Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20___ рік" (річна)

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Інструкція № 640/663 від 24.12.2004

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   та Держкомстату України
                   24.12.2004 N 640/663
                   ( z0062-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2005 р.
                   за N 65/10345
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звітності N 2-ВІЛ/СНІД
    "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
        вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
           за 20___ рік" (річна)
 
 
   Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20 ___ рік" (річна) (далі -
звіт).
 
   1. Звіт  заповнюють  відповідальні  особи  Українського,
Кримського   республіканського,   обласних,   Київського,
Севастопольського та інших міських центрів профілактики і боротьби
зі СНІД, їх відділення (далі - центри СНІД), які перебувають у
сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, і де діє
комп'ютерна програма обліку  ВІЛ-інфікованих  осіб  (далі  -
ВІЛ-інфіковані).
   Відповідальні особи  лікувально-профілактичних  закладів,
санітарно-епідеміологічних станцій, міських центрів СНІД, де не
діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб, звіт не
заповнюють і не подають. З метою підвищення достовірності даних
звіту за рішенням територіальних органів управління  охорони
здоров'я звіт може бути заповнено на рівні міст та районів.
 
   2. Звіт заповнюють на підставі документації, що ведеться в
лабораторіях у складі закладів охорони здоров'я, які здійснюють
дослідження крові на антитіла до ВІЛ (розділ 1), N 502-1/о
( z0062-05 ) "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої  особи"  та
N 502-2/о ( z0063-05 ) "Повідомлення про зміни у Реєстраційній
карті ВІЛ-інфікованої особи" (розділи 2-4).
 
   3. У розділах 2-4 звіту наводиться інформація щодо всіх
ВІЛ-інфікованих, які проживають на території України, включно з
дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими жінками.
   Згідно з Методичними рекомендаціями з удосконалення надання
медичної  допомоги  дорослим,  хворим  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД,
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від
15.12.2000 N 344 ( v0344282-00 ), ВІЛ-інфікованими вважаються
особи, у яких незалежно від клінічних проявів хвороби під час
лабораторного дослідження виявлено ознаки ВІЛ.
   Згідно з  Правилами  медичного огляду з метою виявлення
ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного
нагляду за ними, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 18.12.98 N 2026 ( 2026-98-п ), наявність антитіл до
ВІЛ  протягом  перших  18  місяців  життя дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими жінками, є підставою для встановлення в дітей
діагнозу ВІЛ-інфекції.
 
   4. Заповнення розділу 1 "Результати сероепідеміологічного
моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні".
 
   4.1. У графі 1 указується кількість скринінгових (первинних)
обстежень на ВІЛ, проведених протягом звітного періоду.
 
   4.2. У графі 2 із загальної кількості проведених скринінгових
обстежень на ВІЛ (графа 1) указується кількість обстежень, якими
було підтверджено ВІЛ.
 
   4.3. У  рядках із кодами 000-200 кількість скринінгових
обстежень розподіляється за контингентами осіб, серед яких вони
були проведені.
 
   4.4. Арифметичний та логічний контроль розділу 1.
   4.4.1. Дані рядка з кодом 000 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 100 та 200 за кожною з граф.
   4.4.2. Дані рядка з кодом 100 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 101-108, 109, 110, 111-113, 114, 115, 116,
119 та 120 за кожною з граф.
   4.4.3. Дані рядка з кодом 108 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 108.1-108.3 за кожною з граф.
   4.4.4. Дані рядка з кодом 109 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 109.1 та 109.2 за кожною з граф.
   4.4.5. Дані рядка за кодом 110 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 110.1 та 110.2 за кожною з граф.
   4.4.6. Дані рядка з кодом 113 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 113.1 та 113.2 за кожною з граф.
   4.4.7. Дані рядка за кодом 115 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 115.1-115.3 за кожною з граф.
   4.4.8. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 або
збігатися з ними.
 
   5. Заповнення розділу 2 "ВІЛ-інфіковані особи".
 
   5.1. У таблиці 2000 наводиться кількість ВІЛ-інфікованих
незалежно від стадії захворювання, що вони її мають, у таблиці
2001 - кількість хворих на СНІД незалежно від часу встановлення їм
діагнозу ВІЛ-інфекції.
   5.1.1. У рядку 1.0 наводиться кількість осіб, що перебували
під наглядом у закладах охорони здоров'я на початок звітного року.
   5.1.2. У рядках 1.1-1.5 кількість осіб, що перебували під
наглядом у закладах охорони здоров'я на початок звітного року
(рядок 1), розподіляється за віковими групами.
   5.1.3. У рядку 2.0 наводиться загальна кількість осіб, узятих
під нагляд протягом звітного року.
   5.1.4. У рядку 2.1 із загальної кількості осіб, узятих під
нагляд протягом звітного року (рядок 2.0), указується кількість
осіб з уперше в житті встановленим діагнозом.
   5.1.5. У рядках 2.1.1-2.1.5 кількість осіб з уперше в житті
встановленим діагнозом розподіляється за віковими групами.
   5.1.6. У рядку 3.0 наводиться кількість осіб, які зняті з
обліку протягом звітного року.
   5.1.7. У рядках 3.1-3.5 таблиці 2000 і в рядках 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 таблиці 2001 кількість осіб, які зняті з обліку протягом
звітного року (рядок 3.0), розподіляється за причинами зняття з
обліку.
   5.1.8. У рядках 3.1.1-3.1.5 таблиці 2001 кількість осіб,
знятих з обліку у зв'язку зі смертю від СНІД (рядок 3.1),
розподіляється за віковими групами.
   5.1.9. У рядку 4.0 наводиться кількість осіб, що перебували
під наглядом у у закладах охорони здоров'я на кінець звітного
року.
   5.1.10. У рядках 4.1-4.5 кількість осіб, що перебували під
наглядом у закладах охорони здоров'я на кінець звітного року
(рядок 4.0), розподіляється за віковими групами.
   5.1.11. У графі 1 наводиться загальна кількість громадян
України, що мали відповідний діагноз.
   5.1.12. У графах 2 і 3 загальна кількість громадян України,
що мали відповідний діагноз, розподіляється за статтю.
   5.1.13. У графах 4 і 5 загальна кількість громадян України,
що  мали  відповідний  діагноз, розподіляється за місцем їх
проживання.
   5.1.14. У графі 6 наводиться загальна кількість іноземних
громадян, що мали відповідний діагноз.
   5.1.15. У графах 7 і 8 загальна кількість іноземних громадян,
що мали відповідний діагноз (графа 6), розподіляється за статтю.
 
   5.2. Арифметичний та логічний контроль таблиць 2000 і 2001
розділу 2.
   5.2.1. Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.1-1.5 за кожною з граф.
   5.2.2. Дані рядка 2.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 2.1.1-2.1.5 за кожною з граф.
   5.2.3. Дані рядка 2.0 мають бути більшими за дані рядка 2.1
за кожною з граф або збігатися з ними.
   5.2.4. У таблиці 2000 дані рядка 3.0 мають збігатися з
підсумком даних рядків 3.1-3.5 за кожною з граф.
   5.2.5. У таблиці 2001 дані рядка 3.0 мають збігатися з
підсумком даних рядків 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 за кожною з граф.
   5.2.6. У таблиці 2001 дані рядка 3.1 мають збігатися з
підсумком даних рядків 3.1.1-3.1.5 за кожною з граф.
   5.2.7. Дані рядка 4.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 4.1-4.5 за кожною з граф.
   5.2.8. Дані рядка 4.0 мають збігатися з даними рядка 1.0 плюс
дані рядка 2.0 мінус дані рядка 3.0 за кожною з граф.
   5.2.9. Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2 і 3 за
кожним із рядків.
   5.2.10. Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 4 і 5
за кожним із рядків.
   5.2.11. Дані графи 6 мають збігатися з підсумком граф 7 і 8
за кожним із рядків.
   5.2.12. Дані рядка 2.1 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з
даними рядка 1.0 за графою 1 таблиці 3000.
   5.2.13. Дані рядка 2.1 графи 1 таблиці 2001 мають збігатися з
даними рядка 1.0 за графою 2 таблиці 3000.
   5.2.14. Дані рядка 4.0 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з
даними рядка 1.0 за графою 3 таблиці 3000.
   5.2.15. Дані рядка 4.0 графи 1 таблиці 2001 мають збігатися з
даними рядка 1.0 за графою 4 таблиці 3000.
 
   5.3. Заповнення таблиці 2002 розділу 2.
   5.3.1. У таблиці 2002 наводиться кількість ВІЛ-інфікованих
осіб незалежно від стадії захворювання та кількість хворих на СНІД
незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, які
знаходяться на диспансерному обліку в закладах охорони здоров'я,
що не перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я
України (далі - заклади іншого підпорядкування).
   5.3.2 У рядку 1.0 із числа громадян України, яким діагноз
ВІЛ-інфекції встановлено вперше в житті у звітному році (таблиця
2000 рядок 2.1 графа 1), указується загальна кількість осіб, що їх
виявлено в закладах іншого підпорядкування.
   5.3.3. З числа осіб, яким діагноз ВІЛ-інфекції встановлено
вперше в житті у звітному році в закладах іншого підпорядкування
(таблиця 2002 рядок 1.0 графа 1), у рядку 1.1 указується кількість
осіб, виявлених у закладах, що перебувають у сфері управління
Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі
- заклади Департаменту), у рядку 1.2 указується кількість осіб,
виявлених  у  закладах,  що  перебувають у сфері управління
Міністерства оборони України (далі - заклади Міноборони України).
   5.3.4 У рядку 2.0 із числа громадян України, яким діагноз
СНІД встановлено вперше в житті в звітному році (таблиця 2001
рядок 2.1 графа 1), указується загальна кількість осіб, що їх
виявлено в закладах іншого підпорядкування.
   5.3.5. З числа осіб, яким діагноз СНІД установлено вперше в
житті в звітному році в закладах іншого підпорядкування (таблиця
2002 рядок 2.0 графа 1), у рядку 2.1 указується кількість осіб,
виявлених у закладах Департаменту, у рядку 2.2 - у закладах
Міноборони України.
   5.3.6. У рядку 3.0 із числа ВІЛ-інфікованих громадян України,
що перебувають під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров'я на кінець звітного року (таблиця 2000 рядок 4.0 графа 1),
указується загальна кількість осіб, що перебувають у закладах
іншого підпорядкування.
   5.3.7. З числа ВІЛ-інфікованих осіб, що перебувають під
диспансерним наглядом на кінець звітного року в закладах іншого
підпорядкування (таблиця 2002 рядок 3.0 графа 1), у рядку 3.1
указується кількість осіб, виявлених у закладах Департаменту, у
рядку 3.2 - у закладах Міноборони України.
   5.3.8. У рядку 4.0 із числа хворих на СНІД громадян України,
що перебувають під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров'я на кінець звітного року (таблиця 2001 рядок 4.0 графа 1),
указується загальна кількість осіб, що перебувають у закладах
іншого підпорядкування.
   5.3.9. З  числа  хворих  на  СНІД,  що перебувають під
диспансерним наглядом на кінець звітного року в закладах іншого
підпорядкування (таблиця 2002 рядок 4.0 графа 1), у рядку 4.1
указується кількість осіб, виявлених у закладах Департаменту, у
рядку 4.2 - у закладах Міноборони України.
   5.3.10. У графі 1 наводиться загальна кількість громадян
України, що мали відповідний діагноз.
 
   5.4. Арифметичний та логічний контроль таблиці 2002 розділу
2.
   5.4.1. Підсумок рядків 1.1 і 1.2 має бути меншим за дані
рядка 1.0 або збігатися з ним.
   5.4.2. Підсумок рядків 2.1 і 2.2 має бути меншим за дані
рядка 2.0 або збігатися з ним.
   5.4.3. Підсумок рядків 3.1 і 3.2 має бути меншим за дані
рядка 3.0 або збігатися з ним.
   5.4.4. Підсумок рядків 4.1 і 4.2 має бути меншим за дані
рядка 4.0 або збігатися з ним.
   5.4.5. Дані рядка 1.0 таблиці 2002 мають бути меншими за дані
рядка 2.1 графи 1 таблиці 2000 або збігатися з ними.
   5.4.6. Дані рядка 2.0 таблиці 2002 мають бути меншими за дані
рядка 2.1 графи 1 таблиці 2001 або збігатися з ними.
   5.4.7. Дані рядка 3.0 таблиці 2002 мають бути меншими за дані
рядка 4.0 графи 1 таблиці 2000 або збігатися з ними.
   5.4.8. Дані рядка 4.0 таблиці 2002 мають бути меншими за дані
рядка 4.0 графи 1 таблиці 2001 або збігатися з ними.
 
   6. Заповнення розділу 3 "Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян
України".
 
   6.1. У  розділі  3  інформація  наводиться  щодо  всіх
ВІЛ-інфікованих осіб, незалежно від стадії захворювання, що вони
її мали на момент установлення діагнозу (шифри В20-В24, Z21
відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та
споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятою
43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року
(далі - МКХ-10), відповідно до Статуту Всесвітньої Організації
охорони здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони
здоров'я 19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48).
 
   6.2. У графі 1 указується кількість осіб, яким протягом
звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції.
 
   6.3. У графі 2 указується кількість осіб, яким протягом
звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД (шифри
відповідно  до  МКХ-10  В20.0-20.9,  В21.0-21.2,  В21.8-21.9,
В22.0-22.2, В 23.2) незалежно від часу встановлення їм діагнозу
ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У
зв'язку з цим дані графи 2 в окремих випадках можуть перевищувати
дані графи 1.
   Якщо впродовж  звітного періоду діагноз СНІД установлено
вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під диспансерним
наглядом  у закладах охорони здоров'я як ВІЛ-інфікована, то
інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1 (шифри
відповідно  до  МКХ-10  В20.0-20.9,  В21.0-21.2,  В21.8-21.9,
В22.0-22.2, В23.2).
 
   6.4. У графі 3 вказується кількість ВІЛ-інфікованих, які
перебували на обліку в закладах охорони здоров'я на кінець
звітного періоду. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент
заповнення звіту (шифри відповідно до МКХ-10 В20-В24, Z21).
 
   6.5. У графі 4 з загальної кількості  ВІЛ  інфікованих
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали перебуваючи на
обліку в закладах охорони здоров'я на кінець року (графа 3),
вказується кількість хворих на СНІД (шифри відповідно до МКХ-10
В20.0-20.9, В21.0-21.2, В21.8-21.9, В22.0-22.2, В23.2).
 
   6.6. У рядках 1.0-1.4 ВІЛ-інфіковані  розподіляються  за
шляхами інфікування ВІЛ.
 
   6.7. Арифметичний та логічний контроль розділу 3.
   6.7.1. Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф.
   6.7.2. Дані рядка 1.1 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.1.1 та 1.1.2 за кожною з граф.
   6.7.3. Дані рядка 1.2 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.2.1- 1.2.6 за кожною з граф.
   6.7.4. Дані рядка 1.3 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.3.1 та 1.3.2 за кожною з граф.
   6.7.5. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за
дані графи 2 або збігатися ними.
   6.7.6. Дані графи 2 мають бути меншими за дані графи 1 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути більшими за
дані графи 1 за кожним з рядків або збігатися з ними.
   6.7.7. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 1 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за
дані графи 1 за всіма рядками або збігатися з ними.
   6.7.8. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 4 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з
даними графи 4.
   6.7.9. Дані графи 4 мають бути меншими за дані графи 3 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з
даними графи 3.
   6.7.10. Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 3000 мають збігатися з
даними рядка 2.1 графи 1 таблиці 2000.
   6.7.11. Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 3000 мають збігатися з
даними рядка 2.1 графи 1 таблиці 2001.
   6.7.12. Дані рядка 1.0 графи 3 таблиці 3000 мають збігатися з
даними рядка 4.0 графи 1 таблиці 2000.
   6.7.13. Дані рядка 1.0 графи 4 таблиці 3000 мають збігатися з
даними рядка 4.0 графи 1 таблиці 2001.
 
   7. Заповнення розділу 4 "Стани та хвороби, зумовлені ВІЛ, у
ВІЛ-інфікованих громадян України".
 
   7.1. У графі 1 указується кількість громадян України, яким
протягом звітного року вперше в житті  встановлено  діагноз
ВІЛ-інфекції. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент
установлення діагнозу.
 
   7.2. У графі 2 вказується кількість осіб, яким протягом
звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД незалежно
від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до
звітного періоду чи упродовж нього. У зв'язку з цим дані графи 2 в
окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.
   Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД  установлено
вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під диспансерним
наглядом у закладах охорони здоров'я як ВІЛ-інфікована,  то
інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1.
 
   7.3. У графі 3 вказується кількість ВІЛ-інфікованих, які
перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я на кінець
звітного року. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих,
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент
заповнення звіту.
 
   7.4. У  рядках  1.0-8.0 ВІЛ-інфіковані розподіляються за
станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ. Розподіл здійснюється
відповідно до МКХ-10.
 
   7.5. Арифметичний та логічний контроль розділу 4.
   7.5.1. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2. В
окремих випадках вони можуть бути меншими за дані графи 2 або
збігатися з ними. Контроль дійсний для всіх рядків за винятком
рядків 2.0-5.0, 7.0 та 8.0 графи 2.
   7.5.2. Дані графи 2 мають бути меншими за дані графи 1. В
окремих випадках вони можуть бути більшими за дані графи 1 або
збігатися з ними. Контроль дійсний для всіх рядків за винятком
рядків 2.0-5.0, 7.0 та 8.0 графи 2.
   7.5.3. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 1 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за
дані графи 1 або збігатися з ними.
   7.5.4. Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 2.0-6.0, 7.0, 8.0 за кожною з граф за винятком графи 2, де
дані рядка 1.0 мають збігатися з даними рядка 6.0.
   7.5.5. Дані рядка 6.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 6.1-6.33 за кожною з граф.
   7.5.6. Дані графи 1 за рядком 1.0 мають збігатися з даними
рядка 2.1 за графою 1 таблиці 2000 та рядка 1.0 за графою 1
таблиці 3000.
   7.5.7. Дані графи 2 за рядком 1.0 мають збігатися з даними
рядка 2.1 за графою 1 таблиці 2001 та рядка 1.0 за графою 2
таблиці 3000.
   7.5.8. Дані графи 3 за рядком 1.0 мають збігатися з даним
графи 1 за рядком 4.0 таблиці 2000 та рядка 1.0 за графою 3
таблиці 3000.
   7.5.9 Дані графи 3 за рядком 6.0 мають збігатися з даним
графи 1 за рядком 4.0 таблиці 2001 та рядка 1.0 за графою 4
таблиці 3000.
 
   8. У звіті має бути заповнено всі графи та рядки за винятком
тих, де проставлено знак "х". Якщо які-небудь дані відсутні, то
ставиться риска. Звіт має бути заповнено чітко й розбірливо.
Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила
звіт, із зазначенням дати внесення змін.
   Відповідальною за інформацію, що надана в даному звіті, є
особа, яка його заповнила.
   У кінці звіту обов'язково має бути вказано  дату  його
заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника, стояти його
підпис, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря,
який заповнив звіт. Підпис керівника має бути завірений печаткою
організації.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики Міністерства
 охорони здоров'я України              М.В.Голубчиков
 
 Заступник директора
 департаменту статистики
 послуг Держкомстату України             І.М.Самченко
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
 
 
                ЗВІТ
     про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
     вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Подають      | Терміни |          |
|                | подання |          |
|--------------------------------+----------+--------------------|
|1. Міські (крім Київського та  | 5 січня | Форма N 2-ВІЛ/СНІД |
|Севастопольського) центри    |     |          |
|профілактики і боротьби зі СНІД,|     |  ЗАТВЕРДЖЕНО   |
|що перебувають у сфері     |     | Наказ МОЗ України |
|управління МОЗ України, та їх  |     | та Держкомстату  |
|відділення, де діє комп'ютерна |     |   України    |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих |     |24.12.2004 N 640/663|
|осіб - Кримському        |     |          |
|Республіканському, обласним   |     |    Річна    |
|центрам профілактики і боротьби |     |   Поштова    |
|зі СНІД.            |     |          |
|                |     |          |
|2. Кримський Республіканський, | 10 січня |          |
|обласні, Київський,       |     |          |
|Севастопольський міські центри |     |          |
|профілактики і боротьби зі СНІД,|     |          |
|що перебувають у сфері     |     |          |
|управління МОЗ України, та їх  |     |          |
|відділення, де діє комп'ютерна |     |          |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих |     |          |
|осіб, зведені звіти -      |     |          |
|Українському центру профілактики|     |          |
|і боротьби зі СНІД, Кримській  |     |          |
|Республіканській, обласним,   |     |          |
|Київській та Севастопольській  |     |          |
|міським санепідстанціям, органу |     |          |
|управління охорони здоров'я   |     |          |
|території та головним      |     |          |
|управлінням статистики в    |     |          |
|Автономній Республіці Крим,   |     |          |
|областях, місті Києві      |     |          |
|та Управлінню статистики в місті|     |          |
|Севастополі.          |     |          |
|                |     |          |
|3. Український центр      | 15 січня |          |
|профілактики і боротьби зі СНІД |     |          |
|зведений звіт по Україні та   |     |          |
|регіонах - Міністерству охорони |     |          |
|здоров'я України, Центральній  |     |          |
|санепідстанції МОЗ України,   |     |          |
|Держкомстату України.      |     |          |
------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах)|
|--------------------------------------------------------------------|
|           Коди організації - складача          |
|--------------------------------------------------------------------|
| за |території|  виду  | форми |організаційно-|     |  |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми|     |  |
|   |     | діяльності| (КФВ) |господарювання|     |  |
|   |     |  (КВЕД) |     |  (КОПФГ)  |     |  |
|   |     |      |     |       |     |  |
|   |     |      |     |       |     |  |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
| 1  |  2  |   3   |  4  |    5   |  6  | 7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
|   |     |      |     |       |     |  |
----------------------------------------------------------------------
 
   Розділ 1. Результати сероепідеміологічного моніторингу
         поширення ВІЛ-інфекції в Україні
 
                   Таблиця 1000
 
----------------------------------------------------------------------
| Контингенти, що обстежені на ВІЛ |  Коди  |Кількість|  З них  |
|                 |обстежених| скринін-|обстеження, |
|                 |континген-| гових |що ними було|
|                 |  тів  |обстежень|підтверджено|
|                 |     | на ВІЛ |  ВІЛ   |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|         А        |  Б   |  1  |   2   |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|Усього,              |  000  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|   у тому числі:        |     |     |      |
|громадяни України, усього     |  100  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            |     |     |      |
|особи, які мали гетеросексуальні |  101  |     |      |
|контакти з ВІЛ-інфікованими    |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|споживачі наркотичних речовин   |  102  |     |      |
|ін'єкційним шляхом        |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мали гомосексуальні  |  103  |     |      |
|контакти з ВІЛ-інфікованими    |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, у яких виявлені хвороби,  |  104  |     |      |
|що передаються статевим шляхом  |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мають численні     |  105  |     |      |
|незахищені сексуальні контакти  |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|призовники            |  106  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені з метою одержання|  107  |     |      |
|довідки про свій ВІЛ-статус    |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|донори, усього          |  108  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            |     |     |      |
|первинний (разовий) донор крові  | 108.1  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|постійний (кадровий) донор крові | 108.2  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|донор органів, тканин, клітин,  | 108.3  |     |      |
|біологічних рідин         |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|вагітні, усього          |  109  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            |     |     |      |
|обстежені первинно        | 109.1  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|обстежені повторно        | 109.2  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|діти, народжені ВІЛ-інфікованими |  110  |     |      |
|жінками, усього          |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            |     |     |      |
|обстежені первинно        | 110.1  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|обстежені повторно        | 110.2  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|діти, обстежені за        |  111  |     |      |
|епідеміологічними показаннями   |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які перебувають в місцях  |  112  |     |      |
|позбавлення волі         |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені за клінічними  |  113  |     |      |
|показаннями, усього        |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            |     |     |      |
|діти віком до 17 років включно  | 113.1  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|дорослі віком 18 років і старші  | 113.2  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені анонімно     |  114  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мають ризик      |  115  |     |      |
|інфікування ВІЛ унаслідок     |     |     |      |
|медичних маніпуляцій       |     |     |      |
|за епідеміологічними       |     |     |      |
|показаннями, усього        |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|  з них:            | 115.1  |     |      |
|медичні працівники із       |     |     |      |
|професійним ризиком зараження   |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|реципієнти компонентів та     | 115.2  |     |      |
|препаратів крові, органів тканин, |     |     |      |
|клітин, біологічних рідин     |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|пацієнти, яким проводилися інші  | 115.3  |     |      |
|медичні маніпуляції        |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені з профілактичною |  116  |     |      |
|метою               |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|померлі              |  119  |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|інші особи, що не належать до   |  120  |     |      |
|контингентів, перелічених вище  |     |     |      |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|іноземні громадяни        |  200  |     |      |
----------------------------------------------------------------------
 
         Розділ 2. ВІЛ-інфіковані особи
 
                   Таблиця 2000
 
   ВІЛ-інфіковані особи незалежно від стадії захворювання
         (шифри за МКХ-10: В20-В24, Z21)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Назва показника    |Номер|    Громадяни України, осіб    |Іноземні громадяни, осіб|
|                |рядка|---------------------------------------+------------------------|
|                |   |Усього|      з графи 1      |Усього| у тому числі  |
|                |   |   |--------------------------------|   |-----------------|
|                |   |   |чоловіки|жінки|мешканці|мешканці|   |чоловіки | жінки |
|                |   |   |    |   | міста | села |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|        А        | Б |  1 | 2   | 3 |  4  |  5  |  6 | 7   |  8  |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебувало під наглядом на   | 1.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|початок звітного року     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі особи віком:  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       | 1.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      | 1.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      | 1.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      | 1.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       | 1.5 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Узято під нагляд протягом   | 2.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|звітного року, усього     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|    у тому числі:     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|з уперше в житті        | 2.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|встановленим діагнозом     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі особи віком:  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       |2.1.1|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      |2.1.2|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      |2.1.3|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      |2.1.4|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       |2.1.5|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Знято з обліку протягом    | 3.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|звітного року         |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі у зв'язку:  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|зі смертю від СНІД       | 3.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі смертю від іншого      | 3.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|захворювання          |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зникненням антитіл до ВІЛ у | 3.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|крові дитини          |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зміною місця проживання   | 3.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|з іншої причини        | 3.5 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебуває під наглядом на   | 4.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|кінець звітного року      |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі особи віком: |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       | 4.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      | 4.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      | 4.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      | 4.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       | 4.5 |   |    |   |    |    |   |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця 2001
 
      Хворі на СНІД (шифри за МКХ-10: В20.0-20.9,
      В21.0-21.2, В21.8-21.9, В22.0-22.2, В23.2)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Назва показника    |Номер|    Громадяни України, осіб    |Іноземні громадяни, осіб|
|                |рядка|---------------------------------------+------------------------|
|                |   |Усього|      з графи 1      |Усього| у тому числі  |
|                |   |   |--------------------------------|   |-----------------|
|                |   |   |чоловіки|жінки|мешканці|мешканці|   |чоловіки | жінки |
|                |   |   |    |   | міста | села |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|        А        | Б |  1 |  2  | 3 |  4  |  5  |  6 |  7  |  8  |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебувало під наглядом на   | 1.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|початок звітного року     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі особи віком:  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       | 1.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      | 1.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      | 1.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      | 1.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       | 1.5 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Узято під нагляд протягом   | 2.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|звітного року, усього     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|     у тому числі     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|з уперше в житті        | 2.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|встановленим діагнозом     |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|   з них особи віком:    |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       |2.1.1|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      |2.1.2|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      |2.1.3|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      |2.1.4|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       |2.1.5|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Знято з обліку протягом    | 3.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|звітного року         |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі у зв'язку:  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|зі смертю від СНІД       | 3.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|    з них особи віком    |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       |3.1.1|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      |3.1.2|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      |3.1.3|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      |3.1.4|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші включно   |3.1.5|   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі смертю від іншого      | 3.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|захворювання          |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зміною місця проживання   | 3.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|з іншої причини        | 3.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебуває під наглядом на   | 4.0 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|кінець звітного року      |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|  у тому числі особи віком  |   |   |    |   |    |    |   |     |    |
|0-14 років включно       | 4.1 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно      | 4.2 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно      | 4.3 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно      | 4.4 |   |    |   |    |    |   |     |    |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші       | 4.5 |   |    |   |    |    |   |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця 2002
 
     ВІЛ-інфіковані громадяни України, що перебувають
     під наглядом у закладах охорони здоров'я іншого
        підпорядкування (крім МОЗ України)
 
------------------------------------------------------------------
|       Назва показника        | Номер |Громадяни|
|                      | рядка |України, |
|                      |     | осіб  |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|           А           |  Б  |  1  |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Узято під нагляд протягом звітного року з  |  1.0  |     |
|уперше в житті встановленим діагнозом    |     |     |
|ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров'я  |     |     |
|(крім МОЗ України), усього         |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|        у тому числі:        |     |     |
|у закладах Державного департаменту України |  1.1  |     |
|з питань виконання покарань         |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України   |  1.2  |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Узято під нагляд протягом звітного року з  |  2.0  |     |
|уперше в житті встановленим діагнозом СНІД у|     |     |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ     |     |     |
|України), усього              |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|        у тому числі:        |     |     |
|у закладах Державного департаменту України |  2.1  |     |
|з питань виконання покарань         |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України   |  2.2  |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Перебуває під наглядом на кінець звітного  |  3.0  |     |
|року з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в|     |     |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ     |     |     |
|України), усього              |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|        у тому числі:        |     |     |
|у закладах Державного департаменту України |     |     |
|з питань виконання покарань         |  3.1  |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України   |  3.2  |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Перебуває під наглядом на кінець звітного  |  4.0  |     |
|року з встановленим діагнозом СНІД у    |     |     |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ     |     |     |
|України), усього              |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|        у тому числі:        |     |     |
|у закладах Державного департаменту України |  4.1  |     |
|з питань виконання покарань         |     |     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України   |  4.2  |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Розділ 3. Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України
 
                   Таблиця 3000
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Назва шляху інфікування   |Номер|Узято під нагляд протягом | Перебуває під наглядом на |
|                 |рядка|  звітного року осіб з  |кінець звітного року осіб з|
|                 |   |   уперше в житті   |     діагнозом     |
|                 |   | встановленим діагнозом |              |
|                 |   |--------------------------+---------------------------|
|                 |   | ВІЛ-інфекція|СНІД (шифри |ВІЛ-інфекція| у тому числі |
|                 |   | (незалежно | за МКХ-10: | (шифри за |СНІД (шифри за|
|                 |   | від стадії |В 20.0-20.9,| МКХ-10:  |  МКХ-10:  |
|                 |   |захворювання,|В 21.0-21.2,| В 20-В 24, | В 20.0-20.9, |
|                 |   |  шифри за |В 21.8-21.9,|  Z 21)  | В 21.0-21.2, |
|                 |   |  МКХ-10:  |В 22.0-22.2,|      | В 21.8-21.9, |
|                 |   | В 20-В 24, | В 23.2)  |      | В 22.0-22.2, |
|                 |   |  Z 21)  |      |      |  В 23.2)  |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|        А         | Б |   1   |   2   |   3   |   4    |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|Усього інфікованих, осіб     | 1.0 |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|     у тому числі:      |   |       |      |      |       |
|статевим шляхом          | 1.1 |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|       з них:       |   |       |      |      |       |
|гомосексуальним          |1.1.1|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|гетеросексуальним         |1.1.2|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|парентеральним шляхом       | 1.2 |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|    з них унаслідок:     |   |       |      |      |       |
|уведення наркотичних речовин   |1.2.1|       |      |      |       |
|ін'єкційним шляхом        |   |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|переливання препаратів або    |1.2.2|       |      |      |       |
|компонентів крові         |   |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|трансплантації донорських органів,|1.2.3|       |      |      |       |
|клітин тканин, біологічних рідин |   |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|інших медичних маніпуляцій    |1.2.4|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|професійного інфікування     |1.2.5|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|інших не медичних втручань    |1.2.6|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|від ВІЛ-інфікованої матері до   | 1.3 |       |      |      |       |
|дитини              |   |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|з них:              |   |       |      |      |       |
|діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено |1.3.1|       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|діагноз ВІЛ-інфекції в стадії   |1.3.2|       |      |      |       |
|підтвердження           |   |       |      |      |       |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|шлях інфікування не визначено   | 1.4 |       |      |      |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Розділ 4. Стани та хвороби, зумовлені ВІЛ,
        у ВІЛ-інфікованих громадян України
 
                   Таблиця 4000
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Назва показника       |Номер|   Шифр  | Узято під нагляд |Перебуває під |
|                     |рядка| за МКХ-10 | протягом звітного| наглядом на |
|                     |   |       | року з уперше в |  кінець  |
|                     |   |       |житті встановленим|звітного року |
|                     |   |       |   діагнозом  | з діагнозом |
|                     |   |       |------------------| ВІЛ-інфекція |
|                     |   |       |ВІЛ-інфекція |СНІД|(незалежно від|
|                     |   |       | (незалежно |  |  стадії  |
|                     |   |       | від стадії |  |захворювання) |
|                     |   |       |захворювання)|  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|          А          | Б |   В    |   1    | 2 |   3    |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|Стани та хвороби, що зумовлені ВІЛ    | 1.0 | В20-В 24,  |       |  |       |
|                     |   |  Z21   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|       у тому числі:        |   |       |       |  |       |
|гострий ВІЛ-інфекційний синдром     | 2.0 |  В23.0   |       | Х |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|безсимптомна ВІЛ-інфекція        | 3.0 |  Z21   |       | Х |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|персистуюча генералізована лімфаденопатія| 4.0 |  В23.1   |       | Х |       |
|(ПГЛ)                  |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|поширена ВІЛ-інфекція          | 5.0 | В20-В23  |       | Х |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СНІД-індикаторні захворювання (СНІД)   | 6.0 | В20.0-20.9, |       |  |       |
|                     |   | В21.0-21.2, |       |  |       |
|                     |   | В21.8-21.9, |       |  |       |
|                     |   | В22.0-22.2, |       |  |       |
|                     |   |  В23.2   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|у тому числі:              |   |       |       |  |       |
|туберкульоз легеневий          | 6.1 |  В20.0   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|туберкульоз позалегеневий        | 6.2 |  В20.0   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|інфекції, викликані M.kansasii, поширені | 6.3 |  В20.0   |       |  |       |
|або позалегеневі             |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|інші захворювання, спричиненні      | 6.4 |  В20.0   |       |  |       |
|мікобактерією, крім M. tuberculosis,   |   |       |       |  |       |
|поширені або позалегеневі        |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|бактеріальні інфекції, множинні чи    | 6.5 |  В20.1   |       |  |       |
|рецидивуючі               |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|сальмонельозна септицемія, рецидивуюча, | 6.6 |  В20.1   |       |  |       |
|крім спричиненої S.typhy murium.     |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|CMV-інфекція у хворих з ураженням    | 6.7 |  В20.2   |       |  |       |
|внутрішніх органів крім печінки,     |   |       |       |  |       |
|селезінки чи лімфатичних вузлів     |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|CMV-реніт з втратою зору         | 6.8 |  В20.2   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|герпетична інфекція з хронічними     | 6.9 |  В20.3   |       |  |       |
|виразками, що не виліковуються протягом |   |       |       |  |       |
|1 місяця, або з ураженням бронхів,    |   |       |       |  |       |
|легень, стравоходу            |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія | 6.10|  В20.3   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кандидоз трахеї, бронхів або легень   | 6.11|  В20.4   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кандидоз стравоходу           | 6.12|  В20.4   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|криптококоз, позалегеневий        | 6.13|  В20.5   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|гістоплазмоз, поширений або позалегеневий| 6.14|  В20.5   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кокцидіомікоз, поширений або       | 6.15|  В20.5   |       |  |       |
|позалегеневий              |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|пневмоцистна пневмонія          | 6.16|  В20.6   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|криптоспоридіоз з діареєю тривалістю   | 6.17|  В20.8   |       |  |       |
|понад 1 місяць              |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|токсоплазмоз мозку            | 6.18|  В20.8   |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|ізоспороз з діареєю, що триває понад 1  | 6.19|  В20.8   |       |  |       |
|місяць                  |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|опортуністичні інфекції невстановленої  | 6.20|  В20.9   |       |  |       |
|етіології                |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|повторні пневмонії            | 6.21|В20.1, В20.3,|       |  |       |
|                     |   |В20.7-В 20.9 |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|саркома Капоші              | 6.22|  В 21.0  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома Беркітта             | 6.23|  В 21.1  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома імунобластна           | 6.24|  В 21.2  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома мозку (первинна)         | 6.25|  В 21.2  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|цервікальний інвазивний рак       | 6.26|  В 21.8  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома невстановленого походження    | 6.27|  В 21.9  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|енцефалопатія, пов'язана з ВІЛ      | 6.28|  В 22.0  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфоїдна інтерстиціальна пневмонія   | 6.29|  В 22.1  |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|синдром виснаження, обумовлений ВІЛ   | 6.30|  В 22.2  |       |  |       |
|(слім-хвороба, схуднення)        |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД  200/мкл без наявності       | 6.31|  В 23.2  |       |  |       |
| 4                   |   |       |       |  |       |
|СНІД-індикаторних хвороб (у дорослих)  |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД  20% без наявності         | 6.32|  В 23.2  |       |  |       |
| 4                   |   |       |       |  |       |
|СНІД-індикаторних хвороб         |   |       |       |  |       |
|(у дітей  18 місяців)          |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД  15% без наявності         | 6.33|  В 23.2  |       |  |       |
| 4                   |   |       |       |  |       |
|СНІД-індикаторних хвороб         |   |       |       |  |       |
|(у дітей  18 місяців)          |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|ВІЛ, що призводить до інших уточнених  | 7.0 |  В 23.8  |       | Х |       |
|станів                  |   |       |       |  |       |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|хвороба, спричинена ВІЛ, неуточнена   | 8.0 |  В 24   |       | Х |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дата ___________________ 20__
   (цифровим способом)
 
          Керівник ______________________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Виконавець _______________________________    М.П.
         (прізвище, номер телефону)
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков

<< Главная страницаУкраина онлайн