Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

¦  ¦консультації про вагітну)            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦51.¦Завдання лікарю-консультанту           ¦119/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦52.¦Контрольний журнал реєстрації групи крові і   ¦127-2/о    ¦
¦  ¦резус-приналежності               ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦53.¦Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для¦147-1/о    ¦
¦  ¦призначення і виплати державної допомоги     ¦( z0347-02 )  ¦
¦  ¦у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам,    ¦        ¦
¦  ¦не застрахованим в системі загальнообов'язкового ¦        ¦
¦  ¦державного соціального страхування        ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦54.¦Довідка для призначення і виплати державної   ¦147/о     ¦
¦  ¦допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами   ¦( z0346-02 )  ¦
¦  ¦жінкам, не застрахованим в системі        ¦        ¦
¦  ¦загальнообов'язкового державного соціального   ¦        ¦
¦  ¦страхування                   ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦55.¦Повідомлення про народження дитини та обстеження ¦149-1/о    ¦
¦  ¦на наявність вроджених вад розвитку, хромосомної ¦        ¦
¦  ¦та спадкової патології              ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦56.¦Журнал обліку померлих              ¦151/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦57.¦Журнал обліку новонароджених           ¦152/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦58.¦Журнал обліку випадків перинатальної смерті   ¦153/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦59.¦Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені ¦501-1/о    ¦
¦  ¦антитіла до ВIЛ                 ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦60.¦Повідомлення про закінчення вагітності у     ¦501-2/о    ¦
¦  ¦ВIЛ-інфікованої жінки              ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦61.¦Робочий журнал лабораторних досліджень      ¦251/о     ¦
-----------------------------------------------------------------------
_______________
   * - при наявності рентген-кабінету
 
 
               ПЕРЕЛIК
      звітної документації, що використовується
          в закладах охорони здоров'я
        акушерсько-гінекологічного профілю
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦       Найменування форми        ¦  N форми  ¦
¦з/п¦                       ¦       ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦1. ¦Звіт про аборти                ¦Ф. 13    ¦
¦  ¦                       ¦( z0640-00 ) ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦2. ¦Звіт про медичні кадри            ¦Ф. 17    ¦
¦  ¦                       ¦( z0644-00 ) ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦3. ¦Звіт лікувально-профілактичного закладу    ¦Ф. 20    ¦
¦  ¦                       ¦( z0646-00 ) ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦4. ¦Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям ¦Ф. 21    ¦
¦  ¦та породіллям                 ¦( z0647-00 ) ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦5. ¦Звіт про новонароджених та дітей, які померли ¦Ф. 54-здоров.¦
¦  ¦в віці до 1 року               ¦       ¦
¦---+----------------------------------------------+-------------¦
¦6. ¦Звіт про захворювання, зареєстровані у    ¦Ф. 12    ¦
¦  ¦хворих, які проживають в районі        ¦( z0639-00 ) ¦
¦  ¦обслуговування ЛПЗ (складається амбулаторним ¦       ¦
¦  ¦ЛПЗ, затверджується головним лікарем)     ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
            РЕКОМЕНДОВАНI ДIЇ
     медичного персоналу у випадку народження дитини
     з вродженими вадами, мертвонародження, дитячої,
        материнської смерті та смерті жінки
          у гінекологічному відділенні
 
 
         1. Тактика медичного персоналу
      у випадку мертвонародження, смерті дитини
 
   1.1. Медичний персонал має усвідомлювати, що втрата дитини
під час вагітності, пологів чи після народження є тяжким емоційним
навантаженням для жінки та її родини. Від медичного персоналу
вимагається у такому випадку дотримання коректної, психологічно
підтримуючої поведінки (при можливості - участі психолога).
 
   1.2. У випадку антенатальної загибелі плода, що сталась під
час перебування вагітної (породіллі) в акушерському стаціонарі,
повідомляють про це жінку одразу після встановлення остаточного
діагнозу. Ця інформація надається лікуючим лікарем (лікарем, що
веде  пологи)  або  завідуючим  відділенням  з  урахуванням
психоемоційного стану жінки, з поясненням відомих на даний момент
причин та подальшого медичного втручання.
 
   1.3. Після закінчення пологів, ускладнених мертвонародженням,
забезпечується право матері  на  візуальну  інформацію  щодо
народження мертвої дитини (плода). У разі свідомого небажання
жінки бачити мертву дитину (плід) або ситуації, загрозливої для
стану  здоров'я жінки, інформація щодо причин несприятливого
результату пологів з показом мертвої дитини (плода) надається
близьким  родичам породіллі з відповідним записом в історії
пологів.
 
   1.4. З батьками дитини/жінкою або близькими  обговорюють
питання щодо поховання тіла дитини та інформують їх про порядок
здійснення його лікувально-профілактичним закладом, передбачений
нормативними документами. Отримання згоди на поховання тіла дитини
лікувально-профілактичним закладом фіксується відповідним записом
в історії пологів з особистим підписом породіллі у відповідності
до наказу МОЗ України від 03.07.95 N 124 ( z0266-95 ) "Про
вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки
народження і смерті".
 
   1.5. Батьків/жінку інформують про необхідність та визначений
порядок проведення патолого-анатомічного дослідження тіла дитини
відповідно  до  нормативно-правових  актів  для  отримання
поінформованої згоди на це.
 
   1.6. Під час перебування жінки в акушерському стаціонарі
керівником закладу (завідуючим відділення) у спокійній обстановці,
в окремому приміщенні проводиться спільна бесіда з нею та її (за
бажанням) чоловіком. Метою такого спілкування є роз'яснення причин
смерті дитини, надання необхідних пояснень щодо дій медичних
працівників, стану здоров'я породіллі, рекомендацій щодо подальшої
реабілітації репродуктивної функції.
 
   1.7. Реєстрація випадку мертвонародження (смерті дитини) та
надання необхідних документів батькам здійснюється відповідно до
чинного законодавства.
 
        2. Тактика дій медичних працівників
     у випадках материнської смертності, смерті жінок
         у гінекологічному відділенні
 
   2.1. У  випадках смерті жінки, пов'язаної з вагітністю,
пологами або гінекологічним захворюванням, медичні спеціалісти
забезпечують  право близьких родичів бути інформованими щодо
випадку смерті невідкладно.
 
   2.2. Керівником закладу/завідувачем відділенням, де стався
випадок, у присутності причетних до випадку медичних працівників,
в окремому приміщенні та коректній формі проводиться бесіда з
родичами померлої з метою надання їм вичерпної інформації щодо
причин смерті та дій медичного персоналу, про що робиться запис в
історії пологів (ф. 096/о), медичній карті стаціонарного хворого
(ф. 003/о), медичній карті переривання вагітності ф. 003-1/о).
 
   2.3. У випадку смерті жінки під  час/після  пологів  і
народження живої дитини надається членам сім'ї померлої інформація
щодо вигодовування дитини.
 
        3. Тактика дій медичних працівників
   у випадках народження дитини із вродженою патологією,
            відмови від дитини
 
   3.1. У разі народження дитини з вродженою або спадковою
патологією (мертвої чи живої), показують її матері та (за її
бажанням) близьким родичам. При цьому доцільно дотримуватись
рекомендацій, зазначених у п. 1.3. цього додатка.
 
   3.2. При народженні хворої дитини сім'ї надається достовірна
інформація про стан її здоров'я та рекомендації щодо подальшого
лікування і нагляду.
 
   3.3. За  умови наявності наміру роділлі відмовитись від
дитини, доцільно провести у коректній формі бесіду щодо подолання
перешкод, що заважають забрати дитину із пологового стаціонару та
надання інформації про можливі шляхи вирішення проблеми відповідно
до чинного законодавства. Доцільно залучити до роботи з жінкою
психолога. З метою запобігання відмови матері від новонародженого
організація роботи акушерського стаціонару, вся діяльність його
персоналу спрямовується на встановлення і підтримку контакту
матері  і  новонародженого,  запобігання випадків соціального
сирітства.
 
   3.4. Iнформація про залишену (покинуту) дитину передається у
територіальні  органи  освіти  у  порядку, визначеним чинним
законодавством.
 
 
                   Додаток 5
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
             ПЕРЕЛIК ПОКАЗАНЬ
       до планової госпіталізації у лікувальні
    заклади III рівня надання акушерсько-гінекологічної
               допомоги
 
 
   Направлення до лікувальних закладів  III  рівня  надання
акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюється за направленням
районного, міського, обласного акушера-гінеколога.
   При направленні проводиться обстеження жінки у відповідності
до Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за
спеціальністю   "Акушерство   і  гінекологія"  в  умовах
амбулаторно-поліклінічних  закладів.  Результати  обстеження
додаються до направлення.
   До 22  тижня вагітності спеціалізована допомога вагітним
надається у профільних соматичних відділеннях або у гінекологічних
відділеннях  багатопрофільних  лікарень, після 22 тижня - у
відділеннях екстрагенітальної патології, перинатальних центрах,
спеціалізованих акушерських відділеннях.
 
   1. Хвороби системи кровообігу:
   - серцева недостатність IIАст., або вище (незалежно від
причини);
   - вроджені та набуті вади серця;
   - опероване серце; порушення серцевого ритму і провідності;
   - гіпертонічна хвороба II-III ст.;
   - хвороби міокарда (міокардити, кардіоміопатії та ін.);
   - інфекційний ендокардит;
   - хвороби вен з тромботичними ускладненнями;
   - ревматизм, активна фаза.
 
   2. Хвороби сечостатевої системи:
   - гостра або хронічна ниркова недостатність (незалежно від
причини);
   - гострий або загострення хронічного пієлонефриту, лікування
якого було неефективним у стаціонарі II рівня;
   - гломерулонефрит;
   - ушкодження (травми) органів сечостатевої системи під час
вагітності;
   - сечокам'яна хвороба, вади розвитку сечостатевої системи або
інша патологія, що потребує консультативно-лікувальної допомоги
уролога.
 
   3. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин:
   - цукровий діабет (передгестаційний або гестаційний,  що
потребує інсулінотерапії);
   - хвороби надниркових залоз;
   - захворювання щитоподібної залози з порушенням функції;
   - нецукровий діабет.
 
   4. Хвороби органів дихання:
   - дихальна недостатність II ст. або вище (незалежно від
причини);
   - пневмонія (тяжкий перебіг);
   - хронічний обструктивний бронхіт у фазі загострення;
   - бронхоектатична хвороба;
   - бронхіальна астма III-IV ст.;
   - стан після операцій на легенях;
   - первинна легенева гіпертензія.
 
   5. Хвороби органів травлення:
   - гостра або хронічна печінкова недостатність (незалежно від
причини);
   - портальна гіпертензія;
   - цироз печінки;
   - гостра жирова дистрофія печінки;
   - хронічний активний гепатит неінфекційної етіології;
   - хвороба Вільсона;
   - холестаз вагітних;
   - облітеруючий ендофлебіт печінки (синдром Бадда-Кіарі);
   - спадкова гіпербілірубінемія;
   - ускладнений калькульозний холецистит;
   - післяхолецистектомічний синдром;
   - хронічний панкреатит у фазі загострення;
   - виразкова хвороба у фазі загострення;
   - хвороби оперованого шлунка;
   - неспецифічний виразковий коліт у фазі загострення;
   - хвороба Крона;
   - діафрагмальна кила;
   - оперована кишкова непрохідність під час вагітності;
   - оперована кишкова непрохідність під час вагітності.
 
   6. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини:
   - анкілоз кульшових суглобів;
   - артрити різної етіології;
   - вроджений вивих кульшового суглоба (одно- та двобічний);
   - переломи кісток тазу та хребта в анамнезі;
   - сколіоз або кіфосколіоз III-IV ступеня;
   - спондилоартроз анкілозуючий;
   - хондродисплазії;
   - хондропатії;
   - системний червоний вовчак;
   - системна склеродермія;
   - ревматоїдний артрит;
   - остеомієліт.
 
   7. Хвороби нервової системи:
   - епілепсія;
   - міопатія
   - міастенія;
   - сірингомієлія;
   - розсіяний склероз;
   - стани після травм черепу або хребта.
 
   - 8. Хвороби крові і кровотворних органів:
   - анемія вагітних III-ст. тяжкості;
   - гемолітична, апластична та інші види анемій;
   - коагулопатії;
   - лейкози;
   - лімфогранульоматоз;
   - ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура;
   - тромбоцитопатії.
 
   9. Iнфекційні  та паразитарні хвороби (госпіталізація до
спеціалізованого акушерського відділення):
   - вірусні гепатити;
   - вірусні інфекції центральної нервової системи;
   - хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини;
   - активний туберкульоз легень, позалегеневий туберкульоз;
   - ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб.
 
   10. Новоутворення:
   - злоякісні   новоутворення   будь-якої   локалізації
(з попередньою консультацією онколога).
 
   11. Недостатність фето-плацентарного комплексу:
   I триместр вагітності (для дообстеження, вироблення тактики
ведення вагітності):
 
   - вагітні з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом
(звичне невиношування, викидень, що не відбувся, антенатальна
загибель плода) за умови виявлення змін при УЗД:
    - відставання розмірів плідного яйця від гестаційного
     терміну;
    - наявність ділянок відшарування хоріону.
 
   II триместр вагітності (для дообстеження, першого  етапу
лікування та вироблення плану ведення вагітної):
   - вагітні з діагностованим синдромом затримки розвитку плода
(за даними фетометрії вагітної та УЗД);
   вагітні з екстрагенітальною та акушерською патологією, що
мають клінічні ознаки фетоплацентарної недостатності (синдром
затримки розвитку плода - симетрична та асиметрична  форма,
маловоддя, багатоводдя, хронічна гіпоксія плода).
 
   III триместр вагітності (для корекції стану фетоплацентарного

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн