Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 7

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

 
   12.18. У випадку смерті від загального захворювання або
нещасного випадку в побуті робітника або пенсіонера, останнім
місцем роботи якого було Підприємство, витрати, пов'язані з
похоронами, здійснюються за рахунок коштів Підприємства на умовах
і в порядку, визначених колективним договором.
   Сім'ї померлого робітника виплачується допомога в розмірі
одного  середньомісячного  заробітку померлого, але не менше
соціальної  податкової  пільги.  Сім'ї  померлого  пенсіонера
Підприємства виплачується допомога в розмірі соціальної податкової
пільги. Ці виплати здійснюються за рахунок коштів Підприємства на
умовах і в порядку, визначеному колективним договором.
 
   12.19. У  випадку  загибелі  працівника  на виробництві,
Підприємство виплачує його батькові та матері (кожному), що живуть
окремо, одноразову допомогу - по три середньомісячних заробітки за
рахунок валових витрат.
 
   12.20. Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується
при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу на
основі медичного висновку в зв'язку із захворюванням, або при
догляді за хворим членом сім'ї, карантині, санаторно-курортному
лікуванні та протезуванні в розмірі 100 відсотків середнього
заробітку  незалежно  від стажу роботи, без обмеження двома
тарифними ставками.
   У випадках,  коли розмір допомоги перевищує передбачений
діючим положенням, додаткова сума виплачується за рахунок коштів
Підприємства на підставі колективного договору.
 
   12.21. виключено
 
   12.22. Потерпілому або сім'ї загиблого видається на руки
повний розрахунок всіх виплат з витягами з нормативних документів,
угод  і  колдоговорів, а також протоколів комісій. Повторне
засідання комісії з розглядання претензій потерпілих або сімей
загиблих здійснюється не раніше, ніж через місяць, і не пізніше,
ніж через два місяці після вручення  їм  указаного  пакета
документів.
 
   12.23. Сторона  власників  зобов'язується  не  допускати
прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому
власнику  об'єктів  соціально-культурної  сфери, які належать
Підприємствам, без погодження  з  відповідними  профспілковими
органами.
 
   12.24. З метою підвищення престижності шахтарської праці
Власник встановлює на умовах, визначених колективним договором,
щомісячну стипендію (винагороду) у розмірі не менше 100 грн.
повним кавалерам "Шахтарської Слави" або "Шахтарської доблесті" і
не  менше  200 грн. повним кавалерам "Шахтарської Слави" і
"Шахтарської доблесті", які працюють на Підприємстві. На умовах
визначених колективним договором Власник може розповсюдити надання
цієї винагороди також на осіб, які є непрацюючими пенсіонерами.
Почесні і заслужені шахтарі України та СРСР, Герої України, Герої
Соціалістичної Праці отримують від підприємства де вони працюють
щомісячну винагороду у розмірі не менше 300 грн.
   На умовах визначених колективним договором Власник  може
розповсюдити  надання цієї винагороди також на осіб, які є
непрацюючими пенсіонерами. Особам, які мають підстави на отримання
декілька стипендій, встановлюється одна - найбільша.
 
   12.25. виключено.
 
   12.26. Підприємства організують суворий документальний облік
щодо надання побутового палива особам, які мають право  на
отримання пільгового побутового палива, з визначенням невивезених
протягом календарного року з вини Підприємства обсягів палива по
кожному вуглеотримувачу у якості боргу Підприємства, якій належить
до погашення у відповідності до узгодженого з профкомом графіку.
 
   12.27. На умовах визначених колективним договором і  за
рахунок коштів Підприємства Власник (роботодавець) може надавати
пенсіонерам, інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на
підприємстві, право користування на рівні з робітниками усіма
видами соціальних пільг.
 
   12.28. Передачу об'єктів  соціальної  інфраструктури,  що
знаходяться  на балансі вугледобувних підприємств до міської
комунальної власності здійснювати в технічному стані, в якому
знаходиться об'єкт на момент передачі та забезпечити бюджетне
фінансування на проведення капітального ремонту тих об'єктів, що
передаються.
 
       13. Зобов'язання галузевих Профспілок
 
   13.1. Сприяти реалізації Угоди і виконувати пункти взятих на
себе зобов'язань.
 
   13.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на
Підприємствах законодавства про оплату праці та зобов'язань за
колективними договорами, взаємодіяти з цих питань з органами
Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про
працю Мінпраці України, вживати заходів щодо усунення порушень в
межах своїх прав та повноважень.
 
   13.3. Здійснювати контроль за станом охорони праці та техніки
безпеки на Підприємствах галузі,  додержанням  адміністрацією
законодавства та інших нормативних актів з охорони праці.
 
   13.4. Постійно аналізувати практичне застосування законів і
підзаконних актів з охорони праці, брати участь у розробці та
перегляді правил і норм в сфері охорони праці.
 
   13.5. Проводити  попередній нагляд за ходом будівництва,
реконструкції та технічного переозброєння об'єктів господарського
призначення з метою забезпечення додержання правил і норм охорони
праці та охорони навколишнього середовища в період експлуатації.
 
   13.6. Здійснювати контроль за вводом до експлуатації об'єктів
виробничого призначення, житла і соцкультпобуту відповідно до
планів і встановлених термінів, беручи участь у спільних комісіях
з їхнього приймання.
 
   13.7. Укладати договори на оздоровлення трудящих і членів
їхніх сімей.
 
   13.8. Забезпечувати виконання взятих зобов'язань та норм
чинного законодавства стосовно своїх членів Профспілки.
 
   13.9. Забезпечувати   профспілкові  організації  галузі
методичними рекомендаціями з розробки і укладання колективних
договорів.
 
   13.10. Проводити навчання профспілкового активу і надавати
практичну допомогу з питань організації проведення колдоговірних
компаній, а також захисту соціальних інтересів трудящих.
 
   13.11. Сприяти розв'язанню трудових конфліктів і забезпеченню
соціального партнерства.
 
   13.12. Домогатися від профспілкових комітетів застосування
ними в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення
контролю за виконанням Роботодавцями зобов'язань у сфері праці,
зокрема,  стосовно примусового стягнення заробітної плати та
розірвання на вимогу профспілкового органу трудового договору
(контракту) з керівником у разі невиконання ним умов колективного
договору та порушення законодавства про працю.
 
   13.13. Надавати працівникам безоплатну правову допомогу з
питань законодавства про працю, соціального страхування, охорони
праці, відшкодування шкоди,  заподіяної  каліцтвом  тощо,  в
необхідних випадках представляти інтереси працівників в судових та
інших державних органах та при вирішенні спірних питань  з
Роботодавцями.
 
   13.14. Iнформувати Кабінет Міністрів України, Мінвуглепром,
та інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства,
усунення яких потребує державного втручання.
 
   13.15. Разом  з  органами  державної виконавчої влади і
місцевого самоврядування, творчими спілками, благодійними фондами
забезпечувати організацію  і  проведення  галузевих  оглядів,
фестивалів самодіяльного  мистецтва  і  народної  творчості,
спартакіад  та  масових  спортивних  змагань  інших  заходів
культурно-освітнього і фізкультурно-оздоровчого спрямування.
 
   13.16. Разом з Стороною Власників (роботодавців), органами
державної виконавчої влади, керівниками Підприємств забезпечити
щорічне функціонування не менш, як 45 стаціонарних  дитячих
оздоровчих центрів, в яких оздоровлювати влітку понад 40 тисяч
дітей та учнівської молоді.
 
   13.17. Організовувати   під   час   зимових   канікул
новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді.
 
   14. Гарантії прав профспілкових органів і працівників
 
   14.1. Зобов'язання Власника (роботодавця) й посадових осіб.
   14.1.1. Власник (роботодавець) або уповноважений ним орган,
державні та господарські органи і посадові особи, на своєму рівні
зобов'язані додержуватись прав Профспілок, передбачених чинним
законодавством, Угодою і колдоговорами, а також:
   - сприяти діяльності Профспілок і організацій Роботодавців,
їхньої  консолідації в об'єднання з метою формування сторін
соціального партнерства на всіх рівнях  колективно-договірних
відносин при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування
Профспілок під впливом Роботодавців чи організацій Роботодавців
або підтримання Профспілок шляхом фінансування чи іншим шляхом з
метою поставити їх під контроль Роботодавців чи організацій
Роботодавців;
   - створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності
Профспілок та організацій Роботодавців визначених законодавством;
   - сприяти укладанню Угоди на галузевому рівні та колективних
договорів на Підприємствах усіх форм власності, що перебувають у
сфері дії Сторін, а також приведенню їх положень у відповідність з
цією Угодою.
   14.1.2. Власник  (роботодавець),  Підприємства  або  їхні
посадові  особи,  за  вимогою виборних профспілкових органів
відповідних рівнів, надають Профспілкам (з метою реалізації ними
статутних завдань):
   - інформацію, пов'язану з діяльністю Підприємств, в тому
числі статистичну звітність;
   - доступ на Підприємства, на яких працюють члени Профспілок;
   - оперативний  селекторний  зв'язок  між  регіонами  і
підприємствами, що проводиться спільно з господарськими органами -
безоплатно, а в решті випадків - за рахунок коштів Профспілок;
   - можливість розміщувати офіційну інформацію профорганів у
приміщеннях і на територіях Підприємств у доступних для людей
місцях;
   - профспілковому органу Підприємства без оплати - обладнані
приміщення з повним обслуговуванням, засоби зв'язку і транспорт, а
також для тимчасового користування комп'ютерну техніку.
   14.1.3. Будівлі, приміщення, споруди, що перебувають  на
балансі Підприємства  та  призначені  для  ведення статутної,
культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної, спортивної роботи
серед працівників галузі та членів їхніх сімей, надаються в
користування профспілковому органу на його прохання. Господарське
утримання, ремонт,  опалення, освітлення, зв'язок, прибирання,
охорона, а також обладнання будівель, приміщень і споруд, указаних
вище, проводиться за рахунок Підприємств.
   На вимогу профспілкового органу за спільним рішенням сторін
ці  об'єкти  передаються в оренду профспілковому органу або
створеному ним підприємству в установленому законом порядку.
   У дитячих оздоровчих таборах (центрах), що знаходяться на
балансі або в управлінні Підприємства, господарські витрати на
його утримання здійснюються за рахунок Підприємства.
   14.1.4. Підприємства і організації у відповідності до ст. 44
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ) зобов'язані щомісячно  відраховувати
грошові кошти  профспілковим  органам  на  культурно-масову,
фізкультурну і оздоровчу роботу, а також на утримання оздоровчих
установ культури і спорту, розмір яких визначається колективним
договором, але не менше 0,6 % фонду оплати праці, з віднесенням
всіх сум на валові витрати, а для установ, що фінансуються з
бюджету - за рахунок бюджетних коштів.
   Крім того,  на  тих  же підставах додатково проводяться
відрахування на здійснення галузевих оздоровчих, спортивних та
культурно-масових програм, в розмірі не менше 0,15% фонду оплати
праці, з віднесенням всіх сум на валові витрати, а для установ, що
фінансуються з бюджету - за рахунок бюджетних коштів.
   Власники разом з Профспілками будуть здійснювати постійний
контроль дотримання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) відносно
відрахування  Підприємствами  коштів  первинним  профспілковим
організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше
обумовленого в даній Угоді.
   14.1.5. Членам  виборних  органів  Профспілок  і  іншим
профспілковим працівникам, не звільненим від роботи, надається на
умовах, визначених колективним договором, вільний від роботи час
із збереженням середнього заробітку для виконання громадських
обов'язків  в  інтересах колективу, а також на час їхнього
профспілкового навчання.
   14.1.6. Роботодавець,  або  уповноважений  ним  орган,
зобов'язаний надавати допомогу (представляти запитувані необхідні
довідки, документи, локальні нормативні акти) правовій інспекції
праці,  профспілковій  юридичній  консультації,  громадським
захисникам і уповноваженим Профспілок, діяльність яких спрямована
на захист громадянських і трудових прав членів Профспілок.
   14.1.7. Роботодавець  сприяє  профспілковій організації в
питаннях  безготівкового  збирання  профспілкових  внесків  і
перерахування  їх  на  розрахунковий  рахунок  профспілкової
організації Підприємства в порядку і на умовах,  визначених
колективним договором, пропорційно сплаченій заробітній платі. У
випадку невиконання зазначених обов'язків Підприємство виплачує,
відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
штрафні санкції профспілковому комітету за кожен прострочений день
перерахування  профспілкових внесків на розрахунковий рахунок
профспілкового комітету у розмірі облікової ставки Національного
банку  України. Профспілковий комітет Підприємства має право
звернутися до суду  з  питань,  пов'язаних  з  невиконанням
Роботодавцем цих зобов'язань.
   14.1.8. Сторона  Власників  (роботодавців),  Підприємства
надають  допомогу  в  питаннях реалізації Профспілками своїх
статутних, програмних завдань і наданих законодавством прав, у
тому числі і шляхом залучення повноважних представників Профспілок
до участі в засіданнях колегії Мінвуглепрому, радах директорів
компаній і об'єднань, селекторних нарадах тощо.
   14.2. Гарантії для обраних до органів Профспілок трудящих, не
звільнених від виробничої діяльності (роботи):
   14.2.1. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і
не звільнені від виробничої діяльності (роботи), не можуть бути
притягнуті до дисциплінарного стягнення без попередньої згоди
профспілкового  органу,  членами  якого  вони  є,  керівники
профспілкових органів у підрозділах Підприємства - без попередньої
згоди  відповідного профспілкового органу на підприємстві, а
керівники профспілкових органів на Підприємстві, профорганізатори
без попередньої згоди відповідного профспілкового органу.
   14.2.2. Звільнення  за  ініціативою  Роботодавця  або
уповноваженого ним органу осіб, обраних до складу профспілкових
органів і не звільнених від роботи, допускається крім додержання
загального  порядку звільнення, лише після попередньої згоди
профспілкового органу, членами якого вони є, а голів і членів
профспілкових органів на Підприємстві (об'єднанні) - за згодою
відповідного об'єднання Профспілок.
   Такий порядок звільнення за указаними особами зберігається
протягом 2-х років після виходу з профспілкового органу внаслідок
закінчення терміну обрання.
   14.2.3. Члени виборних профспілкових органів звільняються від
виробничої роботи з оплатою середнього заробітку за рахунок коштів
Профспілки, на час участі делегатом в роботі з'їздів, конференцій,
що скликаються Профспілками.
 
   14.3. Гарантії для обраних до профспілкових органів трудящих,
звільнених від виробничої діяльності (роботи):
   14.3.1. Працівникам, звільненим від роботи на виробництві
внаслідок обрання на виборні посади в профспілкові органі, за
їхньою  вимогою,  надається  після закінчення їхніх виборних
повноважень, попередня робота (посада), або рівнозначна їй, на
тому ж, або, за згодою працівника, іншому Підприємстві.
   14.3.2. Для указаних працівників  установлюється  порядок
звільнення, обумовлений п.14.2.2. цієї угоди, протягом 3 років
після виходу з профспілкового органу внаслідок закінчення терміну
обрання.
 
   14.4. Угода в повній мірі поширюється на виборних і найманих
працівників профспілкових організацій. Вони користуються всіма
правами працівників галузі і за ними зберігаються всі соціальні
гарантії та пільги, що передбачено ст. 41 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) у
порядку і на умовах, визначених колективним договором.
   До проекту  ліквідації Підприємства включаються погашення
заборгованості з профспілкових внесків та витрати, пов'язані із
забезпеченням  соціального  захисту  працівників Профспілкових
органів даного підприємства  відповідно  до  цієї  Угоди  і
законодавства.
   Забезпечення побутовим паливом або виплата компенсації за
спожиту електроенергію і газ працівникам профспілкових комітетів
підприємств  встановлюється  колективними  договорами   на
підприємствах,  працівникам територіальних комітетів і рад -
договорами між ними і холдинговими компаніями і об'єднаннями,
працівникам керівних органів профспілок галузі - колективними
договорами підприємств з видобутку  (переробки)  вугілля  та
вуглешахтобудівних підприємств, на яких вони працювали востаннє.
 
   14.5. Посадові особи, що винні в порушенні прав Профспілок,
або перешкоджають їхнім законним діям, несуть відповідальність у
порядку, встановленому законодавством.
 
   14.6. Працівникам Профспілок, що відвідують (для виконання
своїх службових обов'язків) робочі місця на Підприємствах, у
випадках одержання ними при цьому трудового каліцтва або іншого
пошкодження здоров'я,  проводяться  виплати  і  компенсації,
передбачені цією Угодою, за рахунок коштів Підприємства, на якому
одержане пошкодження, згідно з Актом розслідування нещасного
випадку.
 
   14.7. Пропозиції трудящих, що стосуються зміни трудових і
соціальних відношень з Роботодавцем, розглядаються адміністрацією
Підприємства або Власником (роботодавцем) після погодження з
відповідним профспілковим органом.
 
   14.8. Органи Профспілок мають право вимагати  призупинки
виконання рішень органів управління відповідних рівнів, якщо вони
суперечать змісту цієї Угоди. Орган управління, що допустив

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн