Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 620
 
 
        Про організацію надання стаціонарної
      акушерсько-гінекологічної та неонатологічної
            допомоги в Україні
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
            Міністерства охорони здоров'я 
       N 224 ( v0224282-06 ) від 13.04.2006 
       N 234 (  z0694-07 ) від 10.05.2007 }
 
 
 
 
   Державні заходи щодо  здійснення  активної  демографічної
політики, спрямованої на стимулювання народжуваності, збереження
та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, визначені в Указі
Президента України від 26.03.2001 р. "Про Національну програму
"Репродуктивне здоров'я 2001-2005" ( 203/2001  ),  постанові
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 960 ( 960-2001-п )
"Про затвердження Концепції розвитку охорони здоров'я населення
України", розпорядженнях  Кабінету  Міністрів  України  від
29.03.2002 р. N 161-р ( 161-2002-р ) "Про затвердження Концепції
безпечного  материнства"  та  від  01.07.2002 р.  N 355-р
( 355-2002-р ) "Про затвердження  комплексних  заходів  щодо
заохочування  народжуваності  на 2002-2007 рр.", передбачають
удосконалення організації діяльності  акушерсько-гінекологічної
служби, в т.ч. стаціонарної ланки.
 
   Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної служби в Україні
базується на принципах ВООЗ: забезпечення сталого доступу всіх
верств  населення до кваліфікованої медичної допомоги, служб
планування сім'ї, медико-генетичного консультування. З урахуванням
різноманітних факторів, які впливають на стан здоров'я жінок,
розроблена нормативна база щодо забезпечення жіночого населення
стаціонарною акушерсько-гінекологічною допомогою.
 
   З метою поліпшення стану репродуктивного здоров'я жіночого
населення України, зниження рівня  материнської  та  дитячої
захворюваності та смертності, ускладнень вагітності і пологів,
реалізації рекомендацій ВООЗ та виконання чинного законодавства
України щодо охорони здоров'я матерів і дітей Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Методичні  рекомендації  щодо  організації  надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
(додаються).
 
   1.2. Примірне положення про пологовий будинок (додається).
 
   1.3. Примірне положення про перинатальний центр (додається).
 
   1.4. Примірне положення про пологове відділення (додається).
 
   1.5. Примірне положення про відділення патології вагітності
(додається).
 
   1.6. Примірне  положення  про  гінекологічне  відділення
(додається).
 
   1.7. Примірне положення про пологовий зал сімейного типу
(додається).
 
   1.8. Примірне положення про відділення анестезіології  з
ліжками інтенсивної терапії (додається).
 
   1.9. Примірне  положення  про  відділення трансфузіології
акушерського стаціонару (додається).
 
   1.10. Примірне положення про виїзну акушерсько-гінекологічну
консультативну бригаду екстреної медичної допомоги та інтенсивної
терапії (додається).
 
   1.11. Примірне положення про відділення неонатального догляду
та лікування новонароджених (додається).
 
   1.12. Примірне положення про відділення інтенсивної терапії
новонароджених (додається).
 
   1.13. Примірне положення про відділення екстрагенітальної
патології (додається).
 
   1.14. Примірне  положення  про  денний  стаціонар  у
лікувально-профілактичних  закладах  акушерсько-гінекологічного
профілю (додається).
 
   1.15. Примірне  положення  про  відділення  ендокринної
гінекології (додається).
 
   1.16. Примірне положення про відділення  гнійно-септичної
гінекології (додається).
 
   1.17. Примірне  положення  про  відділення  дитячої  та
підліткової гінекології (додається).
 
   1.18. Примірне положення про відділення (ліжка) для вагітних
в санаторіях, санаторіях-профілакторіях (додається).
 
   1.19. Примірне положення про головного лікаря пологового
будинку (додається).
 
   1.20. Примірне положення про заступника головного лікаря
пологового будинку з медичної частини (додається).
 
   1.21. Примірне  положення  про  завідуючого  пологовим
(гінекологічним) відділенням стаціонару (додається).
 
   1.22. Примірне  положення  про  завідуючого  відділенням
неонатологічного профілю (додається).
 
   1.23. Примірне  положення  про  завідуючого  відділенням
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку
(додається).
 
   1.24. Примірне  положення  про  лікаря-акушера-гінеколога
акушерсько-гінекологічного стаціонару (додається).
 
