( Щодо продовження дії деяких пунктів див. Рішення
                       Київміськради
     N 1050/2460 ( ra1050023-04 ) від 28.12.2004
     N 612/3073 ( ra_612023-05 ) від 22.12.2005 )
 
   Відповідно до  статті  76, статті 77 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та враховуючи
розпорядження Київської міської державної  адміністрації  від
24.12.2002 N 2305 "Про проект бюджету м. Києва на 2003 рік"
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1 Загальний обсяг доходів міського бюджету м. Києва на
2003 рік у сумі 3182089,0 тис.гривень, у тому числі додаткової
дотації з державного бюджету 10702,4 тис.гривень та субвенцій з
Державного бюджету України 300176,2 тис.гривень на: ( Підпункт 1.1
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 513/673  ( ra0513023-03 )  від  26.06.2003,  N  8/882
( ra_008023-03 ) від 25.09.2003, N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від
27.11.2003 )
 
   1.1.1. виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у сумі 29890,9
тис. гривень; ( Підпункт 1.1.1 пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Київміськради N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від
27.11.2003 )
   1.1.2. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам
військової  служби,  ветеранам  органів  внутрішніх  справ,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами та субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -
153651,3 тис. гривень; ( Підпункт 1.1.2 пункту 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Рішенням  Київміськради  N 207/1081
( ra0207023-03 ) від 27.11.2003 )
   1.1.3. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам
військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу - 370,6 тис.гривень;
   1.1.4. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам
військової  служби,  ветеранам  органів  внутрішніх  справ,
передбачених чинним законодавством, (крім пільг на одержання
ліків,  зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за
пільговий  проїзд  у  міському  та  приміському електро- та
автотранспорті окремих категорій громадян - 67089,8 тис.гривень, у
тому числі пільг на послуги зв'язку - 10901,8 тис.грн.;
   1.1.5. будівництво та придбання житла військовослужбовцям,
учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у
зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули
під  час  виконання  ними  службових  обов'язків,  а  також
військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом
здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням
штатів, які перебувають на  квартирному  обліку  за  місцем
проживання,- 18310,3 тис. гривень;
   1.1.6. надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати,  транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання
твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в
будинках, що не мають центрального опалення - 18746,0 тис.
гривень;
   1.1.7. на виконання інвестиційних проектів - 12117,3 тис.
гривень;
 
   1.2. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Києва
у сумі 2479175,8 тис.гривень, спеціального фонду міського бюджету
м. Києва - 702913,2 тис.гривень, у тому числі бюджету розвитку -
308117,3 тис. гривень (додаток N 1). ( Підпункт 1.2 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 513/673
( ra0513023-03 ) від 26.06.2003, N 8/882 ( ra_008023-03 ) від
25.09.2003, N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від 27.11.2003 )
 
   2. Державній податковій адміністрації в м. Києві довести
контингенти надходжень податків і зборів, які враховані в бюджеті
м. Києва, до районних у м. Києві державних податкових інспекцій та
забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т.ч. до
міського бюджету в сумі 2224849,5 тис.гривень.
 
   3. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м.
Києва на 2003 рік у сумі 4368689,0 тис.гривень, з урахуванням
субвенцій із Державного бюджету України, в тому числі видатки
загального фонду бюджету у сумі 2479175,8 тис. гривень, з них
перевищення доходів над видатками, що передається до Державного
бюджету України - 903244,4 тис.гривень та видатки спеціального
фонду бюджету - 1889513,2 тис. гривень за функціональною (додаток
N 2) та відомчою (додаток N 3) структурою бюджету. ( Частина перша
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 513/673  ( ra0513023-03 )  від  26.06.2003,  N  8/882
( ra_008023-03 ) від 25.09.2003, N 207/1081 ( ra0207023-03 ) від
27.11.2003 )
   Головному фінансовому  управлінню  (районним  у м. Києві
фінансовим управлінням) у процесі виконання міського (районного)
бюджету за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів
міського (районного) бюджетів здійснювати перерозподіл видатків за
функціональною та економічною класифікацією в межах загального
обсягу його бюджетних призначень загального фонду.
   Якщо після  прийняття  рішення  про  бюджет  м.  Києва
відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які
затверджене бюджетне призначення, передається в установленому
порядку одним головним розпорядником коштів міського бюджету
іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то відповідно до
пункту 6 статті 23 Бюджетного Кодексу України ( 2542-14 ) дія
бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку,
встановленому цим рішенням. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Київміськради N 432/592 ( ra0432023-03 ) від 29.05.2003,
в редакції Рішення Київміськради N 8/882 ( ra_008023-03 ) від
25.09.2003 )
   Установити, що фінансування видатків з програми фінансування
Київським міським головою доручень (наказів) виборців та вирішення
соціально-економічних проблем, нерозподілених капітальних вкладень
і резервного фонду міського бюджету здійснюється через головних
розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м. Києва шляхом
передачі їм відповідних бюджетних призначень. ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Рішенням Київміськради N 432/592 ( ra0432023-03 )
від 29.05.2003 )
 
   4.  Встановити,  що  фінансування головних розпорядників
бюджетних  коштів  проводиться  відповідно до затверджених у
встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків лише
по бюджетних зобов'язаннях, зареєстрованих у органах державного
казначейства, за умови виконання показників по мережі, штатах і
контингентах, дотримання термінів виплати заробітної плати та
виконанні обсягів робіт, надання послуг та придбання товарів.
(  Пункт  4  в  редакції  Рішення  Київміськради N 513/673
( ra0513023-03 ) від 26.06.2003 )
 
   5. Закріпити за бюджетами районів міста у 2003 році наступні
джерела надходжень:
 
   5.1. Загальний фонд бюджету
 
   5.1.1. частину прибуткового податку з громадян та плати за
землю, визначену на підставі п.6 цього рішення;
   5.1.2. плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими
органами виконавчої влади, в тому числі плата за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
   5.1.3. плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
   5.1.4. плату  за  оренду  цілісних  майнових  комплексів
комунальної власності територіальних громад районів;
   5.1.5. надходження  сум відсотків банків за користування
тимчасово вільними коштами районних бюджетів;
   5.1.6. місцеві податки і збори, крім комунального податку та
ринкового збору, які сплачують підприємства, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва;
   5.1.7. плату за спеціальне користування природними ресурсами;
   5.1.8. податок на промисел;
   5.1.9. державне мито;
   5.1.10. плату  за  торговий  патент  на  деякі  види
підприємницької діяльності;
   5.1.11. адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові
надходження, які збираються на території району з підприємств і
організацій комунальної власності територіальних громад районів та
з установ, що фінансуються з районного бюджету;
   5.1.12. податок на прибуток підприємств, які належать до
комунальної  власності  територіальної  громади  м.Києва  що
контролюють Державні податкові інспекції відповідних районів;
   5.1.13. єдиний податок на підприємницьку діяльність (крім
Печерського району, де закріплюється 50 відсотків надходжень).
 
   5.2. Спеціальний фонд
 
   5.2.1. власні надходження бюджетних установ та організацій,
що фінансуються з районних бюджетів;
   5.2.2. цільові фонди;
   5.2.3. надходження коштів від приватизації майна комунальної
власності територіальної громади районів.
 
   6. Затвердити на 2003  рік  нормативи  відрахувань  від
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів районів міста:
 
                          у відсотках
------------------------------------------------------------------
|  Назва районів      |Прибутковий податок|Плата за землю|
|               |   з громадян  |       |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|     1          |   3      |    4   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Голосіївський        |   12,0     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Дарницький          |   87,6     |   70,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Деснянський         |   91,6     |   90,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Дніпровський         |   56,8     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Оболонський         |   48,2     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Печерський          |    2,3     |   1,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Подільський         |   28,5     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Святошинський        |   61,7     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Солом'янський        |   18,7     |   40,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Шевченківський        |    5,6     |   15,0   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Разом по районних бюджетах  |   21,8     |   34,9   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Міський бюджет        |   78,2     |   65,1   |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Всього по бюджету міста Києва|    100     |   100   |
------------------------------------------------------------------
 
   7. Міському управлінню  Державного  казначейства  України
здійснювати  казначейське обслуговування бюджету м. Києва за
доходами, зараховувати доходи по податках і зборах до районних
бюджетів згідно з п. 5, 6 цього рішення та до міського бюджету
відповідно до додатку N 1 та п.6 цього рішення.
 
   8. Затвердити перелік видатків районних бюджетів у м. Києві,
які враховані в бюджеті м. Києва, при встановленні нормативів
відрахувань загальнодержавних податків і зборів до  бюджетів
районів (додаток N 9).
 
   9. Доручити  Головному  фінансовому  управлінню Київської
міської державної адміністрації та фінансовим управлінням районів
у м. Києві спільно з управлінням Державного казначейства м. Києва
та районів розробити умови казначейського обслуговування бюджету
м. Києва за видатками. Перехід на казначейське обслуговування
здійснювати на основі укладених угод.
 
   10. Затвердити на 2003 рік обсяг міжбюджетних трансфертів
згідно з додатком N 4 до цього рішення:
   10.1. кошти, що передаються до Державного бюджету України, в
сумі 903244,4 тис. гривень;
   10.2. субвенцію Оболонському району на благоустрій території
смт Пуща-Водиця у сумі 2000,0 тис.грн.
 
   11. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету м.
Києва на 2003 рік у сумі 2480,0 тис. гривень.
 
   12. Встановити обсяг коштів, які передаються з загального
фонду міського бюджету м.Києва до спеціального фонду міського
бюджету м. Києва 18310,3 тис.грн.
 
   13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального
фонду бюджету м.Києва на 2003 рік за економічною структурою
видатків:
   оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
   нарахування на заробітну плату (код 1120);
   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
   забезпечення продуктами харчування (код 1133);
   виплата процентів за боргом (код 1200);
   трансферти населенню (код 1340);
   трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
   погашення основної суми боргу (4000).
 
   14. Установити граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку
міського бюджету м. Києва у сумі 1186600,0 тис.грн.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 513/673 ( ra0513023-03 ) від 26.06.2003 )
 
   15. Встановити на 31 грудня 2003 року граничний обсяг боргу
міста Києва в сумі 1240021,0 тис.грн.
(  Пункт  15  в  редакції  Рішення Київміськради N 513/673
( ra0513023-03 ) від 26.06.2003 )
 
   16. Здійснити внутрішні та зовнішні запозичення до міського
бюджету м. Києва відповідно до умов здійснення внутрішніх та
зовнішніх запозичень, зазначених в додатку N 6 до цього рішення.
( Частина перша пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Київміськради N 4/859 ( ra0004023-03 ) від 31.07.2003 )
   Встановити, що внутрішні і зовнішні запозичення до міського
бюджету м. Києва здійснюються в межах граничного обсягу боргу. У
разі  надходження  коштів  із  зовнішніх (внутрішніх) джерел
запозичення певного типу у більшому (меншому) обсязі, допускається
зменшення (збільшення) надходжень коштів із внутрішніх (зовнішніх)
джерел іншого типу з інформуванням постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку без внесення
змін до рішення сесії Київради.
( Пункт  16  в редакції  Рішень  Київміськради  N 432/592
( ra0432023-03 ) від 29.05.2003, N 513/673 ( ra0513023-03 ) від
26.06.2003 )
 
   17. Доручити  Головному  фінансовому управлінню Київської
міської державної адміністрації брати зобов'язання на отримання
короткотермінових позичок в межах суми половини граничного розміру
боргу та запозичень.
   Уповноважити заступника голови Київської міської державної
адміністрації - начальника Головного  фінансового  управління
залучати короткотермінові позички та здійснювати запозичення у
фінансово-кредитних установах, з наданням в установленому порядку
платіжної  (бюджетної) гарантії, договорів - поруки, застави
майнових прав на грошові надходження. та підписувати відповідні
угоди,  здійснювати  інші правові та організаційні дії щодо
отримання та повернення залучених коштів, з урахуванням в бюджеті
міста на відповідний рік видатків на повернення запозичень та їх
обслуговування.
   Внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються відповідно до
вимог п. 16 цього рішення.
 
   18. Надати в 2003 році Головному фінансовому управлінню
Київської  міської  державної адміністрації за погодженням з
постійною  комісією  Київради  з  питань  бюджету   та
соціально-економічного розвитку міста право реструктуризовувати
прострочену заборгованість перед містом за кредитами, залученими
містом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними
особами-позичальниками відповідних угод.
   Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про
реструктурування, забезпечується заставою чи порукою або в інший
спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають
на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань
позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про
реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного
виконання  позичальником  зобов'язань  за  кредитом  та  не

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14Украина онлайн