Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України

Верховна Рада України

Закон № 2294-IV від 23.12.2004

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про призупинення приватизації
          підприємств нафтопереробної
           промисловості України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 6, ст.143 )
 
 
 
   Цей Закон спрямований на вдосконалення правового регулювання
приватизаційних процесів у нафтопереробній галузі, на послідовне
та ефективне реформування економіки України.
 
   Стаття 1.  Тимчасово,  до  прийняття  Державної програми
приватизації на 2004-2006 роки та Закону України про особливості
приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України,
призупинити приватизацію та внесення державою до статутних фондів
господарських  товариств  усіх  форм власності пакетів акцій
підприємств нафтопереробної промисловості України, які перебувають
у державній власності, а також передачу їх у заставу.
 
   Стаття 2. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
поширює свою дію на правовий режим пакетів акцій, які на момент
набрання чинності цим Законом перебувають у державній власності.
Всі інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить
положенням  цього  Закону.
 
   2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої
влади в місячний термін з дня опублікування цього Закону привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 грудня 2004 року
     N 2294-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн