Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 627 від 24.12.2003

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 627
 
                   Зареєстровані в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 січня 2004 р.
                   за N 12/8611
 
 
        Про затвердження форми податкового
          розрахунку ринкового збору
 
 
   Керуючись Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і
доповненнями), на виконання підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту
4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із внесеними
змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму податкового розрахунку ринкового збору,
що додається.
 
   2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):
 
   2.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
 
   2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 УЗГОДЖЕНО:
 Рішення Комітету Верховної
 Ради України з питань фінансів
 і банківської діяльності
 24 грудня 2003 р. N 06-10/1005
 
 Голова        С.В.Буряк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   24.12.2003 N 627
 
 
 ------------------------
 |Відмітка про одержання|
 |  (штамп ДПІ)    |
 ------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------
|        ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РИНКОВОГО ЗБОРУ            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1 |Звітний   | | |     | | |    | | |        | | |
| |розрахунок  | | |     | | |    | | |        | | |
| |-------------+--| |     | | |    | | |        | | |
| |Новий звітний| | |Уточнюючий| | |Юридична| | |Фізична особа -| | |
| |розрахунок  | | |розрахунок| | |особа  | | |суб'єкт    | | |
| |       | | |     | | |    | | |підприємницької| | |
| |       | | |     | | |    | | |діяльності   | | |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------         |
|2 |Базовий податковий   | | | | 2| 0|  | |року |         |
| |(звітний) період за   | | | | | |  | |   |         |
| |-------------------------------------------------------------------------|
| |Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено|
| |відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про встановлення|
| |ринкового збору, проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї|
| |цифри в першому полі проставляється "0", для річного базового податкового|
| |(звітного) періоду "0" проставляється в першому і другому полях)     |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
| |місяць | | квартал | | рік | | Тривалість базового податкового    |
| |    | |     | |   | | (звітного) періоду зазначається    |
| |    | |     | |   | | позначкою "х"             |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|3 |Повна назва платника:___________________________________________________ |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|4 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ       | | | | | | | | | | |
| |або ідентифікаційний номер з ДРФО     | | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--|
| |Код виду економічної діяльності (КВЕД)       | | | | | | | |
| |                          | | | .| | | .| |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|5 |Місцезнаходження платника: _______ |Поштовий індекс |  |  |  |  |  |
| |__________________________________ |-----------------+---+---+---+---+---|
| |                  |Міжміський код  |  |  |  |  |  |
| |                  |-----------------+---+---+---+---+---|
| |                  |Телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| |-----------------------------------+---------+---+---+---+---+---+---+---|
| |E-mail|              |Факс   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в: ___________________ |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|
|7 |Код органу місцевого самоврядування    | | | | | | | | | | |
| |за місцезнаходженням об'єкта оподаткування | | | | | | | | | | |
| |за КОАТУУ                 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                         Одиниця виміру - грн. коп.|
|----------------------------------------------------------------------------|
|      Показники      | Код ряд |      Усього        |
|-------------------------------+----------+---------------------------------|
|Утримано збору вповноваженою  |  01  | | | | | | | | | | |  |
|особою - платником збору *   |     | | | | | | | | | | |  |
|за базовий податковий (звітний)|     | | | | | | | | | | |  |
|період             |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Утримано збору вповноваженою  |  02  | | | | | | | | | | |  |
|особою - платником збору *   |     | | | | | | | | | | |  |
|за даними раніше поданого   |     | | | | | | | | | | |  |
|розрахунку, що уточнюється,  |     | | | | | | | | | | |  |
|усього (р.01 розрахунку,    |     | | | | | | | | | | |  |
|що уточнюється) **       |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума недоплати (заниження   |  03  | | | | | | | | | | |  |
|податкового зобов'язання), яка |     | | | | | | | | | | |  |
|збільшує податкове зобов'язання|     | | | | | | | | | | |  |
|у зв'язку з виправленням    |     | | | | | | | | | | |  |
|помилки (помилок)       |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.01 - р.02) **,       |     | | | | | | | | | .| |  |
|якщо р.01  р.02        |     | | | | | | | | | | |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума збору, яка зменшує    |  04  | | | | | | | | | | |  |
|податкове зобов'язання у    |     | | | | | | | | | | |  |
|зв'язку з виправленням помилки |     | | | | | | | | | | |  |
|(помилок) (р.02 - р.01) **,  |     | | | | | | | | | | |  |
|якщо р.02  р.01        |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума штрафу *** (р.03) х 5%  |  05  | | | | | | | | | .| |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Зміст помилки (помилок) **                         |
------------------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону
України від 21.12.2000 N 2181-III  "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього звітного
розрахунку  додається(ються)  уточнюючий(і)  розрахунок(ки) за
"_______________________" (минулий(і) період(и).
 
---------------
   * Вповноважена особа - платник збору визначається рішенням
органу місцевого самоврядування про встановлення курортного збору.
   ** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники.
   *** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту
17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III (із
внесеними змінами та доповненнями).
 
   Дата заповнення     --------------------------------
   розрахунку (дд.мм.рррр) | | | .| | | . | | | | |
               --------------------------------
 
 Керівник підприємства ______________________  ________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)
                               М.П.
 Головний бухгалтер  ______________________  ________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)
 
 
        Ця частина розрахунку заповнюється
          посадовими особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------------------
|Відмітка про внесення даних до електронної бази               |
|податкової звітності               "____"___________ 200__ р.|
|___________________________________________________________________________ |
|        (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)         |
|                                      |
|       За результатами камеральної перевірки розрахунку       |
|              (потрібне позначити):              |
|                                      |
|порушень (помилок) не виявлено складено акт від "___"_______ 200_ р. N ___ |
|                                      |
|"____"____________ 200__ р.   ____________________________________________|
|                (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)|
------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 методології ДПА України              М.О.Харевський


<< Главная страницаУкраина онлайн