Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми податкового розрахунку збору за право використання місцевої символіки

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 622 від 24.12.2003

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 622
 
                   Зареєстровані в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 січня 2004 р.
                   за N 2/8601
 
 
    Про затвердження форми податкового розрахунку збору
       за право використання місцевої символіки
 
 
   Керуючись Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і
доповненнями), на виконання  підпункту  "ї"  підпункту  4.4.2
пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із внесеними
змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму податкового розрахунку збору за право
використання місцевої символіки, що додається.
 
   2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):
 
   2.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
 
   2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 УЗГОДЖЕНО:
 Рішення Комітету Верховної
 Ради України з питань фінансів
 і банківської діяльності
 "24" грудня 2003 р. N 06-10/999
 
 Голова                         С.В.Буряк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   24.12.2003 N 622
 
 
 ------------------------
 |Відмітка про одержання|
 |  (штамп ДПІ)    |
 ------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------
|  ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОЇ СИМВОЛІКИ   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1 |Звітний   | | |     | | |    | | |        | | |
| |розрахунок  | | |     | | |    | | |        | | |
| |-------------+--| |     | | |    | | |        | | |
| |Новий звітний| | |Уточнюючий| | |Юридична| | |Фізична особа -| | |
| |розрахунок  | | |розрахунок| | |особа  | | |суб'єкт    | | |
| |       | | |     | | |    | | |підприємницької| | |
| |       | | |     | | |    | | |діяльності   | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------         |
|2 |Базовий податковий   | | | | 2|0 |  | |року |         |
| |(звітний) період за   | | | | | |  | |   |         |
| |-------------------------------------------------------------------------|
| |Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено |
| |відповідно до рішення органу місцевого _ .самоврядування про встановлення  |
| |збору за право використання місцевої символіки, проставляється арабськими|
| |цифрами _ .(для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0", для|
| |річного базового податкового (звітного) періоду "0" _ .проставляється    |
| |в першому і другому полях)                        |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
| |місяць | | квартал | | рік | | Тривалість базового податкового    |
| |    | |     | |   | | (звітного) періоду зазначається    |
| |    | |     | |   | | позначкою "х"             |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|3 |Повна назва платника:___________________________________________________ |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|4 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |або ідентифікаційний номер з ДРФО|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |---------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |Код виду економічної діяльності (КВЕД)   |  |  | . |  |  | . |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|5 |Місцезнаходження платника:_________|Поштовий індекс |  |  |  |  |  |
| |                  |-----------------+---+---+---+---+---|
| |___________________________________|Міжміський код  |  |  |  |  |  |
| |                  |-----------------+---+---+---+---+---|
| |                  |Телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| |-----------------------------------+---------+---+---+---+---+---+---+---|
| |E-mail |              |Факс   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в: ___________________|
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|7 |Код органу місцевого самоврядування| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |за місцезнаходженням об'єкта    | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |оподаткування за КОАТУУ      | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                   Одиниця виміру - грн.коп.       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|      Показники      |Код ряд| |      Усього        |
|-------------------------------+----------+---------------------------------|
|Вартість виробленої продукції, |  01  | | | | | | | | | | |  |
|виконаних робіт, наданих послуг|     | | | | | | | | | | |  |
|з використанням місцевої    |     | | | | | | | | | | |  |
|символіки юридичними особами  |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Ставка збору за використання  |  02  | | | | | | | | | | |  |
|місцевої символіки для     |     | | | | | | | | | | |  |
|юридичних осіб*, %.      |     | | | | | | | | | | |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Нараховано збору за базовий  |  03  | | | | | | | | | | |  |
|податковий (звітний) період  |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.01 х р.02)         |     | | | | | | | | | | |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Нараховано збору фізичними   |  04  | | | | | | | | | | |  |
|особами - суб'єктами      |     | | | | | | | | | | |  |
|підприємницької діяльності*,  |     | | | | | | | | | | |  |
|за базовий податковий (звітний)|     | | | | | | | | | | |  |
|період             |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Нараховано збору за даними   |  05  | | | | | | | | | | |  |
|раніше поданого розрахунку, що |     | | | | | | | | | | |  |
|уточнюється, усього (р.03 або |     | | | | | | | | | | |  |
|р.04 розрахунку, що      |     | | | | | | | | | | |  |
|уточнюється)**         |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума недоплати (заниження   |  06  | | | | | | | | | | |  |
|податкового зобов'язання), яка |     | | | | | | | | | | |  |
|збільшує податкове зобов'язання|     | | | | | | | | | | |  |
|у зв'язку з виправленням    |     | | | | | | | | | | |  |
|помилки (помилок) (р.03 або  |     | | | | | | | | | | |  |
|р.04 - р.05)**, якщо р.03   |     | | | | | | | | | | |  |
|або р.04  р.05        |     | | | | | | | | | | |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума збору, яка зменшує    |  07  | | | | | | | | | | |  |
|податкове зобов'язання у    |     | | | | | | | | | | |  |
|зв'язку з виправленням помилки |     | | | | | | | | | | |  |
|(помилок) (р.05 - р.03     |     | | | | | | | | | | |  |
|або р.04)**, якщо р.05  р.03 |     | | | | | | | | | | |  |
|або р.04            |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума штрафу *** (р.06) х 5%  |  08  | | | | | | | | | .| |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Зміст помилки (помилок)**                          |
------------------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону
України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до
цього  звітного  розрахунку  додається(ються)  уточнюючий(і)
розрахунок(ки)  за   "_______________________"   (минулий(і)
період(и)).
 
--------------
   * Проставляється  відповідна  ставка або сума, визначена
рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення збору за
право використання місцевої символіки.
   ** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники.
   *** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту
17.2 статті 17 Закону України  від  21.12.2000  N  2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із внесеними
змінами та доповненнями).
                     -------------------------------
 Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) | | |. | | |. | | | | |
                     -------------------------------
 
 Керівник підприємства ______________________ __________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)  М.П.
 
 Головний бухгалтер   ______________________ __________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)
 
     Ця частина розрахунку заповнюється посадовими
            особами ДПІ (ДПА)
 
------------------------------------------------------------------------
|  Відмітка про внесення даних до                   |
|електронної бази податкової звітності "__" _____________ 200__ р.  |
|______________________________________________________________________|
|     (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))        |
|                                   |
|       За результатами камеральної перевірки          |
|        розрахунку (потрібне позначити):           |
|                                   |
|порушень (помилок)  складено акт від  "___" ______ 200__ р. N ___ |
|не виявлено                              |
|                                   |
|"____" _________ 200_ р. _____________________________________________|
|             (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))|
------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 методології ДПА України              М.О.Харевський


<< Главная страницаУкраина онлайн