Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми податкового розрахунку збору за участь у бігах на іподромі

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 626 від 24.12.2003

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 626
 
                   Зареєстровані в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 січня 2004 р.
                   за N 11/8610
 
 
     Про затвердження форми податкового розрахунку
        збору за участь у бігах на іподромі
 
 
   Керуючись Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і
доповненнями), на виконання підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту
4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із внесеними
змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму податкового розрахунку збору за участь у
бігах на іподромі, що додається.
 
   2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):
 
   2.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
 
   2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 УЗГОДЖЕНО:
 
 Рішення Комітету Верховної
 Ради України з питань фінансів
 і банківської діяльності
 "24" грудня 2003 р. N 06-10/1004
 
 Голова         С.В.Буряк
 
 
--------------------------      ЗАТВЕРДЖЕНО
| Відмітка про одержання |      Наказ Державної податкової
|   (штамп ДПІ)    |      адміністрації України
--------------------------      24.12.2003 N 626
 
 
----------------------------------------------------------------------------
|       ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА УЧАСТЬ            |
|           У БІГАХ НА ІПОДРОМІ                 |
|                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Звітний  | | |      | | |     | | | Физична особа - | | |
|  | розрахунок | | |      | | |     | | | суб'єкт     | | |
| 1 |------------+-| |      | | |     | | | підприємницької | | |
|  | Новий   | | | Уточнюючий | | | Юридична | | | діяльності   | | |
|  | звітний  | | | розрахунок | | | особа  | | |         | | |
|  | розрахунок | | |      | | |     | | |         | | |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 2 | Базовий     | | | |  |  | | |   |
|  | податковий   | | | |  |  | | |   |
|  | (звітний)    | | | |  |  | | |   |
|  | період за    | | | | 2 | 0 | | | року |
|  |-------------------------------------------------------------------
|  | Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який  |
|  | визначено відповідно до рішення органу місцевого самоврядування |
|  | про встановлення збору за участь у бігах на іподромі,      |
|  | проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри   |
|  | в першому полі проставляється "0", для річного базового     |
|  | податкового (звітного) періоду "0" проставляється в першому   |
|  | і другому полях)                         |
|---+------------------------------------------------------------------|
|  | місяць| | квартал| | рік| | Тривалість базового податкового   |
|  |    | |    | |  | | (звітного) періоду зазначається   |
|  |    | |    | |  | | позначкою "х"            |
|---+------------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------------|
| 3 | Повна назва платника: __________________________________________ |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або     | | | | | | | | | | |
| 4 | ідентифікаційний номер з ДРФО       | | | | | | | | | | |
|  |----------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|  | Код виду економічної діяльності (КВЕД)       | | |.| | |.| |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|  | Місцезнаходження платника: _______________ | Поштовий | | | | | |
|  | __________________________________________ | індекс  | | | | | |
|  |                      |-----------+-+-+-+-+-|
|  |                      | Міжмісь- | | | | | |
| 5 |                      | кий код  | | | | | |
|  |                      |-----------+-+-+-+-+-|
|  |                      | Теле- | | | | | | | |
|  |                      | фон  | | | | | | | |
|  |--------------------------------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-|
|  | E-mail |                  | Факс | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| 6 | До державної податкової інспекції (адміністрації) в: ___________ |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| 7 | Код органу місцевого самоврядування за   | | | | | | | | | | |
|  | місцезнаходженням об'єкта оподаткування  | | | | | | | | | | |
|  | за КОАТУУ                 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
                        Одиниця виміру - грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------
|        Показники         | Код |    Усього    |
|                     | рядка |           |
|------------------------------------------+-------+---------------------|
| Утримано збору вповноваженою особою -  | 01  | | | | | | | | | | | |
| платником збору * за базовий податковий |    | | | | | | | | |.| | |
| (звітний) період             |    | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| Утримано збору вповноваженою особою -  | 02  | | | | | | | | | | | |
| платником збору * за даними раніше    |    | | | | | | | | | | | |
| поданого розрахунку, що уточнюється,   |    | | | | | | | | |.| | |
| усього (р.01 розрахунку, що       |    | | | | | | | | | | | |
| уточнюється) **             |    | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| Сума недоплати (заниження податкового  | 03  | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання), яка збільшує податкове  |    | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання у зв'язку з виправленням  |    | | | | | | | | |.| | |
| помилки (помилок) (р.01-р.02) **, якщо  |    | | | | | | | | | | | |
| р.01  р.02               |    | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| Сума збору, яка зменшує податкове    | 04  | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання у зв'язку з виправленням  |    | | | | | | | | | | | |
| помилки (помилок) (р.02-р.01) **, якщо  |    | | | | | | | | |.| | |
| р.02  р.01               |    | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Сума штрафу *** (р.03) х 5%        | 05  | | | | | | | | |.| | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Зміст помилки (помилок) **                       |
--------------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону
України від  21.12.2000  N  2181-III  "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та  державними
цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього звітного
розрахунку додається(ються)  уточнюючий(і)  розрахунок(ки)  за
"_______________________" (минулий(і) період(и).
 
_______________
   * Вповноважена особа - платник збору визначається рішенням
органу місцевого самоврядування про встановлення збору за участь у
бігах на іподромі.
   ** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники.
   *** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту
17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними  цільовими  фондами"  (із внесеними змінами та
доповненнями).
                       ---------------------
 Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)   | | |.| | |.| | | | |
                       ---------------------
 
 Керівник підприємства  _______________________  _____________
             (ініціали та прізвище)    (підпис)
                               М.П.
 
 Головний бухгалтер    ______________________  _____________
             (ініціали та прізвище)   (підпис)
 
        Ця частина розрахунку заповнюється
          посадовими особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової   |
| звітності "__" __________ 200_ р.               |
| _____________________________________________________________ |
|     (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)      |
|                                |
|       За результатами камеральної перевірки       |
|        розрахунку (потрібне позначити):        |
|                                |
| порушень (помилок)    складено акт від "__" _______ 200_ р. |
| не виявлено       N ________              |
| "__" ________ 200_ р.  ____________________________________ |
|                (підпис, прізвище посадової   |
|                   особи ДПІ (ДПА)      |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 методології ДПА України              М.О.Харевський


<< Главная страницаУкраина онлайн