Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про скасування наказів МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 605 від 24.12.2003

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 605
 
 
        Про скасування наказів МОЗ України
 
 
   У зв'язку з неподанням наказів МОЗ України на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції НАКАЗУЮ:
 
   1. Скасувати накази МОЗ України, а саме:
   - від 06.07.2001 N 274 ( v0274282-01 ) "Про вдосконалення
роботи  Комісії  МОЗ  України з питань санітарно-гігієнічної
експертизи санітарно-гігієнічних характеристик умов праці";
   - від 13.08.2001 N 333 ( v0333282-01 ) "Про надання висновку
державної санітарно-епідеміологічної служби про  відповідність
наявних  приміщень  вимогам  санітарних  норм і правил щодо
провадження окремих видів господарської діяльності";
   - від 17.01.2002 N 15 ( v0015282-02 ) "Про затвердження форми
довідки  про  стан  матеріально-технічної  бази  суб'єкта
господарювання, наявність у нього нормативно-правових документів,
у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних
для провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2002 N 291
( v0291282-02 )";
   - від 11.09.2003 N 425 ( v0425282-03 ) "Про затвердження
форми довідки про стан матеріально-технічної  бази  суб'єкта
господарювання, наявність у нього нормативно-правових документів,
у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних
для провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів";
   - в частині пункту 2 наказ МОЗ України від 01.07.2002 N 239
( v0239282-02 ) щодо втрати чинності наказу Держкоммедбіопрому від
19.01.99 N 08  (  z0033-99  )   "Про  порядок  надання
Держкоммедбіопромом погодження на одержання ліцензії на імпорт
лікарських засобів, препаратів, косметичних та засобів особистої
гігієни, який підлягає ліцензуванню у 1999 році", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 22.01.1999 за N 33/3326".
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв


<< Главная страницаУкраина онлайн