Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Порядок заповнення граф періодичної митної декларації

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Порядок № 931 від 30.12.2003, нечин.

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   30.12.2003 N 931
                   ( z1273-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1274/8595
 
   { Порядок втратив чинність на підставі Наказу Державної
                        митної служби
    N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
 
               ПОРЯДОК
     заповнення граф періодичної митної декларації
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
               Державної митної служби
       N 420 ( z0781-04 ) від 08.06.2004
       N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
 
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цим Порядком визначаються вимоги до заповнення граф
періодичної митної декларації (далі - ПМД), яка застосовується
відповідно  до  Порядку  та умов подання періодичної митної
декларації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.2002  N  1985 ( 1985-2002-п ) "Деякі питання митного
оформлення товарів", Порядку митного контролю і митного оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1909 ( 1909-2003-п ) "Про митний контроль та митне оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України",
порядків митного контролю та митного оформлення природного газу,
нафти, нафтопродуктів, етилену й аміаку, що переміщуються через
митний кордон України трубопровідним транспортом, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 N 1958
( 1958-2003-п  ) "Про  митний контроль та митне оформлення
природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що
переміщуються  через  митний  кордон  України  трубопровідним
транспортом",  Положення  про  вантажну  митну  декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію" (зі змінами й доповненнями).
 
   1.2. Графи ПМД заповнюються відповідно до Iнструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації,  затвердженої
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247 (далі - Iнструкція), та до
класифікаторів, затверджених цим самим наказом, якщо інше не
зазначено.
 
  Особливості заповнення граф ПМД визначено в цьому Порядку.
 
      2. Заповнення граф ПМД відповідно до митного
             режиму експорту
 
   Згідно з Iнструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.
 
   Графи 7, 48 і D заповнюються посадовою особою митного органу.
За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в
Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної
служби України (далі - ЄАIС Держмитслужби України).
 
   Iнші графи ПМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", підпис
і прізвище посадової особи митного органу, що:
 
   прийняла ПМД до оформлення;
 
   завершила оформлення ПМД*.
 
______________
   * На додатковому аркуші  відбиток  штампа  "Під  митним
контролем" проставляється над графою C.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи  проставляється літерний код
напрямку  переміщення  товарів  "ЕК",  другий  підрозділ  не
заповнюється, у третьому зазначається літерний код особливості
переміщення "ПМД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються  відомості  про відправника  відповідно  до
товаротранспортних та інших товаросупровідних документів.
 
   При митному оформленні товарів, що переміщуються згідно з
посередницькими договорами (контрактами), зазначаються відомості
про власника товарів. Якщо при цьому власник товарів не є
відправником, то в графі додатково вчиняється запис "Див. на
звороті", а на зворотному боці ПМД наводяться відомості про
відправника товарів.
 
          Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"
 
   Зазначаються відомості про нерезидента України - сторону
зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Якщо  умовами зовнішньоекономічного договору  (контракту)
передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, що не є
стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), то в графі
додатково вчиняється запис "Див. на звороті", а відомості про
безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боці
ПМД.
 
     Графи 15, 15а "Країна відправлення", "Код країни
             відправлення"
 
   Графи заповнюються при вивезенні товарів, що перебувають у
вільному  обігу, з  митної території  України на  територію
спеціальної (вільної) економічної зони.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з митниці оформлення в пункт пропуску через
державний кордон України не змінюється.
 
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
митному ліцензійному складі, розташованому не в зоні діяльності
митниці призначення, зазначаються відомості про митний орган, у
зоні діяльності якого буде проведене перевантаження (розташовано
склад).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та
організацій,  затвердженим  наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (зі змінами), найменування й
дев'ятизначний код митного органу, а за наявності - код пункту
пропуску  через державний кордон України, через який товари
вивозитимуться за межі митної території України.
{ Опис графи 29 в редакції Наказу Держмитслужби N 420 ( z0781-04 )
від  08.06.2004;  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держмитслужби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
 
       Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
  "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
 
   Зазначаються відомі на момент подання ПМД дані про товар:
комерційна й  фірмова назви товару;  фірма країни-виробника;
характеристики товару: розміри, номери моделей, стандарти, типи,
маркування, розфасування, комплектність тощо, потрібні для його
ідентифікації та класифікації за задекларованим у графі 33 ПМД
кодом   згідно  з   Українською  класифікацією   товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД). Опис окремих товарів повинен містити
додаткову  інформацію  згідно з додатком  3  до  Iнструкції
( z0443-97 ). Зазначаються кількість товару та відомості про його
упаковку.
 
   Якщо заявлені в цій графі товари підлягають згідно із
законодавством  України  оподаткуванню  за  ставками,  що
встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого
відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), то зазначається кількість товару в
одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків і
зборів (обов'язкових платежів).
 
   При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що
переміщуються навалом, зазначається "Місць 0".
 
   У правому нижньому підрозділі графи в спеціально виділеному
полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці
виміру, що передбачено для  цієї товарної позиції за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і скорочена назва цієї
одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця
виміру за УКТЗЕД, то  правий  нижній  підрозділ  графи  не
заповнюється.
 
   У  разі  використання  додаткових  аркушів  форми МД-3
( 574-97-п ) у графі 31 основного аркуша форми МД-2 ( 574-97-п )
зазначаються відомості про товар найбільшої вартості.
 
   Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 ( 574-97-п )
або  у  формулярах-специфікаціях форми  МД-8 (  574-97-п  )
перекреслюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Зазначаються документи, подані  суб'єктом підприємницької
діяльності на момент оформлення  ПМД. При цьому обов'язково
зазначаються  документи, що свідчать  про дотримання  вимог,
передбачених законодавством, щодо застосування заходів нетарифного
регулювання та інших обмежень. Реквізити заяви (реєстраційний
номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації) про надання
дозволу на подання періодичної митної декларації (далі - заява)
зазначаються відповідно до Iнструкції ( z0443-97 ), код документа
"9205" - згідно з Класифікатором документів ( z0443-97 ).
 
          Графа 45 "Митна вартість"
 
   Зазначається митна  вартість  у  валюті  України товару,
заявленого в графі 31.
 
   Митна вартість визначається згідно із законодавством.
 
     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"
 
   У випадках, визначених законодавством України, нараховується
вивізне (експортне) мито, що підлягало б сплаті при оформленні
товарів у митному режимі експорту, із зазначенням у колонці
"Спосіб  платежу"  коду способу  розрахунку "19"  згідно  з
Класифікатором способів розрахунків ( z0443-97 ).
 
   У  разі  подання  митному  органу  гарантійного  листа
вповноваженого банку при переміщенні товарів через митний кордон
України трубопроводом, лініями електропередачі в колонці "Спосіб
платежу" зазначається код способу  розрахунку "31" згідно з
Класифікатором способів розрахунків ( z0443-97 ).
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного
в заяві.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік виконання зобов'язання.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається кодовий номер митного ліцензійного складу, якщо
товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі,
або  номер дозволу на  використання складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання у
випадках, установлених Держмитслужбою України.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата закінчення переміщення товарів.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік.
 
        3. Заповнення граф ПМД відповідно
          до митного режиму імпорту
 
   Згідно з Iнструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.
 
   Графи 7, 48 і D заповнюються посадовою особою митного органу.
За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС
Держмитслужби України.
 
   Iнші графи ПМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", підпис
і прізвище посадової особи митного органу, що:
 
   прийняла ПМД до оформлення;
 
   завершила оформлення ПМД*.
______________
   * На додатковому аркуші  відбиток  штампа  "Під  митним
контролем" проставляється над графою C.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи  проставляється літерний код
напрямку  переміщення  товарів  "IМ",  другий  підрозділ  не
заповнюється, у третьому зазначається літерний код особливості
переміщення "ПМД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються реквізити відправника - нерезидента України
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Відправник  може  бути не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному  договорі (контракті).  Якщо  нерезидент
України, що є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту),
доручає підприємству-виробникові або іншій юридичній чи фізичній
особі - нерезиденту України відправити за його дорученням на митну
територію України відповідно до умов цього договору (контракту) на
адресу українського одержувача товари, то зазначаються відомості
про  нерезидента  -  сторону  зовнішньоекономічного  договору
(контракту) і вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному
боці ПМД наводяться відомості про відправника товару.
 
          Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"
 
   Зазначаються відомості про одержувача товарів відповідно до
умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Одержувач  може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). При митному оформленні
товарів, що переміщуються згідно  з посередницьким договором
(контрактом), зазначаються відомості про особу, що набуває права
власності на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому
одержувачем товару є інша особа, то зазначаються відомості про
особу,  яка  набуває  права  власності  на  товари  за
зовнішньоекономічним договором (контрактом), і вчиняється запис
"Див. на звороті", а на зворотному боці ПМД наводяться відомості
про безпосереднього одержувача товарів.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України в
митницю призначення не змінюється.
 
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
митному ліцензійному складі, розташованому не в зоні діяльності
митниці призначення, зазначаються відомості про митний орган, у
зоні діяльності якого буде проведене перевантаження (розташовано
склад).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та
організацій,  затвердженим  наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (зі змінами), найменування й
дев'ятизначний код митного органу, а за наявності - код пункту
пропуску  через державний кордон України, через який товари
ввозитимуться на митну територію України.
{ Опис графи 29 в редакції Наказу Держмитслужби N 420 ( z0781-04 )
від  08.06.2004;  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держмитслужби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
 
       Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
  "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
 
   Зазначаються відомі на момент подання ПМД дані про товар:
комерційна та фірмова назви  товару; фірма країни-виробника;
характеристики товару: розміри, номери моделей, стандарти, типи,
маркування, розфасування, комплектність тощо, потрібні для його
ідентифікації та класифікації за задекларованим у графі 33 ПМД
кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Опис окремих товарів повинен містити додаткову інформацію згідно з
додатком 3 до Iнструкції ( z0443-97 ). Зазначаються кількість
товару та відомості про його упаковку.
 
   Якщо заявлені в цій графі товари підлягають згідно із
законодавством  України  оподаткуванню  за  ставками,  що
встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого
відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), то зазначається кількість товару в
одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків і
зборів (обов'язкових платежів).
 
   При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що
переміщуються навалом, зазначається "Місць 0".
 
   У правому нижньому підрозділі графи в спеціально виділеному
полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці
виміру, що передбачено для цієї товарної позиції за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і скорочена назва цієї
одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця
виміру  за  УКТЗЕД,  то  правий  нижній підрозділ графи не
заповнюється.
 
   У разі  використання  додаткових  аркушів  форми  МД-3
( 574-97-п ) у графі 31 основного аркуша форми МД-2 ( 574-97-п )
зазначаються відомості про товар найбільшої вартості.
 
   Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 ( 574-97-п )
або  у  формулярах-специфікаціях форми  МД-8 (  574-97-п  )
перекреслюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Зазначаються документи, подані  суб'єктом підприємницької
діяльності на момент оформлення  ПМД. При цьому обов'язково
зазначаються  документи, що свідчать  про дотримання  вимог,
передбачених законодавством, щодо застосування заходів нетарифного
регулювання та інших обмежень. Реквізити заяви (реєстраційний
номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації) зазначаються
відповідно до Iнструкції ( z0443-97 ), код документа "9205" -
згідно з Класифікатором документів ( z0443-97 ).
 
          Графа 45 "Митна вартість"
 
   Зазначається митна  вартість  у  валюті  України товару,
заявленого в графі 31.
 
   Митна вартість визначається згідно із законодавством.
 
     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"
 
   Нараховуються всі види податків  і зборів (обов'язкових
платежів), що підлягали б сплаті при оформленні товарів у митному
режимі імпорту, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" коду
способу  розрахунку "19"  згідно  з Класифікатором  способів
розрахунків ( z0443-97 ).
 
   У разі подання гарантійного листа вповноваженого банку при
переміщенні товарів через митний кордон України трубопроводом,
лініями електропередачі в колонці "Спосіб платежу" зазначається
код способу розрахунку "31" згідно з Класифікатором способів
розрахунків ( z0443-97 ).
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного
в заяві.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік виконання зобов'язання.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається кодовий номер митного ліцензійного складу, якщо
товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі,
або  номер дозволу на  використання складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання у
випадках, установлених Держмитслужбою України.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата закінчення переміщення товарів.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік.
 
    4. Заповнення граф ПМД відповідно до митного режиму
     спеціальної митної зони (при вивезенні товарів)
 
   Згідно з Iнструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.
 
   Графи 7, 48 і D заповнюються посадовою особою митного органу.
За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС
Держмитслужби України.
 
   Iнші графи ПМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", підпис
і прізвище посадової особи митного органу, що:
 
   прийняла ПМД до оформлення;
 
   завершила оформлення ПМД*.
______________
   * На  додатковому  аркуші  відбиток  штампа "Під митним
контролем" проставляється над графою C.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ЕК", у другому підрозділі - код
митного режиму спеціальної митної зони "71", у третьому - літерний
код особливості переміщення "ПМД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються відомості  про  відправника  відповідно  до
товаротранспортних та інших товаросупровідних документів.
 
   При митному оформленні товарів, що переміщуються згідно з
посередницькими договорами (контрактами), зазначаються відомості
про власника товарів. Якщо при цьому власник товарів не є
відправником, то в графі додатково вчиняється запис "Див. на
звороті", а на зворотному боці ПМД наводяться відомості про
відправника товарів.
 
          Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"
 
   Зазначаються відомості про нерезидента України - сторону
зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Якщо умовами  зовнішньоекономічного  договору  (контракту)
передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, що не є
стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), то в графі
наводяться  відомості  про  нерезидента  України  -  сторону
зовнішньоекономічного договору (контракту) і вчиняється запис
"Див. на звороті", а на зворотному боці ПМД наводяться відомості
про безпосереднього одержувача товарів.
 
     Графи 15, 15а "Країна відправлення", "Код країни
             відправлення"
 
   Графи заповнюються при вивезенні товарів, які були ввезені на
територію спеціальної (вільної) економічної зони з інших країн.
Зазначаються назва та код країни, з якої товари були відправлені в
спеціальну (вільну) економічну зону, згідно з Класифікатором країн
світу ( n0001698-03, v0930342-03 ).
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з митниці оформлення в пункт пропуску через
державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межі
митної території України, не змінюється.
 
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
митному ліцензійному складі, розташованому не в зоні діяльності
митниці призначення, зазначаються відомості про митний орган, у
зоні діяльності якого буде проведене перевантаження (розташовано
склад).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та
організацій,  затвердженим  наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (зі змінами), найменування й
дев'ятизначний код митного органу, а за наявності - код пункту
пропуску  через державний кордон України, через який товари
вивозитимуться за межі митної території України.
{ Опис графи 29 в редакції Наказу Держмитслужби N 420 ( z0781-04 )
від  08.06.2004;  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держмитслужби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
 
       Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
  "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
 
   Зазначаються відомі на момент подання ПМД дані про товар:
комерційна та фірмова назви  товару; фірма країни-виробника;
характеристики товару: розміри, номери моделей, стандарти, типи,
маркування, розфасування, комплектність тощо, потрібні для його
ідентифікації та класифікації за задекларованим у графі 33 ПМД
кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Опис окремих товарів повинен містити додаткову інформацію згідно з
додатком 3 до Iнструкції ( z0443-97 ). Зазначаються кількість
товару та відомості про його упаковку.
 
   Якщо заявлені в цій графі товари підлягають згідно із
законодавством  України  оподаткуванню  за  ставками,  що
встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого
відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), то зазначається кількість товару в
одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків і
зборів (обов'язкових платежів).
 
   При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що
переміщуються навалом, зазначається "Місць 0".
 
   У правому нижньому підрозділі графи в спеціально виділеному
полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці
виміру, що передбачено  для цієї товарної позиції за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і скорочена назва цієї
одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця
виміру  за  УКТЗЕД,  то  правий  нижній підрозділ графи не
заповнюється.
 
   У  разі  використання  додаткових  аркушів  форми МД-3
( 574-97-п ) у графі 31 основного аркуша форми МД-2 ( 574-97-п )
зазначаються відомості про товар найбільшої вартості.
 
   Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 ( 574-97-п )
або  у  формулярах-специфікаціях форми  МД-8 (  574-97-п  )
перекреслюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Зазначаються документи, подані  суб'єктом підприємницької
діяльності на момент оформлення  ПМД. При цьому обов'язково
зазначаються  документи, що свідчать  про дотримання  вимог,
передбачених законодавством, щодо застосування заходів нетарифного
регулювання та інших обмежень. Реквізити заяви (реєстраційний
номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації) зазначаються
відповідно до Iнструкції ( z0443-97 ), код документа "9205" -
згідно з Класифікатором документів ( z0443-97 ).
 
          Графа 45 "Митна вартість"
 
   Зазначається митна  вартість  у  валюті  України товару,
заявленого в графі 31.
 
   Митна вартість визначається згідно із законодавством.
 
     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"
 
   У випадках, визначених законодавством, нараховується вивізне
(експортне) мито, що підлягало б сплаті при оформленні товарів у
митному режимі спеціальної митної зони, із зазначенням у колонці
"Спосіб  платежу"  коду способу  розрахунку "19"  згідно  з
Класифікатором способів розрахунків ( z0443-97 ).
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного
в заяві.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік виконання зобов'язання.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається кодовий номер митного ліцензійного складу, якщо
товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі,
або  номер дозволу на  використання складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання у
випадках, установлених Держмитслужбою України.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата закінчення переміщення товарів.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік.
 
    5. Заповнення граф ПМД відповідно до митного режиму
     спеціальної митної зони (при ввезенні товарів)
 
   Згідно з Iнструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.
 
   Графи 7, 48 і D заповнюються посадовою особою митного органу.
За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС
Держмитслужби України.
 
   Iнші графи ПМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", підпис
і прізвище посадової особи митного органу, що:
 
   прийняла ПМД до оформлення;
 
   завершила оформлення ПМД*.
______________
   * На  додатковому  аркуші  відбиток  штампа "Під митним
контролем" проставляється над графою C.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи  проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "IМ", у другому підрозділі - код
митного режиму спеціальної митної зони "71", у третьому - літерний
код особливості переміщення "ПМД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються реквізити відправника - нерезидента України
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Відправник  може  бути не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному  договорі (контракті).  Якщо  нерезидент
України, що є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту),
доручає підприємству-виробникові або іншій юридичній чи фізичній
особі - нерезиденту України відправити за його дорученням на митну
територію України відповідно до умов цього договору (контракту) на
адресу українського одержувача товари, то в графі зазначаються
відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору
(контракту) і вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному
боці ПМД наводяться відомості про відправника товару.
 
          Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"
 
   Зазначаються відомості про одержувача товарів відповідно до
умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Одержувач  може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). При митному оформленні
товарів, що переміщуються згідно  з посередницьким договором
(контрактом), зазначаються відомості про особу, що набуває права
власності на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому
одержувачем товару є інша особа, то в графі зазначаються відомості
про  особу,  яка  набуває права  власності  на  товари  за
зовнішньоекономічним договором (контрактом), і вчиняється запис
"Див. на звороті", а на зворотному боці ПМД наводяться відомості
про безпосереднього одержувача товарів.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України,
через який товари ввозитимуться на митну територію України, не
змінюється.
 
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
митному ліцензійному складі, розташованому не в зоні діяльності
митниці призначення, зазначаються відомості про митний орган, у
зоні діяльності якого буде проведене перевантаження (розташовано
склад).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та
організацій,  затвердженим  наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (зі змінами), найменування й
дев'ятизначний код митного органу, а за наявності - код пункту
пропуску  через державний кордон України, через який товари
ввозитимуться на митну територію України.
{ Опис графи 29 в редакції Наказу Держмитслужби N 420 ( z0781-04 )
від  08.06.2004;  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держмитслужби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
 
       Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
  "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
 
   Зазначаються відомі на момент подання ПМД дані про товар:
комерційна та фірмова назви  товару; фірма країни-виробника;
характеристики товару: розміри, номери моделей, стандарти, типи,
маркування, розфасування, комплектність тощо, потрібні для його
ідентифікації та класифікації за задекларованим у графі 33 ПМД
кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Опис окремих товарів повинен містити додаткову інформацію згідно з
додатком 3 до Iнструкції ( z0443-97 ). Зазначаються кількість
товару та відомості про його упаковку.
 
   Якщо заявлені в цій графі товари підлягають згідно із
законодавством  України  оподаткуванню  за  ставками,  що
встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого
відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), то зазначається кількість товару в
одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків і
зборів (обов'язкових платежів).
 
   При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що
переміщуються навалом, зазначається "Місць 0".
 
   У правому нижньому підрозділі графи в спеціально виділеному
полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці
виміру, що передбачено  для цієї товарної позиції за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і скорочена назва цієї
одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця
виміру  за  УКТЗЕД,  то  правий  нижній підрозділ графи не
заповнюється.
 
   У  разі  використання  додаткових  аркушів  форми МД-3
( 574-97-п ) у графі 31 основного аркуша форми МД-2 ( 574-97-п )
зазначаються відомості про товар найбільшої вартості.
 
   Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 ( 574-97-п )
або  у  формулярах-специфікаціях форми  МД-8 (  574-97-п  )
перекреслюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Зазначаються документи, подані  суб'єктом підприємницької
діяльності на момент оформлення  ПМД. При цьому обов'язково
зазначаються  документи, що свідчать  про дотримання  вимог,
передбачених законодавством, щодо застосування заходів нетарифного
регулювання та інших обмежень. Реквізити заяви (реєстраційний
номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації) зазначаються
відповідно до Iнструкції ( z0443-97 ), код документа "9205" -
згідно з Класифікатором документів ( z0443-97 ).
 
          Графа 45 "Митна вартість"
 
   Зазначається митна  вартість  у  валюті  України товару,
заявленого в графі 31.
 
   Митна вартість визначається згідно із законодавством.
 
     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"
 
   Якщо відповідно  до  законодавства  товари  підлягають
оподаткуванню  або  не  звільняються  від  оподаткування, то
нараховуються всі види податків і зборів (обов'язкових платежів),
що підлягали б сплаті при оформленні цих товарів у митному режимі
спеціальної митної зони, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу"
коду способу розрахунку "19" згідно з Класифікатором способів
розрахунків ( z0443-97 ).
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного
в заяві.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік виконання зобов'язання.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається кодовий номер митного ліцензійного складу, якщо
товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі,
або  номер дозволу на  використання складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання у
випадках, установлених Держмитслужбою України.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата закінчення переміщення товарів.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік.
 
   6. Заповнення граф ПМД на товари, що переміщуються через
 митний кордон України трубопроводами, лініями електропередачі
       відповідно до митного режиму транзиту
 
   Відповідно  до  Iнструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а,
17, 17а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54.
 
   Графи 7, 48, 52 і D заповнюються посадовою особою митного
органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль
в ЄАIС Держмитслужби України.
 
   Iнші графи ПМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", підпис
і прізвище посадової особи митного органу, що:
 
   прийняла ПМД до оформлення;
 
   завершила оформлення ПМД*.
______________
   * На додатковому аркуші  відбиток  штампа  "Під  митним
контролем" проставляється над графою C.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку  переміщення  товарів  "ТР",  другий  підрозділ  не
заповнюється, у третьому зазначається літерний код особливості
переміщення "ПМД".
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається дата виконання зобов'язання, наведеного в заяві.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік виконання зобов'язання.
 
           Графа 50 "Довіритель"
 
   Зазначаються відомості (назва,  місцезнаходження, код за
ЄДРПОУ,  номер  телефону) про  підприємство-перевізника  (або
експедитора) і персональні дані (на основі пред'явленого паспорта)
безпосереднього виконавця перевезення товарів. На зворотному боці
кожного  аркуша ПМД наводиться  письмове зобов'язання  цього
виконавця перевезення:
 
   "Я, ________________________________________________________,
     (прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)
 
ознайомлений  зі змістом статей ____________ Митного кодексу
України й зобов'язуюся вивезти задекларовані товари за межі митної
території України в установлений митним органом строк".
 
   Це зобов'язання  обов'язково  підписується  представником
перевізника - виконавцем перевезення на кожному  аркуші  та
завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митного
органу.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата закінчення транзитного переміщення товарів.
 
   Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число
місяця, ММ - місяць, РР - рік.
 
 Начальник Управління митних режимів           В.В.Заяц

<< Главная страницаУкраина онлайн