Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до наказів Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 929 від 29.12.2003

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 929
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 січня 2004 р.
                   за N 7/8606
 
 
         Про внесення змін і доповнень
         до наказів Держмитслужби України
       від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                       митної служби
     N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом  Президента  України  від  24.08.2000
N 1022/2000 ( 1022/2000 ), і з метою приведення нормативних актів
Держмитслужби України у відповідність до законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести такі зміни й доповнення до глави 2 Iнструкції про
порядок  заповнення вантажної митної декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247:
 
   1.1. Опис графи 4 "Відвантажувальні специфікації" вантажної
митної декларації (далі - ВМД) доповнити абзацом такого змісту:
   "Порядок використання специфікацій визначається  Державною
митною службою України".
 
   1.2. Опис графи 20 "Умови поставки" ВМД після абзацу другого
доповнити абзацом такого змісту:
   "При декларуванні товарів, що переміщуються трубопроводами,
лініями електропередачі, після скороченого літерного найменування
умов поставки обов'язково зазначається відповідно назва пункту
приймання-передачі чи назва пункту контролю таких товарів".
   У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий і п'ятий опису
особливостей заповнення  графи  вважати  відповідно  абзацами
четвертим, п'ятим і шостим.
 
   1.3. Пункти 3.1, 3.2 і 3.3 опису графи 47 "Нарахування мита
та митних платежів" ВМД викласти в такій редакції:
   "3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах,
то:
   вартість товару за встановленою імпортером  максимальною
роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану
вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких
товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану
вартість і акцизного збору).
 
   3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому
еквіваленті до одиниці виміру товару, - кількість товару, заявлена
в графі 31, у відповідних одиницях виміру та обліку.
 
   3.3. Якщо акцизний збір нараховується умовно,  -  митна
вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно
нарахованого мита".
 
   2. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора процедур
переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі
змінами й доповненнями):
 
   2.1. У розділі 1 цього Класифікатора ( z0443-97 ):
   2.1.1. Назви митних режимів "Випуск у вільний обіг" і "Вільна
митна зона" замінити відповідно назвами "Iмпорт" і "Спеціальна
митна зона".
   2.1.2. Назви митних режимів "Переробка на митній території" і
"Переробка за межами митної території" після слів "території"
доповнити словом "України".
   2.1.3. Назву митного режиму "Знищення" доповнити словами "або
руйнування".
 
   2.2. У розділі 2 цього Класифікатора ( z0443-97 ):
   2.2.1. Найменування особливостей поставки товарів "Товари, що
переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком до
1 року" і "Товари, що переміщуються відповідно до договорів
лізингу (оренди) строком більше ніж на 1 рік" замінити відповідно
найменуваннями  "Товари,  що  переміщуються  за  договорами
оперативного лізингу (оренди)" і "Товари, що переміщуються за
договорами фінансового лізингу (оренди)".
   2.2.2. Доповнити  розділ,  установивши  такі  особливості
поставки товарів:
 
"
------------------------------------------------------------------
 54¦Переміщення транспортних засобів за договорами    ¦ 46  ¦
  ¦фрахтування (чартеру)                ¦    ¦
---+-----------------------------------------------------+-------¦
55 ¦Вивезення продуктів переробки, виготовлених з    ¦ 49  ¦
  ¦давальницької сировини, купленої іноземним      ¦    ¦
  ¦замовником на території України           ¦    ¦
---+-----------------------------------------------------+-------¦
56 ¦Переміщення через митний кордон України відходів   ¦ 51  ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   3. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора митних
органів (та їх структурних підрозділів), затвердженого наказом
Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами
й доповненнями):
 
   3.1. У пункті 2.1 цього Класифікатора ( z0443-97 ) назви та
коди структурних підрозділів митного поста "Ратне" Волинської
митниці "Пулемець - Томашівка" і "Піща - Олтуш" виключити.
 
   3.2. Пункт 2.4 цього Класифікатора ( z0443-97 ) доповнити
такими назвами й кодами структурних підрозділів митного поста
"Ягодин" Ягодинської митниці:
 
"
------------------------------------------------------------------
¦Пулемець - Томашівка                 ¦205020311¦
¦------------------------------------------------------+---------¦
¦Піща - Олтуш                     ¦205020421¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   3.3. Пункт 17 цього Класифікатора ( z0443-97 ) викласти в
такій редакції:
 
"
------------------------------------------------------------------
 17¦Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту      ¦ 12700 ¦
  ¦Держмитслужби України                ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   4. Унести  такі  зміни  й  доповнення  до Класифікатора
документів, затвердженого наказом Держмитслужби  України  від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й доповненнями):
 
   4.1. Доповнити цей Класифікатор ( z0443-97 ) такими кодами й
найменуваннями документів:
   4.1.1. Розділ 0 після коду й найменування документа "0031
Довідка про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної
власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою":
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 0032  ¦Періодична митна декларація              ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 0033  ¦Тимчасова декларація                 ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 0034  ¦Неповна декларація                  ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 0035  ¦Декларація митної вартості-1             ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 0036  ¦Декларація митної вартості-2             ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 0037  ¦Декларація митної вартості-3             ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   4.1.2. Розділ 6 після коду й найменування документа "6044
Гарантійний документ незалежного фінансового посередника":
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 6101  ¦Дозвіл на реекспорт                  ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 6110  ¦Дозвіл уповноваженого контрольного органу       ¦
¦     ¦влади на знищення або руйнування товарів       ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   4.1.3. Розділ 9:
   а) після  коду  й найменування документа "9008 Акт про
прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним
контролем":
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 9009  ¦Акт про знищення (руйнування) товарів         ¦
------------------------------------------------------------------
                                ";
 
   б) після коду й найменування документа "9011 Касовий ордер":
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 9012  ¦Довідка банку про надходження валютних коштів     ¦
¦     ¦на рахунок українського продавця сировини       ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9013  ¦Заявка-розрахунок на купівлю марок акцизного збору  ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9014  ¦Декларація про встановлені виробником або       ¦
¦     ¦імпортером максимальні роздрібні ціни         ¦
¦     ¦на підакцизні товари                 ¦
------------------------------------------------------------------
                                ";
 
   в) після коду 9105 й опису "Резервна позиція":
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 9200  ¦Заява (дозвіл)                    ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9201  ¦Заява про надання дозволу на розміщення товарів    ¦
¦     ¦у митний режим переробки (дозвіл)           ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9202  ¦Заява про застосування митного режиму знищення або  ¦
¦     ¦руйнування до товарів, що перебувають під митним   ¦
¦     ¦контролем (дозвіл)                  ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9203  ¦Заява про надання дозволу на поміщення товарів,    ¦
¦     ¦що перебувають під митним контролем, у митний     ¦
¦     ¦режим відмови на користь держави (дозвіл)       ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9204  ¦Заява про надання дозволу на випуск у вільний обіг  ¦
¦     ¦товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (дозвіл) ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9205  ¦Заява про надання дозволу на подання періодичної   ¦
¦     ¦митної декларації (дозвіл)              ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9206  ¦Заява про допущення товарів до переміщення через   ¦
¦     ¦митний кордон України в митному режимі тимчасового  ¦
¦     ¦ввезення (вивезення) (дозвіл)             ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9207  ¦Резервна позиція                   ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9208  ¦Резервна позиція                   ¦
¦---------+------------------------------------------------------¦
¦ 9209  ¦Резервна позиція                   ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   4.2. У розділі 6 цього Класифікатора ( z0443-97 ) опис
"Резервна позиція" коду "6005" замінити описом "Дозвіл на імпорт".
 
   5. Класифікатор способів розрахунку, затверджений наказом
Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами
й доповненнями), доповнити таким  кодом  і  назвою  способу
розрахунку:
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 19    ¦Нарахування податків при поданні на товари      ¦
¦     ¦періодичної митної, тимчасової чи неповної      ¦
¦     ¦декларацій                      ¦
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
 
   { Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
   { Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
   8. Управлінню  митних  режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   9. Iнформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у 14-денний строк після державної реєстрації наказу доопрацювати
відповідне програмне забезпечення з урахуванням змін, унесених цим
наказом.
 
   10. Установити, що цей наказ набирає чинності через 14 днів
після його державної реєстрації.
 
   11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Iванюка М.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський

<< Главная страницаУкраина онлайн