Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 22 жовтня 1999 року N 4

Служба безпеки України (СБУ)

Наказ № 111 від 24.12.2004

<< Главная страница

           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
      Департамент спеціальних телекомунікаційних
          систем та захисту інформації
 
              Н А К А З
 
            24.12.2004 N 111
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 січня 2005 р.
                   за N 22/10302
 
 
       Про внесення змін до наказу Департаменту
       спеціальних телекомунікаційних систем
        та захисту інформації Служби безпеки
        України від 22 жовтня 1999 року N 45
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської  діяльності"  (  1775-14  ),  Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва,
використання,   експлуатації,  сертифікаційних  випробувань,
тематичних  досліджень,  експертизи,  ввезення,  вивезення
криптосистем  і  засобів криптографічного захисту інформації,
надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім
послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і
засобами криптографічного захисту інформації, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту  інформації Служби безпеки України від 29 грудня
2000 року N 88/66 ( z0049-01 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 20 січня 2001 року за N 49/5240 (у редакції наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України від 15  жовтня
2004 року N 121/80 ( z1392-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29 жовтня 2004 року за N 1392/9991), з метою
уточнення сфери дії інструкції про порядок забезпечення режиму
безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та
організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі
криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю
держави,  затвердженої  наказом  Департаменту  спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України від 22 жовтня 1999 року N 45 ( z0817-99 ) і зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 29 листопада  1999  року  за
N 817/4110, та впорядкування вимог з режиму безпеки під час
провадження господарської діяльності з криптографічного захисту
конфіденційної інформації, що є власністю держави, Н А К А З У Ю:
 
   1. Преамбулу    наказу    Департаменту   спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України від  22  жовтня  1999  року  N  45  (  z0817-99 )
"Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення  режиму
безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та
організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі
криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю
держави" (далі - наказ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 29 листопада 1999 року за N 817/4110, викласти в такій
редакції:
   "Відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1998 року N 1893 ( 1893-98-п ), та
Ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
розроблення,   виробництва,   використання,   експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення,  вивезення  криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),
торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного  захисту
інформації, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва,  Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України від 29 грудня 2000 року N 88/66 ( z0049-01 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року
за N 49/5240 (у редакції наказу Державного комітету України з
питань  регуляторної політики та підприємництва, Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України від 15 жовтня 2004 року N 121/80 ( z1392-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2004 року
за N 1392/9991)".
 
   2. У  пункті 1 наказу слова "підприємницьку діяльність"
замінити словами "господарську діяльність".
 
   3. Унести до Інструкції про порядок забезпечення режиму
безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та
організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі
криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю
держави ( z0817-99 ), затвердженої наказом (далі - Інструкція),
такі зміни:
 
   3.1. У  назві та тексті Інструкції ( z0817-99 ) слова
"підприємницьку діяльність" у всіх відмінках замінити словами
"господарську діяльність" у відповідних відмінках.
 
   3.2. У  тексті  Інструкції слова ( z0817-99 ) "суб'єкт
підприємницької діяльності" у всіх відмінках замінити словами
"суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.
 
   3.3. Частину першу Інструкції ( z0817-99 ) викласти в такій
редакції:
   "Ця Інструкція  розроблена  відповідно до Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію,   що   є   власністю   держави
(далі - Інструкція про порядок обліку), затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893
( 1893-98-п ), та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення, вивезення криптосистем і  засобів  криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),
торгівлі  криптосистемами і засобами криптографічного захисту
інформації, затверджених наказом Державного комітету України з
питань  регуляторної політики та підприємництва, Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України (далі - Департамент) від 29 грудня 2000 року
N 88/66 ( z0049-01 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 20 січня 2001 року за N 49/5240 (у редакції наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України від 15  жовтня
2004 року N 121/80 ( z1392-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29 жовтня 2004 року за N 1392/9991)".
 
   3.4. Частину третю Інструкції ( z0817-99 ) викласти в такій
редакції:
   "Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів господарювання,
які здійснюють господарську діяльність у галузі криптографічного
захисту конфіденційної інформації, що є  власністю  держави,
незалежно від їх форм власності".
 
   3.5. Абзац перший пункту 1 частини четвертої Інструкції
( z0817-99 ) викласти в такій редакції:
   "1. Визначити відповідними документами".
 
   3.6. В абзаці другому пункту 1 частини четвертої Інструкції
( z0817-99 ) слово "категорію" виключити.
 
   3.7. Пункт 2 частини четвертої Інструкції ( z0817-99 )
викласти в такій редакції:
   "2. Створити режимно-секретний орган".
 
   3.8. В абзаці першому пункту 5 частини четвертої Інструкції
( z0817-99 ) слово "(підрозділу)" виключити.
 
   3.9. У  пунктах  5  та  7 частини четвертої Інструкції
( z0817-99 ) слова  "ДСТСЗІ  СБ  України"  замінити  словом
"Департаменту".
 
   3.10. В абзаці першому пункту 6 частини четвертої Інструкції
( z0817-99 ) слова "гриф обмеження" замінити словом "режим".
 
   3.11. У пункті 7 частини четвертої Інструкції ( z0817-99 )
слова  "режим  секретності"  замінити словами "режим безпеки
(секретності)".
 
   4. Головному управлінню криптографічного захисту інформації
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України (Кучинський В.В.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника начальника Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та  захисту  інформації  Служби  безпеки  України
Коновалова І.В.
 
 Начальник Департаменту                 К.В.Бойко

<< Главная страницаУкраина онлайн