Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ

Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення № 34 від 23.12.2004

<< Главная страница

            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.12.2004 N 34
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2005 р.
                   за N 37/10317
 
 
     Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції
     про порядок складання звіту про вклади фізичних
      осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду
     гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна
           форма звітності N 1-ТФ
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових
учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна
форма звітності N 1-ТФ, затвердженої рішенням адміністративної
ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 9
( z0886-02 ), зареєстрованої  в  Міністерстві юстиції України
11.11.2002 за N 886/7174, із змінами та  доповненнями,  що
додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   23.12.2004 N 34
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2005 р.
                   за N 37/10317
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Інструкції про порядок складання звіту
     про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових
     учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних
       осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ
              ( z0886-02 )
 
 
   1. Розділ 2 викласти в такій редакції:
   "2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках
- тимчасових учасниках Фонду (форма N 1-ТФ).
   Звітність складається  у  грошових  одиницях України. До
звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб
як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній
валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним
курсом Національного банку України на звітну дату.
   Для банків, переведених до категорії тимчасових учасників
Фонду,  звіт  складається  щоквартально  відповідно до опису
параметрів заповнення форми.
   Опис параметрів заповнення форми N 1-ТФ
   Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 2, 3
та 4.
   Для розрахунку використовуються суми залишків коштів  за
балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних
осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ),
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції  України  26.07.2004  за N 919/9518, із змінами та
доповненнями, та що відповідають визначеному у Законі України "Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну
"вклад (депозит)".
   Рядок 1 (вклади - усього) в колонці 2 - зазначається сума
вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.
   Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1,
4.1.
   Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2,
4.2.
   Сума вкладів за рядком 1.1а дорівнює сумі рядків 2.1а, 3.1а,
4.1а.
   Сума вкладів за рядком 1.2а дорівнює сумі рядків 2.2а, 3.2а,
4.2а.
   Рядок 2  (чисті  вклади  -  усього)  -  для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2620 "Кошти  на  вимогу фізичних осіб", включаючи кошти
приватних нотаріусів;
   2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з
використанням платіжних карток";
   2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в
частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними
та кодованими рахунками;
   2909 "Інша  кредиторська  заборгованість за операціями з
клієнтами банку" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.
   Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо,
то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у
діапазон до 1 грн.
   Рядок 2а (чисті вклади - усього, гарантовані Фондом) - для
розрахунку приймається сума вкладів за балансовими рахунками,
переліченими в рядку 2 та залученими на момент переведення банку
до  тимчасових учасників Фонду з подальшими змінами суми в
наступних звітних періодах.
   Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   3320 "Короткострокові  ощадні  (депозитні)  сертифікати,
емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;
   3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані
банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;
   3340 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані
банком.
   Рядок За (ощадні сертифікати - усього, гарантовані Фондом) -
для розрахунку використовуються суми на балансових рахунках 3320,
3330, 3340 на момент переведення банку до тимчасового учасника
Фонду з подальшими змінами суми в наступних звітних періодах.
   Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";
   2638 "Нараховані витрати за строковими коштами  фізичних
осіб";
   3328 "Нараховані витрати  за  короткостроковими  ощадними
(депозитними)  сертифікатами, емітованими банком" - тільки в
частині іменних ощадних сертифікатів;
   3338 "Нараховані  витрати  за  довгостроковими  ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки  в
частині іменних ощадних сертифікатів;
   3348 "Нараховані  витрати  за  ощадними  (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком".
   Рядок 4а ("Нараховані витрати - усього, гарантовані Фондом")
- включаються лише суми нарахованих витрат за вкладами та ощадними
сертифікатами, залученими на  момент  переведення  банку  до
тимчасових учасників Фонду з подальшими змінами суми в наступних
звітних періодах.
   У колонках  1,  3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість
вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядками 1,
1а. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у
банку (депозитних, поточних), його особа зазначається у звіті один
раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в
загальну та відображаються у відповідних колонках звіту.
   Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна
дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.
   У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів
фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок
4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:
   у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;
   у колонці 6 - від 1,00 до 3000,00;
   у колонці 8 - від 3000,01 до 5000,00;
   у колонці 10 - від 5000,01 до 10000,00;
   у колонці 12 - від 10000,01 і більше.
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) розмір відшкодування коштів за
вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів
можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.
   Дані формуються  щодо  кожного  вкладника  відповідно до
загального розміру всіх його вкладів в одному банку.
   За статтями, за якими відсутні показники, в відповідних
колонках зазначаються нулі.
   При виявленні помилок Фонд повертає звіт банку - тимчасовому
учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів після встановленого
терміну подання звітності банк зобов'язаний подати виправлену
форму звітності".
 
   2. Розділ 3 виключити.
 
   3. У колонках 5, 6, 7, 8 додатка цифри "1500" замінити
цифрами "3000".
 
   4. У колонках 7, 8, 9, 10 додатка цифри "2000" замінити
цифрами "5000".
 
   5. У колонках 9, 10, 11, 12 додатка цифри "5000" замінити
цифрами "10000".
 
   6. Останнє речення додатка викласти в такій редакції:
   "* Відповідно до статті 3  Закону  України  "Про  Фонд
гарантування  вкладів  фізичних  осіб"  ( 2740-14 ) розмір
відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні
значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки
4".
 
 Начальник відділу економічного
 аналізу та поточного моніторингу           Т.О.Раєвська

<< Главная страницаУкраина онлайн