Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти у 2004 році

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1996 від 24.12.2003

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 24 грудня 2003 р. N 1996
                Київ
 
      Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
     підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти
              у 2004 році
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 303 ( 303-2004-п ) від 11.03.2004
      N 546 ( 546-2004-п ) від 29.04.2004
      N 674 ( 674-2004-п ) від 26.05.2004
      N 713 ( 713-2004-п ) від 28.05.2004
      N 883 ( 883-2004-п ) від 12.07.2004
      N 993 ( 993-2004-п ) від 31.07.2004
      N 1005 ( 1005-2004-п ) від 10.08.2004
      N 1357 ( 1357-2004-п ) від 15.10.2004
      N 1360 ( 1360-2004-п ) від 15.10.2004
      N 1463 ( 1463-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
 
 
 
   З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити на 2004 рік:
 
   загальні обсяги  квот  товарів,  експорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 
   перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
 
   перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 3; ( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 303 ( 303-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
   перелік озоноруйнівних речовин, експорт та  імпорт  яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 4;
 
   перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5
(крім продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном);
 
   перелік категорій текстильної продукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 6;
 
   перелік категорій товарів та  обсяги  квот  на  експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 7;
 
   перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 8;
 
   перелік товарів, експорт яких до  Литовської  Республіки
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 9;
 
   перелік товарів, експорт яких до Республіки Польща підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 10;
 
   перелік товарів, експорт яких до Латвійської Республіки
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 11;
 
   перелік країн - Сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ),
експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється,
згідно з додатком 12;
 
   перелік окремих категорій металопродукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню
та на які встановлено квоти, згідно з додатком 13; ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 303 ( 303-2004-п ) від
11.03.2004 )
 
   перелік  товарів,  експорт яких до Російської Федерації
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 14; ( Пункт 1 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 303 ( 303-2004-п ) від
11.03.2004 )
 
   перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004
році, згідно з додатком 15; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 546 ( 546-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   перелік продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і
їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт
яких підлягає ліцензуванню у 2004 році, згідно з додатком 16;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2004-п ) від 26.05.2004 )
 
   (  Абзац  вісімнадцятий пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 993 ( 993-2004-п ) від 31.07.2004 )
 
   перелік видів м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2004 році, згідно з додатком 18; ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1360 ( 1360-2004-п )
від 15.10.2004 )
 
   перелік  товарів,  експорт яких до Республіки Македонія
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 19. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1357 ( 1357-2004-п ) від
15.10.2004 )
 
   2. Установити, що:
 
   перенесення не використаних у 2003 році залишків квот на
2004 рік, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у
додатках 3 і 7, може здійснюватися згідно з умовами відповідних
міжнародних угод;
 
   не реалізовані в 2003  році  суб'єктами  підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2002 р. N 1939 ( 1939-2002-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2368; 2003 р., N 9,
ст. 367, N 10, ст. 437, N 21, ст. 924, N 35, ст. 1900 , N 42,
ст. 2206), дійсні до 1 березня 2004 р., якщо інше не передбачено
відповідними міжнародними договорами України.
 
   3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу щодо озоноруйнівних речовин ( 995_215 ) експорт та
імпорт речовин і продукції, яка може містити такі речовини,
визначених у додатках 4 і 5 до цієї постанови, дозволяється лише
до країн, а також з країн, зазначених у додатку 12.
 
   4. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції:
 
   забезпечити ліцензування  експорту  та  імпорту  товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
 
   інформувати щомісяця Державну митну  службу  про  видачу
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на товари, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти.
 
   5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про
обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності
України експорту та імпорту продукції, яка підлягає ліцензуванню і
на яку встановлено квоти у 2004 році.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
             ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
        квот товарів, експорт яких підлягає
          ліцензуванню у 2004 році*
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  | Код згідно з | Одиниця | Експортна
             |   УКТЗЕД   | виміру  | квота на
             | ( 2371а-14,  |      |  рік
             |  2371в-14 )  |      |
------------------------------------------------------------------
1. Бурштин**        2530 90 95 00  кілограмів   10 000
 
2. Руди та концентрати       2616  кілограмів 35 000 000
  дорогоцінних металів
 
3. Метали дорогоцінні в       2843  кілограмів     120
  колоїдному стані;
  органічні або
  неорганічні сполуки
  дорогоцінних металів,
  з точно визначеним
  хімічним складом
  чи ні; амальгами
  дорогоцінних
  металів**
 
4. Діаманти оброблені або      7102  каратів      8000
  необроблені, але
  неоправлені і
  незакріплені (крім
  діамантів огранених із
  закінченою фінішною
  обробкою ***)**
 
5. Дорогоцінне (крім        7103  кілограмів     900
  діамантів) або
  напівдорогоцінне
  каміння, оброблене або
  необроблене, підібране
  або непідібране, але
  ненанизане,
  неоправлене
  і незакріплене;
  дорогоцінне (крім
  діамантів) або
  напівдорогоцінне
  каміння, яке
  непідібране
  і тимчасово нанизане
  для зручності
  транспортування**
 
6. Срібло (включаючи        7106  грамів    1 000 000
  срібло з гальванічним
  покриттям золотом або
  платиною) необроблене,
  напівоброблене або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
7. Золото (включаючи        7108  грамів     80 000
  золото з гальванічним
  покриттям платиною)
  необроблене,
  напівоброблене або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
8. Платина необроблена,       7110  грамів     200 000
  напівоброблена або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
9. Відходи або брухт        7112  кілограмів     500
  дорогоцінних металів
  або металів, плакованих
  дорогоцінними металами**
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
   ** Експорт  зазначеного  товару  безпосередньо  Державним
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну
здійснюється без квотування та ліцензування.
 
   *** Такими вважаються діаманти, що мають симетричну або
художньо визначену форму багатогранника з якісно полірованими
гранями.
_______________
Примітки: 1. Квоти, зазначені у пунктах 3, 6, 7, 8 і  9,
     установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцінного
     металу.
 
     2. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
     до  банківських  металів,  здійснюються на підставі
     індивідуальних ліцензій Національного банку.
 
