Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми податкового розрахунку комунального податку

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 625 від 24.12.2003

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.12.2003 N 625
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 січня 2004 р.
                   за N 4/8603
 
 
        Про затвердження форми податкового
         розрахунку комунального податку
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 143 ( z0331-06 ) від 20.03.2006 }
 
   Керуючись Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і
доповненнями), на виконання підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту
4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із внесеними
змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форму  податкового розрахунку комунального
податку, що додається.
 
   2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):
 
   2.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
 
   2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
 УЗГОДЖЕНО:
 Рішення Комітету Верховної
 Ради України з питань
 фінансів і банківської
 діяльності
 24 грудня 2003 р. N 06-10/1003
 
 Голова        С.В.Буряк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   24.12.2003 N 625
 
 
 ------------------------
 |Відмітка про одержання|
 |  (штамп ДПІ)    |
 ------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------
|       ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ           |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1 |Звітний   | | |           | | |         | | |
| |розрахунок  | | |           | | |         | | |
|--+-------------+--| |           | | |         | | |
| |Новий звітний| | |Уточнюючий      | | |Юридична     | | |
| |розрахунок  | | |розрахунок      | | |особа       | | |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------         |
|2 |Базовий податковий   | | | | 2|0 |  | |року |         |
| |(звітний) період за   | | | | | |  | |   |         |
| |-------------------------------------------------------------------------|
| |Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено|
| |відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про встановлення|
| |комунального  податку, проставляється арабськими цифрами (для чисел з|
| |однієї цифри в першому полі проставляється "0", для річного базового|
| |податкового (звітного) періоду "0" проставляється в першому і другому|
| |полях)                                  |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
| |місяць| |квартал| |рік| |Тривалість базового податкового (звітного)  |
| |   | |    | |  | |періоду зазначається позначкою "х"      |
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|--+-------------------------------------------------------------------------|
|3 |Повна назва платника: __________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|4 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ       | | | | | | | | | | |
| |                      | | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--|
| |Код виду економічної діяльності (КВЕД)       | | | | | | | |
| |                          | | | .| | |. | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|5 |Місцезнаходження платника: _______ |Поштовий індекс    | | | | | |
| |__________________________________ |----------------------+--+--+--+--+--|
| |                  |Міжміський код    | | | | | |
| |                  |----------------------+--+--+--+--+--|
| |                  |Телефон     | | | | | | | |
| |-----------------------------------+----------------+--+--+--+--+--+--+--|
| |E-mail|              |Факс      | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в: ___________________ |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|7 |Код органу місцевого самоврядування    | | | | | | | | | | |
| |за місцезнаходженням об'єкта оподаткування | | | | | | | | | | |
| |за КОАТУУ                 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
                          Одиниця виміру - грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------
|      Показники      |Код рядка |      Усього        |
|-------------------------------+----------+---------------------------------|
|Кількісний склад працівників * |  01  | | | | | | | | | | |  |
|за базовий податковий (звітний)|     | | | | | | | | | | |  |
|період             |     | | | | | | | | | | |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Неоподатковуваний мінімум   |  02  | | | | | | | | | | |  |
|доходів громадян **      |     | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Річний фонд оплати праці    |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.01 х р.02)         |  03  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------------------------+--+--+--+--+---|
|Ставка комунального      |  04           | | | | |  |
|податку ***, %         |              | | | .| |  |
|-------------------------------+----------------------------+--+--+--+--+---|
|Нараховано податку за базовий |     | | | | | | | | | | |  |
|податковий (звітний) період  |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.03 х р.04)         |  05  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Нараховано податку за даними  |     | | | | | | | | | | |  |
|раніше поданого розрахунку, що |     | | | | | | | | | | |  |
|уточнюється, усього (р.05   |     | | | | | | | | | | |  |
|розрахунку, що уточнюється)****|  06  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума недоплати (заниження   |     | | | | | | | | | | |  |
|податкового зобов'язання), яка |     | | | | | | | | | | |  |
|збільшує податкове зобов'язання|     | | | | | | | | | | |  |
|у зв'язку з виправленням    |     | | | | | | | | | | |  |
|помилки (помилок)       |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.05-р.06) ****, якщо     |     | | | | | | | | | | |  |
|р.05 р.06           |  07  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума податку, яка зменшує   |     | | | | | | | | | | |  |
|податкове зобов'язання у    |     | | | | | | | | | | |  |
|зв'язку з виправленням     |     | | | | | | | | | | |  |
|помилки (помилок)       |     | | | | | | | | | | |  |
|(р.06-р.05) ****, якщо     |     | | | | | | | | | | |  |
|р.06 р.05           |  08  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Сума штрафу ***** (р.07) х 5% |  09  | | | | | | | | | .| |  |
|-------------------------------+----------+---------------------------------|
|Зміст помилки (помилок) ****  |  10  |                 |
------------------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону
України від 21.12.2000 N 2181-III  "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього звітного
розрахунку  додається(ються)  уточнюючий(і)  розрахунок(ки) за
"_______________________" (минулий(і) період(и).
 
---------------
   * Кількісний  склад  працівників за відповідний базовий
податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової
кількості  штатних  працівників,  визначеному  відповідно  до
Інструкції  зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005
N 286 ( z1442-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
30.11.2005 за N 1442/11722. При цьому, якщо рішенням органу
місцевого самоврядування про встановлення комунального податку
визначено базовий податковий (звітний) період календарний місяць,
то в рядку 01 указується середньооблікова кількість штатних
працівників за такий місяць, якщо календарний квартал (півріччя,
рік) - сума середньооблікової кількості штатних працівників за
кожен місяць кварталу (півріччя, року).
   ** Проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, установлений законодавством України.
   *** Проставляється  ставка,  визначена  рішенням  органу
місцевого самоврядування про встановлення комунального податку.
   **** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники.
   ***** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту
17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та  державними  цільовими фондами" (із внесеними змінами та
доповненнями).
 
   Дата заповнення     ----------------------------------
   розрахунку (дд.мм.рррр) | | | .| | | . | | | | |
               ----------------------------------
 
 Керівник підприємства ______________________  ________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)   М.П.
 
 Головний бухгалтер  ______________________  ________
            (ініціали та прізвище)  (підпис)
 
        Ця частина розрахунку заповнюється
          посадовими особами ДПІ (ДПА)
 
------------------------------------------------------------------------------
|Відмітка про внесення даних до електронної бази  "____"___________ 200__ р.|
|податкової звітності                            |
|___________________________________________________________________________ |
|        (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)         |
|                                      |
|       За результатами камеральної перевірки розрахунку       |
|              (потрібне позначити):              |
|                                      |
|порушень (помилок) не виявлено складено акт від "___"_______ 200_ р. N ___ |
|                                      |
|"____"____________ 200__ р. ______________________________________________ |
|               (підпис, прізвище посадової особи ДПі (ДПА)  |
------------------------------------------------------------------------------
 
{  Форма  із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 143 ( z0331-06 ) від 20.03.2006 }
 
 Заступник директора Департаменту
 методології ДПА України              М.О.Харевський

<< Главная страницаУкраина онлайн