   1.25. Примірне положення  про  лікаря-педіатра-неонатолога
акушерського стаціонару (додається).
 
   1.26. Примірне положення про головну акушерку пологового
будинку / старшу акушерку відділення акушерсько-гінекологічного
стаціонару (додається).
 
   1.27. Примірне положення про старшу медичну сестру відділення
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку
(додається).
 
   1.28. Примірне положення про акушерку акушерського стаціонару
(додається).
 
   1.29. Примірне положення  про  медичну  сестру відділення
неонатологічного профілю (додається).
 
   1.30. Нормативи      надання        стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги (додається).
 
   1.31.  Примірне  положення  про головного спеціаліста з
акушерства та гінекології/головного позаштатного спеціаліста з
акушерства та гінекології Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,
Севастопольської та  Головного  управління  охорони  здоров'я
Київської міських державних адміністрацій (додається). { Наказ
доповнено пунктом 1.31. згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 224 ( v0224282-06 ) від 13.04.2006 }
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. На підставі затверджених цим наказом примірних положень
протягом 2004 року розробити й затвердити положення про структурні
підрозділи,    посадові    інструкції    співробітників
акушерсько-гінекологічних  стаціонарів  та  забезпечити  їх
діяльність.
 
   2.2. Забезпечити впровадження Нормативів надання стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, починаючи з
2004 року.
 
   2.3. Створити  протягом 2004 року регіональні відділення
екстрагенітальної патології у складі багатопрофільних лікарень з
кількістю ліжок відповідно до потреб регіонів.
 
   2.4. Протягом 2004 року завершити створення та оснащення
відділень анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та виїзних
акушерсько-гінекологічних  консультативних  бригад  екстреної
медичної  допомоги  та  інтенсивної  терапії  на  базі
акушерсько-гінекологічних відділень обласних/міських з функціями
обласного закладів.
 
   2.5. Здійснити заходи щодо створення протягом 2004 року
перинатальних центрів відповідно до положення, затвердженого цим
наказом.
 
   2.6. Розширювати   мережу   денних   стаціонарів   у
лікувально-профілактичних  закладах  акушерсько-гінекологічного
профілю.
 
   2.7. Завершити до кінця 2005 року створення відділень (ліжок)
для вагітних у санаторіях, санаторіях-профілакторіях у кожному
регіоні.
 
   2.8. Впровадити в практику роботи родопомічних  закладів
надання  акушерської  допомоги  за принципами "індивідуальний
пологовий зал", "сімейний пологовий зал".
 
   2.9. Вжити заходів щодо підготовки лікувально-профілактичних
закладів акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю до
сертифікації на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до
дитини" згідно з ініціативою ВООЗ/ЮНIСЕФ.
 
   2.10. Створити  на  базі провідних пологових стаціонарів
навчально-методичні центри з підтримки грудного вигодовування.
 
   2.11. Забезпечити спільне перебування матері та дитини в усіх
акушерських та неонатологічних стаціонарах.
 
   2.12. Завершити  створення навчально-методичних центрів з
первинної реанімації  новонароджених  відповідно  до  наказу
МОЗ України від 06.05.2003 N 194 ( v0194282-03 ) "Про затвердження
галузевої програми  "Первинна  реанімація  новонароджених  на
2003-2006 роки".
 
   2.13. Забезпечити:
   - оснащення  акушерських стаціонарів медичною апаратурою,
обладнанням,  устаткуванням  згідно  з  табелем  оснащення,
затвердженим наказом  МОЗ  України  від  05.06.98  N  153
( v0153282-98 ) "Про затвердження табелів оснащення виробами
медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я";
   - наявність тридобового запасу медикаментів, препаратів крові
та її компонентів для надання невідкладної допомоги вагітним,
роділлям, породіллям і новонародженим;
   - доступність  сільського  населення  до  стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги всіх рівнів;
   - постійне, систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів
з  питань  надання  стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги.
 
   3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям
(Моісеєнко Р.О.):
 
   3.1. Здійснювати контроль за організацією виконання цього
наказу.
 
   3.2. Вжити заходів щодо залучення міжнародних і громадських
організацій  до  вирішення  питань  поліпшення  організації
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню.
 
