Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про виконання у 2004 році бюджетної програми "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва"

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 470 від 26.12.2003

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.12.2003 N 470
 
 
      Про виконання у 2004 році бюджетної програми
      "Фінансова підтримка виробництва продукції
         тваринництва та рослинництва"
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
            Міністерства аграрної політики
       N 37 ( v0037555-04 ) від 17.02.2004
       N 96 ( v0096555-04 ) від 23.03.2004
       N 229 ( v0229555-04 ) від 17.06.2004 
       N 288 ( v0288555-04 ) від 06.08.2004
       N 425 ( v0425555-04 ) від 19.11.2004 )
 
 
   З метою забезпечення цільового та ефективного використання
коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" за КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва
продукції тваринництва та рослинництва" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  розподіл між цільовими програмами коштів,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2004 рік"  за  КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва
продукції тваринництва та рослинництва", що додається.
 
   2. Першому  заступнику  голови  Державного  департаменту
продовольства  Кіщаку  Ю.П.,  начальникам Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
Микитюку Д.М. і Департаменту ринків продукції рослинництва та
розвитку  насінництва  Лаврику  О.М.  забезпечити  своєчасне
затвердження порядків використання бюджетних коштів у 2004 році, в
разі необхідності підготувати пропозиції щодо  приведення  у
відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" діючих нормативно-правових актів по цільових програмах,
що фінансуються в межах цієї бюджетної програми, та забезпечити
контроль за цільовим та ефективним використанням виділених коштів.
 
   3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Лобас С.В.) в межах виділених Державним казначейством коштів та
згідно із затвердженим цим наказом розподілом  забезпечувати
протягом року фінансування у встановленому порядку видатків на
виконання відповідних цільових програм.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   26.12.2003 N 470
 
 
               РОЗПОДІЛ
     між цільовими програмами коштів, передбачених
     Законом України "Про Державний бюджет України
       на 2004 рік" ( 1344-15 ) за КПКВ 2801210
         "Фінансова підтримка виробництва
       продукції тваринництва та рослинництва"
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва бюджетної програми та цільової  | Сума видатків на |
|  програми, що фінансуються в її межах  |2004 рік, тис. грн.|
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фінансова підтримка виробництва продукції  |          |
|тваринництва та рослинництва, всього    |   429500,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|          з них:          |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|проведення доплат сільськогосподарським   |          |
|товаровиробникам за продані ними на забій та|          |
|переробку суб'єктам підприємницької     |          |
|діяльності, які мають власні (орендовані)  |          |
|переробні потужності, або забиті і     |          |
|перероблені у власних (орендованих)     |          |
|переробних цехах сільськогосподарських   |          |
|підприємств молодняк великої рогатої худоби |          |
|підвищених вагових кондицій, кондиційні   |          |
|свині та кури-бройлери           |   340914,80   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|підтримка розвитку м'ясного скотарства   |   17385,20   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|проведення ідентифікації і реєстрації    |          |
|великої рогатої худоби           |   15000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|доплата за поголів'я вівцематок і ярок   |          |
|старше одного року             |   8000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|підтримка розвитку бджільництва       |   7000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|державні дотації сільськогосподарським   |          |
|товаровиробникам на виробництво екологічно |          |
|чистої сировини для виготовлення продуктів |          |
|дитячого харчування             |   5700,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|часткова компенсація вартості        |          |
|електроенергії, яка спожита         |          |
|сільськогосподарськими підприємствами для  |          |
|поливу сільськогосподарських культур на   |          |
|зрошуваних землях та заповнення водою земель|          |
|для вирощування рису            |   20000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|виробництво льону та конопель        |   10000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|підтримка розвитку хмелярства        |   5000,00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|підтримка виробництва продукції шовківництва|   500,00    |
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Наказів Міністерства аграрної політики N 37
( v0037555-04 ) від 17.02.2004, N 96 ( v0096555-04 ) від
23.03.2004,  N  229 ( v0229555-04 ) від 17.06.2004, N 288
( v0288555-04 ) від 06.08.2004, N 425 ( v0425555-04 ) від
19.11.2004 )
 
 Начальник Департаменту
 фінансово-кредитної та
 податкової політики                   С.В.Лобас

<< Главная страницаУкраина онлайн