     3. Національний  банк  здійснює  експорт  товарів,
     визначених у пункті 7 статті 42 Закону України "Про
     Національний банк України" ( 679-14 ), без квотування та
     ліцензування.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
         товарів, імпорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  |  Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
------------------------------------------------------------------
Інсектициди (крім       3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90
ветеринарних лікарських    (крім окремих партій, які ввозяться
засобів), фунгіциди,     безоплатно з дозволу Мінекоресурсів
гербіциди, інші засоби,    виключно для державних випробувань,
що запобігають проростанню  наукових досліджень та
паростків*, регулятори    демонстраційних дослідів)
росту рослин**,
родентициди (крім
ветеринарних лікарських
засобів), а також
аналогічні їм засоби*
 
Поштові марки, акцизні    4907 00 10 00, 4907 00 91 00,
марки та аналогічні вироби,  4907 00 99 00
непогашені, що знаходяться
в обігу або мають бути в
обігу у країні призначення;
гербовий папір
 
Оптичний полікарбонат для   3907 40 00 00
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування***
 
Сульфат міді         2833 25 00 00
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Головною державною
інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.
 
   ** Ліцензії  видаються  за  погодженням  з  Державним
технологічним центром охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики.
 
   *** Ліцензії видаються за погодженням з МОН.
_______________
   Примітка: У разі ввезення продукції, яка не підпадає під
ліцензування,  але  класифікується за кодами 3808 10 40 00
(неоцидол) та 3808 90 10  00  (ларінат)  митне  оформлення
здійснюється на підставі листів-роз'яснень Головної державної
інспекції захисту рослин Мінагрополітики.
( Примітка Додатку 2 в редакції Постанови КМ N 303 ( 303-2004-п )
від 11.03.2004 )
 
 
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2004 році
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару |  Код згідно з  |  Обсяг квоти,
            |    УКТЗЕД    |  метричних тонн
------------------------------------------------------------------
Прокат плоский з      7208 51 30 00     80 000**
заліза, нелегованої та   7208 51 50 00
легованої сталі - до    7208 51 91 00
Чеської Республіки*    7208 51 99 00
              7208 52 91 00
              7208 52 99 00
              7208 90 90 00
              7225 40 20 00
              7225 40 50 00
              7225 99 90 00
 
Окремі види прокату    7208 40 10 00****   12 2914
плоского з вуглецевої   7208 51
сталі, гарячої       7208 52
прокатки,         7208 53 10 00
неплакованого, без     7208 53 90 00****
електролітичного або    7208 90****
іншого металевого     7210 70 39 00
покриття, не в рулонах,  7210 70 90 00
завширшки більш як     7210 90 38 00
150 мм - до США***     7210 90 90 00
              7211 13 00 00
              7211 14
              7211 90****
              7212 40 91 00****
              7212 40 93 00****
              7212 40 98 00****
              7212 50 51 00****
              7212 50 58 00****
              7212 50 99 00****
 
Оптичний полікарбонат   3907 40 00 00
для виробництва дисків
для лазерних систем
зчитування*****
 
_______________
   * Згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Чеської Республіки про торгівлю деякими сталеливарними виробами,
укладеною 20 грудня 2002 року.
 
   ** Ліцензії оформляються до вступу Чеської Республіки у ЄС.
 
   *** Згідно з Угодою між Урядом України та Міністерством
торгівлі США про призупинення антидемпінгового розслідування щодо
імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского
походженням з України, укладеною 24 жовтня 1997 р., та Додатком до
Угоди, підписаним 16 січня 2004 р., види прокату, які відповідають
зазначеним кодам, але не відповідають опису товару в графі
"Найменування товару", не  підлягають  ліцензуванню  у  разі
здійснення поставок до США.
 
   **** Для прокату завтовшки 4,75 мм або більше.
 
   ***** Ліцензії видаються за погодженням з МОН.
 
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 303 ( 303-2004-п ) від
11.03.2004 )
 
 
 
                      Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
      озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
       яких підлягає ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування речовини         | Код згідно з
                          |  УКТЗЕД
                          | ( 2371б-14 )
------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)   2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)     2903 19 10 00
Бромистий метил                   2903 30 33 00
Трихлорфторметан(ХФВ-11)               2903 41 00 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)              2903 42 00 00
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)         2903 43 00 00
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114)       2903 44 10 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)             2903 44 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13)              2903 45 10 00
Пентахлорфторетан (ХФВ-111)             2903 45 15 00
Гептахлорфторпропан(ХФВ-211)             2903 45 25 00
Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)           2903 45 30 00
Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)          2903 45 35 00
Тетрахлортетрафторпропани(ХФВ-214)          2903 45 40 00
Трихлорпентафторпропани(ХФВ-215)           2903 45 45 00
Дихлоргексафторпропани(ХФВ-216)           2903 45 50 00
Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)            2903 45 55 00
Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)            2903 45 90 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)           2903 46 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)            2903 46 20 00
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)     2903 46 90 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21),              2903 49 10 00
хлордифторметан (ГХФВ-22),
хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121),
трихлордифторетан (ГХВФ-122), дихлортрифторетан
(ГХФВ-123), хлортетрафторетан (ГХФВ-124),
трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан
(ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133),
дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан
(ГХФВ-141-b), хлордифторетан (ГХФВ-142),
хлордифторетан (ГХФВ-142-b),
хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225),
1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан
(ГХФВ-225-ca),
1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb),
хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан
(ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан
(ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан
(ГХФВ-244), трихлорфторпропан(ГХФВ-251),
дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан
(ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261),
хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан
(ГХФВ-271)
 
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,   2903 49 30 00
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан,
дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан,
гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан,
тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан,
дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан,
пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан,
трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан,
бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан,
трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан,
бромтетрафторпропан, трибромфторпропан,
дибромдифторпропан, бромтрифторпропан,
дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
 
Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів,       3824 71 00 00
пергалогенованих лише фтором та хлором
 
Суміші, з вмістом пергалогенованих похідних     3824 79 00 00
ациклічних вуглеводнів, що містять два або
більше різних галогенів
 
Продукти хімічного виробництва            3824 90 95 00
або суміжних виробництв із вмістом
озоноруйнівних речовин
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
     охорони навколишнього природного середовища.
 
     2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
     2903 19 10 00 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
     фабрикою банкнотного паперу Національного банку для
     власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
        і експорт та імпорт якої підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування продукції          |  Код
                          | згідно з
                          |  УКТЗЕД
                          | ( 2371а-14
                          | 2371б-14
                          | 2371г-14 )
------------------------------------------------------------------
Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:   2710 00 98 00
                           3004
                           3208
                           3209
                           3212
                           3214
                           3304
                           3305
                           3306
                           3307
                           3402
                           3403
                           3405
                           3506 91 00 00
                           3808
                           3809
                           3811
                           3812
                           3814 00
                           3820 00 00 00
                           3824 90 70 00
                           3824 90 95 00
                           3910 00 00
 
Установки для кондиціонування повітря, до складу   8415
яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
змінювання температури і вологості повітря,
включаючи кондиціонери, в яких вологість не
регулюється окремо
 
Холодильники, морозильники та інше холодильне і
морозильне обладнання, електричне або інших типів;  8418
теплові насоси, крім установок для кондиціонування
повітря, товарної позиції 8415
 
Вогнегасники заряджені                8424 10
 
Автомати для торгівлі з обігрівальними або      8476 21 00 00
охолоджувальними пристроями             8476 81 00 00
 
Зброя та засоби індивідуального захисту в      9304 00 00 00
аерозольній упаковці
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
     охорони навколишнього природного середовища. У разі
     відсутності озоноруйнівних речовин у переліку продукції,
     яка підпадає під зазначені коди УКТЗЕД ( 2371б-14,
     2371г-14 ), митне оформлення вантажів здійснюється на
     підставі  листів-роз'яснень  Міністерства  охорони
     навколишнього природного середовища (його територіальних
     органів)  про те,  що така  продукція  не містить
     озоноруйнівних речовин і ліцензування не потребує.
 
     2. Імпорт товарів за товарною позицією 3405 згідно з
     УКТЗЕД ( 2371б-14 ) безпосередньо Банкнотно-монетним
     двором та фабрикою банкнотного паперу Національного
     банку для власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
 
                     Додаток 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     категорій текстильної продукції, експорт якої до
      країн - членів Європейського Союзу підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
      Найменування товару     | Категорія |  Одиниця
                    |      |  виміру
------------------------------------------------------------------
Матеріали ткані з бавовни, крім марлі,     2    кілограмів
махрових тканин, вузьких тканих матерій,
ворсових тканин, синельних тканин, тюлю
та інших сітчастих тканин,
 
у тому числі інші, крім невідбілених чи    2(а)  -"-
відбілених
 
Сорочки, футболки, легкі джемпери і      4    штук
тонкі пуловери з м'яким або високим
комірцем (інші, ніж з вовни або з
тонкого волосу тварин), натільні сорочки
і подібні вироби, трикотажні машинного
або ручного в'язання
 
Светри, пуловери, кофти, жилети,        5    -"-
кардигани, нічні кофти, джемпери, крім
курток і блейзерів, теплі куртки,
вітрівки, короткі куртки та подібні
вироби, трикотажні машинного або ручного
в'язання
 
Бриджі з тканини, шорти, крім плавок, і    6    -"-
штани,
 
у тому числі:
 
слакси для чоловіків та хлопчиків;
 
штани і слакси з вовни, бавовни або
хімічних волокон для жінок та дівчаток;
 
нижні частини спортивних костюмів з
підкладкою, крім зазначених у категоріях
16 та 29, з бавовни або хімічних волокон
 
Блузки, сорочки і батники для жінок та     7    -"-
дівчаток як трикотажні машинного або
ручного в'язання, так і нетрикотажні, з
вовни, бавовни або хімічних волокон
 
Сорочки для чоловіків або хлопчиків,      8    -"-
крім трикотажних машинного або ручного
в'язання з вовни, бавовни або хімічних
волокон
 
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки,     12    пар
підслідники тощо трикотажні машинного
або ручного в'язання, крім таких виробів
для немовлят, уключаючи панчохи для
хворих на варикозне розширення вен, крім
продукції категорії 70
 
Кальсони і труси для чоловіків та       13    штук
хлопчиків, панталони і труси для жінок
та дівчаток, трикотажні машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни і
хімічних ниток
 
Вироблені з тканини пальта, дощовики,     15    -"-
плащі, накидки для жінок та дівчаток;
куртки і блейзери з вовни, бавовни і
хімічних текстильних волокон (крім парок
категорії 21)
 
Сукні для жінок та дівчаток з вовни,    26/27    -"-
бавовни або хімічних волокон. Спідниці
для жінок та дівчаток,
 
у тому числі спідниці-штани
 
Костюми і комплекти для жінок та       29    -"-
дівчаток, крім трикотажних машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни або
хімічних волокон, крім лижних костюмів;
спортивні костюми для жінок та дівчаток
з підкладкою, із зовнішньою нашивкою з
тієї ж тканини, з бавовни або хімічних
волокон
 
Пальта, куртки, блейзери та інший одяг,    83    кілограмів
уключаючи лижні костюми, трикотажні
машинного або ручного в'язання, за
винятком одягу категорій 4, 5, 7, 13,
24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
 
Матеріали ткані з льону або з волокна    117    -"-
рами
______________
   Примітка: Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з
Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про торгівлю
текстильною продукцією ( 994_161 ).
( Додаток 6 доповнено приміткою згідно з Постановою КМ N 303
( 303-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
 
                      Додаток 7
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
      категорій товарів та обсяги квот на експорт
       текстильної продукції до США у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  |Категорія|  Одиниця  |  Обсяг
             |     |  виміру  |  квоти*
------------------------------------------------------------------
Верхній одяг для жінок    435   дюжин/штук  101468/1217616
та дівчаток
 
Спідниці для жінок та    442   -"-     16892/202704
дівчаток
 
Костюми для жінок та     444   штук     73201
дівчаток
 
Штани, бриджі та шорти    448   дюжин/штук  73201/878412
для жінок та дівчаток
 
_______________
   * Зазначені обсяги квот можуть змінюватися згідно з Угодою
про торгівлю текстилем та предметами одягу між Урядом України та
Урядом Сполучених Штатів Америки.
 
( Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 303 ( 303-2004-п ) від
11.03.2004 )
 
 
 
                     Додаток 8
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
        підлягає ліцензуванню у 2004 році*
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування продукції     |Код згідно з| Обсяг квоти,
                   |  УКТЗЕД  |метричних тонн
                   |( 2371а-14 )|
------------------------------------------------------------------
Баранина або козлятина, свіжа,      0204        500
охолоджена або морожена
 
Стручковий перець роду Capsicum або   0709 60      5000
роду Pimenta
 
Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки  0712        500
або скибки, або добре подрібнені чи
розмелені, але не піддані подальшому
обробленню
 
Плоди сушені, крім тих, що включені до  0813        200
товарних позицій 0801-0806; суміші з
сушених плодів або горіхів цієї групи
 
Перець роду Piper; стручковий перець   0904        500
роду Capsicum або роду Pimenta,
сушений, подрібнений або розмелений
 
Рослини, частини рослин, насіння та   1211 90       500
плоди, використовувані головним чином
у парфумерії, медицині, для боротьби
з комахами, паразитами тощо, свіжі або
сушені, порізані або непорізані,
подрібнені або неподрібнені, розмелені
або нерозмелені
 
Кондитерські вироби з цукру       1704        500
(уключаючи білий шоколад), без вмісту
какао
 
Шоколад та інші готові харчові      1806        500
продукти з вмістом какао
 
Готові харчові вироби, одержані з    1904        500
зерна хлібних злаків, за допомогою
оброблення здуванням або смаженням
(наприклад, кукурудзяні пластівці);
хлібні злаки (крім кукурудзи) у
вигляді пластівців, гранул чи
оброблених іншим способом (за винятком
борошна і круп), попередньо проварені
або приготовлені іншим способом, не
включені до інших угруповань
 
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні  1905 30       100
облатки
 
Овочі, плоди та інші їстівні частини   2001        6000
рослин, приготовлені або консервовані
з доданням оцту чи оцтової кислоти
 
Томати, приготовлені або консервовані  2002        4000
без додання оцту чи оцтової кислоти
 
Овочі, приготовлені або         2005        3000
консервовані без додання оцту чи
оцтової кислоти, неморожені, що
класифікуються згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14 ) у товарній позиції 2005
 
Варення, желе, мармелади, фруктові    2007        100
пюре та пасти плодово-ягідні, які
пройшли теплове оброблення, з
доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин
 
Плоди та інші їстівні частини рослин,  2008        500
приготовлені або консервовані іншим
способом, з доданням або без додання
цукру чи інших підсолоджувальних
речовин або спирту, не включені до
інших угруповань
 
Соки фруктові (уключаючи виноградне   2009     3 000 000**
сусло) або соки овочеві незброджені,
без додання спирту, з доданням або
без додання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин
 
Продукти для вироблення соусів та    2103        3000
готові соуси; смакові добавки та
приправи з різних складників; порошок
гірчиці та готова гірчиця
 
Вина виноградні натуральні, уключаючи  2204     40 000 000**
вина з доданням спирту, та міцні;
сусло виноградне, крім того, що
включено до товарної позиції 2009
 
Спиртові напої, одержані перегонкою   2208 20     100 000**
виноградного вина або вичавок
винограду
 
Спиртові напої              2208 90     100 000**
 
Оцет харчовий та його замінники,     2209 00     100 000**
одержані з оцтової кислоти
 
Тютюн необрізаний (з невідділеною    2401 10     10 000
середньою жилкою)
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики згідно
з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія
( 807_200 ), укладеною 18 січня 2001 року.
 
   ** Літрів.
 
 
                     Додаток 9
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Литовської Республіки
        підлягає ліцензуванню у 2004 році*
 
------------------------------------------------------------------
                   | Код згідно з |  Обсяг
     Найменування товару     |   УКТЗЕД   | безмитної
                   | ( 2371в-14 ) |  квоти,
                   |        |  тонн
------------------------------------------------------------------
Шкури необроблені великої рогатої    4101
худоби або тварин родини конячих
(свіжі або солоні, сушені, оброблені
вапном, протравлені чи консервовані
іншим способом, але не дублені, не
вироблені під пергамент і не піддані
подальшому обробленню), з волосяним
покровом або без нього, спилок або
неспилок
 
Необроблені шкури овець або шкурки   4102      2500
ягнят (свіжі або солоні, сушені,
оброблені вапном, зольні, пікельовані
чи консервовані іншим способом, але не
дублені, не вироблені під пергамент і
не піддані подальшому обробленню), з
вовняним покровом або без нього,
спилок або неспилок, крім зазначених
у примітці 1в до цієї групи
 
Шкури та шкіри (необроблені) свиней   4103 90 00 00
 
Відходи та брухт чорних металів;    7204      1500
залізні або сталеві відходи у зливках
для переплавки (шихтові зливки)
_______________
   * Експорт товарів поза квотою здійснюється із сплатою мита
відповідно до Закону від 24 жовтня 2002 р. N 216-IV ( 216-15 )
"Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"
та Закону України від 7 травня 1996 р. N 180/96-ВР ( 180/96-ВР )
"Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
 
Примітка. Обсяг безмитної квоти який поширюється на товари за
     кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 )  4101,  4102,
     4103 90 00 00, 7204 діє лише за контрактами, укладеними
     з литовськими суб'єктами господарювання, перелік  яких
     надається  уповноваженими  представниками  Литовської
     Республіки.
( Примітка Додатку 9 із змінами, внсеними згідно з Постановою КМ
N 303 ( 303-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
 
 
                     Додаток 10
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких до Республіки Польща
        підлягає ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД  |  Обсяг квоти,
           |   ( 2371б-14 )   | метричних тонн
------------------------------------------------------------------
 Нітрат амонію     3102 30 90 00,     Залишок
            3102 40 90 00     невикористаної
                        безмитної квоти на
                        2003-2004 роки
                        загальним обсягом
                        40 000 тонн*
_______________
   * Невикористаний залишок квоти розраховується Мінекономіки
відповідно до Меморандуму між Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України та Міністерством економіки, праці
і  соціальної  політики  Республіки Польща щодо експорту до
Республіки  Польща  нітрату  амонію  походженням  з  України
(ліцензування дійсне до 30 квітня 2004 року).
 
 
                     Додаток 11
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Латвійської Республіки
        підлягає ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
                   | Код згідно з|  Обсяг
     Найменування товару     |  УКТЗЕД  | безмитної
                   | ( 2371в-14 )|  квоти,
                   |       |  тонн
------------------------------------------------------------------
Шкури необроблені великої рогатої   4101     Залишок
худоби або тварин родини конячих          невикористаної
(свіжі або солоні, сушені, оброблені        безмитної
вапном, протравлені чи консервовані         квоти на
іншим способом, але не дублені, не         2003-2004
вироблені під пергамент і не піддані        роки
подальшому обробленню), з волосяним         загальним
покровом або без нього, спилок або         обсягом
неспилок                      800 тонн*
 
Необроблені шкури овець або шкурки  4102
ягнят (свіжі або солоні, сушені,
оброблені вапном, зольні, пікельовані
чи консервовані іншим способом, але
не дублені, не вироблені під
пергамент і не піддані подальшому
обробленню), з вовняним покровом або
без нього, спилок або неспилок, крім
зазначених у примітці 1в до цієї
групи
 
Шкури та шкіри (необроблені) свиней  4103 90 00 00
_______________
   * Невикористаний залишок квоти розраховується Мінекономіки
відповідно до Протоколу про виключення з режиму вільної торгівлі
до Угоди між Україною та Латвійською Республікою про вільну
торгівлю ( 428_003 ).
 
 
                     Додаток 12
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
       країн - Сторін Монреальського протоколу,
       експорт/імпорт озоноруйнівних речовин
        до/з яких дозволяється ( 995_215 )
 
 
   1. Австралійський Союз
 
   2. Австрійська Республіка
 
   3. Азербайджанська Республіка
 
   4. Алжирська Народна Демократична Республіка
 
   5. Антигуа і Барбуда
 
   6. Арабська Республіка Єгипет
 
   7. Аргентинська Республіка
 
   8. Барбадос
 
   9. Беліз
 
   10. Буркіна-Фасо
 
   11. Велика Соціалістична Лівійська Арабська Джамагирія
 
   12. Велике Герцогство Люксембург
 
   13. Габонська Республіка
 
   14. Гвінейська Республіка
 
   15. Гренада
 
   16. Грецька Республіка
 
   17. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
 
   18. Держава Бахрейн
 
   19. Держава Бруней-Даруссалам
 
   20. Держава Ізраїль
 
   21. Держава Катар
 
   22. Держава Кувейт
 
   23. Джибуті
 
   24. Домініканська Республіка
 
   25. Естонська Республіка
 
   26. Єменська Республіка
 
   27. Ірландія
 
   28. Ісламська Республіка Іран
 
   29. Ісламська Республіка Мавританія
 
   30. Ісламська Республіка Пакистан
 
   31. Італійська Республіка
 
   32. Канада
 
   33. Киргизька Республіка
 
   34. Китайська Народна Республіка
 
   35. Князівство Ліхтенштейн
 
   36. Князівство Монако
 
   37. Кооперативна Республіка Гайана
 
   38. Корейська Народно-Демократична Республіка
 
   39. Королівство Бельгія
 
   40. Королівство Данія
 
   41. Королівство Іспанія
 
   42. Королівство Лесото
 
   43. Королівство Марокко
 
   44. Королівство Непал
 
   45. Королівство Нідерланди
 
   46. Королівство Норвегія
 
   47. Королівство Саудівська Аравія
 
   48. Королівство Свазіленд
 
   49. Королівство Таїланд
 
   50. Королівство Швеція
 
   51. Королівство Камбоджа
 
   52. Лаоська Народна Демократична Республіка
 
   53. Латвійська Республіка
 
   54. Литовська Республіка
 
   55. Ліванська Республіка
 
   56. Малайзія
 
   57. Мальдівська Республіка
 
   58. Мексиканські Сполучені Штати
 
   59. Монголія
 
   60. Народна Республіка Бангладеш
 
   61. Незалежна Держава Західна Самоа
 
   62. Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
 
   63. Нова Зеландія
 
   64. Об'єднані Арабські Емірати
 
   65. Південно-Африканська Республіка
 
   66. Португальська Республіка
 
   67. Республіка Албанія
 
   68. Республіка Ангола
 
   69. Республіка Бенін
 
   70. Республіка Білорусь
 
   71. Республіка Болгарія
 
   72. Республіка Болівія
 
   73. Республіка Боснія і Герцеговина
 
   74. Республіка Ботсвана
 
   75. Республіка Бурунді
 
   76. Республіка Вануату
 
   77. Республіка Венесуела
 
   78. Республіка Вірменія
 
   79. Республіка Гаїті
 
   80. Республіка Гамбія
 
   81. Республіка Гана
 
   82. Республіка Гватемала
 
   83. Республіка Гондурас
 
   84. Республіка Грузія
 
   85. Республіка Еквадор
 
   86. Республіка Ель-Сальвадор
 
   87. Республіка Заїр
 
   88. Республіка Замбія
 
   89. Республіка Зімбабве
 
   90. Республіка Індія
 
   91. Республіка Індонезія
 
   92. Республіка Ісландія
 
   93. Республіка Кабо-Верде
 
   94. Республіка Казахстан
 
   95. Республіка Камерун
 
   96. Республіка Кенія
 
   97. Республіка Кіпр
 
   98. Республіка Кірибаті
 
   99. Республіка Колумбія
 
   100. Республіка Конго
 
   101. Республіка Корея
 
   102. Республіка Коста-Рика
 
   103. Республіка Кот-д'Івуар
 
   104. Республіка Куба
 
   105. Республіка Ліберія
 
   106. Республіка Маврикій
 
   107. Республіка Мадагаскар
 
   108. Республіка Македонія
 
   109. Республіка Малаві
 
   110. Республіка Малі
 
   111. Республіка Мальта
 
   112. Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
 
   113. Республіка Мозамбік
 
   114. Республіка Молдова
 
   115. Республіка Намібія
 
   116. Республіка Нігер
 
   117. Республіка Нікарагуа
 
   118. Республіка Палау
 
   119. Республіка Панама
 
   120. Республіка Парагвай
 
   121. Республіка Перу
 
   122. Республіка Польща
 
   123. Республіка Сейшельські Острови
 
   124. Республіка Сенегал
 
   125. Республіка Сінгапур
 
   126. Республіка Словенія
 
   127. Республіка Судан
 
   128. Республіка Суринам
 
   129. Республіка Сьєрра-Леоне
 
   130. Республіка Таджикистан
 
   131. Республіка Трінідад і Тобаго
 
   132. Республіка Уганда
 
   133. Республіка Узбекистан
 
   134. Республіка Філіппіни
 
   135. Республіка Хорватія
 
   136. Республіка Чад
 
   137. Республіка Чилі
 
   138. Російська Федерація
 
   139. Румунія
 
   140. Самоа
 
   141. Сент-Вінсент і Гренадіни
 
   142. Сент-Люсія
 
   143. Сербія і Чорногорія
 
   144. Сирійська Арабська Республіка
 
   145. Словацька Республіка
 
   146. Соломонові Острови
 
   147. Сомалійська Демократична Республіка
 
   148. Соціалістична Республіка В'єтнам
 
   149. Союз М'янма
 
   150. Співдружність Багамських Островів
 
   151. Співдружність Домініки
 
   152. Сполучене Королівство Великобританії та
     Північної Ірландії
 
   153. Сполучені Штати Америки
 
   154. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
 
   155. Султанат Оман
 
   156. Східна Республіка Уругвай
 
   157. Танзанія
 
   158. Тоголезька Республіка
 
   159. Тувалу
 
   160. Туніська Республіка
 
   161. Турецька Республіка
 
   162. Туркменістан
 
   163. Угорська Республіка
 
   164. Україна
 
   165. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
 
   166. Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
 
   167. Федеративна Республіка Бразилія
 
   168. Федеративна Республіка Нігерія
 
   169. Федеративна Республіка Німеччина
 
   170. Федеративні Штати Мікронезії
 
   171. Федерація Сент-Кітс і Невіс
 
   172. Фінляндська Республіка
 
   173. Французька Республіка
 
   174. Хашимітське Королівство Йорданія
 
   175. Центральноафриканська Республіка
 
   176. Чеська Республіка
 
   177. Швейцарська Конфедерація
 
   178. Ямайка
 
   179. Японія
 
 
                   Додаток 13
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 24 грудня 2003 р. N 1996 
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 жовтня 2004 р. N 1463 ( 1463-2004-п )
 
               ПЕРЕЛІК
     окремих категорій металопродукції, експорт якої
     до країн - членів Європейського Співтовариства
      підлягає ліцензуванню та на яку встановлено
            квоти у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
       |     |        | Код згідно з  |
 Найменування |Категорія|   Код    | Комбінованою  | Обсяг
  товару  |     |  згідно з  | номенклатурою | квоти,
       |     |  УКТЗЕД   | Європейського | тонн
       |     | ( 2371в-14 ) | Співтовариства |
       |     |        | 2004 року   |
------------------------------------------------------------------
Прокат      SA
плоский:
 
прокат плоский  SA1   7208 10 00 00   7208 10 00  62 037
у рулонах         7208 25 00 00   7208 25 00
              7208 26 00 00   7208 26 00
              7208 27 00 00   7208 27 00
              7208 36 00 00   7208 36 00
              7208 37 10 00   7208 37 00
              7208 37 90 00   7208 37 00
              7208 38 10 00   7208 38 00
              7208 38 90 00   7208 38 00
              7208 39 10 00   7208 39 00
              7208 39 90 00   7208 39 00
              7211 14 10 00   7211 14 00
              7211 19 20 00   7211 19 00
              7219 11 00 00   7219 11 00
              7219 12 10 00   7219 12 10
              7219 12 90 00   7219 12 90
              7219 13 10 00   7219 13 10
              7219 13 90 00   7219 13 90
              7219 14 10 00   7219 14 10
              7219 14 90 00   7219 14 90
              7225 20 20 00   7225 20 00
              7225 30 00 00   7225 30 10
              7225 30 00 00   7225 30 90
 
прокат плоский  SA2   7208 40 10 00   7208 40 00  200 104
не у рулонах        7208 51 10 00   7208 51 20
              7208 51 30 00   7208 51 20
              7208 51 50 00   7208 51 20
              7208 51 91 00   7208 51 91
              7208 51 10 00   7208 51 98
              7208 51 99 00   7208 51 98
              7208 52 91 00   7208 52 20
              7208 52 10 00   7208 52 80
              7208 52 99 00   7208 52 80
              7208 53 10 00   7208 53 00
              7211 13 00 00   7211 13 00
              7225 40 20 00   7225 40 12
              7225 40 50 00   7225 40 12
              7225 40 20 00   7225 40 40
              7225 40 50 00   7225 40 40
              7225 40 50 00   7225 40 60
              7225 99 10 00   7225 99 00
 
прокат плоский  SA3   7208 40 90 00   7208 40 00  66 608
              7208 53 90 00   7208 53 00
              7208 54 10 00   7208 54 00
              7208 54 90 00   7208 54 00
              7208 90 10 00   7208 90 00
              7209 15 00 00   7209 15 00
              7209 16 10 00   7209 16 10
              7209 16 90 00   7209 16 90
              7209 17 10 00   7209 17 10
              7209 17 90 00   7209 17 90
              7209 18 10 00   7209 18 10
              7209 18 91 00   7209 18 91
              7209 18 99 00   7209 18 99
              7209 25 00 00   7209 25 00
              7209 26 10 00   7209 26 10
              7209 26 90 00   7209 26 90
              7209 27 10 00   7209 27 10
              7209 27 90 00   7209 27 90
              7209 28 10 00   7209 28 10
              7209 28 90 00   7209 28 90
              7209 90 10 00   7209 90 00
              7210 11 10 00   7210 11 00
              7210 12 11 00   7210 12 20
              7210 12 19 00   7210 12 80
              7210 20 10 00   7210 20 00
              7210 30 10 00   7210 30 00
              7210 41 10 00   7210 41 00
              7210 49 10 00   7210 49 00
              7210 50 10 00   7210 50 00
              7210 61 10 00   7210 61 00
              7210 69 10 00   7210 69 00
              7210 70 31 00   7210 70 10
              7210 70 39 00   7210 70 80
              7210 90 31 00   7210 90 30
              7210 90 33 00   7210 90 40
              7210 90 38 00   7210 90 80
              7211 14 90 00   7211 14 00
              7211 19 90 00   7211 19 00
              7211 23 10 00   7211 23 20
              7211 23 10 00   7211 23 30
              7211 23 51 00   7211 23 30
              7211 23 10 00   7211 23 80
              7211 23 51 00   7211 23 80
              7211 29 20 00   7211 29 00
              7211 90 11 00   7211 90 00
              7212 10 10 00   7212 10 10
              7212 10 91 00   7212 10 90
              7212 20 11 00   7212 20 00
              7212 30 11 00   7212 30 00
              7212 40 10 00   7212 40 20
              7212 40 91 00   7212 40 20
              7212 40 91 00   7212 40 80
              7212 50 51 00   7212 50 20
              7212 50 51 00   7212 50 30
              7212 50 51 00   7212 50 40
              7212 50 51 00   7212 50 61
              7212 50 51 00   7212 50 69
              7212 50 51 00   7212 50 90
              7212 60 11 00   7212 60 00
              7212 60 91 00   7212 60 00
              7219 21 10 00   7219 21 10
              7219 21 90 00   7219 21 90
              7219 22 10 00   7219 22 10
              7219 22 90 00   7219 22 90
              7219 23 00 00   7219 23 00
              7219 24 00 00   7219 24 00
              7219 31 00 00   7219 31 00
              7219 32 10 00   7219 32 10
              7219 32 90 00   7219 32 90
              7219 33 10 00   7219 33 10
              7219 33 90 00   7219 33 90
              7219 34 10 00   7219 34 10
              7219 34 90 00   7219 34 90
              7219 35 10 00   7219 35 10
              7219 35 90 00   7219 35 90
              7225 40 80 00   7225 40 12
              7225 40 80 00   7225 40 90
 
Прокат інший:   SB
 
напівфабрикати  SB1   7207 19 31 00   7207 19 80  12 481
та профілі         7207 20 71 00   7207 20 80
              7216 31 11 00   7216 31 10
              7216 31 19 00   7216 31 10
              7216 31 91 00   7216 31 90
              7216 31 99 00   7216 31 90
              7216 32 11 00   7216 32 11
              7216 32 19 00   7216 32 19
              7216 32 91 00   7216 32 91
              7216 32 99 00   7216 32 99
              7216 33 10 00   7216 33 10
              7216 33 90 00   7216 33 90
 
прутки та     SB2   7213 10 00 00   7213 10 00  66 828
бруски           7213 20 00 00   7213 20 00
гарячекатані,       7213 91 10 00   7213 91 10
вільно укладені      7213 91 20 00   7213 91 20
в бунти          7213 91 41 00   7213 91 41
              7213 91 49 00   7213 91 49
              7213 91 70 00   7213 91 70
              7213 91 90 00   7213 91 90
              7213 99 10 00   7213 99 10
              7213 99 90 00   7213 99 90
              7221 00 10 00   7221 00 10
              7221 00 90 00   7221 00 90
              7227 10 00 00   7227 10 00
              7227 20 00 00   7227 20 00
              7227 90 10 00   7227 90 10
              7227 90 50 00   7227 90 50
              7227 90 95 00   7227 90 95
 
напівфабрикати,  SB3   7207 19 11 00   7207 19 12  122 170
прутки та         7207 19 14 00   7207 19 12
бруски, профілі,      7207 19 16 00   7207 19 12
прутки та         7207 20 51 00   7207 20 52
бруски           7207 20 55 00   7207 20 52
порожнисті, палі      7207 20 57 00   7207 20 52
шпунтові          7214 20 00 00   7214 20 00
              7214 30 00 00   7214 30 00
              7214 91 10 00   7214 91 10
              7214 91 90 00   7214 91 90
              7214 99 10 00   7214 99 10
              7214 99 31 00   7214 99 31
              7214 99 39 00   7214 99 39
              7214 99 50 00   7214 99 50
              7214 99 61 00   7214 99 71
              7214 99 90 00   7214 99 71
              7214 99 69 00   7214 99 79
              7214 99 90 00   7214 99 79
              7214 99 80 00   7214 99 95
              7214 99 90 00   7214 99 95
              7215 90 10 00   7215 90 00
              7216 10 00 00   7216 10 00
              7216 21 00 00   7216 21 00
              7216 22 00 00   7216 22 00
              7216 40 10 00   7216 40 10
              7216 40 90 00   7216 40 90
              7216 50 10 00   7216 50 10
              7216 50 91 00   7216 50 91
              7216 50 99 00   7216 50 99
              7216 99 10 00   7216 99 00
              7218 99 20 00   7218 99 20
              7222 11 11 00   7222 11 11
              7222 11 19 00   7222 11 19
              7222 11 91 00   7222 11 81
              7222 11 99 00   7222 11 89
              7222 19 10 00   7222 19 10
              7222 19 90 00   7222 19 90
              7222 30 10 00   7222 30 97
              7222 40 10 00   7222 40 10
              7222 40 30 00   7222 40 90
              7224 90 39 00   7224 90 02
              7224 90 31 00   7224 90 31
              7224 90 39 00   7224 90 38
              7228 10 10 00   7228 10 20
              7228 10 30 00   7228 10 20
              7228 20 11 00   7228 20 10
              7228 20 30 00   7228 20 10
              7228 20 19 00   7228 20 91
              7228 20 30 00   7228 20 91
              7228 30 20 00   7228 30 20
              7228 30 41 00   7228 30 41
              7228 30 49 00   7228 30 49
              7228 30 61 00   7228 30 61
              7228 30 69 00   7228 30 69
              7228 30 70 00   7228 30 70
              7228 30 89 00   7228 30 89
              7228 60 10 00   7228 60 20
              7228 60 10 00   7228 60 80
              7228 70 10 00   7228 70 10
              7228 70 31 00   7228 70 90
              7228 80 10 00   7228 80 00
              7228 80 90 00   7228 80 00
              7301 10 00 00   7301 10 00
                              530 228
 
( Постанову доповнено Додатком 13 згідно з Постановою КМ N 303
( 303-2004-п ) від 11.03.2004; в редакції Постанови КМ N 1463
( 1463-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
 
                     Додаток 14
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Російської Федерації
        підлягає ліцензуванню у 2004 році
 
------------------------------------------------------------------
       |        | Код згідно з |
 Найменування |  Код згідно  | ТНЗЕД     | Обсяг квоти,
  товару  |  з УКТЗЕД  | Російської  | тонн
       |        | Федерації   |
------------------------------------------------------------------
Оцинкований    7210 49 10 00  7210 49 100 0  110 000*
прокат      7210 49 90 00  7210 49 900 0
         7210 61 10 00  7210 61 100 0
         7210 61 90 00  7210 61 900 0
         7212 30 11 00  7212 30 110 0
         7212 30 19 00  7212 30 190 0
         7212 30 90 00  7212 30 900 0
         7225 92 10 00  7225 92 100 0
         7225 92 90 00  7225 92 900 0
         7226 94 20 00  7226 94 200 0
         7226 94 80 00  7226 94 800 0
 
_______________
   * Поставка товарів на митну територію Російської Федерації
здійснюється відповідно до Угоди між Міністерством економіки та з
питань  європейської  інтеграції  України  та  Міністерством
економічного  розвитку  і  торгівлі Російської Федерації про
регулювання поставок у Російську Федерацію оцинкованого прокату,
країною походження якого є Україна, укладеної 23 січня 2004 р.
( 643_223 ), в обсязі, що не перевищує 10 тис. тонн на місяць
(допускається відхилення  від  місячної  квоти  не  більш як
на 5 відсотків).
 
( Постанову доповнено Додатком 14 згідно з Постановою КМ N 303
( 303-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
                    Додаток 15
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 24 грудня 2003 р. N 1996
            (в редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 12 липня 2004 р. N 883
                   ( 883-2004-п )
 
               ПЕРЕЛІК
   товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування товару       | Код згідно з
                       |УКТЗЕД ( 2371а-14 )
------------------------------------------------------------------
Руди та концентрати залізні, включаючи      2601
випалений пірит:
 
- руди та концентрати залізні, крім випаленого
піриту:
 
- - неагломеровані                2601 11 00
 
- - агломеровані                 2601 12 00
 
- випалений пірит                2601 20 00 00
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінпромполітики.
( Постанову доповнено Додатком 15 згідно з Постановою КМ N 546
( 546-2004-п ) від 29.04.2004, в редакції Постанови КМ N 883
( 883-2004-п ) від 12.07.2004 )
 
 
                     Додаток 16
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів
    і їх сплавів, а також виробів з використанням цих
      металів, експорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2004 році*
 
------------------------------------------------------------------
        Найменування товару         | Код згідно з
                          |  УКТЗЕД
                          | ( 2371в-14 )
                          | ( 2371г-14 )
------------------------------------------------------------------
Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)      7401
 
Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного 7402 00 00 00
рафінування
 
Мідь рафінована та мідні сплави необроблені     7403
 
Лігатури на основі міді               7405 00 00 00
 
Порошки та луска з міді               7406
 
Прутки, бруски та профілі з міді           7407
 
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби для 7415
зшивання (за винятком тих, що включені до товарної
позиції 8305) та аналогічні вироби з міді або із
заліза, або сталі з мідними головками; гвинти,
болти, гайки, гаки, що загвинчуються, заклепки,
шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та
аналогічні вироби з міді
 
Пружини мідні                    7416 00 00 00
 
Вироби з міді                    7419
 
Алюміній необроблений                7601**
 
 
 
Порошки та луска з алюмінію             7603
 
Прутки, бруски та профілі з алюмінію         7604
 
Металоконструкції алюмінієві (крім збірних      7610
конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини
(наприклад мости та їх секції, башти, решітчасті
щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна
та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи
та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби
тощо, призначені для використання під час
будівництва споруд
 
Вироби з алюмінію                  7616
 
Свинець необроблений                 7801
 
Виливниці та ливарні ковші              8454 20 00 00
 
Частини конвертерів, ливарних ковшів та виливниць,  8454 90 00
ливарних тиглів та ливарних машин, використовуваних
у металургії або ливарному виробництві
 
Частини станів прокатних та валів до них       8455 90 00 00
 
Частини обладнання для сортування, просіювання,   8474 90 90
сепарації, миття, подрібнення, розтовчення,
розмелювання, змішування або перемішування грунту,
каміння, руд чи інших твердих мінеральних речовин
(включаючи порошки та пасти); обладнання для
агломерації, формування, брикетування або
відливання твердого мінерального палива, керамічних
паст, незатверділого цементу, гіпсу або інших
мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти;
машини формувальні для виробництва піщаних
ливарних форм
 
Опоки та виливниці для металоливарного виробництва; 8480
піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім
виливниць) для лиття металів, карбідів металів,
скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінпромполітики.
 
   ** Ліцензування експорту продукції за кодом згідно з УКТЗЕД
7601 10 00 00 і 7601 20 10 00 ( 2371в-14 ) здійснюється тільки у
разі, коли вона вироблена з використанням металобрухту. Якщо
продукція  не  підлягає  ліцензуванню, але класифікується за
зазначеними кодами, митне оформлення здійснюється на підставі
відповідних листів-роз'яснень Мінпромполітики.
 
( Постанову доповнено Додатком 16 згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2004-п ) від 26.05.2004, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1005 ( 1005-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
     ( Додаток 17 виключено на підставі Постанови КМ
      N 993 ( 993-2004-п ) від 31.07.2004 )
 
 
                     Додаток 18
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
       видів м'яса та м'ясопродуктів, експорт
       яких підлягає ліцензуванню у 2004 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування товару         | Код згідно
                         |  з УКТЗЕД
                         | ( 2371а-14 )
------------------------------------------------------------------
Яловичина, свіжа або охолоджена            0201
 
Яловичина, морожена                  0202
 
Свинина свіжа, охолоджена або морожена         0203
 
М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці      0207
товарної позиції 0105, свіжі, охолоджені або
морожені
 
Сало без пісних частин, свинячий жир та жир      0209 00
свійської птиці, не витоплені і не виділені іншим
способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні
або у розсолі, сушені або копчені
 
М'ясо та харчові субпродукти, солоні або у       0210
розсолі, сушені або копчені; харчове борошно з
м'яса або субпродуктів
 
________________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики.
 
( Постанову доповнено Додатком 18 згідно з Постановою КМ N 1360
( 1360-2004-п ) від 15.10.2004 )
 
                     Додаток 19
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2003 р. N 1996
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Республіки Македонія
        підлягає ліцензуванню у 2004 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару | Код згідно з |Обсяг квоти, метричних тонн
           |   УКТЗЕД   |---------------------------
           | ( 2371а-14 ) | III квартал | IV квартал
------------------------------------------------------------------
Яловичина, свіжа або  201 0202      250     250
охолоджена
 
Яловичина, морожена
 
Свинина морожена    0203 21       75      75
            0203 22
            0203 29
 
Молоко та вершки,    0402        100     100
згущені або з
доданням цукру чи
інших підсолоджуваль-
них речовин
 
Ячмінь кормовий     1003 00 90 00   1250     1250
 
Кукурудза        1005 90 00 00   5000     5000
 
Олія соняшникова або  1512 11     2500000**  2500000**
сафлорова неочищена
(сира)
 
Цукор-сирець з цукро-  1701 12      3750     3750
вих буряків, без
додання ароматичних
речовин або барвників
 
Кондитерські вироби з  1704         25      25
цукру (включаючи
білий шоколад) без
вмісту какао
 
Шоколад та інші     1806         25      25
готові харчові
продукти з вмістом
какао
 
Печиво солодке сухе;  1905 30       12,5     12,5
вафлі та вафельні
облатки
 
Варення, желе,     2007 99       25      25
мармелади, фруктові
пюре та пасти
плодово-ягідні, які
пройшли теплову
обробку, з доданням
або без додання
цукру чи інших
підсолоджувальних
речовин
 
Води, включаючи     2201       25000**   25000**
природні або штучні
мінеральні, газовані,
без додання цукру чи
підсолоджувальних або
ароматизувальних
речовин; лід та сніг
 
Оцет харчовий та його  2209 00      25000**   25000**
замінники, одержані з
оцтової кислоти
 
________________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики згідно
з  Угодою  про вільну торгівлю між Україною та Республікою
Македонія ( 807_200 ), укладеною 18 січня 2001 року.
 
   ** Літрів.
 
( Постанову доповнено Додатком 19 згідно з Постановою КМ N 1357
( 1357-2004-п ) від 15.10.2004 )

<< Главная страницаУкраина онлайн