Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 9

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

            МIЖГАЛУЗЕВI УМОВИ
              оплати праці
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 9
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
      оплати праці працівників наукових установ
           та проектних організацій
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 10
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників підприємств (об'єднань)
     та організацій житлово-комунального господарства
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 11
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
    оплати праці працівників установ охорони здоров'я
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 12
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
         оплати праці працівників установ
            і організацій освіти
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 13
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
         оплати праці працівників установ
           і організацій культури
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 14
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
         оплати праці працівників установ
       і організацій фізичної культури і спорту
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 15
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників підприємств торгівлі
          та громадського харчування
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 16
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
           оплати праці працівників
        електроенергетичної промисловості
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 17
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
    оплати праці працівників комунального господарства
       та побутового обслуговування населення
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 18
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
           оплати праці працівників
         міського електричного транспорту
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 19
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
      оплати праці працівників охорони підприємств
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 20
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
        оплати праці працівників об'єднань
           сільського господарства
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 21
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників підприємств і об'єднань
        з видобування та перероблення торфу
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 22
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
       оплати праці працівників промисловості
    будівельних матеріалів, виробництва м'якої покрівлі
         та деревообробної промисловості
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 23
                   до Умов оплати праці
 
 
               ПОРЯДОК
     застосування для робітників на підземних роботах
     у діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах
      з шкідливими і важкими, особливо шкідливими
      і важкими умовами праці підвищених годинних
             тарифних ставок
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 24
                   до Умов оплати праці
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про установлення доплат і надбавок до тарифних
     ставок (окладів), посадових окладів працівників
        підприємств вугільної промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 25
                   до Умов оплати праці
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          з організації оплати праці
       на підприємствах вугільної промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 26
                   до Умов оплати праці
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про преміювання працівників
       на підприємствах вугільної промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 27
                   до Умов оплати праці
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок виплати працівникам
         винагородження за вислугу років
       на підприємствах вугільної промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 28
                   до Умов оплати праці
 
 
               ПОРЯДОК
      віднесення державних холдингових компаній,
     виробничих об'єднань, підприємств, організацій
      вугільної промисловості і їхніх структурних
     підрозділів до груп з оплати праці керівників
              і фахівців
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 29
                   до Умов оплати праці
 
 
               ПОРЯДОК
       встановлення доплат за роботу у важких
      і шкідливих та особливо важких і особливо
        шкідливих умовах праці працівникам
        підприємств вугільної промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 30
                   до Умов оплати праці
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про грошове забезпечення особового складу
      Державної воєнізованої гірничорятувальної
         служби у вугільній промисловості
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 31
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
           оплати праці працівників
          Центрально-Західної Компанії
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 32
                   до Умов оплати праці
 
 
               ПЕРЕЛIК
      галузевих нормативних матеріалів з праці,
       які належить централізовано розробити
     для підприємств вугільної промисловості України
       в 2004-2007 рр. відповідно до Постанови
       Кабінету Міністрів від 18.03.03 р. N 356
             ( nb001558-01 )
 
 
                   Додаток 33
                   до Умов оплати праці
 
 
               ПЕРЕЛIК
      галузевих норм і нормативів трудових затрат,
     обов'язкових для застосування на підприємствах
         вугільної промисловості України
             ( nb001558-01 )

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн