Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)

Наказ № 322 від 29.12.2003

<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 322
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2003 р.
                   за N 1255/8576
 
 
      Про внесення змін до Інструкції про порядок
      складання, видачі, реєстрації і зберігання
       державних актів на право власності на
        земельну ділянку і право постійного
        користування земельною ділянкою та
           договорів оренди землі
 
 
   З метою  приведення  Інструкції  у  відповідність  до
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
земельну  ділянку  і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів  оренди  землі,  затвердженої  наказом
Держкомзему України від 04.05.1999 N 43 ( z0354-99 )  "Про
затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації
і зберігання державних актів на право приватної власності на
землю, право колективної власності на землю, право власності на
землю і право постійного користування землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та
договорів оренди землі" (із змінами) та зареєстрованої Мін'юстом
України 04.06.1999 за N 354/3647, зміни:
   пункти 1.5, 1.10, 1.11, 1.20, 2.5, абзац десятий пункту 2.2
та додаток 8 вилучити;
   пункт 1.3 викласти у такій редакції: "Право оренди землі -
оформляється договором згідно із Законом України "Про оренду
землі" ( 161-14 );
   пункт 1.4 викласти у такій редакції: "Державний акт на право
власності на земельну ділянку та державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою видається на підставі рішення
Кабінету  Міністрів України, обласної, районної, Київської і
Севастопольської міських, міської, селищної, сільської ради, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної Київської
і Севастопольської міських державних адміністрацій";
   у пункті 1.8 слова "(сіл, селищ, міст)" виключити, а слова
"сільської,  селищної,   міської   ради"   замінити   на
"адміністративно-територіальні одиниці";
   у пункті 1.9 слова "у тимчасове користування (в тому числі на
умовах оренди) або", "(сіл, селищ, міст), договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)
або", "(села, селища, міста)" вилучити;
   у пункті 1.12 та 1.13 слово "товариствам" замінити словом
"об'єднанням";
   пункт 1.15 викласти у наступній редакції: "Розробку технічної
документації зі складання державного акта на право власності на
земельну ділянку або на право постійного користування земельною
ділянкою здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії
на  провадження  господарської  діяльності  щодо  проведення
землевпорядних  робіт,  або  територіальні  органи  земельних
ресурсів";
   абзац другий  пункту  1.16  доповнити  словами  "договір
відчуження земельної ділянки (договір купівлі-продажу, дарування,
міни, інші цивільно-правові угоди), рішення суду";
   абзац п'ятий, шостий, сьомий пункту 1.16 та абзац шостий
пункту 2.2 доповнити словами "(крім випадків відчуження земельної
ділянки із земель приватної власності)";
   у пункті 2.4 слова "або до твердих точок на місцевості"
замінити на слова "та до твердих точок на місцевості";
   пункт 2.14 викласти у такій редакції: "Державний акт на право
власності на земельну ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою складається у двох примірниках, підписується
органом, який прийняв рішення про передачу (надання) земельної
ділянки  у власність (постійне користування), та відповідним
державним органом земельних ресурсів. У разі відчуження земельних
ділянок із земель приватної власності державний акт на право
власності на земельну ділянку підписує відповідний державний орган
земельних  ресурсів на підставі копії відповідного договору,
вірність якої засвідчена нотаріусом".
 
   2. Начальнику Управління державного земельного кадастру та
державного реєстру прав на землю та нерухоме майно Кубаху С.М.
забезпечити подання даного наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                   А.С.Даниленко


<< Главная страницаУкраина онлайн