Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___ квартал 20___ року" (квартальна)

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Інструкція № 640/663 від 24.12.2004

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   та Держкомстату України
                   24.12.2004 N 640/663
                   ( z0062-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2005 р.
                   за N 64/10344
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД
    "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
        вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
       за ___ квартал 20___ року" (квартальна)
 
 
   Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за __ квартал 20__ року"
(квартальна) (далі - звіт).
 
   1. Звіт  заповнюють  відповідальні  особи  Українського,
Кримського   республіканського,   обласних,   Київського,
Севастопольського та інших міських центрів профілактики і боротьби
зі СНІД, їх відділення (далі - центри СНІД), які перебувають у
сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, і де діє
комп'ютерна програма обліку  ВІЛ-інфікованих  осіб  (далі  -
ВІЛ-інфіковані).
   Відповідальні особи  лікувально-профілактичних  закладів,
санітарно-епідеміологічних станцій, міських центрів СНІД, де не
діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб, звіт не
заповнюють і не подають. З метою підвищення достовірності даних
звіту за рішенням територіальних органів управління  охорони
здоров'я звіт може бути заповнено на рівні міст та районів.
 
   2. Заповнення розділу 1 "Результати сероепідеміологічного
моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні".
 
   2.1. Розділ 1 заповнюють на підставі  документації,  що
ведеться в лабораторіях у складі закладів охорони здоров'я, які
здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.
 
   2.2. У графі 1 указується кількість скринінгових (первинних)
обстежень на ВІЛ, проведених протягом звітного періоду.
 
   2.3. У графі 2 із загальної кількості проведених скринінгових
обстежень на ВІЛ (графа 1) указується кількість обстежень, якими
було підтверджено ВІЛ.
 
   2.4. У  рядках із кодами 000-200 кількість скринінгових
обстежень розподіляється за контингентами осіб, серед яких вони
були проведені.
 
   2.5. Арифметичний та логічний контроль розділу 1.
   2.5.1. Дані рядка з кодом 000 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 100 та 200 за кожною з граф.
   2.5.2. Дані рядка з кодом 100 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 101-108, 109, 110, 111-113, 114, 115,
116-120 за кожною з граф.
   2.5.3. Дані рядка з кодом 108 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 108.1-108.3 за кожною з граф.
   2.5.4. Дані рядка з кодом 109 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 109.1 та 109.2 за кожною з граф.
   2.5.5. Дані рядка з кодом 110 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 110.1 та 110.2 за кожною з граф.
   2.5.6. Дані рядка з кодом 113 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 113.1 та 113.2 за кожною з граф.
   2.5.7. Дані рядка з кодом 115 мають збігатися з підсумком
даних рядків із кодами 115.1-115.3 за кожною з граф.
   2.5.8. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 або
збігатися з ними.
 
   3. Заповнення розділу 2 "Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян
України".
 
   3.1. Розділ 2 заповнюють на підставі форм первинної облікової
документації N 502-1/о  (  z0062-05  )  "Реєстраційна  карта
ВІЛ-інфікованої особи" та N 502-2/о ( z0063-05 ) "Повідомлення про
зміни у Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи".
 
   3.2. У розділі 2 відображається  інформація  щодо  всіх
ВІЛ-інфікованих, які проживають на території України, включно з
дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими жінками.
   Згідно з Методичними рекомендаціями з удосконалення надання
медичної  допомоги  дорослим,  хворим  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД,
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від
15.12.2000 N 344 ( v0344282-00 ), ВІЛ-інфікованими вважаються
особи, у яких незалежно від клінічних проявів хвороби під час
лабораторного дослідження виявлено ознаки ВІЛ.
   Згідно з  Правилами  медичного огляду з метою виявлення
ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного
нагляду за ними, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 18.12.98 N 2026 ( 2026-98-п ), наявність антитіл до
ВІЛ  протягом  перших  18  місяців  життя дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими жінками, є підставою для встановлення в дітей
діагнозу ВІЛ-інфекції.
   Інформація наводиться  щодо  всіх  ВІЛ-інфікованих  осіб,
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент
установлення діагнозу  (шифри  В20-В24,  Z21  відповідно  до
Міжнародної  статистичної  класифікації хвороб та споріднених
проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятою  43-ю
Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі -
МКХ-10), відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони
здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я
19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48).
 
   3.3. У графі 1 указується кількість осіб, яким протягом
звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції.
 
   3.4. У графі 2 указується кількість осіб, яким протягом
звітного періоду вперше в житті встановлено  діагноз  СНІД,
незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме:
до звітного періоду чи упродовж нього. У зв'язку з цим дані графи
2 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.
   Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД  установлено
вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під диспансерним
наглядом у закладах охорони здоров'я як ВІЛ-інфікована,  то
інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1 (шифри
відповідно  до  МКХ-10  В20.0-20.9,  В21.0-21.2,  В21.8-21.9,
В22.0-22.2, В23.2).
 
   3.5. У графі 3 указується кількість ВІЛ-інфікованих, які
перебували під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я
на кінець звітного періоду. Інформація наводиться щодо всіх
ВІЛ-інфікованих, незалежно від стадії захворювання, що вони її
мали на  момент заповнення звіту (шифр відповідно до МКХ-10
В20-В24, Z21).
 
   3.6. У графі 4 із загальної  кількості  ВІЛ-інфікованих
незалежно від стадії захворювання, що вони її мали перебуваючи під
диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я на кінець року
(графа 3), указується кількість хворих на СНІД (шифри відповідно
до МКХ-10 В20.0-20.9, В21.0-21.2, В21.8-21.9, В22.0-22.2, В23.2).
 
   3.7. У рядках 1.0-1.4 ВІЛ-інфіковані  розподіляються  за
шляхами інфікування ВІЛ.
 
   3.8. Арифметичний та логічний контроль розділу 2.
   3.8.1. Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф.
   3.8.2. Дані рядка 1.1 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.1.1 та 1.1.2 за кожною з граф.
   3.8.3. Дані рядка 1.2 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.2.1-1.2.6 за кожною з граф.
   3.8.4. Дані рядка 1.3 мають збігатися з підсумком даних
рядків 1.3.1 та 1.3.2 за кожною з граф.
   3.8.5. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за
дані графи 2 або збігатися з ними.
   3.8.6. Дані графи 2 мають бути меншими за дані графи 1 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути більшими за
дані графи 1 або збігатися з ними.
   3.8.7. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 1 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за
дані графи 1 або збігатися з ними.
   3.8.8. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 4 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з
даними графи 4.
   3.8.9. Дані графи 4 мають бути меншими за дані графи 3 за
кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з
даними графи 3.
 
   4. Звіт заповнюють наростаючим підсумком за  відповідний
звітний період (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців).
 
   5. У звіті має бути заповнено всі графи та рядки. Якщо
які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт має бути
заповнено чітко й розбірливо. Виправлення помилок підтверджується
підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення
змін.
   Відповідальною за інформацію, що надана в даному звіті, є
особа, яка його заповнила.
   У кінці звіту обов'язково має бути вказано  дату  його
заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника, стояти його
підпис, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря,
який заповнив звіт. Підпис керівника має бути завірений печаткою
організації.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики Міністерства
 охорони здоров'я України              М.В.Голубчиков
 
 Заступник директора
 департаменту статистики
 послуг Держкомстату України             І.М.Самченко
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
 
 
                ЗВІТ
     про осіб із станами та хворобами, що зумовлені
        вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
        за ____________ квартал 20__ року
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Подають      | Терміни |          |
|                | подання |          |
|--------------------------------+----------+--------------------|
|1. Міські (крім Київського та  |5 квітня, | Форма N 1-ВІЛ/СНІД |
|Севастопольського) центри    | 5 липня, |          |
|профілактики і боротьби зі СНІД,| 5 жовтня |  ЗАТВЕРДЖЕНО   |
|що перебувають у сфері     |     | Наказ МОЗ України |
|управління МОЗ України, та їх  |     | та Держкомстату  |
|відділення де діє комп'ютерна  |     |   України    |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих |     |24.12.2004 N 640/663|
|осіб - Кримському        |     |          |
|Республіканському, обласним   |     |   Квартальна   |
|центрам профілактики і боротьби |     |   Поштова    |
|зі СНІД.            |     |          |
|                |     |          |
|2. Кримський Республіканський, |10 квітня,|          |
|обласні, Київський,       |10 липня, |          |
|Севастопольський міські центри |10 жовтня |          |
|профілактики і боротьби зі СНІД,|     |          |
|що перебувають у сфері     |     |          |
|управління МОЗ України, та їх  |     |          |
|відділення де діє комп'ютерна  |     |          |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих |     |          |
|осіб, зведені звіти -      |     |          |
|Українському центру профілактики|     |          |
|і боротьби зі СНІД, Кримській  |     |          |
|Республіканській, обласним,   |     |          |
|Київській та Севастопольській  |     |          |
|міським санепідстанціям, органу |     |          |
|управління охорони здоров'я   |     |          |
|території та головним      |     |          |
|управлінням статистики в    |     |          |
|Автономній Республіці Крим,   |     |          |
|областях, місті Києві      |     |          |
|та Управлінню статистики в місті|     |          |
|Севастополі.          |     |          |
|                |     |          |
|3. Український Центр      |15 квітня,|          |
|профілактики і боротьби зі СНІД |15 липня, |          |
|зведений звіт по Україні та   |15 жовтня |          |
|регіонах - Міністерству охорони |     |          |
|здоров'я України, Центральній  |     |          |
|санепідстанції МОЗ України,   |     |          |
|Держкомстату України.      |     |          |
------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах)|
|--------------------------------------------------------------------|
|           Коди організації - складача          |
|--------------------------------------------------------------------|
| за |території|  виду  | форми |організаційно-|     |  |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми|     |  |
|   |     | діяльності| (КФВ) |господарювання|     |  |
|   |     |  (КВЕД) |     |  (КОПФГ)  |     |  |
|   |     |      |     |       |     |  |
|   |     |      |     |       |     |  |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
| 1  |  2  |   3   |  4  |    5   |  6  | 7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
|   |     |      |     |       |     |  |
----------------------------------------------------------------------
 
      Розділ 1. Результати сероепідеміологічного
      моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні
 
                   Таблиця 1000
 
------------------------------------------------------------------------------
|  Контингенти, що обстежені на ВІЛ  |  Коди  | Кількість |  З них  |
|                    |обстежених|скринінгових|обстеження, |
|                    | контин- | обстежень |що ними було|
|                    | гентів |  на ВІЛ  |підтверджено|
|                    |     |      |  ВІЛ   |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|          А          |  Б   |   1   |   2   |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|Усього,                |  000  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|        у тому числі:      |     |      |      |
|громадяни України, усього       |  100  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|особи, які мали гетеросексуальні    |  101  |      |      |
|контакти з ВІЛ-інфікованими      |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|споживачі наркотичних речовин     |  102  |      |      |
|ін'єкційним шляхом           |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, які мали гомосексуальні     |  103  |      |      |
|контакти з ВІЛ-інфікованими      |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, у яких виявлені хвороби,    |  104  |      |      |
|що передаються статевим шляхом     |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, які мають численні       |  105  |      |      |
|незахищені сексуальні контакти     |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|призовники               |  106  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, обстежені з метою одержання   |  107  |      |      |
|довідки про свій ВІЛ-статус      |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|донори, усього             |  108  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|первинний (разовий) донор крові    | 108.1  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|постійний (кадровий) донор крові    | 108.2  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|донор органів, тканин, клітин,     | 108.3  |      |      |
|біологічних рідин           |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|вагітні, усього            |  109  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|обстежені первинно           | 109.1  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|обстежені повторно           | 109.2  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|діти, народжені ВІЛ-інфікованими    |  110  |      |      |
|жінками, усього            |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|обстежені первинно           | 110.1  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|обстежені повторно           | 110.2  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|діти, обстежені за           |  111  |      |      |
|епідеміологічними показаннями     |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, які перебувають в місцях    |  112  |      |      |
|позбавлення волі            |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, обстежені за клінічними     |  113  |      |      |
|показаннями, усього          |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|діти віком до 17 років включно     | 113.1  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|дорослі віком 18 років і старші    | 113.2  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, обстежені анонімно       |  114  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, які мають ризик інфікування ВІЛ |  115  |      |      |
|унаслідок медичних маніпуляцій за   |     |      |      |
|епідеміологічними показаннями, усього |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|  з них:               |     |      |      |
|медичні працівники із професійним   | 115.1  |      |      |
|ризиком зараження           |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|реципієнти компонентів та препаратів  | 115.2  |      |      |
|крові, органів тканин, клітин,     |     |      |      |
|біологічних рідин           |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|пацієнти, яким проводилися інші медичні| 115.3  |      |      |
|маніпуляції              |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|особи, обстежені з профілактичною метою|  116  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|померлі                |  119  |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|інші особи, що не належать до     |  120  |      |      |
|контингентів, перелічених вище     |     |      |      |
|---------------------------------------+----------+------------+------------|
|іноземні громадяни           |  200  |      |      |
------------------------------------------------------------------------------
 
   Розділ 2. Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України
 
                   Таблиця 2000
 
---------------------------------------------------------------------------------------
| Назва шляху інфікування |Номер|  Узято під нагляд   | Перебуває під наглядом |
|             |рядка|  протягом звітного   | на кінець звітного року |
|             |   | року осіб з уперше в  |   осіб з діагнозом  |
|             |   |  житті встановленим   |             |
|             |   |    діагнозом     |             |
|             |   |--------------------------+-------------------------|
|             |   | ВІЛ-інфекція|СНІД (шифри |ВІЛ-інфекція|у тому числі|
|             |   | (незалежно | за МКХ-10: |  (шифри  |СНІД (шифри |
|             |   | від стадії |В20.0-20.9, | за МКХ-10: | за МКХ-10: |
|             |   |захворювання;|В21.0- 21.2,| В20-В24, |В20.0-20.9, |
|             |   |  шифри  |В21.8-21.9, |  Z21)  |В21.0-21.2, |
|             |   | за МКХ-10: |В22.0-22.2, |      |В21.8-21.9, |
|             |   |В20-В24, Z21)|  В23.2)  |      |В22.0-22.2, |
|             |   |       |      |      |  В23.2)  |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|      А       | Б |   1   |   2   |   3   |   4   |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|Усього інфікованих, осіб |1.0 |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|   у тому числі:    |   |       |      |      |      |
|статевим шляхом      |1.1 |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|з них:          |   |       |      |      |      |
|гомосексуальним      |1.1.1|       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|гетеросексуальним     |1.1.2|       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|парентеральним шляхом   |1.2 |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|з них унаслідок:     |   |       |      |      |      |
|уведення наркотичних   |1.2.1|       |      |      |      |
|речовин ін'єкційним шляхом|   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|переливання препаратів або|1.2.2|       |      |      |      |
|компонентів крові     |   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|трансплантації донорських |1.2.3|       |      |      |      |
|органів, клітин тканин,  |   |       |      |      |      |
|біологічних рідин     |   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|інших медичних маніпуляцій|1.2.4|       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|професійного інфікування |1.2.5|       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|інших не медичних втручань|1.2.6|       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|від ВІЛ-інфікованої матері|1.3 |       |      |      |      |
|до дитини         |   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|з них:          |   |       |      |      |      |
|діагноз ВІЛ-інфекції   |1.3.1|       |      |      |      |
|підтверджено       |   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|діагноз ВІЛ-інфекції в  |1.3.2|       |      |      |      |
|стадії підтвердження   |   |       |      |      |      |
|--------------------------+-----+-------------+------------+------------+------------|
|шлях інфікування не    |1.4 |       |      |      |      |
|визначено         |   |       |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дата ___________________ 20__
   (цифровим способом)
 
          Керівник ______________________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Виконавець ______________________________________________________
              (прізвище, номер телефону)
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков

<< Главная страницаУкраина онлайн