Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 906 від 24.12.2003

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 906
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2003 р.
                   за N 1247/8568
 
 
     Про затвердження Порядку застосування митного
     режиму відмови на користь держави до товарів, що
         перебувають під митним контролем
 
 
   Відповідно до статей 187, 246 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування митного режиму відмови на
користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем
(далі - Порядок), що додається.
 
   2. Управлінню  митних режимів (Заяц В.В.)  і  Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Начальникам  митних  органів  інформувати  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про вимоги Порядку, зокрема шляхом
його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на
наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних
підрозділів митниць.
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
 
 В.о. Голови Служби                   В.Я.Лозко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   24.12.2003 N 906
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2003 р.
                   за N 1247/8568
 
 
               ПОРЯДОК
   застосування митного режиму відмови на користь держави
     до товарів, що перебувають під митним контролем
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного
кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) з метою
реалізації положень статті 246 Митного кодексу України. Дія
Порядку поширюється на товари, що перебувають під митним контролем
на митній території України, від яких власник відмовився на
користь держави без будь-яких умов на свою користь.
 
   1.2. Умовою поміщення товарів у митний режим відмови на
користь держави є дозвіл митного органу, який видається в порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України.
 
   1.3. У разі прийняття власником товарів, що перебувають під
митним контролем на митній території України, рішення про відмову
від цих товарів на користь держави без будь-яких умов на свою
користь дозвіл на поміщення цих товарів у митний режим відмови на
користь держави видається начальником або вповноваженою посадовою
особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі
товари, на підставі письмової заяви власника товарів за формою,
наведеною в додатку до цього Порядку.
   Для розгляду заяви власника товарів митному органу разом із
заявою подаються копії таких документів:
   що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;
   дозволів, виданих  іншими органами державної  влади, що
здійснюють  відповідно до їх  компетенції контроль під  час
переміщення товарів через митний кордон України;
   товаротранспортних та інших товаросупровідних.
   До заяви власник може додатково  додавати  копії  інших
документів, потрібних для здійснення митних процедур.
 
   1.4. Копії доданих до заяви документів завіряються написом
"Копія. Згідно з оригіналом", підписом керівника або вповноваженої
особи підприємства - суб'єкта ЗЕД із зазначенням посади, прізвища,
ім'я, по батькові, а також дати завірення копії та печаткою цього
підприємства, зразок якої наведено в обліковій картці суб'єкта
ЗЕД.
 
   1.5. Додані до заяви копії документів долучаються після
завершення митного оформлення товарів до пакета документів, що
залишається в митному органі разом з вантажною митною декларацією.
 
       2. Митний контроль і митне оформлення
 
   2.1. Для здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів у митному режимі відмови на користь держави їх власник або
вповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу
в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на
поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.
   Підставою для поміщення товарів на склад митного органу є
дозвіл митного органу на поміщення цих товарів у митний режим
відмови на користь держави.
 
   2.2. Митне оформлення товарів у митному режимі відмови на
користь держави здійснюється із застосуванням вантажної митної
декларації, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення
вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби
України  від  09.07.97  N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й
доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247, Порядком заповнення граф вантажної митної
декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом
Держмитслужби України від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 ) (зі змінами
й доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
22.07.98 за N 469/2909, та Порядком здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням
вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби
України від 14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) (зі змінами  й
доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.11.2002 за N 877/7165.
   Митному органу для здійснення митного оформлення товарів у
режимі відмови на користь держави не подаються копії документів,
що додавалися до заяви.
 
   2.3. Оформлення  вантажної  митної  декларації може бути
завершене за умови поставлення на облік цих товарів митним
органом, який провів їх митне оформлення.
 
   2.4. Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію
України й перебувають під митним контролем, у митному режимі
відмови на  користь держави здійснюється без  нарахування й
справляння  податків і зборів  та без застосування  заходів
нетарифного регулювання.
 
   2.5. Митний орган може відмовити в митному оформленні товарів
у режим відмови на користь держави в разі неподання документів,
зазначених у пункті 1.3 цього Порядку, та в інших випадках,
визначених законодавством України.
 
   2.6. Товари, у поміщенні яких у митний режим відмови на
користь держави було відмовлено, повинні бути оформлені в іншому
митному режимі або вивезені за межі митної території України.
 
           3. Прикінцеві положення
 
   3.1. Перелік видів товарів, які не можуть бути поміщені в
митний режим відмови на користь держави, визначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   3.2. Митні органи не відшкодовують перевізнику та іншим
особам будь-які витрати, пов'язані з транспортуванням, зберіганням
товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними при
проведенні митного контролю й митного оформлення в митному режимі
відмови на користь держави.
 
   3.3. Відповідальність перед будь-якими третіми особами за
подання митному органу заяви про надання дозволу на поміщення
товарів, що перебувають під митним контролем, у митний режим
відмови на користь держави несе власник товарів чи вповноважена
ним особа.
 
 Начальник Управління митних режимів           В.В.Заяц
 
                   Додаток
                   до Порядку застосування
                   митного режиму відмови на
                   користь держави до товарів,
                   що перебувають під митним
                   контролем
 
 
              ФОРМА ЗАЯВИ
      про надання дозволу на поміщення товарів, що
     перебувають під митним контролем, у митний режим
          відмови на користь держави
 
                   Начальникові митниці
                   ____________________
 
 
              З А Я В А
 
 
 Підприємство ____________________________________________________
               (повна назва підприємства)
 ________________________________________________________________,
 
 реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД ______________,
 
 код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
 
 адреса:_________________________________________________________,
 
 просить надати дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови
на користь держави:
 
   ------------------------------------------------------
   | N |Найменування|Кількість|Вартість|Місцезнаходження|
   |з/п|  товару  |     |    |   товару   |
   |---+------------+---------+--------+----------------|
   |---+------------+---------+--------+----------------|
   |---+------------+---------+--------+----------------|
   |---+------------+---------+--------+----------------|
   ------------------------------------------------------
 
 Документи, що засвідчують право розпоряджатися товарами:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Зобов'язуюсь доставити товари на склад митного органу та провести
декларування їх у митний режим відмови на користь держави.
 
 Керівник підприємства _______________
 
 Головний бухгалтер __________________
 
   М.П.


<< Главная страницаУкраина онлайн