Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

комплексу та розродження):
   - вагітні з діагностованим синдромом затримки розвитку плода;
   - вагітні з екстрагенітальною та акушерською патологією, що
мають клінічні ознаки фетоплацентарної недостатності (синдром
затримки розвитку плода, маловоддя, багатоводдя, хронічна гіпоксія
плода).
 
   12. Акушерсько-гінекологічна патологія:
   - ABO - та Rh- імуноконфлікт;
   - звичне невиношування вагітності;
   - вагітні з оперованою маткою;
   - вагітність на тлі пухлин чи придатків матки;
   - гестози /всі  види  поєднаних  гестозів,  прееклампсія
середнього та важкого ступенів тяжкості/;
   - вагітні з аномаліями розвитку геніталій;
   - вагітні  після  реконструктивно-пластичних  операцій на
промежині, шийці матки в анамнезі;
   - вагітні зі злоякісними захворюваннями молочних залоз;
   - вагітні із тяжкою дисплазією шийки матки;
   - вагітність після застосування допоміжних репродуктивних
технологій.
 
   13. Гінекологічна патологія:
   - запальні  пухлини додатків матки в разі неефективного
лікування в умовах ЦРЛ;
   - хворі, що підлягають оперативному лікуванню, при наявності
   в них екстрагенітальної патології;
   - повторні оперативні втручання;
   - хворі, оперативне лікування яких потребує участі профільних
спеціалістів;
   - проблеми дитячої гінекології;
   - переривання  вагітності  за  медичними  чи соціальними
показаннями у разі наявності екстрагенітальної патології;
   - переривання вагітності у зв'язку з фізіологічною незрілістю
організму;
   - звичне невиношування вагітності.
 
   Гінекологічна ендокринологія:
 
   - розлади  менструальної  функції  в  разі неефективного
лікування на I та II рівнях надання акушерсько-гінекологічної
допомоги (у різні вікові періоди);
   - передменструальний синдром;
   - дисгормональні захворювання молочної залози, поєднані із
гінекологічною патологією;
   - синдром полікістозних яєчників, гірсутний синдром;
   - ендокринне безпліддя та ендокринні форми невиношування
вагітності;
   - ендокринна патологія у вагітних (до 20 тижнів);
   - для   консервативного   та  оперативного  лікування
гормонозалежних пухлин  та  передпухлинних  станів  (склеро-,
полікістоз, кісти яєчників, лейоміома матки, ендометріоз тощо);
   - вегетативно-судинні порушення  у  жінок  в  пери-  та
постменопаузі;
   - депресивні стани та інші психо-емоціональні розлади у жінок
в пери- та постменопаузі;
   - трофічні постменопаузальні розлади;
   - рання менопауза (хірургічна, хіміо- та радіотерапевтична,
передчасне виснаження яєчників та інше);
   - екстрагенітальні захворювання, що вперше виникли в період
пери-   та   постменопаузи   і   потребують   залучення
гінеколога-ендокринолога поряд із профільними спеціалістами.
 
 
                   Додаток 6
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
               ФАКТОРИ
       акушерського та перинатального ризику
 
 
   З метою  попередження  ускладнень вагітності та пологів,
зменшення рівня материнської та перинатальної смертності всім
гінекологічним  хворим,  вагітним,  роділлям,  породіллям  та
новонародженим має бути  забезпечене  надання  кваліфікованої
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги шляхом:
   - сприяння та полегшення доступу всіх жінок до системи
медичного обслуговування, забезпечення надання послуг якомога
ближче до місця їхнього проживання;
   - забезпечення безперервності та наступності допомоги шляхом
надання високоякісних інтегрованих послуг у сфері репродуктивного
здоров'я;
   - здійснення профілактичних заходів з  метою  поліпшення
загального та репродуктивного здоров'я жінок (імунізації проти
правця, добавок заліза, фолієвої кислоти та інше), виявлення і
лікування існуючих патологічних станів і захворювань, які мають
негативний вплив на стан репродуктивного здоров'я жінок;
   - забезпечення належної кваліфікації персоналу  пологових
будинків та акушерсько-гінекологічних відділень, який  повинен
ефективно проводити пологи, своєчасно виявляти ускладнення та
скеровувати жінок на відповідні рівні надання допомоги, вживати
необхідних  заходів  для  стабілізації стану жінки, яка має
ускладнення, з наступним переведенням її на вищий рівень надання
допомоги;
   - забезпечення функціонування система зв'язку та транспорту
між  всіма  рівнями системи охорони здоров'я для здійснення
відповідних скерувань та надання акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги.
 
   За існуючої системи організації  акушерсько-гінекологічної
служби в Україні, враховуючи високий рівень екстрагенітальної
патології та смертності матерів та новонароджених, необхідно
проводити оцінку факторів перинатального та материнського ризику
за шкалою A.Coopland, яка базується на даних доказової медицини.
Особливо  важливе  значення  для  прогнозування перинатальних
ускладнень мають інтранатальні фактори.
 
 
               ФАКТОРИ
    прогнозування ризику перинатальної та материнської
          патології (за A. Coopland)
 
 
   П.I.Б. ____________ Вік _____ Вагітність _________ Пологи ___
   Аборт ____________ Дата ОМ ___________ ОДП _____________ ОДП,
що встановлена УЗД
 
----------------------------------------------------------------
¦Акушерський анамнез¦Супутні       ¦Дана вагітність   ¦
¦          ¦екстрагенітальні  ¦           ¦
¦          ¦захворювання та   ¦           ¦
¦          ¦хірургічні     ¦           ¦
¦          ¦втручання      ¦           ¦
¦-------------------+--------------------+---------------------¦
¦        ¦ба-¦        ¦ба-¦         ¦ба-¦
¦        ¦ли ¦        ¦ли ¦         ¦ли ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Вік  16 років ¦- 1¦Гінекологічні  ¦- 1¦Кровотеча  20  ¦- 1¦
¦16-35 років  ¦- 0¦операції в   ¦  ¦тиж.  20 тиж.  ¦- 3¦
¦ 35 років   ¦- 2¦минулому    ¦  ¦         ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Пологи 0    ¦- 1¦Хронічні    ¦- 1¦Анемія      ¦- 1¦
¦1-4      ¦- 0¦захворювання  ¦  ¦(Hb  100 г/л)  ¦- 1¦
¦ 5      ¦- 2¦нирок      ¦  ¦Переношування  ¦- 2¦
¦        ¦  ¦        ¦  ¦Гіпертензія   ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Два або більше ¦- 1¦Діабет вагітних ¦- 1¦Перед. розрив  ¦- 2¦
¦викиднів,   ¦  ¦(клас А)    ¦  ¦плодових оболонок¦  ¦
¦безпліддя в  ¦  ¦        ¦  ¦         ¦  ¦
¦анамнезі    ¦  ¦        ¦  ¦         ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Маса плода   ¦- 1¦Діабет (клас В) ¦- 3¦Багатоводдя   ¦- 2¦
¦ 4000 г    ¦  ¦або більш тяжка ¦  ¦         ¦  ¦
¦        ¦  ¦форма      ¦  ¦         ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Маса плода   ¦- 1¦Хвороби серця  ¦- 3¦Синдром затримки ¦- 3¦
¦ 2500 г    ¦  ¦        ¦  ¦розвитку плода  ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Пізній гестоз ¦- 2¦Iнші тяжкі   ¦від¦Багатоплідна   ¦- 3¦
¦або гіпертензія¦  ¦екстрагенітальні¦1 ¦вагітність    ¦  ¦
¦        ¦  ¦захворювання  ¦до ¦         ¦  ¦
¦        ¦  ¦        ¦3 б¦         ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Кесарів розтин ¦- 2¦        ¦  ¦Тазове або інше ¦- 3¦
¦        ¦  ¦        ¦  ¦неправильне   ¦  ¦
¦        ¦  ¦        ¦  ¦передлежання   ¦  ¦
¦        ¦  ¦        ¦  ¦плода      ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Патологічні  ¦- 2¦        ¦  ¦Rh-ізоімунізація ¦- 3¦
¦пологи     ¦  ¦        ¦  ¦         ¦  ¦
¦---------------+---+----------------+---+-----------------+---¦
¦Загальна сума ¦...¦Загальна сума  ¦...¦Загальна сума  ¦...¦
¦балів у колонці¦  ¦балів у колонці ¦  ¦балів у колонці ¦  ¦
¦----------------------------------------+---------------------¦
¦Усього (сумарне число балів у трьох   ¦Низький ризик - 0-2 б¦
¦таблицях)              ...¦Високий ризик - 3-6 б¦
¦                    ¦Вкрай високий - 7 і ¦
¦                    ¦більше балів     ¦
----------------------------------------------------------------
_______________
   * Скорочення: ОМ - останні місячні;
          ОДП - очікувана дата пологів
 
 
                   Додаток 7
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
               ПРИНЦИПИ
          ведення нормальних пологів
 
 
   За визначенням ВООЗ, нормальні пологи - це  пологи  із
спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у
вагітної групи низького ризику у терміні вагітності 37-42 тижні, у
головному передлежанні плода потиличного виду, у задовільному
стані матері та новонародженого після пологів.
 
   За умови закінчення пологів у вагітних із групи високого
ризику без ускладнень такі пологи вважаються неускладненими.
 
   Ведення нормальних пологів передбачає активне спостереження
за перебігом пологів, мінімальний обсяг акушерських втручань та
медичних процедур і маніпуляцій, що проводяться за показаннями, і
включають: застосування спазмолітичних та знеболюючих засобів,
надання акушерської допомоги у разі народження плода в потиличному
передлежанні, розтин промежини за показаннями,  катетеризація
сечового  міхура  після  народження дитини (за показаннями),
відділення новонародженого від матері (клемування та перетин
пуповини); первинний туалет новонародженого, раннє прикладання
новонародженого до грудей, масаж матки через черевну стінку після
народження  посліду,  огляд  родових шляхів після пологів у
дзеркалах, ушивання розривів піхви  або  розтину  промежини;
спостереження за загальним станом матері, скорочувальною функцією
матки та кількістю кров'яних виділень протягом 2-х годин після
пологів у пологовому залі і огляд лікарем у наступні 2 години у
післяпологовій палаті.
 
   Призначення клізми  та  гоління  лобка  роділлі  не
рекомендується.
 
   Принципи ведення нормальних пологів:
   - оцінка ступеня прогнозованого ризику розвитку материнської
та перинатальної патології з метою визначення рівня надання
стаціонарної допомоги;
   - визначення  плану  ведення  пологів  та  поінформоване
узгодження його з жінкою;
   - контроль за станом матері та плода в пологах з веденням
партограми;
   - знеболювання пологів за показаннями;
   - оцінка стану дитини при народженні, проведення первинного
туалету новонародженого та раннє прикладання до грудей матері.
 
   Контроль за станом матері та плода в пологах з веденням
партограми не передбачає додаткових записів у історії пологів у
вигляді текстових щоденників. Запис щоденників проводиться у разі
виникнення ускладнень перебігу пологів.
 
   Спостереження за станом роділлі у I періоді пологів включає
процедури, які заносяться до партограми:
   - частота серцебиття плода - кожні 15 хвилин;
   - вимірювання температури тіла - кожні 4 години;
   - визначення параметрів пульсу - кожні 2 години;
   - вимірювання артеріального тиску - кожні 2 години;
   - визначення кількості сечі - кожні 4 години. Визначення
рівня білка та ацетону за показаннями;
   - періодичне визначення характеру дихання.
 
   Роділлі можна дозволити прийом невеликої кількості їжі та
рідини протягом пологів (зважаючи на тривалість пологів). З метою
зниження кислотності шлункового вмісту рекомендується призначення
антацидних препаратів та молоко.
 
   У першому періоді пологів, у разі положення роділлі на спині
може виникнути аорто-кавальна компресія і зменшення кровообігу у
матці, що впливає на загальний стан жінки (запаморочення, нудота
та ін.) і плода. Положення на спині також зменшує інтенсивність
маткових скорочень і негативно впливає на перебіг та тривалість
пологів. Вертикальне положення роділлі та "лежачи на боку", сприяє
підсиленню скорочувальної активності матки. Найбільш виправданим у
першому періоді пологів є активна поведінка жінки, що прискорює
процес розкриття шийки матки, зменшує болючість перейм, зменшує
кількість випадків із застосуванням родостимуляцій та порушень
серцевої діяльності плода.
 
   У першому періоді пологів, крім загального стану роділлі,
обов'язковим  є визначення ефективності пологової діяльності:
частоти, тривалості та інтенсивності перейм, динаміки розкриття
шийки матки та просування голівки плода по родовому каналу за
даними як зовнішнього, так і внутрішнього акушерського обстеження.
 
   Кількість внутрішніх  акушерських досліджень повинно бути
оптимально обмеженою: в періоді розкриття шийки матки - кожні
4 години відповідно до ведення партограми. У разі фізіологічного
перебігу  пологів  перше  внутрішнє  акушерське  дослідження
проводиться при госпіталізації роділлі в акушерський стаціонар і
встановлення  початку  пологів,  друге  -  у  разі  вилиття
навколоплідних  вод  для  визначення  ефективності  пологової
діяльності. Показаннями для додаткового піхвового обстеження є
відхилення у перебігу пологів з боку роділлі та плода (кровотеча,
аномалії пологової діяльності, маніфестація гестозу, гіпоксія
плода та інші).
 
   Для визначення фізіологічності перебігу пологів, динаміки
розкриття шийки матки слід виділяти фази 1-го періоду пологів за
Е.A.Fridmann (1992): латентну,  активну  та  фазу  затримки.
Тривалість латентної  фази  у роділь не повинна перевищувати
8 годин, а темп розкриття шийки матки у цій фазі в середньому
становить 0,3 см/год. За цей час відбувається згладжування шийки
матки та її розкриття на 3-4 см. Темп розкриття шийки матки в
активній фазі першого періоду пологів повинен становити не менше
1,0 см/год. Фаза затримки пологової діяльності характеризується
ослабленням пологової діяльності протягом 1-1,5 години перед
початком періоду потуг (II період пологів). Тривалість пологів у
середньому не перевищує 12 годин для повторних пологів та 16 годин
для перших пологів.
 
   При фізіологічному перебігу пологів достатньо періодичного
контролю за станом серцевої діяльності плода кожні 15 хвилин
у I періоді та кожні 5 хвилин у II періоді пологів і занесення цих
показників до партограми. Для своєчасної діагностики гіпоксії
плода необхідно використовувати дворазову аускультацію (до і після
перейм або потуг).
 
   Факторами, що викликають біль під час перейм є: розкриття
шийки матки, компресія нервових закінчень, натягування маткових
зв'язок.  Iснуючі  методи знеболювання пологів розділяють на
немедикаментозні та медикаментозні.
 
   Важливим фактором зменшення болю є психологічна підтримка
вагітної до і під час пологів чоловіком, родичами, а також
медичним персоналом. Серед немедикаментозних методів, що зменшують
больові стимули, є активна поведінка роділлі під час першого
періоду пологів. Застосовуються музика та ароматерапія ефірними
маслами,  а  також  використання   інших   неінвазивних,
нефармакологічних  методів  зняття болю (душ, ванна, масаж).
Застосування  цих  методик  викликає  подразнення  аферентних
периферичних нервових рецепторів, що призводить до зростанням
рівня ендорфінів у спинномозковій рідині, які є ендогенними
знеболюючими речовинами.
 
   Вимоги, що ставляться до  медикаментозного  знеболювання:
знеболюючий ефект, відсутність негативного впливу на організм
матері і плода, простота та доступність для усіх родопомічних
закладів. Для знеболювання пологів використовують неінгаляційні
(системні) та інгаляційні анестетики, регіональну анестезію. За
фізіологічних  пологів  з цією метою застосовуються системні
анальгетики - опіоїдні алкалоїди (при розкритті шийки матки не
більше 5-6 см), похідні фенотіозину та анальгетики інших груп.
 
   Ведення II періоду пологів вимагає вимірювання артеріального
тиску, пульсу у роділлі - кожні 10 хвилин, контроль серцевої
діяльності плода кожні 5 хвилин та за просуванням голівки плода по
родовому  каналу.  Якщо  не  відбулося  своєчасного  вилиття
навколоплодових вод, в асептичних умовах проводять амніотомію.
Народження  голівки плода потребує обережного надання ручної
допомоги, метою якої, за головного передлежання, є не тільки
збереження  цілісності  промежини,  але  й  попередження
внутрішньочерепної та спінальної травми плода.  Епізіо-  або
перінеотомія проводиться лікарем за показаннями із забезпеченням
попереднього знеболення.
 
   У II періоді пологів забезпечується поінформоване право жінки
вибрати положення, яке є зручним як для неї, так і для медичного
персоналу.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн