Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Плану нормотворчої діяльності на 2003 р.

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Наказ № 952 від 29.12.2002

<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2002 N 952
 
 
        Про затвердження Плану нормотворчої
           діяльності на 2003 р.
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                         транспорту
    N 473 ( v0473361-03 ) від 01.07.2003 
    N 504 ( v0504361-03 ) від 09.07.2003
    N 685 ( v0685361-03 ) від 01.09.2003 
    N 741 ( v0741361-03 ) від 24.09.2003 )
 
 
 
   З метою   удосконалення   нормативно-правової   бази
транспортно-дорожнього комплексу Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити переліки проектів законів України, постанов
Кабінету Міністрів України та відомчих нормативно-правових актів,
які необхідно підготовити у 2003 р., що додаються.
 
   2. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укравтодору,  департаментів, самостійних управлінь і відділів
центрального апарату Мінтрансу забезпечити своєчасну та якісну
підготовку нормативно-правових актів, зазначених у переліках.
 
   3. Департаменту    нормативно-правового    забезпечення
(Логінова Л.М.) постійно надавати практичну, методичну та юридичну
допомогу структурним підрозділам Міністерства при розробці ними
нормативно-правових актів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Державний секретар                  Е.Абдуллаєв
 
 
                   Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
       проектів законів України, які планується
            розробити у 2003 р.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва   |Обгрунтування | Джерела | Перелік    |Термін   |Відповіда-    |
|п/п| законопроекту |необхідності |фінансуван-|центральних   |подання  |льні за      |
|  |        | прийняття  |ня (сума) | органів    |законопрое-|підготовку    |
|  |        | закону   |      | виконавчої   |кту    |         |
|  |        |       |      |влади, установ |Кабінетові |         |
|  |        |       |      |та організацій, |Міністрів |         |
|  |        |       |      |які пропонується|України  |         |
|  |        |       |      |залучити до   |      |         |
|  |        |       |      |розроблення   |      |         |
|  |        |       |      |законопроекту  |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|1. |Кодекс     |На виконання |      |Мінекономіки,  |Березень  |Скворцов Г.П.   |
|  |внутрішнього  |Програми   |      |Мінагрополітики,|      |Легенький Г.М.  |
|  |водного     |інтеграції  |      |Держпідприємниц-|      |         |
|  |транспорту   |України до  |      |тво, Мін'юст  |      |         |
|  |        |Європейського |      |        |      |         |
|  |        |Союзу,    |      |        |      |         |
|  |        |затвердженої |      |        |      |         |
|  |        |Указом    |      |        |      |         |
|  |        |Президента  |      |        |      |         |
|  |        |України від  |      |        |      |         |
|  |        |14.09.2000 р. |      |        |      |         |
|  |        |N 1072    |      |        |      |         |
|  |        |( 1072/2000 ) |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|2. |Про ратифікацію |Надання    |  -   |Мінекономіки,  |Березень  |Бобровнікова А.Л. |
|  |Угоди між Урядом|сторонам   |      |Мінфін, Мін'юст,|      |         |
|  |України і Урядом|Угоди     |      |МЗС       |      |         |
|  |Республіки Індія|пільгового  |      |        |      |         |
|  |про торговельне |режиму для  |      |        |      |         |
|  |судноплавство  |сплати    |      |        |      |         |
|  |        |портових   |      |        |      |         |
|  |        |зборів    |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|3. |Про транспортно-|Формування  |Залучені  |Мінекономіки,  |Червень  |Легенький Г.М.  |
|  |експедиційну  |ринку     |кошти   |Мінфін, Мін'юст,|      |Логінова Л.М.   |
|  |діяльність   |транспортно- |      |МЗС,      |      |         |
|  |        |експедиційних |      |Держкомкордон, |      |         |
|  |        |послуг та   |      |Держмитслужба, |      |         |
|  |        |запровадження |      |Держпідприємниц-|      |         |
|  |        |економічних  |      |тво,      |      |         |
|  |        |механізмів  |      |Антимонопольний |      |         |
|  |        |його     |      |комітет     |      |         |
|  |        |регулювання  |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|4. |Про змішані   |Правове    |Залучені  |Мінекономіки,  |Червень  |Легенький Г.М.  |
|  |(комбіновані)  |регулювання  |кошти   |Мінфін, Мін'юст,|      |Логінова Л.М.   |
|  |перевезення   |змішаних   |      |МЗС,      |      |         |
|  |        |(комбінованих)|      |Держкомкордон, |      |         |
|  |        |перевезень  |      |Держмитслужба, |      |         |
|  |        |вантажів   |      |Держпідприємниц-|      |         |
|  |        |       |      |тво,      |      |         |
|  |        |       |      |Антимонопольний |      |         |
|  |        |       |      |комітет     |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|5. |Про приєднання |На виконання |Виконання |Мінекономіки,  |Листопад  |Федюшин Ю.М.   |
|  |України до   |Програми   |фінансових |Мінфін, Мін'юст,|      |Бобровнікова А.Л. |
|  |Конвенції про  |інтеграції  |зобов'я-  |МЗС       |      |         |
|  |міжнародні   |України до  |зань, по- |        |      |         |
|  |залізничні   |Європейського |в'язаних з |        |      |         |
|  |перевезення   |Союзу,    |дотриманням|        |      |         |
|  |(КОТІФ)     |затвердженої |положень і |        |      |         |
|  |( 994_291 )   |Указом    |вимог   |        |      |         |
|  |        |Президента  |Конвенції |        |      |         |
|  |        |України від  |про    |        |      |         |
|  |        |14.09.2000 р. |міжнародні |        |      |         |
|  |        |N 1072/2000  |залізничні |        |      |         |
|  |        |( 1072/2000 ),|перевезення|        |      |         |
|  |        |зокрема,   |(КОТІФ)  |        |      |         |
|  |        |адаптації   |забезпечу- |        |      |         |
|  |        |законодавства |ються   |        |      |         |
|  |        |України до  |Укрзалізни-|        |      |         |
|  |        |законодавства |цею    |        |      |         |
|  |        |Європейського |      |        |      |         |
|  |        |Союзу     |      |        |      |         |
|  |        |Мінтранс   |      |        |      |         |
|  |        |проводить   |      |        |      |         |
|  |        |роботу щодо  |      |        |      |         |
|  |        |приєднання  |      |        |      |         |
|  |        |України до  |      |        |      |         |
|  |        |Конвенції про |      |        |      |         |
|  |        |міжнародні  |      |        |      |         |
|  |        |залізничні  |      |        |      |         |
|  |        |перевезення  |      |        |      |         |
|  |        |(КОТІФ)    |      |        |      |         |
|  |        |ділянками   |      |        |      |         |
|  |        |залізничної  |      |        |      |         |
|  |        |мережі    |      |        |      |         |
|  |        |шириною колії |      |        |      |         |
|  |        |1435 мм;   |      |        |      |         |
|  |        |Дякове/Халмеу |      |        |      |         |
|  |        |- Чоп/Чієрна- |      |        |      |         |
|  |        |над-Тисою та |      |        |      |         |
|  |        |Чоп-Захонь - |      |        |      |         |
|  |        |112 км;    |      |        |      |         |
|  |        |Ужгород/Матєв-|      |        |      |         |
|  |        |це-Чоп -35 км;|      |        |      |         |
|  |        |Батєве - Мука-|      |        |      |         |
|  |        |чеве - 25 км |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|6. |Про внесення  |Визначення  |  -   |Мінекономіки,  |Листопад  |Федюшин Ю.М.   |
|  |доповнень до  |правових   |      |Мінфін, МЗС,  |      |Легенький Г.М.  |
|  |Закону України |засад     |      |Мін'юст     |      |         |
|  |"Про транзит  |приєднання  |      |        |      |         |
|  |вантажів"    |України до  |      |        |      |         |
|  |(у зв'язку з  |Конвенції про |      |        |      |         |
|  |приєднанням   |міжнародні  |      |        |      |         |
|  |України до   |залізничні  |      |        |      |         |
|  |Конвенції про  |перевезення  |      |        |      |         |
|  |міжнародні   |(КОТІФ) і   |      |        |      |         |
|  |залізничні   |пов'язані з  |      |        |      |         |
|  |перевезення   |цим питання  |      |        |      |         |
|  |(КОТІФ)     |транзиту   |      |        |      |         |
|  |( 994_291 )   |вантажів   |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|7. |Про внесення  |Встановлення |  -   |Мінекономіки,  |Листопад  |Федюшин Ю.М.   |
|  |змін до деяких |порядку, при |      |Мінагрополітики,|      |Легенький Г.М.  |
|  |законів України |якому надання |      |Держмитслужба, |      |         |
|  |з питань    |сертифіката  |      |Мін'юст,    |      |         |
|  |ввезення на   |відповідності |      |Держпідприємниц-|      |         |
|  |митну територію |проводилося б |      |тво, Держкомітет|      |         |
|  |України     |не в пунктах |      |України з питань|      |         |
|  |імпортної    |пропуску, а  |      |технічного   |      |         |
|  |сільськогоспода-|на станціях  |      |регулювання та |      |         |
|  |рської та    |призначення  |      |споживчої    |      |         |
|  |харчової    |       |      |політики    |      |         |
|  |продукції    |       |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|8. |Про приєднання |На виконання |  -   |Мінагрополітики,|Грудень  |Скворцов Г.П.   |
|  |України до   |Програми   |      |МВС,      |      |Бобровнікова А.Л. |
|  |Європейської  |інтеграції  |      |Мінекоресурсів, |      |Гержод Ю.В.    |
|  |угоди      |України до  |      |МЗС, МНС, МОЗ, |      |         |
|  |про міжнародне |Європейського |      |Міноборони   |      |         |
|  |перевезення   |Союзу. Наказ |      |        |      |         |
|  |небезпечних   |Мінтрансу від |      |        |      |         |
|  |вантажів по   |04.10.2002 р. |      |        |      |         |
|  |внутрішніх   |N 709 "Про  |      |        |      |         |
|  |водних шляхах, |План     |      |        |      |         |
|  |2000 р.     |реалізації  |      |        |      |         |
|  |        |Програми   |      |        |      |         |
|  |        |інтеграції  |      |        |      |         |
|  |        |України до ЄС |      |        |      |         |
|  |        |в галузі   |      |        |      |         |
|  |        |транспорту у |      |        |      |         |
|  |        |2003 р."   |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|9. |Про внесення  |Прийняття   |Держбюджет |Укравтодор,   |Жовтень  |Демішкан В.Ф.   |
|  |змін до Закону |цього     |25 тис.грн.|Мінекономіки,  |      |         |
|  |України "Про  |законопроекту |      |Трансмагістраль |      |         |
|  |концесії на   |необхідно для |      |        |      |         |
|  |будівництво та |законодавчого |      |        |      |         |
|  |експлуатацію  |закріплення  |      |        |      |         |
|  |автомобільних  |можливості  |      |        |      |         |
|  |доріг"     |здійснювати  |      |        |      |         |
|  |        |реконструкцію |      |        |      |         |
|  |        |автомобільних |      |        |      |         |
|  |        |доріг на   |      |        |      |         |
|  |        |умовах    |      |        |      |         |
|  |        |концесії та  |      |        |      |         |
|  |        |для сприяння |      |        |      |         |
|  |        |реалізації  |      |        |      |         |
|  |        |механізму   |      |        |      |         |
|  |        |концесій у  |      |        |      |         |
|  |        |сфері     |      |        |      |         |
|  |        |будівництва  |      |        |      |         |
|  |        |автомобільних |      |        |      |         |
|  |        |доріг     |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|10.|Про внесення  |Прийняття   |Держбюджет |Укравтодор,   |Листопад  |Демішкан В.Ф.   |
|  |змін та     |цього     |20 тис.грн.|Мінекономіки,  |      |         |
|  |доповнень до  |законопроекту |      |Держкомзем,   |      |         |
|  |Земельного   |необхідно для |      |Мін'юст     |      |         |
|  |кодексу України |звільнення  |      |        |      |         |
|  |        |концесіонерів,|      |        |      |         |
|  |        |що здійснюють |      |        |      |         |
|  |        |будівництво  |      |        |      |         |
|  |        |та      |      |        |      |         |
|  |        |експлуатацію |      |        |      |         |
|  |        |автомобільних |      |        |      |         |
|  |        |доріг, від  |      |        |      |         |
|  |        |сплати    |      |        |      |         |
|  |        |орендної   |      |        |      |         |
|  |        |плати за   |      |        |      |         |
|  |        |користування |      |        |      |         |
|  |        |земельними  |      |        |      |         |
|  |        |ділянками   |      |        |      |         |
|---+----------------+--------------+-----------+----------------+-----------+------------------|
|11.|Про платні   |Прийняття   |Держбюджет |Укравтодор,   |Грудень  |Демішкан В.Ф.   |
|  |автомобільні  |цього     |40 тис.грн.|Мінекономіки,  |      |         |
|  |дороги     |законопроекту |      |Мін'юст     |      |         |
|  |        |необхідно для |      |        |      |         |
|  |        |формування  |      |        |      |         |
|  |        |законодавчого |      |        |      |         |
|  |        |поля у сфері |      |        |      |         |
|  |        |будівництва, |      |        |      |         |
|  |        |реконструкції |      |        |      |         |
|  |        |та      |      |        |      |         |
|  |        |експлуатації |      |        |      |         |
|  |        |державою   |      |        |      |         |
|  |        |платних    |      |        |      |         |
|  |        |автомобільних |      |        |      |         |
|  |        |доріг     |      |        |      |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 685
( v0685361-03 ) від 01.09.2003 )
 
                    Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
     проектів відомчих нормативно-правових актів, які
         планується розробити та затвердити
          наказами Мінтрансу у 2003 р.
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва проекту |   Обгрунтування    |  Термін    |
|п/п|  відомчого  | необхідності прийняття  |  подання   |
|  |  нормативно- | відомчого нормативно-  | відомчого   |
|  | правового акта|   правового акта    | нормативно-  |
|  |        |             | правового   |
|  |        |             | акта до    |
|  |        |             |  Мінтрансу  |
|  |        |             |  (квартал)  |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |   В сфері морського і річкового транспорту        |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Положення про  |Кодекс торговельного   |  1-й     |
|  |порядок     |мореплавства (розділ IX) | квартал    |
|  |розслідування  |( 176/95-ВР )       |        |
|  |аварійних    |             |        |
|  |морських подій |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|2. |Тарифи на    |Постанова КМУ від     |  2-й     |
|  |комплекс робіт, |25.12.96 р. N 1548    | квартал    |
|  |пов'язаних з  |( 1548-96-п ) "Про    |        |
|  |обробленням   |встановлення повноважень |        |
|  |зовнішньоторго- |органів виконавчої влади |        |
|  |вельних та   |та виконавчих органів   |        |
|  |транзитних   |міських рад щодо     |        |
|  |вантажів у   |регулювання цін (тарифів)"|        |
|  |морських та   |             |        |
|  |річкових портах |             |        |
|  |(причалах)   |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|3. |Збори і плати за|Постанова Кабінету    |  2-й     |
|  |послуги, що   |Міністрів України від   | квартал    |
|  |надаються суднам|25.12.96 р. N 1548 "Про  |        |
|  |закордонного  |встановлення повноважень |        |
|  |плавання у   |органів виконавчої влади |        |
|  |морських та   |та виконавчих органів   |        |
|  |річкових портах |міських рад щодо     |        |
|  |        |регулювання цін      |        |
|  |        |(тарифів)"        |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|4. |Положення про  |Постанова Кабінету    |  2-й     |
|  |відомчу охорону |Міністрів України від   | квартал    |
|  |судноплавних  |28.01.2002 р. N 96    |        |
|  |гідротехнічних |( 96-2002-п )       |        |
|  |споруд України |             |        |
|  |(шлюзів)    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|5. |Інструкція по  |Гармонізація нормативної |  4-й     |
|  |боротьбі за   |бази річкового транспорту | квартал    |
|  |живучість на  |України з вимогами ЄЕК  |        |
|  |суднах     |ООН і ІМО         |        |
|  |внутрішнього  |             |        |
|  |плавання    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|6. |Норми природної |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |втрати вантажів |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |при       |правової бази у      |        |
|  |перевезеннях,  |відповідність до чинного |        |
|  |вантажо-    |законодавства       |        |
|  |розвантажуваль- |             |        |
|  |них роботах і  |             |        |
|  |зберігання   |             |        |
|  |вантажу у    |             |        |
|  |морських портах |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|7. |Правила     |ст. 3 Кодексу       |  4-й     |
|  |перевезення   |торговельного       | квартал    |
|  |вантажів    |мореплавства України   |        |
|  |морським і   |( 176/95-ВР )       |        |
|  |річковим    |             |        |
|  |транспортом   |             |        |
|----------------------------------------------------------------|
|       В сфері авіаційного транспорту          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Правила     |Регламентація порядку   |  2-й     |
|  |сертифікації  |сертифікації учбових   | квартал    |
|  |навчальних   |закладів з питань АБ   |        |
|  |закладів з   |             |        |
|  |питань АБ    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|2. |Табель     |Відсутність національного |  2-й     |
|  |повідомлень про |документа, який би у   | квартал    |
|  |рух повітряних |повній мірі регламентував |        |
|  |суден у     |повідомлення щодо руху  |        |
|  |повітряному   |ПС, що мають надходити  |        |
|  |просторі    |від експлуатантів,    |        |
|  |України     |аеропортів, аеродромів та |        |
|  |        |аеродромно-диспетчерських |        |
|  |        |пунктів України      |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|3. |Зміни та    |Зведений план заходів   |  2-й     |
|  |доповнення до  |щодо виконання Указу   | квартал    |
|  |АПУ-21     |Президента України від  |        |
|  |(додаткові   |18.10.2000 р. N 1143/2000 |        |
|  |сертифікати   |( 1143/2000 ) (п. 2.3.3) |        |
|  |типу)      |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|4. |Правила     |Удосконалення та     |  2-й     |
|  |реєстрації   |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |цивільних    |правової бази у      |        |
|  |аеродромів   |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|5. |Правила     |Удосконалення та     |  2-й     |
|  |експлуатації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |візуальних   |правової бази у      |        |
|  |аеронавігаційних|відповідність до чинного |        |
|  |засобів, систем |законодавства       |        |
|  |електропостачан-|             |        |
|  |ня та електрооб-|             |        |
|  |ладнання    |             |        |
|  |аеропортів   |             |        |
|  |цивільної    |             |        |
|  |авіації     |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|6. |Інструкція по  |Удосконалення та     |  2-й     |
|  |застосуванню та |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |контролю якості |правової бази у      |        |
|  |авіаційних ПММ і|відповідність до чинного |        |
|  |спецрідин у ЦА |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|7. |Інструкція про |Приведення нормативно-  |  2-й     |
|  |порядок ведення |правової бази у      | квартал    |
|  |обліку,     |відповідність до чинного |        |
|  |звітності та  |законодавства       |        |
|  |витрат ПММ у ЦА |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|8. |Правила     |Удосконалення та     |  2-й     |
|  |організації   |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |польотів на   |правової бази у      |        |
|  |легких та    |відповідність до чинного |        |
|  |надлегких    |законодавства       |        |
|  |повітряних судах|             |        |
|  |при виконанні  |             |        |
|  |некомерційних  |             |        |
|  |польотів    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|9. |Правила     |Удосконалення та     |  2-й     |
|  |виконання    |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |всепогодних   |правової бази у      |        |
|  |польотів (Аналог|відповідність до чинного |        |
|  |JAR OPS-AWO)  |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|10.|Положення про  |Встановлення правової   |  2-й     |
|  |службу     |основи діяльності служб  | квартал    |
|  |авіаційної   |АБ, створених в      |        |
|  |безпеки     |аеропортах,        |        |
|  |        |експлуатантів.      |        |
|  |        |Передбачено        |        |
|  |        |законопроектом "Про    |        |
|  |        |Державну програму     |        |
|  |        |авіаційної безпеки    |        |
|  |        |цивільної авіації"    |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|11.|Порядок     |Приведення у       |  3-й     |
|  |перевезення   |відповідність з чинним  | квартал    |
|  |зброї повітряним|законодавством та     |        |
|  |транспортом   |стандартами і правилами  |        |
|  |        |ІКАО           |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|12.|Положення щодо |Протокол наради з питань |  3-й     |
|  |допуску     |впровадження скороченого | квартал    |
|  |повітряних суден|мінімуму вертикального  |        |
|  |та експлуатантів|ешелонування (RVSM) у   |        |
|  |України до   |повітряному просторі   |        |
|  |польотів в   |України від 29.03.2001 р. |        |
|  |умовах RVSM   |(далі - Протокол)     |        |
|  |(схвалення типу |             |        |
|  |ПС)       |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|13.|Положення про  |Удосконалення та     |  3-й     |
|  |інженерних   |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |представників  |правової бази у      |        |
|  |Укравіатрансу з |відповідність до чинного |        |
|  |інспектування  |законодавства       |        |
|  |виробників АТ  |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|14.|Зміни та    |Удосконалення та     |  3-й     |
|  |доповнення до  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |Правил видачі  |правової бази у      |        |
|  |свідоцтв    |відповідність до чинного |        |
|  |авіаційному   |законодавства       |        |
|  |персоналу    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|15.|Зміни та    |Удосконалення та     |  3-й     |
|  |доповнення до  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |Правил     |правової бази у      |        |
|  |сертифікації  |відповідність до чинного |        |
|  |експлуатантів  |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|16.|Правила допуску |Удосконалення та     |  3-й     |
|  |льотного складу |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |до технічного  |правової бази у      |        |
|  |обслуговування |відповідність до чинного |        |
|  |надлегких та  |законодавства       |        |
|  |легких     |             |        |
|  |повітряних   |             |        |
|  |суден      |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|17.|Положення про  |План заходів з реалізації |  4-й     |
|  |інспекторські  |Комплексної програми   | квартал    |
|  |органи     |розвитку внутрішнього   |        |
|  |експлуатантів  |ринку, затвердженого   |        |
|  |        |наказом Укравіатрансу від |        |
|  |        |20.06.2002 р. N 292    |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|18.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |розробників, що |правової бази у      |        |
|  |відповідають  |відповідність до чинного |        |
|  |вимогам JAR-21 |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|19.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |розгляду,    |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |узгодження   |правової бази у      |        |
|  |будівництва та |відповідність до чинного |        |
|  |реконструкції  |законодавства       |        |
|  |об'єктів на при |             |        |
|  |аеродромних   |             |        |
|  |територіях   |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|20.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |обладнання   |правової бази у      |        |
|  |        |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|21.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |аеропортів.   |правової бази у      |        |
|  |Процедури    |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|22.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |перевезення   |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |пасажирів,   |правової бази у      |        |
|  |багажу, пошти  |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|23.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |перевезення   |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |вантажів    |правової бази у      |        |
|  |        |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|24.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |організацій з  |правової бази у      |        |
|  |матеріально-  |відповідність до чинного |        |
|  |технічного   |законодавства       |        |
|  |забезпечення  |             |        |
|  |експлуатаційної |             |        |
|  |діяльності   |             |        |
|  |цивільної    |             |        |
|  |авіації     |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|25.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |експертних   |правової бази у      |        |
|  |центрів     |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|26.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |учбових     |правової бази у      |        |
|  |закладів    |відповідність до чинного |        |
|  |        |законодавства       |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|27.|Правила     |Удосконалення та     |  4-й     |
|  |сертифікації  |приведення нормативно-  | квартал    |
|  |авіаційних   |правової бази у      |        |
|  |медичних    |відповідність до чинного |        |
|  |екзаменаторів  |законодавства       |        |
|----------------------------------------------------------------|
|       В сфері залізничного транспорту          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Збірних тарифів |Розробляється відповідно |  1-й     |
|  |на перевезення |до постанови Кабінету   | квартал    |
|  |вантажів    |Міністрів України від   |        |
|  |залізничним   |25.12.96 р. N 1548    |        |
|  |транспортом   |( 1548-96-п ) "Про    |        |
|  |України, Тарифне|встановлення повноважень |        |
|  |керівництво N 1 |органів виконавчої влади |        |
|  |(нова редакція) |та виконавчих органів   |        |
|  |        |міських рад щодо     |        |
|  |        |регулювання цін (тарифів)"|        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|2. |Методика    |Виконання рішення Колегії |  1-й     |
|  |формування   |Мінтрансу N 57      | квартал    |
|  |наскрізних   |( v0057361-01 )      |        |
|  |тарифів на   |від 23.10.2001 р. щодо  |        |
|  |перевезення   |розробки єдиного     |        |
|  |вантажів через |методичного підходу до  |        |
|  |морські порти  |застосування знижок для  |        |
|  |        |вантажовласників     |        |
|  |        |(експедиторів) за     |        |
|  |        |номенклатурою вантажів на |        |
|  |        |залізничному транспорті  |        |
|  |        |та у морських       |        |
|  |        |торговельних портах    |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|3. |Порядок вивчення|Розробляється замість   |  1-й     |
|  |та перевірки  |Порядку, затвердженого  | квартал    |
|  |знань      |наказом Мінтрансу від   |        |
|  |нормативних   |17.05.97 р. N 180     |        |
|  |актів з безпеки |( z0433-97 )       |        |
|  |руху поїздів  |"Про порядок вивчення та |        |
|  |(нова редакція) |перевірки знань      |        |
|  |        |нормативних актів щодо  |        |
|  |        |безпеки руху поїздів",  |        |
|  |        |зареєстровано в      |        |
|  |        |Міністерстві юстиції   |        |
|  |        |24.09.97 р. за N 433/2237 |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|4. |Правила     |Відповідно до Статуту   |  2-й     |
|  |перевезення   |залізниць України     | квартал    |
|  |наливних    | ( 457-98-п )       |        |
|  |вантажів    |             |        |
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|( Пункт 5 вилучено на підставі Наказу Міністерства транспорту
  N 473 ( v0473361-03 ) від 01.07.2003 )
|---+----------------+--------------------------+----------------|
|6. |Положення про  |Удосконалення нормативно- |  3-й     |
|  |відомчий    |правової бази       | квартал    |
|  |пожежний нагляд |             |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: Відомчі  нормативно-правові  акти  розробляються
відповідними державними департаментами, Укрзалізницею.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 473 ( v0473361-03 ) від 01.07.2003 )
 
 
                   Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
    проектів постанов Кабінету Міністрів України, які
         планується розробити у 2003 р.
 
--------------------------------------------------------------------------
|N |Назва проекту |Обгрунтування |Перелік   |Термін  |Відпові-   |
|п/п|постанови   |необхідності |центральних |подання |дальні    |
|  |Кабінету   |прийняття   |органів   |проекту |за під-    |
|  |Міністрів   |акта Уряду  |виконавчої  |постано- |готовку    |
|  |України    |       |влади,    |ви до  |       |
|  |       |       |установ та  |Кабінету |       |
|  |       |       |організацій, |Міністрів|       |
|  |       |       |які     |України |       |
|  |       |       |пропонується |     |       |
|  |       |       |залучити до |     |       |
|  |       |       |розроблення |     |       |
|  |       |       |та погодження|     |       |
|  |       |       |проекту   |     |       |
|  |       |       |постанови  |     |       |
|  |       |       |Кабінету   |     |       |
|  |       |       |Міністрів  |     |       |
|  |       |       |України   |     |       |
|---+--------------+--------------+-------------+---------+--------------|
|( Пункт 1 вилучено на підставі Наказу Міністерства транспорту
  N 504 ( v0504361-03 ) від 09.07.2003 )
|---+--------------+--------------+-------------+---------+--------------|
|2. |Про      |На виконання |Мінекономіки,|Липень  |Федюшин Ю.М. |
|  |затвердження |вимог     |Держмитслу- |     |Легенький Г.М.|
|  |Порядку    |двосторонніх |жба,     |     |       |
|  |митного    |і       |Мін'юст   |     |       |
|  |оформлення та |багатосторон- |       |     |       |
|  |контролю   |ніх      |       |     |       |
|  |транзитних  |домовленостей |       |     |       |
|  |вантажів, що |про      |       |     |       |
|  |перевозяться |міжнародне  |       |     |       |
|  |залізничним  |транзитне   |       |     |       |
|  |транспортом  |сполучення  |       |     |       |
|  |через     |між Європою і |       |     |       |
|  |територію   |Азією     |       |     |       |
|  |України по  |транзитом   |       |     |       |
|  |транспортному |через     |       |     |       |
|  |коридору   |Україну,   |       |     |       |
|  |ТРАСЕКА та у |спрощення   |       |     |       |
|  |напрямку   |процедури   |       |     |       |
|  |Транссибірсь- |транзитних  |       |     |       |
|  |кої магістралі|перевезень,  |       |     |       |
|  |Російської  |збільшення  |       |     |       |
|  |Федерації   |обсягів    |       |     |       |
|  |       |транзитних  |       |     |       |
|  |       |перевезень і |       |     |       |
|  |       |як наслідок - |       |     |       |
|  |       |обсягів    |       |     |       |
|  |       |надходжень у |       |     |       |
|  |       |бюджет    |       |     |       |
|---+--------------+--------------+-------------+---------+--------------|
|3. |Про внесення |Усунення   |Мінекономіки,|Серпень |Федюшин Ю.М. |
|  |змін та    |перешкод,   |Мінфін,   |     |Легенький Г.М.|
|  |доповнень до |пов'язаних із |Держмитслуж- |     |       |
|  |постанов   |внесенням   |ба, Дер-   |     |       |
|  |Кабінету   |фінансових  |жпідприєм-  |     |       |
|  |Міністрів   |гарантій   |ництво,   |     |       |
|  |України від  |митним    |Мін'юст   |     |       |
|  |29.06.96 р.  |органам,   |       |     |       |
|  |N 700     |підвищення  |       |     |       |
|  |"Про     |відповідально-|       |     |       |
|  |Положення про |сті залізниці |       |     |       |
|  |надання митним|за доставку  |       |     |       |
|  |органам    |вантажів до  |       |     |       |
|  |України    |митниць    |       |     |       |
|  |фінансових  |призначення, |       |     |       |
|  |гарантій щодо |збільшення  |       |     |       |
|  |обов'язкової |транзитних  |       |     |       |
|  |доставки   |перевезень і |       |     |       |
|  |товарів до  |як наслідок - |       |     |       |
|  |митниць    |збільшення  |       |     |       |
|  |призначення", |надходжень у |       |     |       |
|  |від      |бюджет    |       |     |       |
|  |04.03.97 р.  |       |       |     |       |
|  |N 206     |       |       |     |       |
|  |"Про посилення|       |       |     |       |
|  |контролю за  |       |       |     |       |
|  |ввезенням і  |       |       |     |       |
|  |транзитом   |       |       |     |       |
|  |підакцизних  |       |       |     |       |
|  |товарів    |       |       |     |       |
|  |залізничним  |       |       |     |       |
|  |транспортом" |       |       |     |       |
|---+--------------+--------------+-------------+---------+--------------|
(  Пункт  4  вилучено  на підставі Наказу Мінтрансу N 741
( v0741361-03 ) від 24.09.2003 )
|---+--------------+--------------+-------------+---------+--------------|
|5. |Про      |Відповідно до |Міноборони, |Грудень |Матлахов М.К. |
|  |затвердження |Закону    |Мінекономіки,|     |Скворцов Г.П. |
|  |Положення про |України "Про |Мін'юст   |     |       |
|  |мобілізаційну |мобілізаційну |       |     |       |
|  |підготовку  |підготовку та |       |     |       |
|  |водного    |мобілізацію" |       |     |       |
|  |транспорту  |від      |       |     |       |
|  |       |21.10.93 р.  |       |     |       |
|  |       |N 3543-XII  |       |     |       |
|  |       |( 3543-12 )  |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту  N  504  ( v0504361-03 ) від 09.07.2003, N 741
( v0741361-03 ) від 24.09.2003 )
 
 
 "Транспорт України - нормативне регулювання",
 N 2, 31 січня 2003 р.


<< Главная страницаУкраина онлайн