Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення плати за видачу ліцензій

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)

Розпорядження № 188 від 29.12.2003

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.12.2003 N 188
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 лютого 2004 р.
                   за N 240/8839
 
 
      Про встановлення плати за видачу ліцензій
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
        комісії з регулювання ринків фінансових послуг
   N 4083 ( z0632-05 ) від 27.05.2005
   N 5227 ( z0083-06 ) від 29.12.2005 )
 
 
   Відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпункту 9 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292  ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Встановити плату за видачу ліцензій на провадження певних
видів фінансових послуг, яка сплачується одноразово за весь строк
дії  ліцензії (крім ліцензій на проведення конкретного виду
страхування  та  ліцензії  на  провадження  діяльності  з
адміністрування  недержавних пенсійних фондів), відповідно до
розрахунку розміру плати за кожний рік користування ліцензією на
провадження певного виду фінансових послуг (додаток 1).
 
   Установити, що плата за видачу ліцензії на провадження
діяльності  з  адміністрування  недержавних  пенсійних фондів
сплачується при її одержанні одноразово в розмірі 30 000 грн.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5227 ( z0083-06 )
від 29.12.2005 )
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4083 ( z0632-05 )
від 27.05.2005, N 5227 ( z0083-06 ) від 29.12.2005 )
 
 
   ( Пункт 2 виключено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4083 ( z0632-05 )
від 27.05.2005 )
 
 
   2. Встановити плату за переоформлення ліцензії та видачу
дубліката ліцензії відповідно до розміру плати за переоформлення
ліцензії та за видачу дубліката ліцензії (додаток 2).
 
   3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг  (Хоружому  С.Г.),  Юридичному  управлінню
(Ткаченко Д.В.)  забезпечити  подання  цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації  та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                    Л.Мусіна
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підпиємництва             Ю.А.Авксентьєв
 
 
                   Додаток 1
                   до Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   29.12.2003 N 188
 
 
               РОЗМІР
     плати за кожний рік користування ліцензією на
      провадження певного виду фінансових послуг
 
------------------------------------------------------------------
| N | Вид діяльності з надання фінансових послуг  |Розмір плати|
|з/п|                        |за один рік |
|  |                        |  (грн.)  |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 1 |Діяльність кредитної спілки із залучення    |200     |
|  |внесків (вкладів) членів кредитної спілки   |      |
|  |на депозитні рахунки              |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 2 |Діяльність об'єднаної кредитної спілки     |1 000    |
|  |із залучення внесків (вкладів) членів кредитної|      |
|  |спілки на депозитні рахунки          |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 3 |Діяльність кредитної спілки з надання     |400     |
|  |фінансових кредитів за рахунок залучених    |      |
|  |коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної|      |
|  |спілки на депозитні рахунки          |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 4 |Діяльність об'єднаної кредитної спілки     |2 000    |
|  |з надання фінансових кредитів за рахунок    |      |
|  |залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів|      |
|  |кредитної спілки на депозитні рахунки     |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 5 |Діяльність з надання фінансових послуг,    |10 000   |
|  |що передбачають пряме або опосередковане    |      |
|  |залучення фінансових активів від фізичних осіб |      |
|  |(крім видів діяльності, зазначених у пунктах  |      |
|  |1-7 цього додатка)               |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 6 |Діяльність з надання фінансових кредитів    |10 000   |
|  |за рахунок залучених коштів (крім кредитних  |      |
|  |спілок)                    |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 7 |Діяльність тимчасової адміністрації фінансової |1 000    |
|  |установи                    |      |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4083
( z0632-05 ) від 27.05.2005, N 5227 ( z0083-06 ) від 29.12.2005 )
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
 
                   Додаток 2
                   до Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   29.12.2003 N 188
 
 
               РОЗМІР
         плати за переоформлення ліцензії
         та за видачу дубліката ліцензії
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Вид діяльності з надання фінансових послуг  |Розмір плати|
|з/п|                        |  (грн.)  |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 1 |Адміністрування недержавних пенсійних фондів  |2 000    |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 2 |Діяльність кредитної спілки із залучення    |100     |
|  |внесків (вкладів) членів кредитної спілки   |      |
|  |на депозитні рахунки              |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 3 |Діяльність об'єднаної кредитної спілки     |500     |
|  |із залучення внесків (вкладів) членів кредитної|      |
|  |спілки на депозитні рахунки          |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 4 |Діяльність кредитної спілки з надання     |200     |
|  |фінансових кредитів за рахунок залучених    |      |
|  |коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної|      |
|  |спілки на депозитні рахунки          |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 5 |Діяльність об'єднаної кредитної спілки     |1 000    |
|  |з надання фінансових кредитів за рахунок    |      |
|  |залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів|      |
|  |кредитної спілки на депозитні рахунки     |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 6 |Діяльність з надання фінансових послуг,    |2 000    |
|  |що передбачають пряме або опосередковане    |      |
|  |залучення фінансових активів від фізичних осіб |      |
|  |(крім видів діяльності, зазначених у пунктах  |      |
|  |1-5 цього додатка)               |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 7 |Діяльність з надання фінансових кредитів    |2 000    |
|  |за рахунок залучених коштів (крім кредитних  |      |
|  |спілок)                    |      |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 8 |Діяльність тимчасової адміністрації фінансової |500     |
|  |установи                    |      |
------------------------------------------------------------------
(  Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4083
( z0632-05 ) від 27.05.2005 )
 
 Голова Комісії                      В.Суслов

<< Главная страницаУкраина онлайн