Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про відходи"

Верховна Рада України

Закон № 2290-IV від 23.12.2004

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 4
          Закону України "Про відходи"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 6, ст.140 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину другу статті 4 Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37,
ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214) викласти в такій редакції:
 
   "Особливості регулювання  відносин  щодо  поводження  з
невловлюваними  газоподібними  речовинами,  що  викидаються
безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються із стічними
водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають
вивезенню  у  спеціально  відведені  місця  складування),
радіоактивними  відходами  і  речовинами,  забрудненими ними,
розкривними  породами  гірничодобувних  підприємств,  які  за
технологією  зворотного  відвалоутворення використовуються для
закладення виробленого простору, металобрухтом, включаючи побічні
продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та
їх сплавів (шлаки, шлами  та  інше),  а  також  вторинними
матеріальними чи енергетичними ресурсами та іншими відходами
визначаються відповідними законами".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 грудня 2004 року
     N 2290-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн