Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку застосування окремої митної декларації

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 909 від 24.12.2003

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 909
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2003 р.
                   за N 1249/8570
 
 
           Про затвердження Порядку
       застосування окремої митної декларації
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 377 ( z0617-06 ) від 16.05.2006
     N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
   З метою реалізації статей 235 і 242 Митного кодексу України
від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування окремої митної декларації,
який додається.
 
   2. Доповнити розділ 2 додатка 2 до наказу Держмитслужби
України від  09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження
Iнструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" (зі
змінами й доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247, такими особливостями переміщення
товарів через митний кордон України:
 
------------------------------------------------------------------
57 ¦Вивезення українських товарів, витрачених на     ¦ 52  ¦
  ¦здійснення операцій з переробки товарів, що ввозилися¦    ¦
  ¦для переробки                    ¦    ¦
---+-----------------------------------------------------+-------¦
58 ¦Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення ¦ 53  ¦
  ¦операцій з переробки товарів, що вивозилися для   ¦    ¦
  ¦переробки                      ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Управлінню  митних  режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Iнформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
унести зміни до відповідних програмно-інформаційних комплексів
ЄАIС Держмитслужби.
 
   5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   6. Начальникам митних  органів  проінформувати  суб'єктів
підприємницької  діяльності  про  вимоги цього наказу шляхом
висвітлення його в засобах масової інформації та на наочних
інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й
пунктах пропуску через державний кордон України.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Iванюка М.М.
 
 В.о. Голови Служби                    В.Лозко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   24.12.2003 N 909
                   (у редакції наказу Державної
                   митної служби України
                   від 16.05.2006 N 377
                   ( z0617-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2003 р.
                   за N 1249/8570
 
 
               ПОРЯДОК
       застосування окремої митної декларації
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень
статей 235 і 242 Митного кодексу України ( 92-15 ).
 
   1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:
   українські товари - товари, які перебували у вільному обігу
на митній території України та були витрачені на здійснення
операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки;
   іноземні товари - товари, які були витрачені в процесі
переробки українських товарів, вивезених для переробки;
   витрачені товари - українські (іноземні) товари, витрачені на
виконання операцій з переробки іноземних (українських) товарів,
розміщених у митних режимах переробки;
   окрема митна декларація (далі - ОМД) - письмова заява, що
подається  митному  органу для митного оформлення витрачених
товарів;
 
 
   { Абзац шостий пункту 1.2 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
   продукти переробки -  товари,  що  утворились  унаслідок
виконання операцій з переробки товарів, попередньо розміщених у
режим переробки на митній території України (за межами митної
території України);
   давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію
України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за
іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським
замовником для використання у виробленні готової продукції.
 
   1.3. Iнші терміни вживаються у цьому Порядку в значеннях,
установлених  Митним  кодексом України ( 92-15 ) та іншими
нормативно-правовими актами.
 
   1.4. При заповненні ОМД використовуються бланки єдиного
адміністративного документа форми МД-2 ( za437-05 ), додаткових
аркушів до нього форми МД-3 ( zb437-05 ), специфікації форми МД-8
( 574-97-п ).
{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Державної митної служби N 933
( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
   1.5. До форми, комплектності, порядку надання, мови, яка
використовується для заповнення граф, наявності підчисток  і
помилок, розподілу аркушів і використання електронної копії ОМД
застосовуються вимоги, установлені Положенням про вантажну митну
декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами).
   Графи ОМД заповнюються згідно з Iнструкцією про порядок
заповнення  вантажної митної декларації, затвердженою наказом
Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованою в
Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами). { Пункт 1.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 933
( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
   1.6. ОМД подається митному органу для оформлення разом з ВМД
на кожну партію продуктів переробки, що ввозяться на митну
територію України або вивозяться за її межі.
 
   1.7. При оформленні ОМД не заповнюється акт про проведення
митного огляду витрачених товарів, визначений додатком 2 до
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів
із  застосуванням  вантажної митної декларації, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за
N 439/10719.
 
   1.8. До витрачених товарів, які оформлюються за ОМД, не
застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю
за доставкою їх у митниці призначення.
 
       2. Оформлення ОМД на витрачені товари
 
   2.1. ОМД на українські товари, витрачені при  виконанні
операцій з переробки іноземних товарів, розміщених у митний режим
переробки на митній території України, подається митному органу у
випадках, якщо витрачені товари фактично вивозяться за межі митної
території України в складі продуктів переробки.
 
   2.2. ОМД на іноземні товари, витрачені при виконанні операцій
з  переробки українських товарів, розміщених у митний режим
переробки за межами митної території України, подається митному
органу у випадках, якщо витрачені товари фактично ввозяться на
митну територію України в складі продуктів переробки.
 
   2.3. При переміщенні через митний кордон України продуктів
переробки, отриманих у процесі виконання операцій з переробки
давальницької сировини іноземного замовника відповідно до Закону
України  "Про  операції  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), ОМД не подається
(за винятком випадків виготовлення готової продукції зі спільним
використанням  давальницької  сировини,  частково  закупленої
іноземним замовником за іноземну валюту на митній території
України та частково ввезеної на митну територію України).
   У разі вивезення готової продукції, що вироблена зі спільним
використанням давальницької сировини, частково закупленої  за
іноземну валюту в Україні та частково ввезеної на митну територію
України, до митного оформлення разом з ВМД на готову продукцію
подається  ОМД на частину давальницької сировини, закупленої
іноземним замовником на митній території України за іноземну
валюту.
 
 
   { Главу 3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
   { Главу 4 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
{ Порядок в редакції Наказу Державної митної  служби N 377
( z0617-06 ) від 16.05.2006 }
 
 Начальник Управління
 митних режимів                       В.Зая

<< Главная страницаУкраина онлайн