   3.3. Сприяти  проведенню  щорічних   науково-практичних
конференцій з питань збереження та зміцнення репродуктивного і
статевого здоров'я, планування сім'ї, діагностики та лікування
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної патології.
 
   3.4. Здійснювати періодичні перевірки роботи органів охорони
здоров'я щодо виконання цього наказу, результати виносити на
розгляд колегій, апаратних нарад.
 
   3.5. Протягом 2004 року проаналізувати та здійснити заходи,
спрямовані на вдосконалення нормативно-правової бази щодо надання
неонатологічної допомоги у дитячих лікарнях.
 
   4. Управлінню освіти та науки (Волосовець О.П.) забезпечити
формування державних замовлень на науково-дослідні роботи  з
актуальних  питань  стаціонарної  акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги.
 
   5. Управлінню освіти та науки (Волосовець О.П.), Управлінню
організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р.О.)
протягом 2004-2005 рр. організувати розробку та впровадження в
програми післядипломної підготовки лікарів-акушерів-гінекологів,
лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів питань медичної
психології.
 
   6. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям
(Моісеєнко Р.О.), Центру медичної статистики (Голубчиков М.В.)
внести  зміни  до  звітно-облікової документації щодо роботи
акушерсько-гінекологічних стаціонарів відповідно до вимог цього
наказу та рекомендацій ВООЗ.
 
   7. Вважати такими, що:
 
   7.1. не застосовуються на території України накази МОЗ СРСР
від 08.04.1980 р. N 360 "Об утверждении положений о работниках
родильних  домов и женских консультаций (отделений)" та від
09.01.1986 р. N 55 "Об организации работы родильных  домов
(отделений)".
 
   7.2. втратили чинність затверджені наказом МОЗ України від
05.01.1996 р. N 4 ( v0004282-96 ) "Про організацію та забезпечення
медичної  допомоги новонародженим в Україні": Iнструкція про
відділення спільного перебування матері і дитини в пологовому
будинку,  Положення  про відділення неонатального догляду та
лікування новонароджених акушерського стаціонару, Положення про
відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку,
Методичні рекомендації щодо  догляду  за  новонародженими  в
акушерських стаціонарах, Методичні рекомендації щодо догляду за
новонародженими в обсерваційних післяпологових відділеннях.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.М.Орду.
 
 В.о. Міністра                   В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   29.12.2003 N 620
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
       щодо організації надання стаціонарної
      акушерсько-гінекологічної та неонатологічної
               допомоги
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Загальні   принципи   організації   стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги базуються на
концепції  ВООЗ  щодо  раціонального ведення пологів (1996),
Концепції безпечного материнства, а також на державних засадах
щодо здійснення активної демографічної політики.
 
   1.2. Стаціонарна акушерсько-гінекологічна та неонатологічна
допомога в Україні здійснюється  в  акушерсько-гінекологічних
відділеннях районних, центральних районних, міських, обласних
лікарень, міських пологових будинках, перинатальних центрах, IПАГ
АМН України і є доступною для всіх верств населення.
 
   1.3. Територія обслуговування пологового будинку (відділення)
визначається органами охорони здоров'я. Пацієнтці та її сім'ї має
бути забезпечено право обирати стаціонар та лікаря за наявності
умов та у відповідному порядку.
 
   1.4. Амбулаторна  акушерська  допомога  у  відомчих  та
лікувально-профілактичних закладах недержавної форми власності
надається за умови наявності в їх структурі пологового стаціонару.
В інших випадках вагітні скеровуються до лікувально-профілактичних
закладів державної форми власності за місцем проживання.
 
   1.5. Стаціонарна акушерсько-гінекологічна та неонатологічна
допомога пацієнтам на всіх рівнях організується цілодобово.
 
   1.6. Право     на     отримання     невідкладної
акушерсько-гінекологічної допомоги пацієнтці має бути забезпечено
в  лікувально-профілактичних закладах незалежно від місця її
проживання, за необхідності - з "розгортанням" операційної у
терміни надання ургентної допомоги.
 
   1.7. Госпіталізація вагітних, роділь, гінекологічних хворих в
акушерсько-гінекологічний стаціонар здійснюється за направленням
лікарів  швидкої  медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічних

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн