Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення розміру річного відсоткового доходу, ставки щомісячного купона (у відсотках) та суми оплати цього купона (у грошовому вимірі) за процентними облігаціями внутрішньої державної позики 2000 року

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 707 від 30.12.2003

<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 707
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2004 р.
                   за N 35/8634
 
 
     Про встановлення розміру річного відсоткового
     доходу, ставки щомісячного купона (у відсотках)
     та суми оплати цього купона (у грошовому вимірі)
     за процентними облігаціями внутрішньої державної
             позики 2000 року
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22
вересня 2000 р. N 1455 ( 1455-2000-п ) "Про випуск процентних
облігацій внутрішньої державної позики 2000 року" (із змінами і
доповненнями) Н А К А З У Ю:
 
   1. Встановити, що розмір річного відсоткового доходу у 2004
році за процентними облігаціями внутрішньої державної позики 2000
року дорівнюватиме 8,68%.
   Розрахунок розміру річного відсоткового доходу додається.
 
   2. Встановити, що ставка щомісячного купона на одну процентну
облігацію (у відсотках) у 2004 році дорівнюватиме 0,7%, а сума
оплати купона у грошовому вимірі, що сплачуватиметься 25 числа
кожного місяця у період із січня по грудень включно, дорівнюватиме
7 гривень 00 копійок.
   Розрахунок ставки щомісячного купона додається.
 
   3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації  забезпечити опублікування цього наказу в засобах
масової інформації.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   30.12.2003 N 707
 
 
              РОЗРАХУНОК
        розміру річного відсоткового доходу
 
 
   1. Розмір річного відсоткового доходу у 2004  році  за
процентними облігаціями внутрішньої державної позики 2000 року
(ВС ) розраховується відповідно до п. 5 Основних умов випуску
  і
процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2000
N 1455 ( 1455-2000-п )  "Про  випуск  процентних  облігацій
внутрішньої  державної  позики  2000  року"  (із  змінами і
доповненнями).
 
   Розрахунок здійснюється за формулою
 
         ВС = (РІ х Д - 100) х 1,03,
          і   і
 
   де i - календарний рік, на який визначається відсоткова
ставка за процентними облігаціями;
 
   ВС - розмір річного відсоткового доходу у i-му році;
    і
 
   РІ - прогнозний індекс споживчих цін з грудня року, що
    і
передує i-му року (далі - А-рік), по грудень i-го року, який
визначається Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції для складання Державного бюджету України на i-й рік;
 
   Д - коефіцієнт, який дорівнює відношенню фактичного індексу
споживчих цін за період з листопада року, що передує А-року, по
листопад А-року до розміру прогнозного індексу споживчих цін у
А-році.
 
   Параметри для обчислення.
 
   За даними Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції прогнозний індекс споживчих цін (РІ ) з грудня 2003
                        і
року по грудень 2004 року становить 106,3%.
 
   Фактичний індекс споживчих цін з листопада 2002 року по
листопад 2003 року становив:
 
------------------------------------------------------------------
|       Місяці        |      ІСЦ       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Грудень 2002 року         |     101,40%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Січень 2003 року          |     101,50%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Лютий 2003 року          |     101,10%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Березень 2003 року         |     101,10%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Квітень 2003 року         |     100,70%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Травень 2003 року         |     100,00%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Червень 2003 року         |     100,10%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Липень 2003 року          |     99,90%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Серпень 2003 року         |     98,30%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вересень 2003 року         |     100,60%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Жовтень 2003 року         |     101,30%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Листопад 2003 року         |     101,90%      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|За весь період           |     108,14%      |
------------------------------------------------------------------
 
   Прогнозний індекс споживчих цін на 2003 рік, який було
встановлено Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції у 2002 році, дорівнював 106,0%.
 
              108,14
            Д = -------- = 1,02.
              106,00
 
   Отже, розмір  річного  відсоткового  доходу у 2004 році
становитиме:
 
          ВС = (РІ х Д - 100) х 1,03 =
           і   і
 
       = (106,3 х 1,02 - 100) х 1,03 = 8,68(%).
 
   2. Ставка  щомісячного  купона (МС ) розраховується за
                      і
формулою, передбаченою п. 6 Основних умов випуску процентних
облігацій внутрішньої державної позики 2000 року, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2000 N  1455
( 1455-2000-п ) "Про випуск процентних облігацій внутрішньої
державної позики 2000 року", а саме:
 
           ВС + 100
            і
        МС = (---------) 30/360 х 100 - 100 =
         і    100
 
         8,68 + 100
       = (----------) 30/360 х 100 - 100 = 0,7.
           100
 
   Отже, ставка щомісячного купона на 2004 рік становить 0,7
відсотка.
 
   Сума оплати  купона  (у  грошовому  вимірі),  що  буде
здійснюватись щомісяця з 25 січня по 25 грудня 2004 року,
розраховується за формулою
 
          Н х МС
          в   і  1000 х 0,7
       Дох = -------- = ---------- = 7,00,
           100    100
 
 де Дох - сума купона у грошовому вимірі;
   Н - номінальна вартість 1 облігації;
   в
   МС - ставка щомісячного купона у відсотках.
    і
 
   Отже, сума щомісячного купонного платежу становить 7 гривень
00 копійок за 1 облігацію.
 
 Директор Департаменту
 управління державним боргом              Г.Д.Пахачук


<< Главная страницаУкраина онлайн