Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 19

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються відповідним органом охорони здоров'я. Кількість
ліжок відділення визначається з розрахунку 0,2 спеціалізованих
гінекологічних ліжок на 10 тис. дитячого населення та повинна
відповідати санітарним нормам.
 
   9. Основні  завдання  відділення  дитячої та підліткової
гінекології:
 
   9.1. Надання  стаціонарної  кваліфікованої  гінекологічної
допомоги дівчаткам та дівчаткам-підліткам згідно з "Нормативами
надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної
допомоги".
 
   9.2. Виконання ургентних та планових хірургічних втручань при
захворюваннях статевих органів у дівчаток та дівчаток-підлітків.
 
   9.3. Впровадження нових методів діагностики та лікування
дітей та підлітків із захворюваннями статевих органів.
 
   9.4. Забезпечення  пацієнтів  невідкладною  гінекологічною
допомогою дітей та підлітків.
 
   9.5. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   9.6. Розроблення  плану  щодо  подальшого  лікування,
реабілітації пацієнтів.
 
   9.7. Впровадження у практику сучасних методів та засобів
діагностики та лікування гінекологічних захворювань.
 
   9.8. Своєчасне при необхідності скерування пацієнтів на вищий
рівень надання медичної допомоги згідно з визначеними рівнями
організації акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   9.9. Здійснення  заходів  щодо  профілактики  виникнення
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   9.10. Удосконалення організаційних форм надання  медичної
допомоги дітям і підліткам.
 
   9.11. Аналіз  показників  діяльності відділення, розробка
заходів щодо їх поліпшення.
 
   9.12. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   9.13. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу відділення.
 
   9.14. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   9.15. Надання  своєчасної  інформації  про  всі  випадки
внутрішньолікарняних інфекцій, нещасні випадки та надзвичайні
події територіальним органам охорони здоров'я.
 
   9.16. Надання    організаційно-методичної    допомоги
лікарям-гінекологвм   дитячого   та   підліткового   віку,
лікарям-акушерам-гінекологам  області  з  питань удосконалення
медичної допомоги дітям та підліткам.
 
   9.17. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   9.18. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   9.19. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   10. Госпіталізації у відділення підлягають дівчата віком
від 0 до 18 років.
 
   11. Показання для госпіталізації у відділення:
 
   11.1. Порушення менструальної функції:
   - пубертатні маткові кровотечі;
   - аменорея;
   - олігоменорея;
   - дисменорея;
   - передменструальний синдром.
 
   11.2. Запальні захворювання статевих органів.
 
   11.3. Доброякісні утворення яєчників.
 
   11.4. Затримка статевого дозрівання.
 
   11.5. Синдром полікістозних яєчників.
 
   11.6. Передчасне статеве дозрівання.
 
   11.7. Хвороби бартолінієвої залози та вульви.
 
   11.8. Вроджені вади розвитку статевих органів.
 
   11.9. Травма зовнішніх статевих органів.
 
   11.10. Стороннє тіло у вульві та піхві.
 
   11.11. Iнші патологічні стани у дівчат та дівчат-підлітків.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про головного лікаря пологового будинку
 
 
   1. Головний лікар пологового будинку (далі - головний лікар)
здійснює      керівництво     лікувально-профілактичною,
організаційно-методичною, адміністративно -  господарською  та
фінансовою діяльністю пологового будинку.
 
   2. На  посаду  головного  лікаря  пологового  будинку
призначається  кваліфікований  спеціаліст,  який  має  вищу
кваліфікаційну  категорію  за  спеціальністю  "акушерство  і
гінекологія" та не нижче першої кваліфікаційної категорії з
організації охорони здоров'я.
 
   3. Головний лікар призначається і звільняється власником
майна відповідно до діючого законодавства.
 
   4. Головний  лікар  у  своїй  роботі  керується  чинним
законодавством, цим положенням, посадовою інструкцією, наказами,
розпорядженнями та  вказівками  вищестоящих  органів  охорони
здоров'я.
 
   5. Основним завданням головного лікаря є організація роботи
лікувально-профілактичного закладу з метою надання кваліфікованої
акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   6. Головний лікар забезпечує:
 
   6.1. Розробку та здійснення заходів щодо організації надання
кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   6.2. Створення умов діяльності медичного персоналу пологового
будинку.
 
   6.3. Організацію  наступності  і  взаємозв'язок у роботі
структурних підрозділів пологового будинку з амбулаторною ланкою
акушерсько-гінекологічної  служби підпорядкованої території та
іншими лікувально-профілактичними закладами.
 
   6.4. Умови для надання невідкладної акушерсько-гінекологічної
та неонатологічної допомоги;
 
   6.5. Організацію  та  проведення заходів щодо підвищення
кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
 
   6.6. Здійснення аналізу якісних показників роботи закладу та
заходів щодо їх поліпшення.
 
   6.7. Впровадження  нових  організаційних  форм  медичного
обслуговування жіночого населення, нових методик діагностики,
лікування,  реабілітації  акушерсько-гінекологічної  патології,
досвіду роботи інших лікувально-профілактичних закладів,
 
   6.8. Здійснення  заходів,  спрямованих  на  поліпшення
матеріально-технічної бази пологового будинку.
 
   6.9. Постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів
пологового будинку, веденням облікової та звітної документації.
 
   6.10. Розробку та затвердження  правил  внутрішнього  та
трудового розпорядку.
 
   6.11. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   7. Головний лікар пологового будинку несе відповідальність
за:
 
   7.1. Якість  надання  медичної  допомоги  жінкам  та
новонародженим.
 
   7.2. Організацію        праці        медичного,
адміністративно-господарського персоналу, впровадження в роботу
наукової організації праці.
 
   7.3. Раціональне  використання ліжкового фонду, медичного
обладнання, матеріально-технічних засобів та інше.
 
   7.4. Фінансову діяльність закладу.
 
   7.5. Забезпечення   санітарно-протиепідемічного   режиму
пологового   будинку   та   проведення   профілактичних
протиепідеміологічних заходів.
 
   8. Головний лікар пологового будинку зобов'язаний:
 
   8.1. Своєчасно доводити до відома  персоналу  пологового
будинку накази, розпорядження та інструктивно - методичні вказівки
керівних органів охорони здоров'я.
 
   8.2. Проводити оперативні  наради  з  питань  діяльності
пологового будинку.
 
   8.3. Розглядати та затверджувати в установленому порядку
плани роботи та звіти керівників структурних підрозділів, плани
підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу,
графіки  роботи  медичного  персоналу,  правила  внутрішнього
розпорядку  пологового  будинку, а також посадові інструкції
персоналу.
 
   8.4. Проводити щоденні лікарняні конференції, звіти чергового
персоналу.
 
   8.5. Проводити планові та позачергові адміністративні обходи
структурних підрозділів.
 
   8.6. Забезпечити   проведення   лікарської   експертизи
непрацездатності хворих.
 
   8.7. Забезпечити  організацію  заходів  щодо попередження
інфікування медичного  персоналу  інфекційними  агентами,  що
передаються через кров.
 
   8.8. Забезпечити своєчасний розгляд пропозицій, скарг та заяв
громадян, прийняття по кожному із них конкретних рішень, контроль
за їх виконанням.
 
   8.9. Забезпечувати своєчасне складання та представлення до
територіальних органів охорони здоров'я планів роботи та звітної
інформації щодо діяльності пологового будинку.
 
   8.10. Постійно підвищувати свій професійний рівень.
 
   8.11. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   9. Головний лікар пологового будинку має право:
 
   9.1. Представляти пологовий будинок у державних органах,
судових інстанціях, громадських та інших організаціях.
 
   9.2. Укладати договори згідно з чинним законодавством.
 
   9.3. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників
пологового будинку, затверджувати посадові інструкції.
 
   9.4. Заохочувати  працівників  за  досягнення  в роботі,
накладати стягнення за порушення трудової дисципліни.
 
   9.5. Подавати на погодження до територіальних органів охорони
здоров'я кандидатури на посади заступників головного лікаря,
визначати повноваження своїх заступників.
 
   9.6. Вносити у встановленому порядку зміни до  штатного
розкладу.
 
   9.7. Залучати, за згодою, громадські організації, юридичних,
фізичних осіб, що опікуються проблемами охорони здоров'я жінок та
дітей, до вирішення організаційно-технічних питань щодо надання їм
медичної допомоги.
 
   10. У разі відсутності головного лікаря його  обов'язки
виконує заступник з лікувальної роботи або один із завідуючих
відділення, що оформляється відповідним наказом (розпорядженням)
по пологовому будинку.
 
   11. Головний лікар несе відповідальність за належне виконання
покладених на нього завдань і функцій та використання наданих
прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про заступника головного лікаря пологового
          будинку з медичної частини
 
 
   1. Заступник головного лікаря пологового будинку з медичної
частини   (далі   -   заступник)   безпосередньо   керує
лікувально-профілактичною  і санітарно-протиепідемічною роботою
всіх структурних підрозділів пологового будинку.
 
   2. На посаду заступника призначається висококваліфікований
лікар-акушер-гінеколог, який має вищу кваліфікаційну категорію за
спеціальністю та досвід організаційної роботи.
 
   3. Призначення та звільнення заступника здійснюється головним
лікарем пологового будинку за погодженням із закладами охорони
здоров'я. У своїй роботі підпорядковується головному  лікарю
закладу охорони здоров'я.
 
   4. Заступник організовує роботу пологового будинку відповідно
до Положення про пологовий будинок, цього положення, посадової
інструкції, наказів, розпоряджень, інструкцій та вказівок органів
охорони здоров'я.
 
   5. Основними завданнями діяльності заступника є:
 
   5.1. Організація роботи підпорядкованих йому  підрозділів
пологового будинку у відповідності до нормативних документів.
 
   5.2. Забезпечення спадкоємності між підрозділами пологового
будинку,  жіночої   консультації   (поліклініки),   іншими
лікувально-профілактичними закладами в обстеженні та лікуванні
жінок і новонароджених.
 
   5.3. Надання лікувально-діагностичної  допомоги  вагітним,
роділлям, породіллям, новонародженим, гінекологічним хворим.
 
   5.4. Забезпечення готовності пологового будинку до надання
невідкладної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги.
 
   5.5. Здійснення  заходів  щодо зниження захворюваності і
смертності  вагітних,  роділь,  породіль,  новонароджених  і
гінекологічних хворих.
 
   5.6. забезпечення       дотримання       правил
санітарно-протиепідеміологічного режиму пологового  будинку  і
проведення відповідних протиепідеміологічних заходів.
 
   5.7. Керівництво  роботою  комісії  з питань організації
профілактичних заходів  щодо  виникнення  внутрішньолікарняних
інфекцій в акушерських стаціонарах.

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн