Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку підтвердження належності товарів до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 972/914 від 23.12.2004

<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           23.12.2004 N 972/914
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 28/10308
 
 
    Про затвердження Порядку підтвердження належності
     товарів до таких, що ввозяться (пересилаються)
     на митну територію України відповідно до Угоди
      між Україною та Європейським Співтовариством
      про наукове та технологічне співробітництво
 
 
   Відповідно до положень Угоди про відновлення Угоди  між
Україною  та  Європейським  Співтовариством  про  наукове та
технологічне співробітництво від 07.10.2003 ( 994_522 ) і з метою
реалізації Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про
наукове та технологічне співробітництво від 04.07.2002 ( 994_194 )
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок підтвердження належності товарів до
таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України
відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством
про наукове та технологічне співробітництво ( 994_194 ) (далі -
Угода), що додається.
 
   2. Міністерству освіти і науки України (далі - МОН України)
надавати Державній митній службі України (далі - Держмитслужба
України)  підтвердження про належність товарів до таких, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до
Угоди ( 994_194 ), та переліки цих товарів.
 
   3. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції (Патрах Т.Є.) та юридичному відділу (Свириденко А.М.)
забезпечити  державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Міністра освіти і науки України Гуржія А.М. та
заступника Голови Державної митної служби України Войцещука А.Д.
 
 Міністр освіти
 і науки України                    В.Г.Кремень
 
 Голова Державної
 митної служби України               М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України,
                   Державної митної служби
                   України
                   23.12.2004 N 972/914
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 28/10308
 
 
               ПОРЯДОК
      підтвердження належності товарів до таких,
     що ввозяться (пересилаються) на митну територію
       України відповідно до Угоди між Україною
      та Європейським Співтовариством про наукове
         та технологічне співробітництво
 
 
   Цей Порядок установлює процедуру підтвердження належності
товару  до  такого, який ввозиться (пересилається) на митну
територію України в рамках Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством  про  наукове та технологічне співробітництво
( 994_194 ) (далі - Угода).
 
           1. Загальні положення
 
   У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   Спільне дослідження - дослідження, фінансову підтримку якого
забезпечує одна чи обидві сторони в рамках Угоди ( 994_194 ), а
також яке залучає до спільних робіт учасників з України та
Європейського Співтовариства;
   Учасник - будь-яка фізична чи юридична особа (університет,
науково-дослідний інститут чи будь-яка інша організація, включаючи
у необхідних випадках агентства та офіційні органи, що залучаються
до співробітництва).
 
         2. Порядок надання документів
         для митного оформлення товарів
 
   2.1. У разі надходження до Міністерства освіти і науки
України (далі -  МОН  України)  повідомлення  про  ввезення
(пересилання) на митну територію України товарів, придбаних за
рахунок  організацій,  заснованих  за  участю  Європейського
Співтовариства в рамках Угоди ( 994_194 ), МОН України підтверджує
належність товарів до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України відповідно до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво, про
що  складаються довідка (додаток 1) та перелік товарів, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України за контрактом
(додаток 2).
   Прізвища керівників (заступників Міністра) МОН України із
зразками їхніх підписів та печаток заздалегідь надсилаються LNM
України до Держмитслужби України для подальшого інформування
відповідних митниць.
 
   2.2. Після отримання повідомлення про ввезення (пересилання)
товарів на митну територію України учасники подають до митниці
оформлення такі документи:
   довідку про належність товарів до таких,  що  ввозяться
(пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди між
Україною та  Європейським  Співтовариством  про  наукове  та
технологічне співробітництво ( 994_194 );
   перелік товарів, що ввозиться (пересилається)  на  митну
територію України;
   товарно-транспортні документи з позначкою митниці на кордоні;
   необхідні для  здійснення  митного  оформлення  документи
відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної
митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від
14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) (у редакції наказу Держмитслужби
України від 21.10.2003 N 715 ( z1041-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  12  листопада 2003 року  за
N 1041/8362.
 
   2.3. Підставою для пільгового митного оформлення товарів є
пред'явлення  до  митниці  оформлення  оригіналу довідки про
належність товарів до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України відповідно до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про  наукове та технологічне співробітництво
( 994_194 ).
 
   2.4. Митниця, у зоні діяльності якої здійснюється митне
оформлення, звіряє прізвища керівників, їх підписи та печатки на
довідці  про  належність  товарів  до  таких,  що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди між
Україною  та  Європейським  Співтовариством  про  наукове та
технологічне співробітництво ( 994_194 ), і переліках товарів, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України, з отриманою
Держмитслужбою
   України інформацією згідно з пунктом 2.1 цього Порядку;
звіряє дані, наведені в товарно-транспортних документах на товари
і в разі відсутності зауважень проводить митне оформлення.
 
   2.5. Учасник відповідає за повноту та достовірність даних,
наведених у документах, зазначених пунктом 2.2 цього Порядку, та
за цільове використання зазначених товарів.
   У разі отримання неповної та недостовірної інформації митниця
оформлення  відмовляє  у митному оформленні товарів, про що
повідомляє учасника.
 
   2.6. Товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію
України в рамках Угоди, використовуються учасником для спільних
досліджень після завершення митного оформлення.
 
 Начальник Управління
 міжнародного
 науково-технічного
 співробітництва                    Т.Є.Патрах
 
 Заступник директора
 Департаменту податків
 та тарифного регулювання -
 начальник Управління
 податків та зборів                   О.Л.Шейко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1
                   Порядку підтвердження
                   належності товарів до таких,
                   що ввозяться (пересилаються)
                   на митну територію України
                   відповідно до Угоди
                   між Україною та Європейським
                   Співтовариством про наукове
                   та технологічне
                   співробітництво
 
 
               ДОВІДКА
         N__________ від _______________
      МОН України підтверджує належність товарів
       до таких, що ввозяться (пересилаються)
       на митну територію України відповідно
       до Угоди між Україною та Європейським
          Співтовариством про наукове
         та технологічне співробітництво
 
 
------------------------------------------------------------------
|Підстава          |Угода між Україною та Європейським |
|              |Співтовариством про наукове та   |
|              |технологічне співробітництво    |
|---------------------------+------------------------------------|
|Програма          |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Проект           |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Отримувач         |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Контракт          |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Митниця оформлення     |                  |
|вантажів          |                  |
------------------------------------------------------------------
 
   Перелік товарів додається
 
   Посада _____________       Підпис, ініціали,
                   прізвище
 
                   М.П.
 
 Начальник Управління
 міжнародного
 науково-технічного
 співробітництва                    Т.Є.Патрах
 
 Заступник директора
 Департаменту податків
 та тарифного регулювання -
 начальник Управління
 податків та зборів                   О.Л.Шейко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.1
                   Порядку підтвердження
                   належності товарів до таких,
                   що ввозяться (пересилаються)
                   на митну територію України
                   відповідно до Угоди
                   між Україною та Європейським
                   Співтовариством про наукове
                   та технологічне
                   співробітництво
 
 
               ПЕРЕЛІК
       товарів, що ввозяться (пересилаються)
          на митну територію України
        за контрактом N _______ від ________
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва товару  |Кількість| Код товарів | Ціна за | Вартість |
|         |     | за УКТЗЕД  | одиницю |      |
|-----------------+---------+-------------+---------+------------|
|-----------------+---------+-------------+---------+------------|
|Усього:     |     |       |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
   Підпис, ініціали, прізвище
 
   М.П.
 
 Начальник Управління
 міжнародного
 науково-технічного
 співробітництва                    Т.Є.Патрах
 
 Заступник директора
 Департаменту податків
 та тарифного регулювання -
 начальник Управління
 податків та зборів                   О.Л.Шейко

<< Главная страницаУкраина онлайн