Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до наказу Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 915 від 26.12.2003

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.12.2003 N 915
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1275/8596
 
 
       Про внесення змін і доповнень до наказу
      Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380
 
 
   З метою створення сприятливих умов для митного оформлення
товарів,  що вивозяться  за межі  митної території  України
залізничним транспортом, з  використанням загальної вантажної
митної декларації (далі - ЗВМД) Н А К А З У Ю:
 
   1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
митного комітету України від 18.04.95 N 172 ( z0128-95 ) "Про
спрощення  процедур  митного  оформлення  при  здійсненні
зовнішньоекономічних операцій", зареєстрований в  Міністерстві
юстиції України 06.05.95 за N 128/664.
 
   2. Унести такі зміни й доповнення до наказу Держмитслужби
України від 02.06.2003 N 380 ( z0590-03 ) "Про затвердження
Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарів, що
вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної
вантажної  митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.07.2003 за N 590/7911:
 
   2.1. Замінити в назві й тексті наказу й додатка до нього
слова  "Тимчасовий  порядок" словом "Порядок" у відповідному
відмінку.
 
   2.2. Останній абзац наказу виключити.
 
   3. Унести такі зміни й доповнення до Тимчасового порядку
проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним
транспортом,  з  використанням  загальної  вантажної  митної
декларації,  затвердженого  наказом Держмитслужби України від
02.06.2003 N 380 ( z0590-03 ) (далі - Порядок).
 
   3.1. Пункт 2.3 Порядку ( z0590-03 ) доповнити абзацом другим
такого змісту:
   "У першому підрозділі графи 33 "Код товару" ЗВМД зазначається
чотиризначний код товару згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 )".
 
   3.2. Главу 2 доповнити пунктом 2.10 такого змісту:
   "2.10. Дозволяється проставлення посадовими особами митних
органів відтиску штампа "Під митним контролем"  і  відтиску
особистої номерної печатки на накладних, заповнених не в повному
обсязі (відсутні номери накладних)".
 
   3.3. Абзац третій  пункту  3.2.4  після  слів  "митниці
призначення"  доповнити  словами  "у  випадках,  передбачених
законодавством".
 
   3.4. Пункт 3.2.6 доповнити словами  "або  за  письмовим
зверненням суб'єкта ЗЕД".
 
   3.5. Заголовок додатка 3 до Порядку ( z0590-03 ) викласти в
такій редакції: "Реєстр N* _______ номерів вагонів і залізничних
накладних на товар, відправлений "___" ________ 200_ р. за
загальною ВМД N _______".
 
   3.6. Додаток 3 до Порядку ( z0590-03 ) доповнити виноскою
такого змісту:
   "* Зазначається порядковий номер реєстру".
 
   4. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С.М.) і
Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   5. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
допрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням змін,
унесених цим наказом.
 
   6. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
суб'єктів підприємницької діяльності.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Коновченка Ю.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський


<< Главная страницаУкраина онлайн