Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

   11.12. Мінвуглепром спільно з профспілками в 2008 р. підготує
і в установленому порядку внесе пропозиції щодо зміни чинного
законодавства з метою забезпечення фінансовими джерелами галузевих
гарантій і пільг для працівників і пенсіонерів ДВГРС, підприємств
вуглереструктуризації та гідрозахисту.
 
         12. У сфері соціальних гарантій
 
   Сторони погодились, що:
 
   12.1. При розробці проектів закриття Підприємств обов'язково
передбачити будівництво  житла  в  обсягах,  необхідних  для
переселення сімей із старого (ветхого) житла, які знаходяться на
балансі Підприємства на час передачі його до ліквідації, а також
аварійного житла, яке постраждало внаслідок попередньої діяльності
Підприємства або внаслідок його закриття, а також проведення робот
та виділення коштів на передачу в комунальну власність відомчих і
дошкільних закладів.
 
   12.2. Квартирна плата за старе (ветхе) відомче житло не
береться.
 
   12.3. Якщо при укладанні з працівником трудового договору
адміністрація Підприємства не має можливості надати йому житло
взагалі, або за установленою нормою, і якщо вказаний працівник
наймає житло, то Підприємство виплачує працівнику компенсацію за
тимчасове використання житла по найму за рахунок власних коштів
Підприємств, розміри якої обумовлюються в колективному договорі.
   Всі види матеріальної та фінансової допомоги, в тому числі на
зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам
Підприємства  за  рахунок його коштів відповідно до чинного
законодавства за згодою профкому та на  умовах,  визначених
колективним договором.
   Сприяти молоді у вирішенні житлових  проблем,  придбанні
товарів довгострокового користування шляхом виділення пільгових
кредитів на умовах, передбачених колективними  договорами  і
виходячи із можливостей підприємства.
   Здійснювати придбання  (купівлю)  квартир  для  сімей
працівників, які загинули на виробництві, якщо сім'я загиблого
потребувала покращання житлових умов згідно законодавства.
 
   12.4. Мінвуглепром разом з Профспілками у 2008 році надасть
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації ч. 5 ст. 43
Гірничого закону України ( 1127-14 ) щодо порядку надання допомоги
на оздоровлення та харчування працівників гірничих підприємств,
які зайняті на роботах з особливим характером праці, шкідливими та
важкими умовами праці.
 
   12.5. При  будівництві  нових вуглевидобувних Підприємств
проектами  обов'язково  передбачається  будівництво  об'єктів
соціальної інфраструктури відповідно до діючих соціальних норм.
 
   12.6. Жінкам, зайнятим на виробництві важкою фізичною працею,
встановити скорочений (на 5 годин) робочий тиждень із збереженням
заробітної плати та інших пільг за рахунок коштів Підприємства,
передбачених в колективних договорах.
 
   12.7. Не приймати жінок на важкі роботи і роботи з шкідливими
умовами праці, перелік яких установлений законодавством.
 
   12.8. Роботодавець  і  Профспілки будуть спільно сприяти
успішній роботі існуючих державних фондів соціального страхування,
контролювати додержання ними своїх зобов'язань перед трудящими
галузі. З цією метою Роботодавець зобов'язується фінансувати за
рахунок  власних коштів роботу довірених лікарів і правових
інспекторів, що перебувають у штаті  органів  Профспілок  з
розрахунку один довірений лікар і один правовий інспектор на
вугільну компанію (об'єднання).
   Обов'язкові види страхування, передбачені державою, але не
охоплені системою фондів державного  соціального  страхування,
здійснюються за рахунок коштів Підприємств. Вибір страховика та
умови страхування визначаються спільним рішенням представника
Роботодавця і профспілкових органів відповідного рівня.
 
   12.9. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується:
   - звернутися до Кабінету Міністрів України щодо надання
доручення Міністерству охорони здоров'я підготувати рішення про
визнання професійними  захворюваннями  для  всіх  підземних
працівників галузі та респіраторників ДВГРС: хронічного радикуліту
бурситу, варикозу, онкозахворювань шкіри і дихальних шляхів,
захворювань, пов'язаних з роботою в умовах підвищеної температури
та фінансування дослідницьких робіт за рахунок централізованих
бюджетних коштів на науково-дослідні роботи;
   - дати замовлення НДI медичної праці (м. Київ) і  НДI
медико-екологічних проблем  Донбасу  і вугільної промисловості
(м. Донецьк) на проведення дослідження з визначення професійними
захворюваннями  для  всіх  підземних  робітників  галузі  та
респіраторників ДВГРС: виразкової хвороби, геморою, ревматизму,
остеохондрозу, дискової   грижі,   меніска,   ангіодистонії,
поліартриту, простатиту, ішемічної хвороби серця (IХС).
   Розробити програму    збереження   мережі   закладів
соціально-культурного призначення, що знаходяться на  балансі
підприємств  усіх  форм  власності та забезпечують населення
відповідними послугами за місцем роботи та проживання (клуби,
будинки   та   палаци   культури,   масові   бібліотеки,
санаторії-профілакторії,  позашкільні,  фізкультурно-спортивні,
дитячі оздоровчі заклади тощо) розробити програму збереження цих
закладів та створення  належних  умов  для  їх  ефективного
функціонування.  Забезпечити  розробку  відповідних механізмів
економічного стимулювання суб'єктів господарської діяльності, які
утримують  на  своєму балансі об'єкти соціальної сфери, для
подальшого рішення питання щодо їх передачі у першу  чергу
профспілковим організаціям підприємств, за згодою сторін.
   У разі відмови трудових колективів від приватизації об'єктів
соціально-культурного призначення, Підприємства створюють належні
умови для подальшої передачі їх у комунальну власність громад,
відповідно  до  Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" від 03.03.05  N  2451-IV
( 2451-15 ).
 
   12.10. Порядок забезпечення паливом на побутові потреби і
компенсації витрат за спожиті електроенергію та газ працівниками і
пенсіонерами Підприємств вугільної промисловості встановлюється
колективними договорами на Підприємствах відповідно до Гірничого
закону України ( 1127-14 ), цієї Угоди, а також, (до приведення
нормативно-правових актів у відповідність до Гірничого закону),
чинною "Iнструкцією про порядок забезпечення трудящих виробничих
одиниць, підприємств і організацій вугільної промисловості паливом
на побутові потреби" від 11.05.76 р. Мінвуглепром за участю
Профспілок після прийняття змін до ч. 8 ст. 43 Гірничого закону
України протягом трьох місяців підготує і подасть на затвердження
в установленому порядку проект нормативно-правового акту про
порядок звільнення робітників і пенсіонерів гірничих підприємств
від сплати за використані електроенергію та газ.
   Безоплатне забезпечення вугіллям працівників і пенсіонерів
вугільної промисловості здійснюється за нормою 5,9 тонн на рік на
будинок або квартиру. Списки вуглеотримувачів складаються щорічно
з 1 по 15 грудня, станом на 1 грудня, підписуються за згодою з
профкомом керівником підприємства, головним бухгалтером, відділом
кадрів. На тих, що поступили пізніше складаються додаткові списки.
   Iнваліди і ветерани війни, інваліди праці вугледобувних,
вуглепереробних, шахтовуглебудівельних підприємств, та ветерани
праці, які відпрацювали в галузі необхідний термін, обумовлений
цим пунктом Угоди, сім'ї загиблих на виробництві, непрацюючі вдови
померлих працівників і пенсіонерів, що мають право на отримання
пенсії в зв'язку з втратою годувальника, забезпечуються вугіллям
вугледобувними,   вуглепереробними,   шахтовуглебудівельними
підприємствами безоплатно.
   Доставка палива інвалідам праці, батькам або вдовам загиблих
на Підприємствах вугільної промисловості проводиться безоплатно,
якщо вони не працюють.
   Безоплатне забезпечення вугіллям поширюється на пенсіонерів,
що живуть в Україні, незалежно від того, з якого Підприємства
вугільної промисловості України вони вийшли на пенсію, якщо вони
відпрацювали в галузі:
   - на підземних роботах чоловіки не менше 10 років, жінки -
7,5 років;
   - на роботах, пов'язаних з підземними умовами, чоловіки - не
менше 15 років, жінки - 12,5 років;
   - на роботах у технологічному ланцюжку і на поверхні діючих і
тих, що будуються, шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних
фабриках, в шахтовуглебудівельних підприємствах чоловіки не менше
20 років, жінки - 15 років.
   Ця категорія осіб забезпечується побутовим вугіллям  тим
Підприємством, з якого вони вийшли на пенсію. На Підприємствах, що
ліквідуються,  забезпечення  працівників  побутовим  паливом
здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
   Особи, які мають право на безоплатне забезпечення побутовим
вугіллям,  але пішли на пенсію з підприємств інших галузей
економіки України, забезпечуються паливом на побутові потреби
відповідно до ст. 43, 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) за
останнім місцем роботи на вуглевидобувному (перероблювальному) або
шахтовуглебудівельному Підприємстві.
   Категорії осіб, яким забезпечується  безоплатна  доставка
вугілля, установлюються колективними договорами на Підприємствах.
   Працівникам Підприємств з видобутку (переробки)  вугілля,
шахтовуглебудівельних підприємств, непрацюючим пенсіонерам цих
Підприємств, іншим особам, що мають право на безоплатне отримання
вугілля,  що відпрацювали вищевказаний термін, але живуть у
будинках з центральним або іншим непічним опаленням, компенсуються
витрати з оплати за комунальні послуги (за газ і електроенергію)
за фактичними витратами на один будинок або квартиру, але не
більше ніж на суму вартості установленої норми відпуску вугілля на
побутові потреби на рік.
   Право на безоплатне забезпечення вугіллям і його доставку
поширюється на непрацюючих інвалідів з дитинства після смерті
батьків, які за життя користувались цими пільгами, якщо це
передбачено колективним договором на Підприємстві.
   Пенсіонери, інваліди праці, сім'ї загиблих і померлих, що
одержували паливо на побутові потреби відповідно до діючих раніше
нормативних документів до набрання чинності Гірничого закону
України ( 1127-14 ) зберігають право на його одержання на
попередніх умовах (безоплатно або за пільговими цінами) згідно із
цією Угодою та Iнструкцією із забезпечення побутовим паливом.
Пільгова ціна побутового палива для осіб, визначених розділом II
інструкції 1976 р. встановлюється колективним  договором  на
Підприємстві, але не може перевищувати 50 % відпускної ціни, що
склалася по Підприємству.
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статті 5
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 1133-14 ) від 07.10.99 суми витрат, пов'язаних з безоплатним
наданням вугілля на побутові потреби і компенсації за газ і
електроенергію працівникам Підприємств вугільної промисловості,
непрацюючим пенсіонерам, що мають вищезазначений стаж роботи,
інвалідам із числа осіб, що одержали під час роботи на цих
Підприємствах каліцтво, професійне захворювання, а також інвалідів
загального захворювання, якщо вони користувались цим правом до
настання інвалідності, сім'ям загиблих  на  виробництві,  що
одержують пенсію в зв'язку з утратою годувальника, відносяться на
валові витрати Підприємств. Iнші витрати з забезпечення пільговим
побутовим  паливом  забезпечуються за рахунок власних коштів
Підприємств.
   Працівники інших Підприємств, не зазначених в цьому пункті,
забезпечуються пільговим паливом на побутові потреби за рахунок
власних коштів Підприємства відповідно до колективних договорів.
   Вугільні Підприємства  можуть  компенсувати  працівникам,
непрацюючим пенсіонерам та інвалідам, сім'ям загиблих вартість
комунальних послуг, не передбачених законодавством і цією Угодою,
за рахунок власних коштів, якщо це передбачено в колективному
договорі.
   Виключення із списків осіб, які мають право безкоштовного
отримання вугілля на побутові потреби, здійснюється спільним
рішенням керівництва підприємства та профспілкового комітету з
зазначенням обґрунтування.
   Мінвуглепром за участю Профспілок підготує та внесе Уряду
пропозиції щодо збереження права на отримання побутового палива
пенсіонерами   збанкрутілих  підприємств,  що  не  мають
правонаступників, які раніше користувалися правом на отримання
вугілля.
 
   12.11. Обов'язок з забезпечення паливом на побутові потреби
осіб, звільнених в зв'язку з ліквідацією Підприємства, виробничої
(структурної) одиниці покладається на правонаступника.
   Сторона Власників (роботодавців) відповідно до вимог ст. 45
Гірничого закону України ( 1127-14 ) підготує і внесе на розгляд
Кабінету  Міністрів  України  пропозицію  про  визначення
правонаступника із соціальних гарантій після повної ліквідації
вугільних Підприємств.
 
   12.12. В випадку неможливості виділення пільгового палива в
його товарному вигляді особам, що виїхали з вугільного регіону
після виходу на пенсію і мають на новому місті проживання потребу
в паливі, компенсується вартість вугілля за нормою, установленою
колдоговором Підприємства.
   Компенсацію вартості пільгового вугілля здійснює Підприємство
з якого працівник вийшов на пенсію, за  рахунком,  виданим
паливно-постачальною організацією (в межах норми та ціни вугілля,
діючої на Підприємствах згідно до колективних договорів), і заявою
пенсіонера.
 
   12.13. Мінвуглепром  разом  з Профспілками звернеться до
Верховної Ради України щодо:
   застосування ст. 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ), в
частині звільнення від оплати за  комунальні  послуги  (газ,
електроенергія)  працівників  гірничого  Підприємства,  що
ліквідується, оскільки у ст. 48 Гірничого закону ці пільги не
вказані;
   внесення змін в чинне законодавство у частині надання права
на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби працівників та
пенсіонерів державного підприємства, зайнятого обслуговуванням
водовідливних комплексів, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню
підтоплення територій після закриття шахт.
 
   12.14. Працівник, що відпрацював на Підприємствах галузі
безперервно 15 і більше років, при рівній кваліфікації має
переважне право залишення на роботі при вирішенні питання щодо
звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ).
 
   12.15. Працівнику, що має право на пенсію за віком чи по
інвалідності, при першому  його  звільненні  з  Підприємства
(структурного підрозділу,  відособленого  підрозділу,  філіалу,
товариства і др.) (незалежно від причин звільнення крім звільнення
за порушення законодавства, трудової дисципліни та правил техніки
безпеки) сплачується одноразова допомога, розмір якої залежить від
стажу роботи в галузі і середнього заробітку, але не менше:
 
 при стажі роботи в галузі понад (років)
 
 для жінок  для чоловіків
 
 - 7,5    - 10    -  одного середньомісячного заробітку;
 
 - 12,5   - 15    -  двох середньомісячних заробітків;
 
 - 17,5   - 20    -  трьох середньомісячних заробітків.
 
   Обчислення середньої  заробітної  плати для виплати цієї
одноразової допомоги здійснювати за аналогією до відповідного
обчислення за  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
08.02.1995 р. N 100 ( 100-95-п ).
   У випадку хвороби працівника перед виходом на пенсію за віком
або по інвалідності, що триває більш ніж 4 місяці, розмір
середньомісячного  заробітку  для  виплати  вказаної допомоги
встановлювати відповідно до середньої заробітної плати працівника
аналогічної  професії,  що склався у структурному підрозділі
(дільниці) Підприємства.
   Ця допомога сплачується незалежно і без урахування вихідної
допомоги, або інших компенсаційних виплат на які має право
працівник згідно з чинним законодавством.
   Про сплату цієї допомоги робиться відповідний запис  до
трудової книжки.
   Працівникам підземних медичних  пунктів  Підприємств  для
нарахування цієї допомоги, а також для забезпечення побутовим
паливом, до стажу роботи в галузі зараховується на підставі
відповідних записів у трудових книжках час роботи на вказаних
здравпунктах, незалежно від відомчої приналежності (чи перебували
вони на той час у штаті Підприємства, чи медичного закладу).
   Витрати на сплату одноразової допомоги відносяться на валові
витрати Підприємства.
   При звільненні працівника у зв'язку з скороченням штатів в
процесі реорганізації  або  ліквідації  Підприємства (філіалу,
структурного підрозділу) ця допомога виплачується за 1 рік 6
місяців до досягнення ним пенсійного віку.
   У випадку смерті працюючого пенсіонера ця одноразова допомога
виплачується членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - іншим
особам, які у відповідності до ст. 1227 ЦК України ( 435-15 )
мають право на успадкування.
 
   12.16. У випадку втрати здоров'я на виробництві з моменту
складання акту за формою Н-1 при травмуванні або  висновку
лікарсько-консультативної  комісії  (ЛКК)  щодо  професійного
захворювання потерпілому надається  Підприємством  матеріальна
підтримка на умовах, передбачених колективним договором за рахунок
власних коштів.
   Підприємство надає  допомогу  потерпілому  з установлення
ступеня втрати професійної працездатності.
 
   12.17. За працівником, що втратив працездатність в зв'язку з
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,
зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата на
весь період до відновлення працездатності або визнання його в
установленому порядку інвалідом. В випадку неможливості виконання
потерпілим  попередньої  роботи,  Роботодавець  зобов'язаний
забезпечити  відповідно  до  медичних  рекомендацій  його
перепідготовку і працевлаштування, установити пільгові умови і
режим роботи.
   Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком
на виробництві або професійним захворюванням зараховується до
загального стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також
до стажу роботи із шкідливими умовами, що дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.
   Відшкодування моральної шкоди проводиться Роботодавцем, якщо
небезпечні та шкідливі умови праці призвели до моральної втрати,
завданої  потерпілому,  порушення  його  нормальних  життєвих
стосунків, що вимагає від нього додаткових зусиль для організації
свого життя.
   Під моральною втратою потерпілого розуміється страждання,
нанесене працівнику внаслідок фізичного або психічного впливу, що
призвело до погіршення або позбавлення можливості реалізації ним
своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми,
інших негативних наслідків морального характеру.
   Відшкодування моральної шкоди можливе без втрати потерпілим
працездатності.
   Порядок відшкодування моральної шкоди визначається чинним
законодавством та відповідними нормативними документами.

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн